Rechten van passagiers

VERTRAGINGEN EN ANNULERINGEN

Ons doel is om u regelmatige en stipte vluchten aan te bieden. Ondanks onze inspanningen om maximale efficiëntie te garanderen, is ongemak soms helaas niet te vermijden.

Wij zijn ons ervan bewust dat vertragingen en annuleringen uw reisplannen kunnen verstoren en het spijt ons wanneer dit gebeurt. We zullen er dan ook alles aan doen om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Daarom zullen wij u op de hoogte houden door middel van realtime updates via onze app, de Vluchtinfo-tool en sms- en e-mailberichten.

In geval van vertraging zullen wij altijd proberen u zo snel mogelijk te laten vertrekken.

Als uw vlucht helaas wordt geannuleerd, wordt u, waar mogelijk, de mogelijkheid geboden om over te stappen op een andere Alitalia-vlucht of andere vergelijkbare reisalternatieven waarmee u zo snel mogelijk uw bestemming kunt bereiken, of, indien u dat wenst, een volledige terugbetaling van uw ticket.

Als wij u niet tijdig kunnen helpen vanwege objectieve problemen - bijvoorbeeld in kritieke bedrijfsomstandigheden als gevolg van gebeurtenissen die van invloed zijn op een groot aantal vluchten - en het voor u gemakkelijker en sneller is om zelf hotelaccommodatie te boeken of u te voorzien van snacks, maaltijden, vervoer, vergoeden wij u de redelijke kosten die u heeft gemaakt, na ontvangst van de juiste documentatie. Wij zullen in dat geval ons best doen de door u gemaakte kosten snel te vergoeden.

Waar wij aanbieden u te helpen, bijvoorbeeld bij het vinden van een hotelkamer op de luchthaven of vervoer met de bus van/naar het vliegveld, en u besluit geen gebruik te maken van de door ons voorgestelde oplossing en in plaats daarvan zelf een andere kamer te boeken, vervalt onze verplichting om de kosten die u maakt te vergoeden.

In het geval dat wij verantwoordelijk zijn voor een vertraging van meer dan drie uur of annulering, heeft u recht op een vergoeding volgens de bepalingen van Verordening (EG) nr. 261/2004, zoals later aangevuld door de beslissingen van de rechtbanken van de Europese Unie.

Indien de vertraging of annulering echter wordt veroorzaakt door "buitengewone omstandigheden" die buiten onze macht liggen, zoals ongunstige weersomstandigheden, stakingen van de luchtverkeersleiding, sluitingen van luchthavens of andere oorzaken die niet aan Alitalia kunnen worden toegeschreven - kunt u geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Voor meer informatie over uw rechten in geval van vertragingen en annuleringen of andere ongemakken, kunt u de sectie bezoeken: Aansprakelijkheid van de vervoerder.

 

Of de secties over passagiersrechten:

 

van de ENAC-website

van de website van de Europese Unie

WAT GEBEURT ER ALS DE VLUCHT VERTRAGING HEEFT

VERTRAGINGEN LANGER DAN DRIE UUR

Ons grondpersoneel zal u vouchers geven voor de aankoop van drankjes en snacks, of voor een maaltijd, in het geval van een langdurige vertraging. Als wij niet in staat zijn u te voorzien van vouchers, vergoeden we de door u gemaakte kosten als u betalingsbewijzen kunt overleggen die redelijk en in verhouding zijn met de wachttijden in kwestie.

Als de vertraging langer dan vijf uur is, kunt u ervoor kiezen om uw eigen vlucht te annuleren en een volledige restitutie van de ticketprijs te ontvangen. Neem voor het annuleren van uw vlucht contact op met ons grondpersoneel op het vliegveld of met ons Contactcenter.

1.     OVERNACHTING, MAALTIJDEN EN TRANSFERS

Als de vertraging een overnachting omvat en u zich niet in uw woonplaats bevindt, dan regelt ons luchthavenpersoneel een accommodatie voor u en zullen wij ervoor zorgen dat het hotel u een passende maaltijd aanbiedt (alcoholische dranken zijn uitgesloten).

Ook regelen wij uw transfer van en naar het hotel en de luchthaven. Als wij niet in staat zijn uw transfer te regelen, dan zullen wij uw taxi-, bus- of metrorit van en naar de luchthaven vergoeden. We zullen echter geen onredelijke kosten vergoeden, zoals privétransferdiensten. Zelfs in dit geval dient u uw betalingsbewijzen te overleggen wanneer u een vergoedingsaanvraag indient.

2.     TELEFOONGESPREKKEN

Wij vergoeden maximaal twee telefoongesprekken voor het bijstellen van uw reisplannen.

WAT GEBEURT ER ALS DE VLUCHT WORDT OMGELEID

Als uw vlucht wordt omgeleid en wij de oorspronkelijke vlucht niet kunnen voltooien, organiseren we een transferreis naar uw eindbestemming per touringcar. Als wij niet in staat zijn om een transfer te organiseren, dan kunnen wij u vragen om zelf een ander vervoermiddel te boeken. Wij vergoeden uw reis per trein, bus of taxi, maar we zullen geen onredelijke kosten vergoeden, zoals privétransferdiensten. Waar wij een transfer organiseren en u er desondanks toch voor kiest om gebruik te maken van een alternatieve vervoersdienst, vervalt onze verplichting om deze kosten te vergoeden.

WAT GEBEURT ER ALS DE VLUCHT WORDT GEANNULEERD

Mocht uw vlucht worden geannuleerd, dan wordt u waar mogelijk een stoel aangeboden op een andere Alitalia-vlucht of ontvangt u een volledige restitutie van de kosten van uw ticket, al naar gelang uw voorkeur.

