טוס איתנו

קיימות

כולנו חברים באותו הצוות

בכל יום אנו טסים לצד אנשים, סחורות, חלומות ואידיאלים. אחד מאלו הוא הקיימות, שאותה אנו מקדמים במרץ כדי לבנות עולם טוב יותר.

 

עלינו להתייצב יחד בתור חברים באותו צוות, ולפעול בנתיב שיוביל אותנו לקיימות. על כל אחד מוטלת אחריות המוקצית לו כלפי החברה כולה, למן ההיבט הסביבתי ועד לזה הקהילתי. הדבר כרוך גם בגישה חיובית ובנחישות הנחוצות כדי להתמודד על הצד הטוב ביותר עם האתגרים הקשים יותר.

 

עבורינו האמירה 'לבנות עולם טוב יותר' פירושה לעשות את עבודתנו על הצד הטוב ביותר, תוך שמירה על עקרונות השקיפות וההוגנות שהם חלק מן הקוד האתישלנו.

 

המחויבות שלנו לקיימות שואבת את השראתה מהערכים שמקדם האו"ם לקראת האג'נדה של 2030 ועוסקת