ALITALIA

Alitalia

אישור

או בחר מדינה

IT US UK FR ES

כניסה לחשבון האישי

'כדי להיכנס לחשבון האישי שלך, הזן את פרטי ההתחברות של "מילה מילייה" (קוד "מילה מילייה" והקוד הסודי PIN או שם משתמש וסיסמה) ואז הקלק על "כניסה לחשבון האישי".