Megerősítés

Vagy válasszon országot

IT US UK FR ES

Alitalia adatvédelmi

IRÁNYELVE ÉS A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA, A 196. SZÁMÚ, 2003. JÚNIUS 30-I OLASZ JOGSZABÁLY 13. CIKKÉBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN

Az Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a. in a.s. (a továbbiakban: „Alitalia S.p.a. in a.s.”) minden ügyféladatot Olaszország 196. számú, 2003. június 30-i, a „Személyes adatok védelmével kapcsolatos kódex”-szel kapcsolatos jogszabályában foglaltaknak megfelelően kezeli, amely az Európai Unió ezen témával kapcsolatos irányelveinek olaszországi gyakorlatba ültetése. 

 

Az Alitalia S.p.a. in a.s. garantálja, hogy a – bármilyen módon beszerzett – személyes adatok feldolgozása az alapvető jogok és szabadságok, valamint az egyén méltóságának tiszteletben tartásával történik, különös tekintettel a titkosságra, a személyi azonosságra és a személyes adatok védelmének jogára. Ez az irányelv nem vonatkozik az Alitalia partnereinek az Alitalia webhelyén keresztül, hivatkozásokkal elérhető webhelyein begyűjtött adatokra, amelyekkel kapcsolatban a vállalat semmilyen felelősséget nem vállal. Az ilyen feldolgozásra vonatkozóan a megfelelő tulajdonosok kötelesek külön irányelveket biztosítani. 

 

Biztonsági okokból az Alitalia – egyre növekvő mértékben – köteles világszerte értesíteni a különböző helyi hatóságokat – különösképpen a bevándorlási és vámügyi hivatalokat – az ügyfelei személyes és utazási adatairól, amelyeket az általános járatütemezés részeként szerez be; valamint Olaszországban, a Bevándorlási és Határőrségi Hivatal Központi Igazgatósága kérésére. Erre az értesítésre a szállítási szerződések végrehajtásához van szükség. 

 

Továbbá az adatok titkosságának biztosítása érdekében tett intézkedések megfelelnek a Munkacsoport által megfogalmazott vélemény 29. cikkének, amely a Személyes adatok védelméről szóló, 2/2007 számú, 2007. február 15-én megalkotott, valamint 2008. június 24-én áttekintett és frissített, az Utasoknak az Egyesült Államok hatóságainak a foglalási számmal (PNR) kapcsolatban átadott adatokkal kapcsolatos tájékoztatásáról szóló szabályozásnak (a további részleteket illetően tekintse át az Egyesült Államokba utazó utasoknak szóló tájékoztatást). 

 

Kérjük, rendszeresen és figyelmesen tekintse át a jelen oldal tartalmát az esetlegesen szükségessé váló frissítésekkel és átdolgozásokkal kapcsolatban, valamint hogy elfogadhassa a nemzeti, közösségi vagy nemzetközi jogszabályokat, és/vagy megfelelhessen a bennük előírtaknak, vagy hogy alkalmazkodhasson a műszaki újításokhoz. 

 

A frissítéseket a jelen webhelyen fogjuk közölni, és folyamatosan láthatóak lesznek, hogy minden érdeklődő teljes tájékoztatást kaphasson az Alitalia weboldalon vagy egyéb adatgyűjtési csatornákon keresztül megadott saját személyes adataik felhasználásával kapcsolatban. 

 

Javasoljuk, hogy az Alitalia webhelyének minden felkeresésekor tanulmányozza át ezt az oldalt.

