AZ ALITALIA MILLEMIGLIA PROGRAMJÁNAK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

PRIVACY POLICY MILLEMIGLIA PROGRAM MADE PURSUANT TO ARTICLES 13 AND 14 OF REGULATION (EU) 2016/679 (GDPR)

 

1. MAGUNKRÓL

Az Alitalia – Società Aerea italiana S.p.A. in A.S., bejegyzett székhely: Via A.Nassetti s.n.c., Palazzina Alfa, 00054 Fiumicino (RM) (a továbbiakban “Alitalia”) és az Alitalia Loyalty S.p.A., bejegyzett székhely: Piazza Almerico da Schio n. 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM) (a továbbiakban “Alitalia Loyalty”) 2019. július 19-i dátummal aláírt egy megállapodást a közös adatkezelésről (melynek kivonatát a következő linken keresztül tekintheti meg: www.alitalia.com/it). A megállapodás célja a MilleMiglia program (a továbbiakban a “Program”) tagjait érintő személyes adatok európai adatvédelmi rendelet 26. cikke értelmében és az alább kifejtett célok tekintetében történő kezelési módjának meghatározása.

 

Az Alitalia és az Alitalia Loyalty a Program tagjainak közös adatkezelőiként (a továbbiakban “közös adatkezelők”) a lehető legnagyobb figyelmet szentelik a Program tagjainak személyes adatait illető biztonságra és azok bizalmas jellegének megőrzésére, továbbá tájékoztatják Önt arról, hogy személyes adatait mily módon kívánják felhasználni a MilleMiglia programhoz való csatlakozást követően.

 

2. MELYEK AZOK A SZEMÉLYES ADATOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGÜNK LEHET

 

A közös adatkezelők az alábbi típusú személyes adatokat kérhetik Öntől (“személyes adaton” az alábbiakban felsorolt kategóriák összességét értjük):

 

·         Anyakönyvi jellegű és kapcsolattartásra szolgáló adatok – keresztnév, vezetéknév, születési dátum, nem, lakcím, telefonszám, mobil telefonszám, e-mail cím.

·         Tranzakciókkal kapcsolatos adatok – minden olyan információ, amely az Ön tranzakcióit érinti (fizetési kivonat): kifizetett repülőutak, megvásárolt és lezárult szolgáltatások és tevékenységek, valamint a közös adatkezelők kereskedelmi partnereivel és támogatóival folytatott és elvégzett műveletek utáni tranzakciók.

·         Az érdeklődési köröket érintő és az önkéntes jelleggel megadható adatok – olyan információk, amelyeket Ön utazási preferenciáival vagy egyéb érdeklődési köreivel, munkahelyének megnevezésével, szakmai körülményeivel, előnyben részesített kapcsolattartási móddal vagy egyéb személyes adattal kapcsolatosan megad számunkra.

 

Böngészési adatok – olyan információk, amelyek arra vonatkoznak, hogy Ön hogyan használja a webhelyet, nyitja meg vagy továbbítja tájékoztatóinkat, ideértve a sütik (Cookie) által összegyűjtött információkat is (sütikre vonatkozó tájékoztatónkat ezen a linken találja.)

 

3. SZEMÉLYES ADATAINAK ÖSSZEGYŰJTÉSE

A közös adatkezelők az alábbi körülmények között gyűjtik össze és kezelik személyes adatait:

 

·         a Programhoz való csatlakozáskor az online formanyomtatványon keresztül, amelyhez a MilleMiglia menüpont alatt férhet hozzá az www.alitalia.com weboldalon

·         a Programhoz való csatlakozáskor papíralapú formanyomtatványon vagy digitális eszközön (pl. tablet) keresztül, amelyeket a közös adatkezelők vagy az általuk megbízott vállalkozások biztosítanak az Ön számára.

 

Amennyiben Ön mások nevében ad meg személyes adatokat, előzőleg meg kell bizonyosodnia arról, hogy az érdekelt feleknek módjukban állt megtekinteni jelen adatvédelmi tájékoztatót.

Kérjük, hogy megadott személyes adatait időről időre frissítse, valamint az azokban bekövetkezett változásokat illetően tájékoztasson bennünket.

 

4. SZEMÉLYES ADATAI MELY CÉLOKBÓL KERÜLNEK FELHASZNÁLÁSRA

Személyes adatainak kezelésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az alábbiakban felsorolt, a személyes adatok védelmét érintő hatályos jogszabályi feltételek közül legalább egy teljesül.

