מדיניות הפרטיות של אליטליה

והסכמה לשימוש בנתונים אישיים, בכפוף לצו האיטלקי התחיקתי מס' 196 מ-30 ביוני 2003, סעיף 13

Alitalia Società Aerea Italiana in a.s. ("Alitalia in a.s.") מטפלת בכל נתוני הלקוחות שלה בהתאם לחקיקה המוזכרת בצו התחיקתי האיטלקי מס' 196 מ-30 ביוני 2003, ביחס ל"קוד הגנה על נתונים אישיים" המיישם את הוראות האיחוד האירופי בנושא זה באיטליה. 

Alitalia in a.s. מוודאת שהעיבוד של נתונים אישיים, בכל דרך שבה הם מתקבלים, מתבצע בהתאם לזכויות ולחירויות יסוד, וכן תוך שמירה על כבוד הפרט, תוך התייחסות מיוחדת לסודיות, לזהות אישית ולזכות להגנה על נתונים אישיים. מדיניות זו אינה תקפה ביחס לנתונים הנאספים באמצעות אתרי השותפים של אליטליה, שניתן לגשת אליהם באמצעות קישורים באתר האינטרנט של אליטליה, שהחברה אינה אחראית להם בשום אופן. עבור עיבוד כזה, תסופק מדיניות נפרדת על-ידי הבעלים המתאימים. 

מטעמי אבטחה, עם הזמן הולכת וגוברת הדרישה מאליטליה ליידע את הרשויות המקומיות השונות ברחבי העולם —ובפרט את שירות ההגירה והמכס — לגבי הפרטים האישיים ונתוני הנסיעות של הלקוחות שלנו, המתקבלים כחלק מלוחות הזמנים הרגילים של טיסות; כמו גם באיטליה כאשר משטרת ההגירה והגבולות ( Central Directorate for Immigration and Border Police) מבקשת זאת. מסירת מידע זה נדרשת על מנת ליישם את חוזה ההובלה. 

בנוסף, הצעדים הננקטים כדי להבטיח את סודיות הנתונים תואמים להוראות המפורטות בהחלטות של קבוצת העבודה בסעיף 29 בנושא הגנת נתונים אישיים מס' 2/2007 מיום 15 בפברואר 2007, שנערכו ועודכנו ב-24 ביוני 2008, בנוגע למידע לנוסעים בנושא העברת נתוני PNR (מספר הזמנה) לרשויות ארצות הברית (לפרטים נוספים, ראה "מידע לנוסעים שטסים לארצות הברית"). 

הקפד לקרוא דף זה בעיון באופן קבוע כדי לבדוק אם חלו עדכונים או תיקונים הכרחיים, וכן כדי לאמץ ו/או לציית לחקיקה ארצית, קהילתית או בינלאומית, או כדי לבצע התאמות לחידושים טכנולוגיים. 

עדכונים ידווחו בדף אינטרנט זה ויישארו גלויים בכל עת, כך שכל מי שירצה לעשות כן יוכל לקבל את מלוא המידע על השימוש בנתונים האישיים שלו באמצעות אתר אליטליה או באמצעות ערוצים שונים אחרים לאיסוף מידע. 

אנו ממליצים לעיין בדף זה בכל ביקור באתר אליטליה.

עיבוד נתונים ושיטות

העיבוד של נתונים אישיים, בין היתר על ידי ספקים חיצוניים שייקראו להלן "מנהלי עיבוד חיצוניים", יבוצע תוך אחריות לשמירה על אבטחה וסודיות והוא עשוי להתבצע לא רק בכלים ידניים אלא גם באמצעות כלים אוטומטיים (הן מחשב והן באמצעים ממוחשבים) המסוגלים לאחסן, לנהל ולשדר אותם נתונים. נתונים אישיים: יעובדו באופן חוקי והולם; ייאספו ויתועדו לצורך מטרות ספציפיות, מפורשות, לגיטימיות ומדויקות, ובמידת הצורך, מטרות עדכניות, רלוונטיות ושלמות, שלא יחרגו ממטרות העיבוד; יאוחסנו באופן המאפשר את זיהוים על ידי הפרט למשך תקופה שלא תעלה על זו הנחוצה למטרות שעבורן הם נאספו או עובדו לאחר מכן.