AZ ADATFELDOLGOZÁS ÉS MÓDSZEREI

A személyes adatok feldolgozása külső szolgáltatók – más néven külső feldolgozási menedzserek – bevonásával fog történni, garantált biztonsággal és titkossággal, és a feldolgozáshoz a kézi eszközök mellett az említett adatok tárolására, kezelésére és továbbítására képes automatikus (számítógépes és telematikus) eszközöket is igénybe vehetünk. A személyes adatok: feldolgozása törvényes és megfelelő módon fog történni; gyűjtése és rögzítése adott, kifejezett, törvényes és pontos, valamint szükség esetén frissített, releváns és teljes célokból fog történni, és nem fogja meghaladni a feldolgozás céljait; tárolása olyan módon fog történni, amely bizonyos, a begyűjtési vagy az azt követő feldolgozási cél szempontjából szükséges időt nem meghaladó ideig lehetővé teszi a személy alapján történő azonosítást.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ÖNKÉNT BIZTOSÍTOTT ADATOK

Az Alitalia a Vállalat ügyfélszolgálatán keresztül vagy a webhelyen és a mobil webhelyen megtalálható regisztrációs űrlapokon, önként megadott személyes adatokat és egyéb adatokat, valamint a Vállalat számára postán vagy e-mailben elküldött opcionális és explicit adatokat gyűjt be. Ezen adatok az egyén által igényelt szolgáltatások (elsősorban a légi szállítási szolgáltatás) biztosításához szükséges adatok és/vagy az egyénnel való kapcsolatfelvételhez szükséges adatok (név, cím és egyéb, az üzenetben megadott adatok) lehetnek. E-maileknek a jelen webhelyen feltüntetett címekre opcionális, explicit módon és önként történő elküldése feltételezi a küldő e-mail címének – a válaszadás szempontjából szükséges – ezt követő begyűjtését, valamint az üzenetben megadott egyéb személyes adatok begyűjtését.

AZ ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖKKEL BEGYŰJTÖTT ADATOK TALLÓZÁSA

Az Alitalia S.p.A. in a.s. webhelyének és mobil webhelyének működtetésére használt számítógépes rendszerek és szoftveres folyamatok a normál használatuk során számos személyes adatot begyűjtenek, amelyek továbbítása implicit módon benne foglaltatik az internetes kommunikációs protokollokban (pl. a felhasználó IP-címe vagy a webhelyhez való hozzáférésre használt számítógép doménneve, a lekért források URL-címe, a kérésteljesítés vagy a munkamenet ideje, a kérés kiszolgálóra küldésének módja, a kérésre válaszként érkezett fájlok mérete, a kiszolgáló által a kérés állapotával kapcsolatban kiadott numerikus kód és egyéb, a felhasználó operációs rendszerével és számítógépes környezetével kapcsolatos adatok).

SÜTIK

Az Alitalia S.p.A. in a.s. webhelyének böngészése során „sütik”-nek nevezett fájlok segítségével olyan adatok gyűjtése fog történni, amelyek lehetővé teszik a számítógép vagy a böngésző azonosítását. A „sütik” titkosított szöveget tartalmazó karaktersorok, amelyek (a mobil webhely használata esetén) a felhasználó mobiltelefonján, illetve számítógépén tárolhatók, hogy egy későbbi alkalommal gyorsan azonosítható legyen. A mobil webhely sütijei kizárólag a névvel, vezetéknévvel és jegyszámmal kapcsolatos adatokat tárolják. A számítógépes sütik lehetővé teszik a webhelyek számára, hogy személyre szabottak legyenek, így könnyebbé tegyék a navigálást a felhasználó számára, és – a különböző weboldalakhoz való hozzáférés mennyiségi ellenőrzése által – a legtöbbször lekért adatok jobb bemutatását biztosítják. Az általunk használt sütik az IP-cím kivételével nem tárolnak személyes adatokat. A sütikben tárolt egyéb adatok névtelenek maradnak, mert a sütik azonosító számát nem társítjuk hozzá a felhasználó által megadott személyes adatokhoz. A felhasználók a böngésző beállításainak módosításával mindig kérhetik a sütik használatának letiltását. 