 

a)  A Programhoz való csatlakozás és annak működtetése, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb célkitűzések.

A közös adatkezelők személyes (anyakönyvi jellegű és kapcsolattartásra szolgáló) adatait, tranzakciókhoz és érdeklődési köreihez kapcsolódó, továbbá önkéntesen szolgáltatott adatait a következő okokból kifolyólag gyűjthetik össze: (i) a Programhoz való csatlakozási kérelem elfogadása és kezelése, (ii) a Programot érintő esetleges határidőkhöz és/vagy előnyökhöz kapcsolódó szolgáltatói tájékoztatók megküldése Önnek, mint a Program tagjának, (iii) a szerződési kötelezettségeknek való megfelelés, valamint a Programhoz kapcsolódó esetleges kérelmek végrehajtása.

 

Az adatkezelés indokoltsága: olyan szerződés végrehajtása, amelynek Ön részese, illetve a Programhoz való csatlakozását lehetővé tevő, szerződést megelőző intézkedések végrehajtása.

 

b) Igényeinek és preferenciáinak megfelelő marketing-tevékenység és promóciós ajánlatok

Az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulását követően a közös adatkezelők anyakönyvi jellegű és kapcsolattartásra szolgáló adatait marketing- és reklámcélokból is felhasználhatják: ennek keretében tájékoztatjuk Önt promóciós kezdeményezéseinkről, illetve adatait a közös adatkezelők piackutatáshoz vagy statisztikai felmérésekhez használhatják fel. A közös adatkezelők az említett adatokat arra is felhasználhatják, hogy közvetlen tájékoztatást küldjenek kereskedelmi partnereik és támogatóik promóciós üzleti ajánlatairól. Kérjük, kattintson ide a Program kereskedelmi partnereinek és támogatóinak listájáért.

 

A marketing-célú tájékoztatók megküldése történhet automatizált kapcsolattartó csatornákon keresztül (e-mail, sms, azonnali üzenetküldés, közösségi média, push értesítések és egyéb, tömeg-üzenetküldési eszközök), illetve hagyományos kapcsolattartó módszerek (például telefonhívás az operátor részéről) révén.

 

Az adatkezelés indokoltsága: a beleegyező nyilatkozat; a nyilatkozat megtagadása nem jár következményekkel a Programhoz való csatlakozást illetően.

A "SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉT ILLETŐ JOGOK; PANASZTÉTEL AZ ILLETÉKES ELLENŐRZŐ SZERVEKNÉL" című fejezetben megjelölt módon Ön bármikor visszavonhatja a jövőbeni adatkezelésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát. Továbbá bármikor megjelölheti azt a kapcsolattartási módot, amelyet az előbb felsoroltak közül előnyben részesít, valamint bármikor elutasíthatja a promóciós tájékoztatók e csatornák mindegyikén vagy csupán néhány kapcsolattartási formán keresztül történő fogadását.  

 

c) Profilalkotás

Az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulását követően a közös adatkezelők anyakönyvi jellegű és kapcsolattartásra szolgáló adatait, a tranzakciókra és érdeklődési körre vonatkozó adatokat, valamint az Ön által önkéntesen szolgáltatott adatokat és a böngészési adatokat profilalkotási céllal is felhasználhatják. Az említett adatoknak az Ön érdeklődési körein, általános és vásárlási szokásain, valamint webhely-használatra vonatkozó adatain alapuló statisztikai elemzésén keresztül az adatkezelők képesek megalkotni az Ön egyedi profilját.

Az adatkezelés indokoltsága: a beleegyező nyilatkozat; a nyilatkozat megtagadása nem jár következményekkel a Programhoz való csatlakozást illetően.

A "SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉT ILLETŐ JOGOK; PANASZTÉTEL AZ ILLETÉKES ELLENŐRZŐ SZERVEKNÉL" című fejezetben megjelölt módon Ön bármikor visszavonhatja a jövőbeni adatkezelésre vonatkozó beleegyező nyilatkozatát. Továbbá bármikor megjelölheti azt a kapcsolattartási módot, amelyet az előbb felsoroltak közül előnyben részesít, valamint bármikor elutasíthatja a promóciós tájékoztatók e csatornák mindegyikén vagy csupán néhány kapcsolattartási formán keresztül történő fogadását.

