אישור

או בחר מדינה

IT US UK FR ES

נוחות בטיסה

מכשירים אלקטרוניים

למד אודות השימוש במכשירים אלקטרוניים במהלך הטיסה, כדי למנוע הפרעה לכלים ולמערכות המטוס.

מכשירים מותרים

מכשירי שמיעה, קוצבי לב, נוירו-סטימולטורים אלקטרוניים, שעונים אלקטרוניים ומכשירים אחרים בעלי צריכת חשמל נמוכה המשתמשים בסוללות מיקרו או סוללות סולריות מותרים תמיד.

מכשירים המותרים על הקרקע או בגובה שיוט

אלא אם צוין אחרת על-ידי צוות הטיסה, אפשר להשתמש במכשירים הבאים על הקרקע או בגובה שיוט: מחשבים והתקנים ידניים שאינם מחוברים בחיבור אלחוטי לאבזרים, נגני CD/DVD/MP3, כונני אחסון USB, רשמקולים או רשמי שמע/חזותיים דיגיטליים, מצלמות אנלוגיות ודיגיטליות, משחקים אלקטרוניים נישאים וצעצועים ללא שלט רחוק. אסור להפעיל מכשירים אלה או להשתמש בהם בזמן המראה ונחיתה. במכשירי שמע ושמע/חזותיים אפשר להשתמש עם אוזניות בלבד. את כל המכשירים האלחוטיים יש לכבות עם העלייה למטוס ועליהם להישאר כבויים בכול מהלך הטיסה.

השימוש בטלפונים סלולריים , סמארטפונים וטאבלטים מותר רק על הקרקע וכאשר דלתות המטוס פתוחות ; כאשר דלתות המטוס סגורות, השימוש במכשירים אלה מותר אך ורק במצב 'בטיסה'. ניתן להפעיל את המכשירים מחדש לאחר הנחיתה, לפי הודעה מפורשת מצד צוות תא הנוסעים או לאחר שנפתחו דלתות המטוס.

אסורים תמיד

המכשירים הבאים אסורים בכל שלב של הטיסה - על הקרקע, בהמראה, בשיוט או בנחיתה: מדפסות, סורקים, חיבורים אלחוטיים של מחשבים אישיים ומחשבי כף יד ומכשירים מחוברים, מקליטי או צורבי CD/DVD ומיני דיסק, מכשירי רדיו AM או FM, טלוויזיות ומסכים עם שפופרות קתודיות, משחקים אלקטרוניים עם חיבור אלחוטי, מכשירים עם שלט, התקני תקשורת דו-כיווניים (כלומר ווקי-טוקי, רדיו חובבים, איתוריות וכן הלאה), התקני טלמטריה או כל מכשיר אחר הפולט במכוון אותות תדר רדיו. לקבלת מידע נוסף, פנה למוקד השירות.