ALITALIA

Alitalia

אישור

או בחר מדינה

IT US UK FR ES
הצעות מותאמות אישית עבורך מ

* USD 10 דמי טיפול יתווספו לכל כרטיס בעת הרכישה

הודעות בנושא מחיר

 • המחירים תקפים עבור טיסות שיוצאות מישראל בלבד.
 • מחירי המבצע כפופים לזמינות המושבים. מספר המושבים מוגבל.
 • אליטליה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את כללי התעריפים של המבצע בכל עת וללא הודעה מראש.

כרטיס לייט , לפרטים מלאים

 

 

יעדים באיטליה במחיר אקונומי לייט

תנאים ומגבלות למבצעים

 •  תקופת מכירה: המבצע בתוקף למכירה עד ה- 31 מאי 2018.
 • תקופת נסיעה: המבצע תקף לטיסות מתל אביב ועד ה- 18 ביולי 2018  חזרה אחרונה לתל אביב ומה- 9 באוקטובר ועד ה- 31 בדצמבר 2018 חזרה אחרונה לתל אביב.
 • מחיר לייט כולל מטען יד בלבד עד 8 ק"ג.
 •  ניתן לשלוח מזוודה בעלות של בין 30$ עד 50$ .
 •  ניתן לבחור מושב רק בזמן הצ'ק אין באתר.
 •  מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי או שבת או 3  לילות.
 •  מקסימום זמן שהייה ביעד:  חודש 1.
 •  שינויים: לא ניתן לבצע שינויים.
 • ביטולים: אין החזר כספי במקרה של ביטול הכרטיס.
 •  המבצע בתוקף לטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד לא כולל טיסות בקוד משותף , קוד שייר

* USD 10 דמי טיפול יתווספו לכל כרטיס בעת הרכישה

 

הודעות בנושא מחיר

 •  המחירים תקפים עבור טיסות שיוצאות מישראל בלבד.
 •  מחירי המבצע כפופים לזמינות המושבים. מספר המושבים מוגבל.
 •  אליטליה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את כללי התעריפים של המבצע בכל עת וללא הודעה מראש.

 

מבצע אירופה במחלקת תיירים

תנאים ומגבלות

 •  תקופת מכירה: המבצע בתוקף למכירה עד ה- 31  מאי  2018.
 •  תקופת נסיעה: המבצע תקף לטיסות מתל אביב ל ועד ה- 18 ביולי 2018  חזרה אחרונה לתל אביב ומה- 9 באוקטובר ועד ה- 31 בדצמבר 2018 חזרה אחרונה לתל אביב מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שבת או 3  לילות.
 •  מקסימום זמן שהייה ביעד: חודש 1.
 •  שינויים:  ניתן לשנות בעלות של 50$
 •  ביטולים: ניתן לבטל את הכרטיס לפני היציאה בעלות של 100$

 

מבצע לארצות הברית במחלקת תיירים

תנאים ומגבלות

 • תקופת מכירה: המבצע בתוקף למכירה עד ה-  31 מאי 2018.
 •  תקופת נסיעה: המבצע תקף לטיסות החל מה- 16 במרץ ועד ה- 17 ביולי 2018 חזרה אחרונה לתל אביב וגם בין התאריכים ה-10 באוקטובר ועד ה- 13 בדצמבר 2018 חזרה אחרונה לתל אביב.
 •  המבצע אינו תקף לטיסות בין התאריכים ה- 24 בנובמבר 2018 ועד ה-4 בדצמבר 2018.
 •  מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי או 5  לילות.
 •  מקסימום זמן שהייה ביעד: 3 חודשים.
 • שינויים:  ניתן לשנות בעלות של 150$
 • ביטולים: ניתן לבטל את הכרטיס לפני היציאה בעלות של 200$

מבצע יוהנסבורג במחלקת תיירים

תנאים ומגבלות

 • תקופת מכירה: המבצע בתוקף למכירה עד ה- 31  מאי  2018.
 •  תקופת נסיעה: המבצע תקף לטיסות החל מה- 16 במרץ ועד ה- 17 ביולי 2018 חזרה אחרונה לתל אביב וגם בין התאריכים ה-10 באוקטובר ועד ה- 13 בדצמבר 2018 חזרה אחרונה לתל אביב.
 •  המבצע אינו תקף לטיסות בין התאריכים ה- 24 בנובמבר 2018 ועד ה-4 בדצמבר 2018
 •  מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שבת או 3  לילות.
 •  מקסימום זמן שהייה ביעד: 3 חודשים
 • שינויים: לא ניתן לבצע שינויים.
 •  ביטולים: אין החזר כספי במקרה של ביטול הכרטיס.
 •  המבצע בתוקף לטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד לא כולל טיסות בקוד משותף , קוד שייר.