 

d) A törvények, rendeletek és az európai szabályozási rend szerint előírt kötelezettségekhez kötődő célkitűzések: a hatóságok által előírt rendelkezésektől/kérelmektől kiindulva a törvény és/vagy a felügyelő- és ellenőrző hatóságok által legitimált rendelkezésekig/kérelmekig

A közös adatkezelők személyes adatait olyan törvényi kötelezettségeknek való megfelelés céljából is kezelhetik, amely törvényeknek ők maguk hatálya alá tartoznak.

Az adatkezelés indokoltsága: törvényi előírásoknak való megfelelés.

 

e)  Jogvédelem bírósági, közigazgatási vagy peren kívüli eljárások, valamint a Program és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában kialakult jogviták során.

A közös adatkezelők személyes adatait felhasználhatják saját jogaik védelmében, illetve az Önnel vagy harmadik felekkel szemben történő fellépések vagy kérelmek előmozdítása céljából.

Az adatkezelés indokoltsága: a közös adatkezelők saját jogainak védelmét illető jogos érdek.  

 

5. AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSÁNAK KÖTELEZŐ VAGY OPCIONÁLIS JELLEGE, VALAMINT A HOZZÁFÉRÉS ESETLEGES MEGTAGADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A Programhoz való csatlakozást lehetővé tevő jelentkezési lapon a csillaggal (*) jelölt személyes adatok megadása kötelező, hiszen ezen adatok elengedhetetlenek a Programhoz való csatlakozás szempontjából, és az adatok megtagadása esetén a feliratkozás nem lehetséges. Azon további személyes adatok megadása, amelyeket nem jelöltünk csillaggal (*), nem kötelező, és megtagadásuk semmiféle következménnyel nem jár a Programhoz való csatlakozás tekintetében.

 

A 4. fejezet a) pontjában kifejtett célok tekintetében a személyes adatok megadása kötelező, mivel elengedhetetlen a szerződés végrehajtása szempontjából; az említett adatok megtagadása esetén a Programhoz való csatlakozás nem lehetséges.

 

A 4. fejezet b) és c) pontjában kifejtett célok tekintetében a személyes adatok megadása opcionális, az adatokhoz való hozzáférés megtagadása nem jár következményekkel a Programhoz való csatlakozást illetően, ám ebben az esetben nem áll módunkban időben tájékoztatni Önt a Program tagjai számára fenntartott kereskedelmi ajánlatokról.

A 4. fejezet d) pontjában kifejtett célok tekintetében a személyes adatok megadása kötelező, hiszen ellenkező esetben a közös adatkezelők nem tudnak megfelelni a rájuk vonatkozó törvényi előírásoknak.

 

6. HOGYAN TUDJUK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉT BIZTOSÍTANI

A közös adatkezelők széleskörű biztonsági intézkedések révén gondoskodnak az Ön személyes adatainak védelméről, valamint garantálják azok biztonságát, sértetlenségét és hozzáférhetőségét.

A közös adatkezelők az Alitalia legfelső szintű anyavállalatot bízták meg a Programhoz és annak biztonságához kapcsolódó infrastruktúrák és rendszerek, valamint a www.alitalia.com webhely irányításának felelősségével, és ebből kifolyólag az Alitalia Loyalty külön, írott egyezség keretében az Alitalia-t nevezte meg adatfeldolgozónak, az európai adatvédelmi rendelet 28. cikke értelmében.

Személyes adatait a közös adatkezelők, szolgáltatóink vagy kereskedelmi partnereink biztonságos szerverein (vagy biztonságos, papíralapú másolatain) tároljuk, és azokhoz kizárólag szabványaink és biztonságpolitikánk (illetve szolgáltatóink vagy kereskedelmi partnereink egyenértékű szabványai) alapján lehet hozzáférni illetve azokat felhasználni.

Amennyiben a közös adatkezelők jelszóval látták el Önt (vagy Ön jelszót választott) a weboldal személyes felületéhez, az alkalmazásokhoz vagy az általunk biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés céljából, Ön felel e jelszó biztonságáért, valamint minden egyéb, általunk bejelentett biztonsági folyamatért.

