Βοήθεια για Αποσκευές

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ, ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ Η ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ

Αν δεν λάβετε την αποσκευή σας κατά την άφιξη, πηγαίνετε στο γραφείο απολεσθέντων στο αεροδρόμιο της πόλης προορισμού και συμπληρώστε μια αναφορά Property Irregularity Report (P.I.R.). Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα αντίγραφο της αναφοράς. Αν δεν είστε κάτοικος της συγκεκριμένης πόλης, θα λάβετε και ένα κιτ με ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης και είδη καλλωπισμού. Μάθετε τι χρειάζεστε για την υποβολή ενός αιτήματος.

Αν δεν βρεθεί ή δεν επιστραφεί η αποσκευή σας μέσα σε 45 ημέρες από την αναφορά P.I.R., θα θεωρηθεί απολεσθείσα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

Η αναζήτηση για την αποσκευή σας θα διαρκέσει 45 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου η αποσκευή θα θεωρείται απολεσθείσα.

Για να σας επιστραφεί το χρηματικό ποσό που δικαιούστε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να αποστείλετε1 μια αναφορά εντός περιόδου δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς P.I.R. επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο από τα παρακάτω έγγραφα:

  •  Μια υπογεγραμμένη, λεπτομερής επιστολή
  • Την αναφορά Property Irregularity Report (P.I.R.) που εκδόθηκε από το γραφείο Βοήθειας για Αποσκευές
  • Την απόδειξη του εισιτηρίου πτήσης ή/και την κάρτα επιβίβασής σας.

 

Το γραφείο μας θα επικοινωνήσει μαζί σας με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δώσατε.1Κατά τον ίδιο τρόπο που καθορίζεται για την παράδοση αποσκευής με καθυστέρηση