ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ MILLEMIGLIA ΤΗΣ ALITALIA

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ του προγράμματος MilleMiglia ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΚΑΙ 14 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ)

 

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

 

Η Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in A.S. με έδρα στη διεύθυνση via A. Nassetti s.n.c., Palazzina Alfa, 00054 Fiumicino (RM) (εφεξής, «Alitalia») και η Alitalia Loyalty S.p.A., με έδρα στη διεύθυνση Piazza Almerico da Schio n. 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM) (εφεξής, «Alitalia Loyalty») υπέγραψαν στις 9 Ιουλίου 2019 μια συμφωνία συνυπευθυνότητας, η συνοπτική περιγραφή της οποίας διατίθεται στον σύνδεσμο: www.alitalia.com/it, με στόχο τον καθορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ, της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων μελών του προγράμματος MilleMiglia (εφεξής, το «Πρόγραμμα») για τους σκοπούς που καθορίζονται στη συνέχεια.

 

Η Alitalia και η Alitalia Loyalty, με την ιδιότητα τους ως συνυπεύθυνοι της επεξεργασίας των δεδομένων των μελών του Προγράμματος (εφεξής, «Συνυπεύθυνοι»), θέτουν ως μέγιστη προτεραιότητά τους την ασφάλεια και τη διατήρηση του απόρρητου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μελών του Προγράμματος και επιθυμούν να σας παρέχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως ορίζονται στη συνέχεια, την οποία οι Συνυπεύθυνοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έπειτα από την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.

 

2. ΠΟΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ

 

Οι Συνυπεύθυνοι συλλέγουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (ο όρος «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» θα σημαίνει όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στη συνέχεια ως σύνολο):

 

·        Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας- πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το επίθετο, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό του κινητού, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

·        Δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές-πληροφορίεςσχετικά με τις συναλλαγές σας (ιστορικό των συναλλαγών) οι οποίες είναι συνυφασμένες με την πτήση, τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν, τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν και τις λειτουργίες που ολοκληρώθηκαν με τους Χορηγούς και με τους εμπορικούς Συνεργάτες των Συνυπεύθυνων.

·        Ενδιαφέροντα και Δεδομένα τα οποία παρέχονται από εσάς εκούσια-πληροφορίες που παρέχετε εσείς για τις ταξιδιωτικές ή άλλες προτιμήσεις σας, την επωνυμία της εταιρείας σας, την επαγγελματική σας ιδιότητα, τις μεθόδους επικοινωνίας που προτιμάτε και άλλα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Δεδομένα πλοήγησης-πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, που ανοίγετε ή προωθείτε τα μηνύματά σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των cookies (μπορείτε να βρείτε το πληροφοριακό υλικό μας σχετικά με τα Cookies στον ακόλουθοσύνδεσμο).

 

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Οι Συνυπεύθυνοι συλλέγουν και επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

·        αν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή στο Πρόγραμμα, μέσω της φόρμαςδιαδικτυακά, μεταβαίνοντας στην ενότητα «MilleMiglia» της τοποθεσίας Webwww.alitalia.com

·        αν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή στο πρόγραμμα μέσω μιας έντυπης φόρμαςή ενός ψηφιακού μέσου (π.χ. ενός tablet)η οποία σας παρασχέθηκε από τους Συνυπεύθυνους ή από τις εταιρείες όπως έχουν ανατεθεί από αυτούς.

 

Αν παρέχετε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό τρίτου θα πρέπει να εξασφαλίσετε εκ των προτέρων ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν διαβάσει το παρόν πληροφοριακό υλικό για την προστασία του Απορρήτου.

Σας παρακαλούμε να μας βοηθάτε ώστε να διατηρούμε επικαιροποιημένα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές.

 

4. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα πρέπει να έχει καταστεί νόμιμη σύμφωνα με μία από τις νομικές βάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια.

 

α) Λειτουργική διαχείριση της εγγραφής σας στο Πρόγραμμα και σκοποί άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτή.

