ALITALIA

Alitalia

הצעות מותאמות אישית עבורך מ

תנאים ומגבלות:  פרימיום אקונומי

 

 • המבצעים בתוקף למכירה עד ה- 22 בינואר 2020
 • תקופת נסיעה: לטיסות מתל אביב עד ה- 27 ביולי 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב)
 • רכישה מראש  עד 7 ימים לפני נסיעה.
 • 3 ימים ביעד או ליל ראשון ביעד.
 • מקסימום שהייה ביעד עד 1 חודש.
 • שינויים: לא ניתן לבצע שינויים לפני או אחרי ההמראה.
 • ביטולים:  במקרה של ביטול לפני או  אחרי היציאה לא ינתנו החזרים.
 • המבצעים בתוקף לטיסות המופעלות ע"י אליטליה. 

 

תנאים ומגבלות: מחלקת עסקים

 

 • המבצעים בתוקף למכירה עד ה- 22 בינואר 2020
 • תקופת נסיעה: לטיסות מתל אביב עד ה- 27 ביולי 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב)
 • רכישה מראש  עד 7 ימים לפני נסיעה.
 • 3 ימים ביעד או ליל ראשון ביעד.
 • מקסימום שהייה ביעד עד 1 חודש.
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 120 דולר
 • ביטולים:  במקרה של ביטול לפני או  אחרי היציאה לא ינתנו החזרים.
 • המבצעים בתוקף לטיסות המופעלות ע"י אליטליה. 

 

כרטיס לייט , לפרטים מלאים

הודעות בנושא מחירהמחירים תקפים עבור טיסות שיוצאות מישראל בלבד.

 • המחירים תקפים עבור טיסות שיוצאות מישראל בלבד.
 •  מחירי המבצע כפופים לזמינות המושבים. מספר המושבים מוגבל.
 •  אליטליה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את כללי התעריפים של המבצע בכל עת וללא הודעה מראש.

 

 

מאלה

 • המבצע בתוקף למכירה עד ה-12 בפברואר 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 18 באפריל 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • המבצעים אינם תקפים לטיסות בין התאריכים:
  • מתל אביב החל מה- 18 בדצמבר ועד ה- 3 בינואר 2020.
  • חזרה לתל אביב החל מה- 30 בדצמבר ועד ה- 15 בינואר 2020.
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי וליל שבת או 6 לילות.
 • מקסימום שהייה ביעד: 12 חודשים
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 120 דולר
 • ביטולים: בכל מקרה של ביטול הכרטיס במחיר המבצע לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

 

ניו דלהי

 • המבצע בתוקף למכירה עד ה-12 בפברואר 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 30 ביוני 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • המבצעים אינם תקפים לטיסות בין התאריכים:
  • מתל אביב החל מה- 14 בדצמבר ועד ה- 3 בינואר 2020.
  • חזרה לתל אביב החל מה- 30 בדצמבר ועד ה- 15 בינואר 2020.
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי וליל שבת או 6 לילות.
 • מקסימום שהייה ביעד: 21 לילות
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 120 דולר
 • ביטולים: בכל מקרה של ביטול הכרטיס במחיר המבצע לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

הוואנה 

 • המבצע בתוקף למכירה עד ה-12 בפברואר 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה-  28 במרץ 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי או 3 לילות.
 • מקסימום שהייה ביעד: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 200 דולר
 • ביטולים: ניתן לבטל לפני תחילת השימוש בכרטיס, בעלות של 200 דולר. לאחר תחילת השימוש בכרטיס לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

 

ניו יורק

 • תקופת מכירה: המבצע בתוקף למכירה עד ה-12 בפברואר 2020
 • תקופת נסיעה: החל ועד ה- 15 במרץ 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב)
 • מינימום שהייה: 5 ימים , שישי בערב שהייה ביעד או ערב שבת.
 • מקסימום שהייה ביעד: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 150 דולר
 • ביטולים: ניתן לבטל לפני תחילת השימוש בכרטיס, בעלות של 200 דולר. לאחר תחילת השימוש בכרטיס לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

 

מקסיקו סיטי

 • תקופת מכירה: המבצע בתוקף למכירה עד ה-12 בפברואר 2019
 • תקופת נסיעה: החל ועד ה- 31 מאי 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב)
 • מינימום שהייה: 3 ימים , שישי בערב שהייה ביעד או ערב שבת.
 • מקסימום שהייה ביעד: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לשנות בכל עת בעלות של 150 דולר
 • ביטולים: ניתן לבטל לפני תחילת השימוש בכרטיס, בעלות של 200 דולר. לאחר תחילת השימוש בכרטיס לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות המופעלות ע"י אליטליה בלבד.

 

בואנוס איירס, ריו דה גנירו, סאו פאולו, סנטיאגו

 • המבצע בתוקף למכירה עד ה-12 בפברואר 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 28 מרץ 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • המבצעים אינם תקפים לטיסות בין התאריכים:
  • מתל אביב החל מה- 12 בדצמבר  ועד ה-27 דצמבר 2019.
  • חזרה לתל אביב החל מה- 1 בינואר ועד ה-15 בינואר  2020.
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי וליל שבת או 3 לילות.
 • מקסימום שהייה: 3 חודשים
 • שינויים: ניתן לבצע שינויים בעלות של 200 דולר.
 • ביטולים: ניתן לבטל את הכרטיס רק לפני תחילת השימוש בעלות של 200 דולר, לאחר תחילת השימוש בכרטיס לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות של אליטליה בלבד, מספר המקומות מוגבל.

 

יוהנסבורג

 • המבצע בתוקף למכירה עד ה-12 בפברואר 2020
 • תקופת נסיעה: המבצע בתוקף לנסיעה עד ה- 30 ביוני 2020 ( חזרה אחרונה לתל אביב).
 • המבצעים אינם תקפים לטיסות בין התאריכים:
  • מתל אביב החל מה- 18 בדצמבר ועד ה-03 בינואר 2020. חזרה לתל אביב  החל מה- 30 בדצמבר 2019 ועד ה- 15 בינואר 2020.
 • מינימום שהייה: שהייה ביעד בליל שישי או 3 לילות.
 • מקסימום שהייה: 3 חודשים
 • שינויים: לא ניתן לבצע שינויים במחיר המבצע.
 • ביטולים: בכל מקרה של ביטול הכרטיס במחיר המבצע לא יינתן החזר כספי.
 • המבצע תקף בטיסות של אליטליה בלבד, מספר המקומות מוגבל.