Algemene vervoersvoorwaarden

Voor de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen Alitalia en de passagier gelden de Algemene vervoersvoorwaarden, aangevuld door de Tariefreglementen die van toepassing zijn voor de specifieke luchtvervoerservice en het ticket.