Οι Συνυπεύθυνοι συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα Δεδομένα που έχουν σχέση με τις συναλλαγές και τα Ενδιαφέροντα και τα Δεδομένα που εσείς παρέχετε εκούσια με σκοπό (i) τη συνέχιση και τη διαχείριση του αιτήματός σας για εγγραφή στο Πρόγραμμα (ii) την αποστολή χρήσιμων υπηρεσιακών μηνυμάτων για την ιδιότητα σας ως Μέλος και σχετικών με την πιθανή λήξη και/ή τα οφέλη που σχετίζονται με το Πρόγραμμα(iii) την εκτέλεση οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης και πιθανού αιτήματός σας σχετικά με το Πρόγραμμα.

 

Προϋπόθεση για την επεξεργασία: σύναψη μιας σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, ώστε να σας επιτραπεί η εγγραφή στο Πρόγραμμα.

 

β) Σχέδια εμπορικής προώθησης για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε προωθητικές ενέργειες σύμφωνες με τις προτιμήσεις σας

Έπειτα από τη ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση σας, οι Συνυπεύθυνοι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης και διαφημιστικής επικοινωνίας, για να σας ενημερώνουν σχετικά με προωθητικές ενέργειες πώλησης καθώς και για έρευνες αγοράς και στατιστικές ερευνητικές μεθόδους των Συνυπεύθυνων. Επιπλέον οι Συνυπεύθυνοι θα επεξεργάζονται τα προαναφερθέντα δεδομένα για να την αποστολή απευθείας μηνυμάτων για να σας ενημερώνουν σχετικά με προωθητικές ενέργειες πώλησης των Χορηγών και των εμπορικών Συνεργατών τους. Μπορείτε να κάνετε κλικεδώγια τον κατάλογο των Χορηγών και των εμπορικών Συνεργατών του Προγράμματος.

 

Η αποστολή των μηνυμάτων εμπορικής προώθησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραπτά μηνύματα, instant messaging, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ειδοποιήσεις push και εργαλεία αποστολής μαζικών μηνυμάτων, κ.λπ.) και παραδοσιακών μεθόδων επικοινωνίας (για παράδειγμα, τηλεφωνικώς μέσω τηλεφωνικού παρόχου).

 

Προϋπόθεση για την επεξεργασία: η συγκατάθεση,η απουσία της οποίας δεν αποκλείει ούτε επηρεάζει την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στην ακόλουθη παράγραφο «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ», μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με επίπτωση στις επόμενες διεργασίες επεξεργασίας. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποδείξετε τον τρόπο επικοινωνίας που προτιμάτε μεταξύ των προαναφερθέντων και μπορείτε να αρνηθείτε την παραλαβή προωθητικών μηνυμάτων μέσω όλων ή μόνο μερικών από αυτών των τρόπων επικοινωνίας.  

 

γ) Κατάρτιση προφίλ

Έπειτα από τη ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, οι Συνυπεύθυνοι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα Δεδομένα που αφορούν τις συναλλαγές, τα Ενδιαφέροντα και τα Δεδομένα που παρέχετε εκούσια και τα Δεδομένα πλοήγησης με σκοπό την κατάρτιση προφίλ μέσω μιας στατιστικής διεργασίας των προαναφερθέντων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει των αναλύσεων των ενδιαφερόντων σας, των συνηθειών σας και των αγοραστικών επιλογών σας και της ανάλυσης των δεδομένων σχετικά με τη χρήση της τοποθεσίας web, με σκοπό τη δημιουργία του ατομικού σας προφίλ.

Προϋπόθεση για την επεξεργασία: η συγκατάθεση,η απουσία της οποίας δεν αποκλείει ούτε επηρεάζει την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στην ακόλουθη παράγραφο «ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ», μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με επίπτωση στις επόμενες διεργασίες επεξεργασίας. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποδείξετε τον τρόπο επικοινωνίας που προτιμάτε μεταξύ των προαναφερθέντων και μπορείτε να αρνηθείτε την παραλαβή προωθητικών μηνυμάτων μέσω όλων ή μόνο μερικών από αυτών των τρόπων επικοινωνίας.

