Rechten van passagiers

GEZAMENLIJKE BEMIDDELING

INFORMATIE OVER DE RECHTSMIDDELEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VOOR BUITENGERECHTELIJKE OPLOSSINGEN VAN GESCHILLEN TUSSEN DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN BEHORENDE TOT HET ALITALIA-CONCERN EN CONSUMENTEN.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Lees de verklaring van overeenstemming tussen Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. en consumentenorganisaties, ondertekend op 5 juli 2010.

 

Download de VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

BEMIDDELINGSREGLEMENT

Op 19 juli 2010 hebben Alitalia en de belangrijkste Italiaanse consumentenorganisaties de voorschriften voor gezamenlijke bemiddeling ondertekend ter vereenvoudiging van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen de luchtvaartmaatschappij en consumenten door een kosteloze bemiddelingscommissie die gezamenlijk wordt beheerd door de ondertekenende organisaties en de luchtvaartmaatschappij.

De 17 ondertekenaars van het akkoord waren: ACU, Adusbef, Adoc, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento consumatori en de Unione Nazionale Consumatori.

Deze overeenkomst is één van de belangrijkste elementen van de Verklaring van overeenstemming die is ondertekend op 5 juli 2010, en naast verzoeken om bemiddeling, de definitie, binnen een jaar, van een Handvest voor dienstverlening en een toezegging om passagiers duidelijke informatie te verstrekken over hun rechten.

Alitalia is de eerste luchtvaartmaatschappij die een bemiddelingsovereenkomst heeft ondertekend en een permanent platform heeft ingesteld voor onderhandelingen met consumentenorganisaties, en acht deze methoden nuttig om de kwaliteit te verbeteren, de tevredenheid van klanten te verhogen en de duur en de kosten van gerechtelijke procedures te verkorten. Deze initiatieven zijn genomen met de bescherming van en respect voor de rechten van de consument in het achterhoofd.

Consumenten kunnen gebruikmaken van de bemiddelingsprocedure als zij geen of een onbevredigend antwoord krijgen op hun vorderingen die voortvloeien uit geschillen over vluchten op of na 1 juli 2010, of wanneer er sprake is van een verschil tussen de verplichtingen en/of toezeggingen die Alitalia verondersteld en zoals deze zijn ervaren door de reizigers.

 

Download de volledige versie van het BEMIDDELINGREGLEMENT

EEN VERZOEK INDIENEN

Om de bemiddelingsprocedure te starten, moet u op één van de volgende manieren een verzoek indienen bij het bemiddelingskantoor:
 

  • online, klik hier
  • via e-mail naar: conciliazione@alitalia.it
  • per fax naar: +39 06 6563 8015
  • per aangetekende post met ontvangstbewijs naar: Ufficio di Conciliazione Alitalia S.p.A. / Associazione dei Consumatori c/o Alitalia S.p.A., Piazza Almerico da Schio, 00054 - Fiumicino (RM), Italië
     

U kunt het bemiddelingskantoor ook op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur bereiken op het volgende nummer: +39 06 6563 8014.


Download het AANVRAAGFORMULIER VOOR BEMIDDELING