נוחות בטיסה

מכשירים אלקטרוניים

עיין בהוראות השימוש במכשירים אלקטרוניים במהלך הטיסה כדי למנוע הפרעה לכלים ולמערכות המטוס.


כדי למנוע הפרעה לכלים ולמערכות המטוס, אנו קוראים לכם לפעול לפי ההוראות הבאות בנוגע לשימוש במכשירים אלקטרוניים ניידים.

 

אזניות שמע אישיות

מכשירים יותר גדולים (לדוגמה מחשבי נייד ומחברת)

מכשירי כף יד (לדוגמה סמארטפון וטבלת)

שלב

במצב טיסה

 בשידור

במצב טיסה

 בשידור

תוך כדי עלייה למטוס

במצב טיסה

 בשידור

במצב טיסה

 בשידור

איחור ממושך בקרקע*

X

במצב טיסה X

 בשידור X

במצב טיסה

 בשידור X

המראה

במצב טיסה

 בשידור **

במצב טיסה

 בשידור **

בשיוט (>20.000 רגל)

X

במצב טיסה X

 בשידור X

במצב טיסה

 בשידור X

15 דקות לפני הנחיתה ועד לגמר הנחיתה

X

במצב טיסה X

 בשידור X

במצב טיסה

 בשידור

תנועה במסלול לקראת החנייה

* אם אושרו מאת צוות המטוס

** רק על מטוסים המצוידים באינטרנט אלחוטי

 

רשימת מכשירים אלקטרונים ניידים המותרים

מכשירים רפואיים חשמליים מאושרים, מצלמות, מחשבים ניידים ( הכולל טבלתים ומחשבי מחברה), אזניות שמע אישיות, בלו טוס, מכשירים המוזנים מאת סוללות מיקרוסל, משחקים אלקטרוניים, קוראי ספרים אלקטרוניים, מקליטי שמע MP3, צורבי DVD/CD נישאים, טלפונים ניידים וסמארטפונים.

הנוסעים במטוס המצויד במערכת התחברות יכולים להתייעץ עם עלון המידע המוצב בכיס המושב או לעיין בדף האינטרנט שלנו "התחברות במטוס"  

 

מניעת שריפה מאת סוללת ליתיום

במקרה של נפילה מקרית של מכשיר עם סוללה (למשל, טלפון סלולרי, מחשב נייד) בתוך החלקים המכניים של המושבים הניתנים להתאמה אלקטרונית, מומלץ להודיע מיד למסייע טיסה ולהימנע מלהזיז את המושבים עצמם באופן חשמלי או מכני. מכשירים אלה, אם ניזוקו, יכולים להוות גורם אפשרי של שריפה.