נתונים המסופקים על ידי המשתמש מרצונו

אליטליה אוספת נתונים אישיים ונתונים אחרים המועברים דרך מוקד השירות של החברה או מוזנים מרצון בטופסי רישום באתר האינטרנט ובאתר לנייד, וכן נתונים אופציונליים ומפורשים הנשלחים לחברה בדואר או בדוא"ל. נתונים אלה עשויים להיות מידע הנחוץ לאספקת השירותים שאותם מבקש הפרט (בעיקר שירות הטיסה), או שירותים אחרים (למשל ידיעונים) ו/או לצורך יצירת קשר עם הפרט (שם, כתובת, נתונים אישיים אחרים שהוזנו בהודעה). שליחת דוא"ל באופן אופציונלי, מפורש ומרצון לכתובות המצוינות באתר אינטרנט זה, משמעה שייתכן שתישמר כתובת הדוא"ל של השולח, הנחוצה למענה לבקשות, וכן של נתונים אישיים אחרים כלשהם המוזנים במכתב.

עיון בנתונים הנאספים על ידי שימוש בכלים אלקטרוניים

מערכות המחשוב ונהלי התוכנה המשמשים להפעלת אתר האינטרנט והאתר לנייד של Alitalia in a.s. צוברים במשך השימוש השוטף שלהם סדרה של נתונים אישיים, שהעברתם משתמעת מהשימוש בפרוטוקולים של תקשורת אינטרנט (לדוגמה, כתובת ה-IP של המשתמש או שם הדומיין של המחשב המשמש לגישה אל אתר האינטרנט, כתובת ה-URL של המשאבים המבוקשים, מועד הבקשה או מועד ההפעלה, השיטה שבה נעשה שימוש לשליחת השאילתה לשרת, גודל הקבצים שהתקבלו במענה לבקשה, הקוד המספרי של מצב התגובה שניתן על ידי השרת וסוגים אחרים של מידע בנוגע למערכת ההפעלה של המשתמש ולסביבת המחשוב שלו).

קובצי COOKIE

במהלך גלישה באתר האינטרנט של Alitalia in a.s.‎, ייאסף מידע המאפשר את זיהוי המחשב או הדפדפן שלך באמצעות קבצים שנקראים "קובצי Cookie". "קובצי Cookie" הם מחרוזות של טקסט מוצפן הניתנות לאחסון בטלפון הנייד של המשתמש (אם הוא ניגש לאתר לנייד) או במחשב שלו, כך שניתן יהיה לזהותו במהירות במועד מאוחר יותר. קובצי Cookie עבור האתר לנייד מאחסנים מידע הקשור לשם, שם משפחה ומספר כרטיס בלבד. קובצי Cookie במחשבים מאפשרים התאמה אישית של אתרי אינטרנט, כך שלמשתמש יהיה קל יותר לנווט בהם, ועל ידי בדיקה כמותית של הגישה לדפי אינטרנט שונים הם מאפשרים הצגה טובה יותר של המידע המבוקש ביותר. קובצי ה-Cookie שבהם אנו משתמשים אינם מאחסנים נתונים אישיים, למעט כתובת ה-IP. שאר המידע המאוחסן בקובצי ה-Cookie יישאר אנונימי, מאחר שמספר הזיהוי של קובץ ה-Cookie אינו משויך לנתונים האישיים המסופקים על ידי המשתמש. משתמשים תמיד יכולים לבקש להשבית את קובצי ה-Cookie על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלהם. 

  
מידע נוסף על קובצי Cookie

נתונים הנאספים באמצעות מוקד השירות

שיחות המבוצעות למספרים של מוקד השירות המפורטים באתר האינטרנט של אליטליה עשויות לכלול עיבוד נתונים אישיים של המשתמש במטרה לספק את השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, כגון: הזמנה, רכישה ושיגור מסמכי הטיסה המבוקשים על ידי הנוסע, שינויים או החלפות של כרטיסים שכבר הונפקו, החזרים כספיים, סיוע לאחר מכירה, סיוע לבעלי צרכים מיוחדים ורכישות של שירותים נוספים בטיסה וכדומה. סגירת עסקאות אלקטרוניות עשויה לכלול איסוף נתונים מכרטיסי האשראי של הלקוחות שלנו, שיעובדו תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות ההכרחיים המפורטים בחקיקה הרלוונטית. אליטליה עשויה גם להשתמש במוקדי שירות של צד שלישי הפועלים, תמיד תוך ציות מלא לתקנות הפרטיות, עם חוזה שירות מיוחד בשם בעלת השליטה בנתונים, כמעבדי נתונים חיצוניים בכפוף לסעיף 29 לצו תחיקתי מס' 196 מ-30 ביוני 2003. אם מוקדי השירות של צד שלישי מעבדים נתונים שבבעלות אליטליה מחוץ לאיחוד האירופי, אליטליה מבקשת מהספקים לכבד את ההגנות המפורטות בהוראה 95/46/EC ובהחלטות הנציבות האירופית שהתקבלו בעקבותיה.