További információk a sütikről

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATON KERESZTÜL BEGYŰJTÖTT ADATOK

Az Ügyfélszolgálat Alitalia webhelyen felsorolt telefonszámaira intézett hívások magukban foglalhatják a felhasználó személyes adatainak a felhasználó által igényelt szolgáltatások biztosításához szükséges feldolgozását, például a következő esetekben: foglalások, az utas által igényelt légi utazási dokumentumok beszerzése és elküldése, már kiadott jegyek módosításai vagy cseréje, visszatérítések, értékesítés utáni támogatás, speciális támogatás és kiegészítő repülési szolgáltatások megvásárlása stb. Az elektronikus tranzakciók véglegesítése magában foglalhatja az ügyfelek hitelkártyájáról való adatgyűjtést, amely adatok feldolgozása a vonatkozó jogszabályokban foglalt minden szükséges óvintézkedés betartásával fog történni. Az Alitalia külső szolgáltatók által működtetett ügyfélszolgálatokat is alkalmazhat, amelyek – az adatvédelmi szabályozások teljes betartása mellett – különleges szolgáltatási szerződés keretében biztosítanak szolgáltatást a Tulajdonos számára külső adatfeldolgozóként, a 196. számú, 2003. június 30-i jogszabály 29. cikkében foglaltaknak megfelelően. Ha a külső szolgáltató által biztosított ügyfélszolgálatok az Alitalia tulajdonában álló adatok feldolgozását az EU területén kívül végzi, az Alitalia felszólítja a szolgáltatókat a 95/46/EK irányelvben és az Európai Bizottság ezt követő döntéseiben foglalt óvintézkedések betartására.

AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA

A webhelyen keresztül az Alitalia személyes adatokat gyűjt be a felhasználóitól, amelyek a Vállalat webhelyének különböző területeihez és vonatkozó tartalmaihoz való egyéni hozzáférés engedélyezésére, lehetővé tételére és biztosítására szolgáló műveletek elvégzéséhez szükségesek. A meghatározottak szerint az Alitalia S.p.A. in a.s az ügyfelek felé fennálló szerződéses kötelezettségeinek való megfeleléshez szükséges adatokat, valamint az utasok jegyfoglalásával és jegyvásárlásával kapcsolatos műveletekből, a kiegészítő szolgáltatások biztosításából származó adatokat, továbbá a jelentések és az ügyfelek által beküldött panaszok kezeléséhez szükséges adatokat és a fent leírt egyéb célokhoz szükséges adatokat gyűjti be. Ezen kötelezettségek teljesítése szükségszerűen feltételezi, hogy ezen adatokat elérhetővé kell tenni az Alitalia műveleti és kereskedelmi személyzete számára, valamint a partner légitársaságok számára a különböző kereskedelmi megállapodások kivitelezése során, és szükség esetén azon biztosító társaságok számára, amelyekkel az Alitalia a légi szállítási szolgáltatásokkal és kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatban kötelező és opcionális fedezetekre vonatkozó biztosításokat kötött. A szerződéses kapcsolat során biztosított vagy begyűjtött személyes és/vagy érzékeny adatok az igényelt szolgáltatással kapcsolatban és annak keretein belül kiadhatók a következők számára: 

  • Az Alitalia S.p.A. in a.s. létesítményén belüli partnerek számára A jobb teljesítmény céljából, az Alitalia S.p.A. in a.s. által adatfeldolgozóként kijelölt felek számára a 196/2003 számú olasz jogszabályban foglalt eljárásokkal kapcsolatban;
  • Az Alitalia S.p.A. in a.s. létesítményén kívüli olyan felek számára, akik az üzletmenethez szorosan kapcsolódó vagy annak szempontjából elengedhetetlen feladatokat látnak el, amely feladatok az Alitalia működése szempontjából alapvetőnek tekintendők.

