ALITALIA

Alitalia

אישור

או בחר מדינה

IT US UK FR ES

שחזר קוד PIN

קוד PIN הוא מספר סודי המשמש לגישה אל השירותים המיועדים לחברי MilleMiglia וחובה לציין אותו כדי להבטיח את ביטחון הנתונים אם איבדת או שכחת את הקוד הסודי, הזן את מספר כרטיס MilleMiglia שלך (או את שם המשתמש שבחרת במקומו) ואת שם המשפחה שלך. אנו נשלח לך את הקוד דרך כתובת הדוא"ל שבפרופיל שלך. 
אם עדיין לא קיבלת את קוד PIN שלך, פנה אל מוקד השירות של אליטליה.