ALITALIA

Alitalia

אישור

או בחר מדינה

IT US UK FR ES

בקשת החזר כספי על תוספת כבודה מותרת

אנו מזכירים לך שניתן לקבל תשלום זה חזרה רק במקרה שבו הטיסה שלך אינה מופעלת על ידי אליטליה, או במקרה שבו הכבודה שעבורה רכשת את התוספת מראש אבדה ולא נמצאה בתוך 45 יום. 
לא תוכל לקבל תשלום זה חזרה, גם אם תביא עמך כבודה מועטה יותר מזו המותרת לך בעקבות רכישת תוספת הכבודה המותרת. אם תחליט להביא כבודה רבה יותר מהתוספת המותרת שנרכשה מראש, תתבקש לשלם לפי המחיר הרגיל על כבודה עודפת.

פרטי חובה *
פרטי נוסע
מידע לגבי טיסות