 

δ) Σκοποί που συνδέονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους νόμους, τις ρυθμίσεις ή από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, από διατάξεις/αιτήσεις των Αρχών που έχουν καταστεί νόμιμοι από τη νομοθεσία και/ή από εποπτικά και ελεγκτικά όργανα

Οι Συνυπεύθυνοι μπορούν να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για την εκτέλεση των νόμων στους οποίους οι ίδιοι καλούνται να συμμορφώνονται.

Προϋπόθεση για την επεξεργασία:συμμόρφωση με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις.

 

ε) Υπεράσπιση των δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια έννομων, διαχειριστικών και εξωδικαστικών διαδικασιών και στο πλαίσιο διαφορών που πηγάζουν από το Πρόγραμμα και τις υπηρεσίες αυτού.

Οι Συνυπεύθυνοι μπορούν να επεξεργαστούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους ή την ανάληψη δράσης ή την προώθηση απαιτήσεων δικών τους ή τρίτων μερών.

Προϋπόθεση της επεξεργασίας: έννομο συμφέρον των Συνυπεύθυνων για την προστασία των δικαιωμάτων τους.  

 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

Η παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ζητούνται στη φόρμα εγγραφής στο Πρόγραμμα και που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα. Η άρνηση παροχής των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων θα οδηγήσει στην αδυναμία ολοκλήρωσης της εγγραφής. Από την άλλη πλευρά, η παροχή προσωπικών δεδομένων επιπλέον όσων επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι προαιρετική και η μη παροχή τους δεν θα επηρεάσει την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.

 

Η παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους σκοπούς όπως αναφέρονται προηγουμένως στην παράγραφο 4 στοιχείο α) είναι υποχρεωτική δεδομένου ότι είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Η άρνηση παροχής τους θα εμποδίσει την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.

 

Η παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία β) και γ) είναι προαιρετική και η άρνηση παροχής τους δεν αποκλείει ούτε επηρεάζει την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, αλλά θα εμποδίσει την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τα αποκλειστικά πλεονεκτήματα των μελών του Προγράμματος μέσω της διαφημιστικής αλληλογραφίας.

Η παροχή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο δ) είναι υποχρεωτική δεδομένου ότι η μη παροχή τους θα εμποδίσει τους Συνυπεύθυνους να τηρήσουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις του νόμου.

 

6. ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Οι Συνυπεύθυνοι χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα μέτρων ασφαλείας με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

Οι Συνυπεύθυνοι διόρισαν την εταιρεία Alitalia ως το υποκείμενο υπεύθυνο για τη διαχείριση των υποδομών, των συστημάτων και των σχετικών μέτρων ασφαλείας που συνδέονται με το Πρόγραμμα και στον ιστότοποwww.alitalia.comκαι ως εκ τούτου η Alitalia Loyalty διόρισε την Alitalia, με ξεχωριστή έγγραφη συμφωνία, Υπεύθυνη για την επεξεργασίασύμφωνα με τοάρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ.

Όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας διατηρούνται σε ασφαλείς server (ή σε ασφαλή έντυπα αντίτυπα) των Συνυπεύθυνων ή των προμηθευτών μας ή των εμπορικών μας Συνεργατών και είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις πολιτικές μας προστασίας απορρήτου (ή με τις ισότιμες προδιαγραφές  των προμηθευτών ή των εμπορικών συνεργατών μας).

Στην περίπτωση που οι Συνυπεύθυνοι σάς έχουν δώσει (ή εσείς έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης ο οποίος σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο προσωπικό σας τμήμα στον Ιστότοπό μας, στις εφαρμογές ή στις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, θα είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού αυτού και για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ασφάλειας για την οποία σας ενημερώνουμε.

 

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μόνο για τη χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σχετικό σκοπό. Ως εκ τούτου αν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβληθούν σε επεξεργασία για δύο διαφορετικούς σκοπούς, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα έως τη λήξη του σκοπού με τη μεγαλύτερη διάρκεια, εντούτοις δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τον σκοπό η διάρκεια του οποίου έχει παρέλθει.

