ALITALIA

Alitalia

אישור

או בחר מדינה

IT US UK FR ES

סוגי קובצי COOKIE באתר אליטליה

על ידי ביקור באתר אתה מאשר, כברירת מחדל, לאליטליה לשמור קובצי Cookie במכשירך. 

ללא קובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש (כהלכה) בחלקים מסוימים באתר אליטליה. 

 

אם אינך מעוניין שאתר אליטליה ישמור קובצי Cookie במכשירך, תוכל לסרב לקבל קובצי Cookie באמצעות תפריט האפשרויות או ההגדרות של הדפדפן. 

לחלופין, תוכל לבחור באופן סלקטיבי אלו סוגי קובצי Cookie לאשר.

קובצי COOKIE פונקציונליים

קובצי Cookie אנונימיים שמאפשרים למבקרים לסייר באתר אליטליה, להשתמש בפונקציות שבו ולקבל גישה לאזורים מוגנים.

 

הם גם נועדו להקל על לקוחות לסייר וכן:

להזכיר ללקוחות את המדינה שבה בחרו ולספק להם תוכן רלוונטי

לזכור את נמל המוצא בעת הזמנת הטיסה

לוודא שהאתר פועל כהלכה

 

המידע שנאסף על ידי קובצי Cookie אלה לא יכול לשמש למטרות שיווקיות. 

 

אם סוג זה לא יאושר, לא ניתן יהיה להשתמש בחלקים מסוימים באתר אליטליה.

קובצי COOKIE לצורך מיקוד ו/או שיווק

קובצי Cookie שמשמשים לשליחת גרסאות שונות של דף אינטרנט למטרות שיווקיות וכן:

  • להצגת פרסומות רלוונטיות ומותאמות אישית
  • להגבלת מספר הפעמים שכל פרסומת מוצגת
  • למדידת היעילות של קמפיין פרסומי
  • לתיעוד הביקור ושיתוף הנתונים שנאספו עם צדדים שלישיים; לדוגמה, מפרסמים. קובצי Cookie אלה לרוב מקושרים לפונקציות של האתר ששייך לצד השלישי המדובר.
קובצי Cookie של צד שלישי

קובצי Cookie שמשמשים לאיסוף נתונים סטטיסטיים לגבי השימוש של לקוחות באתר וכן:

  • לאיסוף משובים לגבי שביעות רצון הלקוחות באמצעות סקרים באתר שלנו
  • לאיסוף מידע על אופן השימוש של לקוחות באתר כדי לשפר את היעילות שלו

המידע שנאסף על ידי קובצי Cookie אלה לא יכול לשמש למטרות שיווקיות.