טוס איתנו

התקנות, הכללים והנהלים החלים על אליטליה ביחס להובלת נוסעים וכבודה, זכויות הנוסעים ומידע על האופן שבו ניתן לקבל סיוע על פי סעיף 13 לתקנת 2016/679 של פרלמנט האירופי ושל המועצה בנוגע לטיפול בנתונים האישיים.