 

Emellett bármilyen érzékeny adat az egyén kifejezett beleegyezése nélkül is felhasználható lehet a 196/2003. számú jogszabály 26. cikke 4. megjegyzésének megfelelő esetekben. Ugyanakkor ezen adatok nem kerülnek nyilvánosságra. Megjegyzendő, hogy bizonyos esetekben (amelyek nem képezik a jelen webhely szokásos adminisztrációjának részét) a Hatóságok kérhetik a 196/2003. számú jogszabály 157. cikkének megfelelő hírek és adatok megosztását a személyes adatok feldolgozásának ellenőrzése céljából. Ezekben az esetekben a válaszadás pénzbírság terhe mellett kötelező. Az Alitalia S.p.A. in a.s. mint „Tulajdonos” tájékoztatja Önt, hogy a kérdéses adatok feldolgozása és felhasználása kizárólag a jelen irányelvben meghatározott célokból fog történni.

KÖZÖSSÉGI OLDALAKON KERESZTÜLI HOZZÁFÉRÉS

Emellett szeretnénk tájékoztatni a MilleMiglia program (a továbbiakban: a „Program”) tagjait, akik szeretnének csatlakozni az Alitalia Közösségi bejelentkezési szolgáltatásához, hogy a szolgáltatásba (a továbbiakban: a „Szolgáltatás”) való belépéskor megadott személyes adatokat az Alitalia S.p.A. in a.s. papíron, elektronikus és/vagy számítógépes és/vagy telematikus formátumban fogja begyűjteni és rögzíteni, és védelmüket és feldolgozásukat a biztonságosságot és titkosságot biztosító megfelelő módszerekkel fogja biztosítani, a Kódex rendelkezéseinek megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csatlakozáskor közvetlenül vagy a Közösségi oldalakon keresztül közvetetten megadott adatokat a Programban való részvételhez és/vagy a Programhoz való csatlakozáshoz, valamint az Alitalia S.p.A. in a.s. által a feliratkozott ügyfelek számára megtervezett szolgáltatások személyre szabásához szorosan kapcsolódó és annak szempontjából alapvető célokra fogjuk felhasználni. Az ügyfél hozzájárulásával a megadott adatokat az Alitalia S.p.A. in a.s. promóciós, hirdetési és marketingcélokra használhatja fel, pl. a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési, promóciós és tájékoztató anyagok kiküldésekor, valamint közvetlen statisztikai elemzésekhez a biztosított szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos elégedettség felmérésére. Küldjön e-mailt a privacy@alitalia.com címre

JOGGYAKORLÁS

Az Alitalia S.p.A. in a.s. ügyfelei felvehetik a kapcsolatot a feldolgozott adatok Tulajdonosával a 196/2003. számú olasz jogszabály 7. cikkében foglalt jogaik biztosítása érdekében (ideértve többek között az adatok létezésének igazolására és a nevezett adatok olvasható formában való átadására, az adatok forrásának, valamit az adatok feldolgozásának céljainak és módszereinek megismerésére, az adatok frissítésére, javítására vagy kiegészítésére, illetve a törvénytelen módon feldolgozott adatok törlésére, névtelenítésére vagy letiltására, végül pedig a felhasználásukkal szembeni részben vagy egészben történő tiltakozásra vonatkozó jogokat); ehhez – hivatalos eljárás nélkül – kérést kell elküldeniük a privacy@alitalia.com e-mail címre, illetve egyéb, a felhasználóval megismertetett módon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatvédelmi e-mail címre küldött egyéb kéréseket (pl. panaszokat, visszafizetési kéréseket, a MilleMiglia programmal kapcsolatos kéréseket stb.) nem fogjuk figyelembe venni. Kérjük, hogy az ilyen kérésekhez használja a megfelelő telefonszámokat és címeket. (Pl. lásd a Kapcsolatfelvétel vagy a Repülés utáni támogatás vagy a MilleMiglia című részt). Ha többé nem szeretne tájékoztatást kapni az Alitalia Grouptól, kérjük, járjon el a következők szerint: 