 

7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg az adatgyűjtés célkitűzéseit el nem érjük, illetve amíg bármely, ehhez kapcsolódó jogos célkitűzés meg nem valósul. Ez azt jelenti, hogy amennyiben személyes adatait két, különböző célból gyűjtöttük össze, azokat mindaddig tároljuk, amíg a hosszabb időtartamú célkitűzés meg nem valósul. Mindazonáltal személyes adatait nem tároljuk tovább a rövidebb időtartamú célkitűzés kapcsán.

Személyes adataihoz csak azok számára engedélyezzük a hozzáférést, akik releváns célkitűzések elérésére használják fel azokat.

Azon személyes adatait, amelyek szükségtelenné váltak vagy amelyek tekintetében a tárolás jogalapját vesztette, visszavonhatatlan módon anonimmá tesszük (és ily módon tovább tároljuk) vagy biztonságos módon megsemmisítjük.

Az alábbiakban megtekintheti, hogy mennyi ideig tároljuk a különböző célból összegyűjtött adatokat:

Anyakönyvi jellegű és kapcsolattartásra szolgáló adatok, tranzakciókat és egyéb kifizetéseket érintő adatok, érdeklődési köröket érintő adatok, a Programhoz való csatlakozás és működtetés jegyében önkéntes alapon szolgáltatott adatok: az adatkezelők a felsorolt adatokat a Programhoz való csatlakozás teljes időtartama alatt megőrzik. Az alkalmazandó jogszabályoknak eleget téve a Programról való leiratkozást követő legfeljebb 10 éven belül a dokumentumok és az azokhoz kapcsolódó civil, könyvelési és adóügyi adatok törlésre kerülnek.

Érdeklődési köröket érintő, önkéntes alapon szolgáltatott adatok, tranzakciókat érintő adatok: amennyiben beleegyezett abba, hogy e típusú adatait profilalkotás céljából kezeljük, az adatokat az összegyűjtésüktől számított 12 hónapig őrizzük meg. Gondoskodunk azonban arról, hogy Ön időről időre megújíthassa e típusú beleegyezését, ily módon valódi választási lehetőséget biztosítva az Ön számára.

 

Marketing-célból kezelt anyakönyvi jellegű és kapcsolattartásra szolgáló adatok: marketing-célból kezelt személyes adatait (ez esetben kizárólag az anyakönyvi jellegű és kapcsolattartásra szolgáló adatok kerülnek felhasználásra) az összegyűjtéstől számított 24 hónapig tároljuk marketing-adatbázisunkban. Gondoskodunk azonban arról, hogy Ön időről időre megújíthassa e típusú beleegyezését, ily módon valódi választási lehetőséget biztosítva az Ön számára.

Böngészési adatok: mindaddig megőrzésre kerülnek, amíg MilleMiglia profilja aktív marad. Az esetlegesen felhasználásra került Cookies (sütik) tárolásának időtartamát megtekintheti az erre a célra létrehozott süti-tájékoztatón, amelyet a következő linken keresztül érhet el.

Külön említést kell tenni saját jogaink védelméről, azaz arról, hogy a hatóságok kérelmére személyes adatait a kérelem végrehajtásához, illetve a jogvédelem megvalósulásához szükséges időtartamra megőrizzük.

 

8. KIVEL OSZTHATJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Személyes adataihoz hozzáférhetnek: a megfelelően felhatalmazott alkalmazottak, valamint a Programhoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítását támogató, adott esetben adatkezelőnek kinevezett külső szolgáltatók illetve önálló adatkezelők.

A fent említett célkitűzések tekintetében személyes adataihoz az alábbi entitások is hozzáférhetnek:

 

·         azon jogalanyok, amelyek az Európai Unió vagy a közös adatkezelők illetékes tagállamának törvényi rendelkezései értelmében hozzáférhetnek az adatokhoz;

·         az Alitalia csoporthoz tartozó légitársaságok, úgymint az Alitalia CityLiner S.p.A. in A.S.;

 

·         bankok és pénzforgalmi szolgáltatók;

·         harmadik felek, úgymint az ügyvédi irodák és a közhatóságok, amelyekhez az Alitalia a megkötött szerződésben foglaltak tiszteletben tartása vagy alkalmazása végett, illetve bármely egyéb jogos érdekének védelme okán fordul;

·         harmadik felek, úgymint a rendőrség és a nemzeti hatóságok, amelyek jogaink védelmét biztosítják;

·         érvényes beavatkozási kérelem birtokában a közhatóságok és a közrendért felelős hatóságok;