Als uw vlucht is geboekt via een reisbureau of een derde partij en u een restitutie wilt ontvangen, dan dient het reisbureau namens u een restitutieverzoek in te dienen. Wij kunnen alleen de persoon die of het bedrijf dat uw ticket heeft uitgegeven vergoeden.

Voor terugbetaling van tickets gekocht op alitalia.com, via het Customer Center en Alitalia ticketkantoren, kunt u bellen met het Call Center: vanuit Italië op het gratis nummer 800650055, vanuit het buitenland op +39 0665649 of op de hier beschikbare lokale nummers.

Als alternatief en bij voorkeur kunt u gebruik maken van e-mail of het online formulier dat door Alitalia wordt meegedeeld in het bericht van annulering.1.     OVERNACHTING, MAALTIJDEN EN TRANSFER.

Als de annulering een overnachting omvat en u zich niet in uw woonplaats bevindt, dan regelt ons grondpersoneel een accommodatie voor u en zullen wij ervoor zorgen dat het hotel u een passende maaltijd aanbiedt (alcoholische dranken zijn uitgesloten).

Ook regelen wij uw transfer van en naar het hotel en de luchthaven. Als wij niet in staat zijn uw transfer te regelen, dan zullen wij uw taxi-, bus- of metrorit van en naar de luchthaven vergoeden. We zullen echter geen onredelijke kosten vergoeden, zoals privétransferdiensten. Zelfs in dit geval dient u uw betalingsbewijzen te overleggen wanneer u een vergoedingsaanvraag indient.

2.    TELEFOONGESPREKKEN

Wij vergoeden maximaal twee telefoongesprekken voor het bijstellen van uw reisplannen

3.     ALTERNATIEVE TRANSFER NAAR UW BESTEMMING

Waar u een alternatief reisarrangement wordt aangeboden en u desondanks besluit om zelf een ander vervoermiddel te boeken, vervalt onze verplichting om de kosten die u daarbij maakt te vergoeden of om u te helpen.

HOE EEN TERUGBETALING VAN DE KOSTEN TE EISEN

U kunt een terugbetaling aanvragen voor de noodzakelijke kosten die u heeft gemaakt via het speciale gedeelte van de site: My Experience, door het formulier in te vullen met de gegevens die nodig zijn om uw aanvraag te verifiëren.

U dient betalingsbewijzen te overleggen met een duidelijke beschrijving van de uitgegeven bedragen.

Wij zullen ons best doen om alle aanvragen binnen 30 dagen te behandelen.

WANNEER EN HOE SCHADEVERGOEDING TE EISEN

Als uw vlucht meer dan drie uur na de geplande tijd aankomt of binnen 14 dagen na vertrek wordt geannuleerd, kunt u aanspraak maken op compensatie volgens Verordening CE261/04, zoals later aangevuld door de besluiten van de rechtbanken van de Europese Unie. als de vertraging of annulering te wijten is aan onze verantwoordelijkheid. Indien het daarentegen het gevolg is van "buitengewone omstandigheden”  buiten onze schuld om (bijvoorbeeld stakingen of ongunstige weersomstandigheden, sluitingen van luchthavens of andere oorzaken die niet aan Alitalia kunnen worden toegeschreven), heeft u geen recht op schadevergoeding op grond van Verordening (EG) nr. 261/2004.

Om een vordering tot schadevergoeding in te stellen op grond van Verordening CE261/04 of verzoek om vergoeding van gemaakte kosten, ga dan naar onze sectie My Experience en vul het formulier met de benodigde gegevens in. Ons team zal contact met u opnemen om te bevestigen of u recht heeft op een vergoeding en/of terugbetaling.

Neem rechtstreeks contact met ons op voor een vergoeding of vergoeding van de aan u verschuldigde kosten: bedrijven die te maken hebben met schadeclaims vragen kosten aan voor geleverde diensten, een vergoeding voor deze kosten wordt niet verstrekt.

Onze service wordt geleverd door uiterst bekwame medewerkers en is geheel gratis.

HOE EEN NAAMCORRECTIE AAN TE VRAGEN

U kunt de correctie van de naam op het afgegeven ticket aanvragen door te bellen naar het callcenter op 89 20 10 10* en tegen een meerprijs van € 25.

Het ticket is niet overdraagbaar en de correctie van de naam is alleen toegestaan voor wijzigingen die toe te schrijven zijn aan de houder van het ticket en is beperkt tot de hieronder vermelde gevallen:

Correctie van de MR/MRS-toewijzing

Typefout (maximaal drie tekens)

Omkering van achternaam en voornaam

Verandering van achternaam na huwelijk of echtscheiding

Verandering van wettelijke benaming bij besluit of als gevolg van een geslachtsverandering

Bijnaam te corrigeren in de  naam

Enkele voorbeelden:

Originele achternaam/voornaam: BATTISTA GABRIELLE -> achternaam/naam Correct: BATTISTA GABRIELLA

Originele achternaam/voornaam: GRAZIA DEMELAS -> achternaam/naam Correct: DEMELAS GRAZIA

*Vanaf vast nummer, inclusief btw: 64 cent/min zonder tik als wordt opgenomen. *Vanaf mobiel, inclusief btw: TIM, Vodafone, Tre (16 cent als wordt opgenomen + 95 cent/min); Wind (15 cent als wordt opgenomen + 98 cent/min)

Neem rechtstreeks contact met ons op voor een vergoeding of vergoeding van de aan u verschuldigde kosten: bedrijven die te maken hebben met schadeclaims vragen kosten aan voor geleverde diensten, een vergoeding voor deze kosten wordt niet verstrekt.

Onze service wordt geleverd door uiterst bekwame medewerkers en is geheel gratis.