מטרת האיסוף

באמצעות אתר האינטרנט שלה, אליטליה אוספת ממשתמשים נתונים אישיים שנדרשים ליישום פעולות של הרשאה, הפעלה ומתן גישה לפרטים לאזורים שונים ולתכנים רלוונטיים באתר האינטרנט של החברה. כפי שצוין, Alitalia in a.s.‎ אוספת את הנתונים הנדרשים לצורך ציות לחובות החוזיות ללקוחות ונתונים מפעולות הזמנה ורכישה של כרטיסים על ידי נוסעים, מהאספקה של שירותים משניים, וכן נתונים הנדרשים לניהול דוחות ותלונות שלקוחות שולחים ולצורך מטרות אחרות המפורטות למעלה. מילוי חובות אלה משמעו שנתונים אלה חייבים להיות זמינים לצוותים התפעוליים והמסחריים של אליטליה, כמו גם לחברות תעופה שותפות המיישמות הסכמים מסחריים שונים, ובעת הצורך, לחברות ביטוח שבאמצעותן רכשה אליטליה את הכיסויים האופציונליים או את כיסויי החובה הקשורים לביצוע שירותי טיסה ושירותים קשורים. הנתונים האישיים ו/או הרגישים המסופקים או נאספים באמצעות הקשר החוזי יכולים להימסר, בהתאם למגבלות של השירות המבוקש ובמסגרתן: 

  • לצדדים המהווים חלק משירותי Alitalia in a.s.‎ למטרות שיפור ביצועים, לצדדים שמונו על ידי Alitalia in a.s.למעבדי נתונים בכפוף להליכים המפורטים בצו התחיקתי האיטלקי 196/2003;
  • לצדדים שאינם מהווים חלק משירותי Alitalia in a.s. , המבצעים פונקציות הקשורות קשר הדוק או החיוניות לעסק שלנו, פונקציות שחייבות להיחשב בסיסיות בפעילות של אליטליה.

 

נתונים רגישים ניתנים לעיבוד גם ללא הסכמה מפורשת של הפרט במקרים של סעיף 26, הערה 4, צו תחיקתי 196/2003. עם זאת, נתונים אלה לא ייחשפו. חובה לציין שבמקרים מסוימים (לא בכפוף לניהול הסדיר של אתר אינטרנט זה) הרשות יכולה לבקש חדשות ומידע בכפוף לסעיף 157 לצו תחיקתי מס' 196/2003, למטרות שליטה בעיבוד נתונים אישיים. במקרים אלה, התגובה הנה הכרחית, וחוסר תגובה יגרור קנס. Alitalia in a.s.‎, כ"בעלת השליטה בנתונים", מיידעת אותך כי הנתונים הנידונים יעובדו וישמשו אך ורק למטרות המפורטות במדיניות זו.

גישה באמצעות רשתות חברתיות

כמו כן, לתשומת לבם של חברי מועדון MilleMiglia (להלן "המועדון") שבכוונתם להצטרף לשירות הכניסה לרשת חברתית של אליטליה, נתונים אישיים שיסופקו במהלך ההצטרפות לשירות (להלן "השירות") ייאספו ויתועדו על ידי Alitalia in a.s.‎ בצורה מודפסת, אלקטרונית ו/או ממוחשבת, וההגנה והעיבוד שלהם יבוצעו באמצעות הכלים המתאימים להבטחת האבטחה והסודיות בהתאם להוראות הקוד. לתשומת לבך, הנתונים המסופקים ישירות בעת ההצטרפות או בעקיפין באמצעות רשתות חברתיות עשויים לשמש למטרות הקשורות קשר הדוק והחיוניות להשתתפות במועדון ו/או להצטרפות למועדון עצמו, כמו גם להתאמה אישית של שירותים ש-Alitalia in a.s. מעמידה לרשות הלקוחות שנרשמים כמנויים. בכפוף להסכמת המשתמש, הנתונים המסופקים ישמשו את Alitalia in a.s.‎ למטרות קידום, פרסום ושיווק, כגון שליחת חומרי פרסום, קידום ומידע על מוצרים ושירותים, כמו גם לצורך ניתוחים סטטיסטיים ישירים לזיהוי מידת שביעות הרצון עבור שירותים ומוצרים מוצעים. כתובת דוא"ל: privacy@alitalia.com

