Η China Eastern διαθέτει στόλο που αποτελείται από 381 αεροσκάφη και εξυπηρετεί σχεδόν 70 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Με το κεντρικό αεροδρόμιό της στη Σαγκάη, η εταιρεία εξυπηρετεί 193 προορισμούς σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που εκτείνεται σε ολόκληρη την Κίνα και συνδέει την Ασία με την Ευρώπη, την Ωκεανία και την Αμερική.

www.chinaeastern.it

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΛΙΑ

Ο πίνακας περιλαμβάνει τα μίλια που συγκεντρώνονται με βάση τις διανυθείσες αποστάσεις και την επιλεγμένη κατηγορία κράτησης. Μπορείτε να συγκεντρώνετε μίλια στις πτήσεις που πραγματοποιούνται από την China Eastern και στις πτήσεις που πραγματοποιούνται από την China Eastern σε συνεργασία με όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες SkyTeam.

 

 

Πίνακας που ισχύει για πτήσεις  που πραγματοποιήθηκαν από 1 Lούνιος 2019

 

Θέση ταξιδίου
Κατηγορία κράτησης
Μίλια*
 

H (domestic flights)

30% των διανυθέντων μιλίων

T 30% των διανυθέντων μιλίων

V, S, R, N, L, K

50% των διανυθέντων μιλίων

H (international flights)

100% των διανυθέντων μιλίων

Y, B, M,E

100% των διανυθέντων μιλίων

Premium Economy

W

100% των διανυθέντων μιλίων

Business

J, C, D, Q, I

125% των διανυθέντων μιλίων

U

150% των διανυθέντων μιλίων

First 

P (domestic flights)

100% των διανυθέντων μιλίων

P (international flights)   

150% των διανυθέντων μιλίων

F

150% των διανυθέντων μιλίων

Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση μιλίων με τις εξής κατηγορίες κράτησης:  A, G, X, Z, O.

 

Πίνακας που ισχύει για πτήσεις  που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31 Μάιος 2019

Θέση ταξιδίου
Κατηγορία κράτησης
Μίλια*
Deep Discounted Economy
H (domestic flights) 30% των διανυθέντων μιλίων
T 30% των διανυθέντων μιλίων
V, S 50% των διανυθέντων μιλίων
Discounted Economy L, N, R, K
50% των διανυθέντων μιλίων
Economy Y, B, E, H, M
100% των διανυθέντων μιλίων
Premium Economy W 100% των διανυθέντων μιλίων
Business J, C, D, I, Q, U
125% των διανυθέντων μιλίων
First  P (domestic flights)
100% των διανυθέντων μιλίων
F, U (domestic flights)
125% των διανυθέντων μιλίων
P (international flights)   
150% των διανυθέντων μιλίων

 

Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση μιλίων με τις εξής κατηγορίες κράτησης: A, G, X, Z, O.


Μπορείτε επίσης να συγκεντρώσετε μίλια πετώντας με τη Shanghai Airlines, θυγατρική της China Eastern.

 

Τα μίλια που συγκεντρώνοντα με την China Eastern μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή ή την ανανέωση συμμετοχής στα Αποκλειστικά Club. Χρησιμοποιήστε τα μίλια που συγκεντρώσατε για να λάβετε εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων σε όλο το δίκτυο που εξυπηρετείται από την China Eastern


*Υπολογίζονται βάσει του IATA TPM (Ticketed Point Mileage)

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

 

Ζητήστε το εισιτήριο επιβράβευσής σας με βάση τον πίνακα   Πολλαπλών αερομεταφορέων