Η πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά των οποίων η χρήση είναι απαραίτητη για τους σχετικούς σκοπούς.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα ή για τα οποία δεν υφίσταται πλέον μια δικαστική προϋπόθεση για τη διατήρησή τους, θα ανωνυμοποιούνται αμετακλήτως (και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να διατηρούνται) ή θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

Ακολούθως αναφέρεται η διάρκεια διατήρησης σε σχέση με τους διαφορετικούς σκοπούς που απαριθμούνται στη συνέχεια:

-Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, Δεδομένα που συλλέχθηκαν και αφορούν τις συναλλαγές και Ενδιαφέροντα και Δεδομένα που έχετε παράσχει εκούσια η επεξεργασία των οποίων έγινε για την εγγραφή και για τη λειτουργική διαχείριση του Προγράμματος: θα διατηρούνται από τους Συνυπεύθυνους για όλη τη διάρκεια της εγγραφής σας στο Πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 10 ετών έπειτα από τη διαγραφή των εγγράφων και των σχετικών δεδομένων αστικής, λογιστικής και φορολογικής φύσεως του Προγράμματος, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

-Ενδιαφέροντα και Δεδομένα που παρέχετε εκούσια και Δεδομένα που αφορούν τις συναλλαγές: στην περίπτωση που έχετε δώσει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την κατάρτιση προφίλ, τα εν λόγω δεδομένα θα διατηρούνται για 12 μήνες από τη συλλογή τους και σε κάθε περίπτωση θα είναι δική μας ευθύνη η ανανέωση της συναίνεσής σας κατά διαστήματα για αυτόν τον σκοπό με στόχο τον σεβασμό των επιλογών σας.

 

-Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας που συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν με σκοπό την εμπορική προώθηση: στην περίπτωση της επεξεργασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης, η οποία προβλέπει την αποκλειστική χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας, αυτά θα διατηρούνται για 24 μήνες από τη συλλογή στηβάση δεδομένωντης εμπορικής προώθησης. Σε κάθε περίπτωση θα είναι δική μας ευθύνη η ανανέωση της συναίνεσής σας κατά διαστήματα για αυτόν τον σκοπό με στόχο τον σεβασμό των επιλογών σας.

-Δεδομένα πλοήγησης: τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα διατηρούνται μέχρι την ενεργοποίηση του προφίλ σας MilleMiglia. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διάρκεια διατήρησης των διαφόρωνcookiesπου ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν, στην ειδική ενότητα πληροφοριακού υλικού στον ακόλουθοσύνδεσμο.

Ειδικότερα όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων μας σε δικαστική διαδικασία καθώς και σε περίπτωση αίτησης των αρχών, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα διατηρούνται για τη χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της αίτησης καθώς και για την εκτέλεση της προστασίας των δικαιωμάτων μας.

 

8.  ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι καθώς και οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι έχουν διοριστεί, κατά περίπτωση, υπεύθυνοι για την επεξεργασία, οι οποίοι στηρίζουν την παροχή των υπηρεσιών που έχουν σχέση με το Πρόγραμμα ως αυτόνομοι  υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, για τους προαναφερθέντες σκοπούς:

 

·        υποκείμενα που έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δυνάμει των διατάξεων της νομοθεσίας όπως ορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το κράτος μέλος στο οποίο ανήκουν οι Συνυπεύθυνοι,

·        εταιρείες του Ομίλου Alitalia, όπως η Alitalia CityLiner S.p.A. in A.S.,

 

·        τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες,

·        τρίτα μέρη, όπως νομικά γραφεία και δημόσιες αρχές, όπου απευθυνόμαστε για να διασφαλίσουμε την τήρηση ή την εφαρμογή της συναφθείσας σύμβασης και για την προστασία κάθε νόμιμου συμφέροντός μας,

·        τρίτα υποκείμενα όπως η αστυνομία και οι εθνικές αρχές για την προστασία των δικαιωμάτων μας,

