ALITALIA

Alitalia

אישור

או בחר מדינה

IT US UK FR ES

בקשת החזר על מושב מועדף

זכור כי ניתן לקבל החזר כספי עבור השירות רק במקרים הבאים:

 

·         החברה מבטלת את הטיסה

·         החברה משנה את סוג המטוס, או שהועברת לטיסה אחרת ואין מושבים זמינים מאותו סוג כמו המושב שנרכש

·         החמצת טיסת המשך בינלאומית בעקבות עיכוב בטיסה שהופעלה על ידי החברה או חברה שותפה

·         היו בעיות טכניות במושב

·         החברה מימשה לפני או אחרי העלייה למטוס את זכותה להקצות או להקצות מחדש את המושב, מסיבות תפעוליות או מטעמי בטיחות.

·         מקרים של כוח עליון בהם ניתן לקבל פיצוי על הכרטיס אם הטיסה לא בוצעה (לדוגמה, מחלה מאושרת, מוות, אירועים טבעיים או סוציו-פוליטיים).

 

אנו מזכירים לך כי לא יינתן החזר כספי עבור השירות:

 

·         אם ביטלת מרצונך את הטיסה

·         אם החלטת לרכוש באינטרנט או במטוס שדרוג למחלקה גבוהה יותר בטיסה

 

לא ישולם החזר כספי אם לא התקיימו הדרישות שצוינו והוסברו בתקנות הנוגעות למושבים מועדפים..

פרטי חובה *

פרטי נוסע
מידע לגבי טיסות