Η China Southern πραγματοποιεί πάνω από 2000 καθημερινές πτήσεις σε 208 προορισμούς σε 40 χώρες του κόσμου. 

Σε συνεργασία με τις εταιρείες - μέλη της SkyTeam, το δίκτυο της China Southern εξυπηρετεί 1062 προορισμούς σε 177 χώρες.
www.csair.com/en

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΛΙΑ

Ο πίνακας περιλαμβάνει τα μίλια που συγκεντρώνονται με βάση τις διανυθείσες αποστάσεις και την επιλεγμένη κατηγορία κράτησης. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 Μπορείτε να συγκεντρώνετε μίλια στις πτήσεις που πραγματοποιούνται από την China Southern και στις πτήσεις που πραγματοποιούνται από την China Southern σε συνεργασία με όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες SkyTeam.

 

 

Πίνακας που ισχύει για πτήσεις  που πραγματοποιήθηκαν από 01 Απριλίου 2016

Θέση ταξιδίου Κατηγορία κράτησης Μίλια*
Discounted Economy
A, U, L, E, Q, S
40% των διανυθέντων μιλίων
Economy
Y, B, M, H, K, P**
100% των διανυθέντων μιλίων
Premium Economy
W 110% των διανυθέντων μιλίων
Business
I 100% των διανυθέντων μιλίων
Business
J, C, D
130% των διανυθέντων μιλίων
First Class
F
150% των διανυθέντων μιλίων

** Για πραγματοποιηθείσες πτήσεις από την 30 Οκτώβριος 2016. Για πραγματοποιηθείσες πτήσεις μέχρι τις 29 Οκτώβριος 2016, η κατηγορία κράτησης “P”  δίνει δικαίωμα στο 150% των μιλίων των πτήσεων 

 

Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση μιλίων με τις εξής κατηγορίες κράτησης: V, Z, T, N, R.

 

Χρησιμοποιήστε τα συγκεντρωμένα μίλια για να ζητήσετε εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων με την China Southern, καθώς και για να ανανεώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα Αποκλειστικά Club.* Υπολογίζονται βάσει του IATA TPM (Ticketed Point Mileage).

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

 

Ζητήστε το εισιτήριο επιβράβευσής σας με βάση τον πίνακα   Πολλαπλών αερομεταφορέων

 

Δείτε τον  πίνακα για εισιτήρια επιβράβευσης που ζητήθηκαν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016