ALITALIA

Alitalia

אישור

או בחר מדינה

IT US UK FR ES

הצטרפות למועדון MILLEMIGLIA

ההצטרפות למועדון MilleMiglia תהפוך אותך לחלק מעולם יוקרתי עם שפע הטבות ושירותים ייעודיים שיצרה אליטליה במיוחד בשבילך ובשביל משפחתך. 
 בונוס הצטרפות בלעדי של 2,000 מיילים, יעודכן בחשבונך אם תטוס עם אליטליה או עם חברות התעופה השותפות שלה, או אם תשתמש בשירותים המוצעים על-ידי השותפים המסחריים של התוכנית בתוך שלושה חדשים מתאריך הרישום. 

בנוסף, אם גילך בין 14 ל-25, תוכל להצטרף גם למועדון MilleMiglia לצעירים: בנוסף לכל ההזדמנויות שמציע המועדון, תקבל גישה ליתרונות נוספים ומבצעים ייחודיים. 

שים לב: יש למלא את טופס ההרשמה באנגלית בלבד 

 • 1
  מידע אישי
 • 2
  תקשורת והעדפות
 • 3
  ההרשמה הושלמה

למי שגילו פחות מ-18 שנים (קטין), ההרשמה למועדון MilleMiglia תוך מסירת נתונים אישיים מותנית בהסכמה וקבלת אחריות של הורים או של בעלי הסמכות הרלוונטית ובניהולם.            

 יש למלא את הפרטים בטופס ההרשמה באנגלית בלבד.

specialpages.wcag.lastname.label
מין *
כתובת דואר
מספר טלפון

מספר הטלפון שתמלא ישמש את אליטליה במידה ויהיה צורך ליצור איתך קשר 

 

כל הנתונים האישיים שיסופקו במהלך ההרשמה למועדון MilleMiglia ולאחר מכן יעברו עיבוד על ידי אליטליה בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים בנושא הגנה על נתונים אישיים ובייחוד בהתאם לצו המשפטי האיטלקי מס' 196 מ-30 ביוני 2003 ('קוד ההגנה על נתונים אישיים'). בכל עת תוכל לשנות את הפריטים שבחרת על ידי עדכון הפרופיל שלך באתר האינטרנט, במקטע של מועדון MilleMiglia, או על ידי פנייה אל מוקד השירות של MilleMiglia.

 

מידע על עיבוד נתונים אישיים

בתפקידם כגורמים משותפים השולטים בנתונים עבור מועדון MilleMiglia,‏ .Alitalia in a.s.ו- Alitalia Loyalty S.p.A. מציינים שמסירת הנתונים האישיים הדרושים לטופס ההרשמה למועדון MilleMiglia ומסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה לצורך השלמת ההרשמה וכדי שחבר המועדון יוכל ליהנות מהשתתפות ביוזמות הקשורות לתוכנית, וכן כדי למלא אחר חובות משפטיות. 

סירוב למסור את הנתונים האישיים הדרושים, באופן חלקי או מלא, כולל במהלך ההשתתפות בתוכנית מועדון MilleMiglia, עשוי לגרום לכך שאליטליה, Alitalia Loyalty וספקי שירותים חיצוניים לא יוכלו לבצע את תוכנית המועדון באופן מלא, או למלא אחר הדרישות הרשמיות כהלכה. 

מסירת נתונים אישיים שאינם מסומנים בכוכבית (*) היא עניין אופציונלי, ואי מסירת הנתונים לא תשפיע בשום מובן על החברות במועדון MilleMiglia וההשתתפות בתוכנית. נתונים אישיים מעובדים על ידי אליטליה ו- Alitalia Loyalty בהתאם לתקנות הפרטיות (צו תחיקתי של איטליה 196/03). 

להלן תחומי האחריות העיקריים של אליטליה ושל Alitalia Loyalty:

 • אליטליה אחראית לניהול התשתיות, המערכות ואמצעי האבטחה הקשורים.
 • Alitalia Loyalty אחראית על עיבוד נתונים המשמשים לניהול התוכנית ועל קשרי הלקוחות.


כדי לממש זכויות אלה לפי סעיף 7 בצו חקיקה של איטליה 196/03, שלח דוא"ל לכתובת הבאה: privacy@alitalia.it. 

אם תרצה, תוכל לבטל את החברות במועדון MilleMiglia בכל עת על-ידי יצירת קשר עם שירות הלקוחות הייעודי או על-ידי שליחת דוא"ל לכתובת privacy@alitalia.it.