טוס איתנו

הערכים שלנו

באליטליה, הקיימות פירושה יצירת ערך עבור בעלי העניין שלנו.

שירותי הטיסה, המקדמים חילופין כלכליים, חברתיים ותרבותיים בקנה מידה עולמי, הם בבחינת מערך תשתיות אסטרטגי להובלת אנשים וסחורות, כמו גם ענף תעשייה חיוני לפיתוח התיירות.

אחריות פירושה יחס מכבד כלפי בני אדם בכל עת; ובקנה מידה רחב יותר, כלפי החברה בכללותה, המדינות שאנו פועלים בהן והסביבה.

מידע נוסף