ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ CLUB ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Προϋποθέσεις για την παράταση της συμμετοχής στα Αποκλειστικά Club.

Όροι και Προϋποθέσεις:


Η πρωτοβουλία προορίζεται για τα Μέλη των Club Ulisse, Freccia Alata και Freccia Alata Plus των οποίων το καθεστώς του μέλους λήγει το 2021 και που έχουν εξασφαλίσει την πρόσβαση στο Αποκλειστικό Club σύμφωνα με τα τυπικά κριτήρια εγγραφής στο Πρόγραμμα ή επειδή είναι κάτοχοι Κάρτας Alitalia American Express ή βάσει προωθητικών πρωτοβουλιών που προβλέπονται από το Πρόγραμμα.

 

Τα εν λόγω Μέλη θα λάβουν την παράταση της ιδιότητας τους έως τις 31 Μαρτίου 2022, ανεξάρτητα από την επίτευξη εντός του 2020 του τυπικού αριθμού μιλίων που απαιτείται για την ανανέωση της συμμετοχής στους στο Αποκλειστικό Club.

 

Με την επέκταση της ιδιότητας μέλους, οι αναβαθμίσεις Business ForYou θα αντικατασταθούν, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ή όχι, με νέες αναβαθμίσεις που θα ισχύουν για ολόκληρη την περίοδο εγγραφής στο Αποκλειστικό Club.

 

Με την επέκταση της ιδιότητας μέλους, η ημερομηνία λήξης των voucher της κάρτας Freccia Alata forYou που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί θα μετατεθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

 

Η παράταση του status και η ενημέρωση των προνομίων θα καταχωρηθούν στα συστήματα της Alitalia έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

 

Για τα Μέλη του Freccia Alata Plus Club που έχουν εξασφαλίσει την πρόσβαση στο Αποκλειστικό Club σύμφωνα με τα απαιτούμενα τυπικά κριτήρια εγγραφής στο Πρόγραμμα, το έτος 2020 συμβάλλει στην απόκτηση της κάρτας Freccia Alata Plus per Sempre, ανεξάρτητα από τα μίλια/πτήσεις αναβάθμισης που έχουν συγκεντρωθεί/πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2020.