·        δημόσιες και αστυνομικές αρχές έπειτα από έγκυρη αίτηση,

·        τρίτα υποκείμενα που δρουν ως αυτόνομοι Υπεύθυνοι επεξεργασίας με σκοπούς επικουρικούς των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παράγραφο 4, όπως εταιρείες που προσφέρουν υποδομές πληροφορικής και υπηρεσίες πληροφορικής βοήθειας και συμβουλευτικής καθώς και σχεδιασμό και εκτέλεση λογισμικού και ιστότοπων, εταιρείες που προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες προσαρμογής και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την πραγματοποίηση και τη διαχείριση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες χρήσιμες για την ανάλυση και την ανάπτυξη των δεδομένων και τη διαμόρφωση και τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς.

 

Η ενδεχόμενη κοινοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα γίνει σεβόμενοι πλήρως τις διατάξεις του νόμου που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).

Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις ακόλουθες διευθύνσεις στην περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε τον κατάλογο των υπεύθυνων επεξεργασίας και των άλλων υποκειμένων στους οποίους κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους.

 

9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι Συνυπεύθυνοι μπορούν να διαβιβάσουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτες χώρες με σκοπό την ορθή εκτέλεση και πραγματοποίηση του Προγράμματος. Για αυτόν τον λόγο η διαβίβαση ενδέχεται να είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης με τους Συνυπεύθυνους και της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων των οποίων οι Συνυπεύθυνοι είναι υποκείμενοι.

Σε περίπτωση διαβίβασης των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Συνυπεύθυνοι δεσμεύονται να:

 

·        συμπεριλάβουν τις τυπικές συμβατικές ρήτρες περί προστασίας δεδομένων που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών εκτός του ΕΟΧ στις συμβάσεις μας με τα εν λόγω τρίτα μέρη (πρόκειται για τις ρήτρες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») ή

·        διασφαλίσουν ότι η χώρα που θα διαχειριστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας έχει κριθεί «επαρκής» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), ή

·        (στην περίπτωση διαβίβασης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των υποκειμένων σε έναν παραλήπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες) διασφαλίσουν ότι ο παραλήπτης είναι μέρος της Ασπίδας Προστασίας («Privacy Shield»), η οποία απαιτεί από τον παραλήπτη να παρέχει παρόμοια προστασία σε κάθε προσωπική πληροφορία που διαβιβάζεται μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς διαβίβασης των δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών που εφαρμόζει η εταιρεία μας, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςεδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες προς τις οποίες οι Συνυπεύθυνοι μπορούν να διαβιβάσουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τους Συνυπεύθυνους στις διευθύνσεις του ακόλουθου τμήματος «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

 

10. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι Συνυπεύθυνοι δεν θα χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, χωρίς την συναίνεσή σας. 

 

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

 

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τους Συνυπεύθυνους:

 

·        πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

·        τη διόρθωση και τη συμπλήρωση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας στην κατοχή μας και τα οποία θεωρείτε ανακριβή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

·        τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα οποία δεν έχουμε πλέον καμία δικαστική προϋπόθεση για την επεξεργασία τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

·        τον περιορισμό του τρόπου που επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε περίπτωση που συντρέχει μία από τις περιστάσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

·        αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη μορφή ευρείας χρήσης που μπορεί να διαβαστεί από αυτόματη συσκευή, για τις επεξεργασίες που βασίζονται στη συμβατική σχέση (η επονομαζόμενη δυνατότητα μεταφοράς), όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

·        να μην υπόκεισθε σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και οι οποίες παράγουν έννομες συνέπειες που σας αφορούν, εάν δεν έχετε συμφωνήσει ρητώς εκ των προτέρων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

·        την ανάκληση της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, στην περίπτωση που η επεξεργασία έχει βασιστεί στη συναίνεση. Διευκρινίζεται ότι η ενδεχόμενη ανάκληση της συναίνεσης θα ισχύει μόνο για τις επόμενες επεξεργασίες, χωρίς να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από αυτήν την ανάκληση.