·         harmadik felek, amelyek önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozó minőségben a 4. fejezet tevékenységeit és szolgáltatásait kiegészítő feladatokat látnak el, úgymint informatikai infrastruktúrákat, informatikai jellegű támogatást és konzultációt nyújtó szolgáltató társaságok, szoftverek és Internetes oldalak tervezésével és kivitelezésével foglalkozó szolgáltató társaságok, az Alitalia által nyújtott szolgáltatások személyre szabása és optimalizálása terén hasznos szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások (ideértve az ügyfélszolgálati feladatok ellátásával és kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó társaságokat is), adatok elemzésével és feldolgozásával foglalkozó, valamint piackutató tevékenységet folytató társaságok.

 

Az adatok esetleges továbbítása az európai adatvédelmi rendelet által előírt törvényi rendelkezések teljes körű betartása mellett történik.

Amennyiben meg kívánja tekinteni az adatfeldolgozók és mindazon harmadik felek listáját, amelyek hozzáférhetnek személyes adataihoz, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az oldalon feltüntetett elérhetőségeken keresztül. A feldolgozott adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél felé.

 

9. A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGOK FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

Az adatkezelők a Program optimális működtetése és megvalósítása céljából dönthetnek úgy, hogy személyes adatait harmadik országok felé továbbítják. A fentiek értelmében a szóban forgó adattovábbítás az adatkezelőkkel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges (amely szerződésnek Ön is részese), valamint bizonyos esetekben a közös adatkezelőkre vonatkozó törvényi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében történik.

Személyes adatainak az Európai Unión kívülre történő továbbítása során az adatkezelők elkötelezik magukat a következők mellett:

 

·         az EGT-n kívülre továbbított személyes adatokról szóló adattovábbítási szerződéseket érintően az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket belefoglalják a harmadik országokkal kötött szerződésekbe (az általános adatvédelmi rendelet 46. cikkének (2) bekezdése értelmében jóváhagyott kikötések); vagy

·         megbizonyosodnak arról, hogy a személyes adatokat feldolgozó országot az Európai Bizottság az általános adatvédelmi rendelet 45. cikke értelmében a megfelelő védelmi szintet biztosító országok között tartja számon; vagy

·         (amennyiben az érdekelt felek személyes adatait az Egyesült Államok felé továbbítják) megbizonyosodnak arról, hogy a címzett az EU-USA adatvédelmi pajzsban részt vesz, ami azt jelenti, hogy az Európa és Egyesült Államok között megosztott valamennyi személyes információ részére a fentiekhez hasonló védelmet biztosít. 

 

Az adatok EGT-n kívülre történő továbbításának szabályairól (ideértve az Alitalia által alkalmazott mechanizmusokat is) bővebben az Európai Bizottság weboldalán itt tájékozódhat.

 

Amennyiben bővebb információra lenne szüksége azokról az országokról, amelyek felé személyes adatait esetlegesen továbbíthatjuk, kérjük, lépjen kapcsolatba a közös adatkezelőkkel az "ELÉRHETŐSÉGEK" című fejezetben található kapcsolattartó csatornákon keresztül.

 

10. ESETLEGES AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

A közös adatkezelők az Ön hozzájárulása nélkül nem élnek az automatizált döntéshozatallal, a profilalkotást is ideértve. 

 

11. SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉT ILLETŐ JOGOK; PANASZTÉTEL AZ ILLETÉKES ELLENŐRZŐ SZERVEKNÉL

 

Az európai adatvédelmi rendelet értelmében személyes adatait érintően az alábbi kérelmek előterjesztésére jogosult a közös adatkezelők felé:

 

·         a személyes adatokhoz való hozzáférés az európai adatvédelmi rendelet 15. cikke értelmében;

·         a pontatlannak vélt személyes adatok helyesbítése vagy kiegészítése az európai adatvédelmi rendelet 16. cikke értelmében;

·         minden olyan személyes adat törlése, amelynek kezelése jogi szempontból indokolatlanná vált, az európai adatvédelmi rendelet 17. cikke értelmében;

·         a személyes adatok kezelésének korlátozása az európai adatvédelmi rendelet 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyikének fennállása esetén;

·         a szerződéses jogviszony okán megadott személyes adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban szerkesztett másolata (az ún. hordozhatóság jegyében), az európai adatvédelmi rendelet 20. cikke értelmében;

·         az európai rendelet 22. cikke értelmében jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (a profilalkotást is ideértve), amely Önre nézve joghatással járna, kivéve, ha ez az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul;

·         a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez való beleegyezés bármely pillanatban történő visszavonása. Hangsúlyozandó azonban, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

Tiltakozáshoz való jog: az előzőekben felsorolt jogokon kívül sajátos helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozhat személyes adatainak a közös adatkezelők által jogos érdekből vagy marketing-célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben e tevékenység a marketing-célú adatkezeléshez kapcsolódik.