  • Az Alitalia értékesítési értesítői esetében kattintson az Alitalia minden e-mail üzenete alján megtalálható hivatkozásra. A leiratkozás több percig is eltarthat. Kérjük, hogy az adott weboldal elhagyása előtt várja meg a megerősítést, hogy a művelet lezajlott. Az adatokat a törlési kérelmet követő öt napon belül törölni fogjuk
  • A MilleMiglia-tagok számára küldött tájékoztatók esetében lépjen be a „Saját profil” oldalra, válassza ki a „Hírek és ajánlatok” „Tájékoztatás” elnevezésű részének „Nincs tájékoztatás” lehetőségét, és kattintson a „Frissítés” gombra. Másik lehetőségként az Ügyfélszolgálattal is kapcsolatba léphet. Profilját a kérelmet követő öt napon belül frissíteni fogjuk

AZ ADATFELDOLGOZÁS TULAJDONOSA ÉS A FELELŐS FÉL

Az Adatkezelő az Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. 
(bejegyzett székhely: Via A.Nassetti 
Pal. NHQ 
00054 
Fiumicino (RM), Olaszország)

 

Passengers traveling to the United States

POLICY AND CONSENT TO THE USE OF PERSONAL DATA, PURSUANT TO LEGISLATIVE DECREE NO. 196 OF JUNE 30, 2003, ART. 13

 

As of March 5, 2003, the United States Authorities require carriers with flights from, to or through the United States of America, to provide the United States Bureau of Customs and Border Protection (CBP), for security reasons and to protect the United States of America, with electronic access to passenger data. 

Carriers that do not fulfill these requirements could face heavy fines and even lose the right to land in the United States of America. 
In turn, passengers on these carriers may be subject to more accurate and extended checks in United States airports, with all the possible inconveniences this may cause. 
Alitalia, like all European carriers flying from, to or through the United States of America, sought to fulfill the abovementioned requirements. 
The transfer of passenger data to the United States Authorities is in fact a condition of operating air transport services from, to or through the United States of America. 
Any passengers who do not consent to their data being accessed will consequently not be permitted to fly from, to or through the United States of America. Alitalia therefore, in compliance with that required by said Authorities, reserves the right to cancel bookings where this data is missing the day before the deadline of 72 hours before departure. 

The processing of PNR data is covered by the international agreement of July 26, 2007 between the European Union and the United States. The European Union will ensure that air carriers respect these obligations. Alitalia must comply with these requirements. For a more detailed explanation of PNR data processing collected by the United States Authorities (DHS – Department of Homeland Security) in relation to flights between the European Union (EU) and the United States, please refer to the international agreement and accompanying letter from the DHS, published in the Official Journal of the European Community L 204 of August 4, 2007. 

Alitalia, therefore, considered it necessary to ensure that its passengers are aware of the following information relating to the processing and transfer methods of data contained in bookings (to which the United States of America is committed, pursuant to the agreement with the European Community), which are reported in the form of answers to specific questions.

INFORMATION

- What type of passenger information can they access?

The United States Bureau of Customs and Border Protection (US CBP) has access to PNR (Passenger Name Record, or data from registered customers in the process of booking a flight) regarding flights from, to or through the United States of America. 
This is in the form of electronic "files" created in the computer systems used by carriers for every itinerary booked by the passenger, containing various types of information, including: passenger name, telephone number, flight details (date, origin and destination, on-board seat number, number of bags, etc.), as well as other information such as: the name of any travel agency involved, payment method, etc. 
The PNR therefore includes all the information provided by the passenger when booking. Immediately after takeoff, the passenger's passport details (surname, name, date of birth, nationality, passport number and gender) are also sent to the United States Customs and Immigration Authorities.

AUTHORITIES AND PURPOSES

- Who will have access to customer data, who will keep it and for what purposes will it be used?

The US CBP, which is part of the Department of Homeland Security, will have access to the data. 
This entity will use it to prevent and combat terrorism and serious criminal acts. 
The US CBP will not allow the public to access the data in question. According to United States law, data may still be transmitted to other US Authorities for combating terrorism or to comply with legal obligations and in the interests of justice. However, this must only occur after a case-by-case evaluation and always for the purposes of preventing and combating terrorism or serious criminal acts.
This data could also be made available, when necessary, for protecting the vital interests of passengers or third persons (especially in cases of significant health risks) or in criminal proceedings or other cases required by law.