 

 

Δικαίωμα εναντίωσης: εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε οποιαδήποτε στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων σας που εκτελείται για την εκτέλεση του νόμιμου συμφέροντος των Συνυπεύθυνων και στην επεξεργασία για σκοπούς εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ στον βαθμό που αυτή συνδέεται με τους σκοπούς της εμπορικής προώθησης.

 

Σε περίπτωση θανάτου, τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορεί να ασκήσει οποιοσδήποτε έχει κάποιο συμφέρον ή ενεργεί για την προστασία σας, με την ιδιότητα του εντολοδόχου σας ή για οικογενειακούς λόγους που αξίζουν προστασίας,σύμφωνα με τοάρθρο 2-ιβτου Ν.Δ.196/2003, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ.101/2018 («Κωδικός Απορρήτου»). Μπορείτε να εμποδίσετε ρητώς την άσκηση μερικώς ή όλων των προαναφερθέντων δικαιωμάτων εκ μέρους των διαδόχων σας αποστέλλοντας μια έγγραφή δήλωση στος Συνυπεύθυνους στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ». Μπορείτε να ανακαλέσετε ή να τροποποιήσετε αυτήν τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή και με τις ίδιες διαδικασίες.

 

Για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων έναντι των Συνυπεύθυνων, μπορείτε (εσείς ή ο διάδοχός σας, σύμφωνα με τους άνωθεν περιορισμούς) να απευθύνετε την επικοινωνία σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Alitalia Loyalty, Piazza Almerico da Schio n. 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM) ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo.alitalialoyalty@alitalia.com, παρέχοντας και στις δύο περιπτώσεις, (i) το ονοματεπώνυμό σας (ii) τον αριθμό της κάρτας σας MilleMiglia, (iii) τις λεπτομέρειες του αιτήματος, με την επιφύλαξη του δικαιώματος σας να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα έναντι οποιουδήποτε Συνυπεύθυνου.

 

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπόκειται σε μερικές εξαιρέσεις που έχουν ως στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (για παράδειγμα, την πρόληψη και την αναγνώριση εγκλημάτων) και του δικού μας συμφέροντος (για παράδειγμα, τη διατήρηση του επαγγελματικού απορρήτου). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, είναι δική μας ευθύνη να επαληθεύσουμε τη νομιμότητα της εκτέλεσή του και θα σας ενημερώσουμε, συνήθως μέσα σε έναν μήνα.

 

Σε περίπτωση που θεωρείται ότι η επεξεργασία των Δεδομένων που σας αφορούν έγινε παραβιάζοντας όσα προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Εγγυητή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάνοντας χρήση των αναφορών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοποwww.garanteprivacy.itή κινώντας τις απαραίτητες έννομες διαδικασίες.

 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / DATA PROTECTION OFFICER («Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» ή «DPO»)

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Συνυπεύθυνων είναι τα ακόλουθα:

 

·        Alitalia Loyalty S.p.A., Piazza Almerico da Schio, 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM)

·        Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO) που έχει διοριστεί από την Alitalia Loyalty στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo.alitalialoyalty@alitalia.com

·        Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in A.S., via A. Nassetti s.n.c., Palazzina Alfa, 00054 Fiumicino (RM)

·        Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO) που έχει διοριστεί από την Alitalia - Società Aerea italiana S.p.A.  in A.S. στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@alitalia.com.

 

Διαχείριση του προφίλ σας MilleMiglia - Επικαιροποίηση και Διαγραφή του Προγράμματος

 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διατυπώσετε οποιοδήποτε αίτημα που αφορά τη λειτουργική διαχείριση του προφίλ σας MilleMiglia, καθώς και την επικαιροποίηση των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό ή τη διαγραφή της εγγραφής σας στο Πρόγραμμα, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: profilomillemiglia@alitalia.com, προσδιορίζοντας (i) τον αριθμό της κάρτας σας MilleMiglia, (ii) τις λεπτομέρειες του αιτήματός σας και παρέχοντας (iii) ένα αντίγραφο ενός εγγράφου ταυτότητάς σας σε ισχύ, όπως προβλέπεται από τονΚανονισμό του Προγράμματος.