Η Kenya Airways, με έτος ίδρυσης το 1977, είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως και διαθέτει έναν από τους πλέον σύγχρονους στόλους στην Αφρική. Η Kenya Airways, η οποία είναι γνωστή και ως "το καμάρι της Αφρικής", εξυπηρετεί 53 προορισμούς σε ολόκληρη την Αφρική και, σε συνεργασία με την KLM, περισσότερους από 1.500 παγκοσμίως.

 

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΙΛΙΑ

Ο πίνακας περιλαμβάνει τα μίλια που συγκεντρώνονται με βάση τις διανυθείσες αποστάσεις και την επιλεγμένη κατηγορία κράτησης. Μπορείτε να συγκεντρώνετε μίλια στις πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Kenya Airways και στις πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Kenya Airways σε συνεργασία με όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες SkyTeam.

 

Θέση ταξιδίου
Κατηγορία κράτησης
Μίλια*

Business

J

175% των διανυθέντων μιλίων

Business

C, I, D

150% των διανυθέντων μιλίων

Business

Z

125% των διανυθέντων μιλίων

Economy

Y, B, M,

100% των διανυθέντων μιλίων

Economy

U, K, H

75% των διανυθέντων μιλίων

Economy

L, Q, T, R, E, N

50% των διανυθέντων μιλίων

Discounted Economy

G, V, W

25% των διανυθέντων μιλίων

 

Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση μιλίων με τις εξής κατηγορίες κράτησης: O, X.

 

Χρησιμοποιήστε τα συγκεντρωμένα μίλια για να ζητήσετε εισιτήρια εξαργύρωσης μιλίων με την Kenya Airways, καθώς και για να ανανεώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στα Αποκλειστικά Club.

 

* Υπολογίζονται βάσει του IATA TPM (Ticketed Point Mileage).

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

 

Ζητήστε το εισιτήριο επιβράβευσής σας με βάση τον πίνακα   Πολλαπλών αερομεταφορέων

 

Δείτε τον  πίνακα για εισιτήρια επιβράβευσης που ζητήθηκαν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2016