 

Elhalálozása esetén a fent említett jogokat bárki gyakorolhatja, aki az Ön megbízottjaként saját vagy az Ön érdekeit kívánja érvényesíteni, illetve védelmet élvező családi okokból kifolyólag, amint azt a 196/2003 törvényerejű rendelet 2-terdecies cikkekimondja (későbbi módosítás: 101/2018 törvényerejű rendelet,ún. "Adatvédelmi kódex") Ön bármikor kifejezetten megtilthatja, hogy megbízói valamennyi vagy bármely jogát gyakorolják: ehhez írásos nyilatkozatot kell küldenie a közös adatkezelők részére az "ELÉRHETŐSÉGEK" című fejezetben megadott címre. A nyilatkozat ugyanezen módszeren keresztül bármikor visszavonható vagy módosítható.

 

A fent említett jogok gyakorlásához Ön (illetve az előzőekben kifejtett esetekben megbízottja) a közös adatkezelőkhöz intézett közleményét az Alitalia Loyalty Data Protection Officer, Piazza Almerico da Schio n. 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM) címre küldheti, illetve a következő e-mail címet is igénybe veheti: dpo.alitalialoyalty@alitalia.com. Mindkét esetben fel kell tüntetnie (i) kereszt- és vezetéknevét, (ii) MilleMiglia tagságának számát, (iii) a kérelem részleteit. Ettől függetlenül Ön minden esetben gyakorolhatja a fent említett jogokat a közös adatkezelőkkel szemben.

 

Az említett jogok gyakorlása bizonyos, a közérdek védelmét (pl. bűnügyek megelőzése vagy felderítése) vagy saját érdekeinket (pl. szakmai titoktartás) szolgáló esetekben nem lehetséges. Amennyiben Ön kérelmezi a fent említett jogok bármelyikének gyakorlását, a mi feladatunk annak megállapítása, hogy Ön valóban jogosult-e erre, és erről rendszerint egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

 

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése során az európai adatvédelmi rendeletben foglalt előírások sérülnek, jogában áll panaszt tenni az európai adatvédelmi biztos felé. Segítségül szolgálhatnak a www.garanteprivacy.it honlapon található információk, illetve az illetékes igaszságszolgáltató szervek.

 

12. A KÖZÖS ADATKEZELŐK ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐK / DATA PROTECTION OFFICER ("DPO") ELÉRHETŐSÉGEI

A közös adatkezelők elérhetőségei:

 

·         Alitalia Loyalty S.p.A., Piazza Almerico da Schio, 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM)

·         Az Alitalia Loyalty által kinevezett adatvédelmi tisztviselővel (DPO) a következő e-mail címen keresztül tud kapcsolatba lépni: dpo.alitalialoyalty@alitalia.com

·         Az Alitalia – Società Aerea italiana S.p.A. in A.S., via A. Nassetti s.n.c., Palazzina Alfa, 00054 Fiumicino (RM)

·         Az Alitalia – Società Aerea italiana S.p.A. in A.S. által kinevezett adatvédelmi tisztviselővel (DPO) a következő e-mail címen keresztül tud kapcsolatba lépni: dpo@alitalia.com.

 

MilleMiglia profiljának kezelése – a Programhoz kapcsolódó frissítések és leiratkozás

 

Amennyiben MilleMiglia profiljának működtetéséhez, a profilon szereplő adatok frissítéséhez vagy a Programról való leiratkozáshoz kapcsolódóan kérelemmel kíván fordulni hozzánk, a következő e-mail címen keresztül léphet velünk kapcsolatba: profilomillemiglia@alitalia.com, mellékelve (i) MilleMiglia tagságának számát, (ii) a kérelem részleteit, (iii) érvényben lévő személyi igazolványának másolatát, amint azt a Program szabályzata előírja.