היערכות לטיסה

נשים הרות

לטוס בהריון
היוועצי ברופא הנשים שלך לפני הטיסה, וודאי שיש ברשותך את כל המסמכים הדרושים.

מסמכים רפואיים

לפני היציאה לנסיעה, בקשי מהרופא שלך שימלא את טופס המידע הרפואי (MEDIF), יחתום עליו ויוסיף חותמת רשמית, לא יאוחר משבעה ימים לפני תאריך הטיסה.
תזדקקי לטופס MEDIF אם:

  • את נמצאת בארבעת השבועות האחרונים של ההיריון
  • את סובלת מסיבוכים רפואיים הקשורים להיריון
  • את מצפה לתאומים

החל מהחודש התשיעי להריון, בקשי מהרופא שלך אישור הכולל את תאריך הלידה הצפוי.
לקבלת מידע נוסף ו/או הזמנות, פני לשירות הסיוע לבעלי צרכים מיוחדים.

עצה

לא מומלץ לטוס שבעה ימים לפני ושבעה ימים אחרי הלידה וגם אם קיימת סכנה של לידה מוקדמת או סיבוכים אחרים. אם את נוסעת עם מלווה (מומלץ אחרי השבוע ה-28) בקשי שהוא/היא יקבל מושב לידך כדי שיסייע לך לאורך הטיסה.
במהלך הטיסה, אל תהדקי את חגורת המושב יתר על המידה, והדקי אותה בנקודה גבוהה מהרגיל.
סייעי לזרימת הדם באמצעות גרביים תומכות ועיסוי הרגליים מדי פעם. אם הדבר אפשרי, בקשי מושב ליד מעבר כדי שתוכלי לקום ולהסתובב מדי פעם. במהלך הטיסה, שתי הרבה מים והימנעי ממשקאות מוגזים.