מימוש זכויות

לקוחות Alitalia in a.s.‎ יכולים ליצור קשר עם בעלת השליטה בנתונים המעובדים כדי לתבוע את זכויותיהם כפי שמפורט בסעיף 7 בצו התחיקתי האיטלקי מס' 196/2003 (כולל, מבלי להגביל, הזכויות לקבלת אישור על קיום נתונים ועל המסירה של הנתונים האמורים בצורה ברורה, את מקור הנתונים, את המטרות ואת השיטות של העיבוד, העדכון, התיקון או השילוב של נתונים, מחיקה, הסתרת זהות או חסימה של נתונים אישיים שעובדו באופן בלתי חוקי והזכות להתנגד, באופן מלא או חלקי, לשימוש בהם) על ידי שליחת בקשה שלא על פי הנהלים הרשמיים לכתובת הדוא"ל הבאה: privacy@alitalia.com או על ידי כל אמצעי אחר שמידע אודותיו יימסר למשתמש. לתשומת לבך, לא תהייה התייחסות לבקשות מסוג אחר (כגון תלונות, בקשות להחזר כספי, בקשות בנושא מועדון MilleMiglia וכדומה) שיישלחו לתיבת הדואר בנושא מדיניות הפרטיות. עבור בקשות מסוגים אלה יש להשתמש במספרי הטלפון ובכתובות הייעודיים. (לדוגמה, עיין בדפים: 'אנשי קשר' או 'סיוע לאחר טיסה' או מדור MilleMiglia). אם אינך מעוניין עוד לקבל תכתובות מקבוצת אליטליה, בצע את ההליכים הבאים: 

  • לתכתובות בנושא מכירות מאליטליה, לחץ על קישור הביטול המופיע בתחתית כל הודעת דוא"ל שאתה מקבל מאליטליה. פעולת הביטול עשויה להימשך מספר דקות. המתן לאישור שהפעולה הסתיימה, לפני שתצא מהדף הרלוונטי. הנתונים יבוטלו בתוך חמישה ימים מבקשת הביטול
  • לתכתובות לחברי MilleMiglia, גש לשירות "הפרופיל שלך", בחר באפשרות "ללא תכתובות" במדור ה"תכתובות" של "חדשות ומבצעים" ולחץ על "עדכן". או, התקשר לשירות הלקוחות. הפרופיל שלך יעודכן בתוך חמישה ימים משליחת הבקשה.

הגורם השולט בנתונים והגורם המעבד את הנתונים

בעלת השליטה בנתונים היא Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. 
שמשרדיה הרשומים שוכנים בכתובת Via A.Nassetti 
Pal. NHQ 
‏00054 
פיומיצ'ינו (רומא), איטליה

נוסעים שטסים לארצות הברית

והסכמה לשימוש בנתונים אישיים, בכפוף לצו תחיקתי מס' 196 מ-30 ביוני 2003, סעיף 13

נכון ל-5 במרץ 2003, רשויות ארצות הברית דורשות מחברות תעופה המפעילות טיסות מארצות הברית של אמריקה, אליה או דרכה, לספק לשירות המכס וההגנה על הגבולות של ארצות הברית (CBP), מטעמי אבטחה ולצורך הגנה על ארצות הברית של אמריקה, גישה אלקטרונית לנתוני נוסעים. 

חברות תעופה שלא ימלאו אחר דרישות אלה צפויות לשאת בקנסות כבדים ואף לאבד את הזכות לנחות בארצות הברית של אמריקה. 
בתורם, נוסעים בחברות תעופה אלה עשויים לעבור בדיקות מדוקדקות ונרחבות יותר בנמלי התעופה של ארצות הברית, עם כל אי-הנוחות העשויה להיגרם בשל כך. 
אליטליה, בדומה לכל חברות התעופה האירופאיות שמפעילות טיסות מארצות הברית של אמריקה, אליה או דרכה, מבקשת למלא אחר הדרישות הנ"ל. 
ההעברה של נתוני נוסעים לרשויות ארצות הברית היא למעשה תנאי להפעלת שירותי טיסות מארצות הברית של אמריקה, אליה או דרכה. 
נוסעים שלא יסכימו לאפשר גישה לנתונים שלהם לא יורשו לטוס מארצות הברית של אמריקה, אליה או דרכה. לכן, אליטליה, מתוך ציות לדרישות של הרשויות האמורות, שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות שבהן חסרים נתונים אלה יום לפני תאריך היעד של 72 שעות לפני ההמראה. 

