Ο στόλος του ομίλου Aeroflot περιλαμβάνει 198 αεροσκάφη, με μέσο όρο ζωής 4,3 χρόνια. Το δίκτυο Aeroflot καλύπτει 292 τακτικούς προορισμούς σε 52 χώρες.
www.aeroflot.ru/cms/it

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΛΙΑ

Ο πίνακας περιλαμβάνει τα μίλια που συγκεντρώνονται με βάση τις διανυθείσες αποστάσεις και την επιλεγμένη κατηγορία κράτησης. Μπορείτε να συγκεντρώνετε μίλια στις πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Aeroflot και στις πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Aeroflot σε συνεργασία με όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες SkyTeam.

 

 

Πίνακας που ισχύει για πτήσεις  που πραγματοποιήθηκαν από 01 Νοέμβριος 2016

 

 

Θέση ταξιδίου
Κατηγορία κράτησης
Μίλια*
Business 
J, C, D
150% των διανυθέντων μιλίων
Business 
I, Z 
125% των διανυθέντων μιλίων
Premium Economy
W, S, A 
110% των διανυθέντων μιλίων
Economy
Y, B
100% των διανυθέντων μιλίων
Economy M, U, K, H
50% των διανυθέντων μιλίων
Economy
Q, T, E, N, L
25% των διανυθέντων μιλίων

 

 

Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση μιλίων με τις εξής κατηγορίες κράτησης: O, X, F, G, V, R, P 

 

Τα μίλια που συγκεντρώσατε με την Aeroflot μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να ανανεώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα Αποκλειστικά Club


*Υπολογίζονται βάσει του IATA TPM (Ticketed Point Mileage).

 

 

Πίνακας που ισχύει για πτήσεις  που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016

 

 

Θέση ταξιδίου
Κατηγορία κράτησης
Μίλια*
Discounted Economy
L, N, Q, W, U, 
50% των διανυθέντων μιλίων
Economy
B, H, K, M, S, T, V, Y
100% των διανυθέντων μιλίων
Business/First
C, D, I, J
150% των διανυθέντων μιλίων

 

 

Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση μιλίων με τις εξής κατηγορίες κράτησης: E, G, O, R, X, Z.

 

Τα μίλια που συγκεντρώσατε με την Aeroflot μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να ανανεώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα Αποκλειστικά Club


*Υπολογίζονται βάσει του IATA TPM (Ticketed Point Mileage).

 

 

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

 

Ζητήστε το εισιτήριο επιβράβευσής σας με βάση τον πίνακα   Πολλαπλών αερομεταφορέων

 

Δείτε τον  πίνακα για εισιτήρια επιβράβευσης που ζητήθηκαν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016