DATA PROCESSING

- How will passenger data be used?
The data is intercepted by the US CBP within the booking system up to 48 hours before departure of the flight and is used to perform checks on passengers before they arrive in the United States of America, in order to facilitate the entry of most of the travelers, focusing the US CBP resources on a limited number of passengers who could be a real security threat. 
The data is stored for a period of seven years, although, in cases where the data is accessed manually within this period, it could be stored for a further eight years. 
Moreover, the United States Authorities will adopt all the appropriate technical and organizational measures to prevent unauthorized use of the data.

PASSENGER RIGHTS

- What rights do passengers have and how can these be exercised?
The United States Authorities have undertaken, in principle, not to oppose requests from passengers to receive a copy of the data intercepted in the PNR and stored in their databases. Passengers may request that their data is amended and obtain it, where the US CBP or the Transport Security Agency (TSA) consider this request justified and adequately supported. 
However, a negative decision may be subject to judicial appeal. 
Passengers may address (directly or through the authorities in charge of data protection in the Member States) requests for amendments and complaints regarding PNR data processing to the DHS Privacy Office (Freedom of Information Act [FOIA] Program): 


FOIA 
Privacy Office 
Department of Homeland Security 
245 Murray Drive SW 
STOP-0550 
Washington, DC 20528-0550 
Toll-free number: +1 866 431 0486 
Tel.: +1 703 235 0790 
Fax: +1 703 235 0443 
Email: foia@dhs.gov

Passengers can also receive further information on the protection of privacy through the competent authorities in their own country. In Italy, please contact the Italian Data Protection Authority: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Montecitorio, 121 – 00186 Rome, tel. 06 69677713, fax 06 69677715. 
Alitalia currently only allows the US Authorities access to PNR data. 

However, in the near future, it cannot be ruled out that other countries could put similar systems in place for accessing bookings for air carriers flying from, to or through their country.

Passengers traveling to Canada

As of June 18, 2007, the Government of Canada introduced the Passenger Protect Program to create a border control system as an anti-terrorism measure. 

The Passenger Protect Program requires that all air carriers flying out of and into Canada check passenger names at check-in, comparing them to the names on the list prepared and provided by the Canadian Authorities, in order to assess whether or not to allow the passengers on this list to board. The Passenger Protect Program, which was initially voluntary, became mandatory for airlines in September 2008. 

In order to avoid considerable fines or, in the worst case scenario, lose the right to land in Canada, Alitalia complied with the requirements, obtaining, in advance, the necessary favorable opinion from the Italian Data Protection Authority. In fact, although the Italian Data Protection Authority requested further analyses from the European Commission of the Passenger Protect Program, it gave a favorable opinion based on the balance of interests, pursuant to Art. 24 letter g. of Legislative Decree no. 196/2003. 

Alitalia requires the following data to subsequently send to the Canadian Authorities: name, date of birth, gender and passport number. 

Please note that any passengers who do not consent to this data being accessed and sent to the Authorities will consequently not be permitted to fly to Canada on Alitalia flights. Alitalia's Security Department is responsible for checking that the names on the lists sent by the Government of Canada match those of the passengers on the Company's check-in list. We would also like to inform customers that the Data Controller is Alitalia S.p.A. in a.s. and the Operations Division is the Data Processor. We remind customers that in order to exercise all rights set out by Art. 7 of Legislative Decree no. 196/2003, you can access the Alitalia Privacy Policy, and for more information on rights relating to Art. 7 of the Legislative Decree, you can visit the website www.garanteprivacy.it.

Passengers traveling to Japan

As of February 1, 2007, based on the Partial Amendment to the Immigration Control and Refugee Recognition Act, the Japanese Authorities require as mandatory the personal data written on the passports of all passengers traveling to Japan. 

The transfer of passenger data to the Japanese Authorities is a condition of operating air transport services to Japan. 

Any passengers who do not consent to their data being transferred will consequently not be permitted to fly to Japan.