נושא העיבוד של נתוני PNR מפורט בהסכם הבינלאומי מיום 26 ביולי 2007 בין האיחוד האירופי לארצות הברית. האיחוד האירופי יוודא שחברות תעופה מכבדות חובות אלה. אליטליה חייבת לציית לדרישות אלה. לקבלת הסבר מפורט יותר בנושא עיבוד נתוני PNR הנאספים על ידי רשויות ארצות הברית (DHS – המחלקה לביטחון המולדת) ביחס לטיסות בין האיחוד האירופי (EU) לארצות הברית, עיין בהסכם הבינלאומי ובמכתב הנלווה מה-DHS, שפורסם בכתב העת הרשמי של הקהילה האירופית L 204 מתאריך 4 באוגוסט 2007, שניתן להציג על ידי לחיצה כאן

אי לכך, אליטליה מצאה לנכון לוודא שהנוסעים מודעים למידע הבא בנוגע לשיטות העיבוד וההעברה של נתונים הכלולים בהזמנות (שארצות הברית מחויבת להן, בהתאם להסכם עם הקהילה האירופית), המפורט בצורה של תשובות לשאלות ספציפיות.

 

מידע

- לאיזה סוג מידע של נוסעים הם יכולים לגשת?
לרשות המכס וההגנה על הגבולות של ארצות הברית (CBP) יש גישה ל-PNR (רשומת שם נוסע, או נתונים מלקוחות רשומים בתהליך של הזמנת טיסה) בקשר לטיסות מארצות הברית של אמריקה, אליה או דרכה. 
מידע זה נתון בתבנית של "קבצים" אלקטרוניים שנוצרים במערכות המחשבים המשמשות את חברות התעופה עבור כל מסלול טיסה המוזמן על ידי הנוסע, והוא מכיל סוגים שונים של מידע, כולל: שם נוסע, מספר טלפון, פרטי טיסה (תאריך, מוצא ויעד, מספר מושב במטוס, מספר תיקים ועוד), כמו גם מידע נוסף כגון: שם של סוכנות נסיעות קשורה, שיטת תשלום וכדומה. 
ה-PNR כולל אפוא את כל המידע המסופק על ידי הנוסע בעת ההזמנה. מיד לאחר ההמראה, פרטי הדרכון של הנוסע (שם משפחה, שם, תאריך לידה, לאום, מספר דרכון ומין) נשלחים אף הם לרשויות המכס וההגירה של ארצות הברית.

 

עיבוד נתונים

- כיצד ייעשה השימוש בנתונים של נוסעים?
הנתונים מתקבלים על ידי רשות המכס וההגנה על הגבולות של ארצות הברית (CBP) במערכת ההזמנות עד 48 שעות לפני ההמראה של הטיסה ומשמשים לביצוע בדיקות על נוסעים לפני שהם מגיעים לארצות הברית של אמריקה, כדי לזרז את כניסתם של רוב הנוסעים על ידי מיקוד משאבי ה-CBP במספר מוגבל של נוסעים שעלולים להוות איום ביטחוני. 
הנתונים מאוחסנים למשך תקופה של שבע שנים, אם כי במקרים שבהם הגישה לנתונים מתבצעת ידנית במסגרת תקופה זו, ייתכן שהם יאוחסנו למשך שמונה שנים נוספות. 
בנוסף, רשויות ארצות הברית ינקטו את הצעדים המתאימים מבחינה טכנית וארגונית כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בנתונים.

 

זכויות הנוסעים

 

- אילו זכויות יש לנוסעים וכיצד ניתן לממש אותן?
רשויות ארצות הברית החליטו, מתוך עיקרון, שלא להתנגד לבקשות מצד נוסעים לקבלת עותק של הנתונים המתקבלים ברשומת ההזמנה (PNR) ומאוחסנים במסדי הנתונים שלהן. נוסעים רשאים לבקש שהנתונים שלהם יתוקנו ולקבל אותם, כאשר רשות המכס וההגנה על הגבולות של ארצות הברית או הסוכנות לביטחון תעבורה (TSA) מוצאים בקשה זו מוצדקת ומנומקת כהוגן. 
עם זאת, ניתן יהיה להגיש ערעור משפטי על החלטה שלילית. 
נוסעים יכולים להפנות (ישירות או באמצעות הרשויות האחראיות להגנת נתונים במדינות החברות) בקשות לתיקונים ותלונות בנושא עיבוד נתוני PNR למשרד לענייני פרטיות של ה-DHS (תוכנית חוק חופש המידע [FOIA]):‏ 

FOIA 
המשרד לענייני פרטיות 
המחלקה לביטחון המולדת 
245 Murray Drive SW 
STOP-0550 
Washington, DC 20528-0550 
מספר שיחת חינם: ‎+1 866 431 0486 
טלפון: ‎+1 703 235 0790 
פקס: ‎+1 703 235 0443 
דוא"ל: foia@dhs.gov

נוסעים יכולים גם לקבל מידע נוסף על הגנת הפרטיות מהרשויות המתאימות בארצם. באיטליה, פנה אל הרשות האיטלקית להגנה על נתונים: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Montecitorio, 121 – 00186 רומא, טל. ‎06 69677713, פקס 06 69677715. 
אליטליה מתירה בשלב זה לרשויות ארה"ב בלבד לגשת לנתוני PNR‏. 

עם זאת, בעתיד הקרוב, לא מן הנמנע שמדינות אחרות יתקינו מערכות דומות לגישה להזמנות עבור חברות תעופה שטסות מהן, אליהן או דרכן.

 

נוסעים שטסים לקנדה

החל מה-18 ביוני, 2007, השיקה ממשלת קנדה את התוכנית להגנת הנוסע (Passenger Protect Program) כדי ליצור מערכת בקרת גבולות כצעד ללחימה בטרור. 
ה-Passenger Protect Program דורשת שכל חברות התעופה שמפעילות טיסות אל קנדה וממנה יבדקו שמות נוסעים במהלך הצ'ק-אין, וישוו אותם לשמות ברשימה שהכינו וסיפקו הרשויות הקנדיות, כדי להעריך אם לאפשר לנוסעים שברשימה זו לעלות על המטוס. תוכנית Passenger Protect Program, שהייתה בתחילה התנדבותית, הפכה לחובה עבור חברות תעופה בספטמבר 2008. 

כדי שלא לשלם קנסות נכבדים, או, בתרחיש הגרוע ביותר, לאבד את הזכות לנחות בקנדה, צייתה אליטליה לכל הדרישות, וקיבלה מראש את חוות הדעת החיובית הדרושה מרשות ההגנה על מידע אישי באיטליה. למעשה, למרות שרשות ההגנה על מידע אישי באיטליה דרשה ניתוחים נוספים של תוכנית Passenger Protect Program מאת הנציבות האירופית, היא העניקה חוות דעת חיובית בהתבסס על איזון אינטרסים, בהתאם לסעיף 24, g. בצו החקיקתי מס' 196/2003.

אליטליה נדרשת לשלוח את הנתונים הבאים לרשויות הקנדיות: שם, תאריך לידה, מין ומספר דרכון. 

שימו לב - נוסעים שיסרבו למסירת נתונים אלה ולשליחתם לרשויות לא יורשו לטוס לקנדה בטיסות אליטליה. מחלקת האבטחה באליטליה אחראית לוודא שהשמות ברשימות שנשלחות על ידי ממשלת קנדה תואמים לאלה של הנוסעים ברשימת הצ'ק-אין של החברה. ברצוננו גם ליידע את לקוחותינו שהאחראית על מאגר הנתונים היא Alitalia in a.s. וחטיבת התפעול היא מעבדת הנתונים. ברצוננו להזכיר ללקוחותינו שכדי ליהנות מכל הזכויות המפורטות בסעיף 7 בצו החקיקתי 196/2003, באפשרותכם לעיין במדיניות הפרטיות של אליטליה. כמו כן, לקבלת מידע נוסף על זכויות הקשורות לסעיף 7 בצו החקיקתי, באפשרותכם לבקר באתר האינטרנטwww.garanteprivacy.it.

נוסעים שטסים ליפן

החל מה-1 בפברואר, 2007, בהתבסס על התיקון החלקי לחוק בקרת ההגירה וההכרה בפליטים, מחייבות הרשויות היפניות מסירה של הנתונים האישיים הכתובים בדרכונים של כל הנוסעים הטסים ליפן. 

העברת נתוני הנוסעים לרשויות היפניות היא תנאי להפעלת שירותי תובלה אווירית ליפן. 

נוסעים שלא יסכימו להעברת הנתונים שלהם לא יורשו לטוס ליפן.