Uw reis organiseren

Reisdocumenten, speciale assistentie, zwangere vrouwen, kinderen en huisdieren: lees hoe u uw reis beter kunt voorbereiden.

SPECIALE ASSISTENTIE

BEL MINIMAAL 48 UUR VOOR VERTREK MET 800 223 573048 OM DE ASSISTENTIE AAN TE VRAGEN DIE U NODIG HEBT.

 • Vanuit België belt u nummer 02 5511122, van maandag tot vrijdag, tussen 8:00 en 19:00 uur
 • Vanuit Italië belt u 06 656402
 • Neem vanuit andere landen contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice

MEER INFORMATIE

Alitalia heeft een speciaal team voor passagiers die speciale assistentie nodig hebben. Om uw reis zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, kunt u bij het boeken van uw vlucht een verzoek indienen om geschikte hulp die aansluit op uw behoeften. Doe dit minimaal 48 uur voor vertrek.

Bel 02 5511122 of neem contact op met het dichtstbijzijnde klantenservicecentrum, en vraag ten minste 48 uur vóór vertrek passende hulp aan die past bij uw behoeften.


Indien uw vlucht wordt uitgevoerd door één van onze luchtvaartalliantie- of franchisepartners, kunnen zij afwijkende beperkingen hanteren, dus neem contact met ons op voordat u vertrekt.

RECHTEN VAN GEHANDICAPTEN EN PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT - VERANTWOORDELIJKHEID VAN LUCHTHAVEN

Volgens EG-verordening 1107/06 hebben luchthavenexploitanten binnen het EU-grondgebied de verantwoordelijkheid om iedereen met een handicap tijdens zijn/haar verblijf op de luchthaven hulp te bieden. Dit geldt ook voor personen wiens mobiliteit is verminderd als gevolg van een lichamelijke handicap (motorisch of zintuiglijk), personen met een verstandelijke handicap of stoornis, met ouderdomsklachten, een ziekte of enige andere oorzaak die een handicap oplevert. Luchtvaartmaatschappijen moeten de exploitant van de luchthaven vooraf informatie verschaffen, zodat de juiste service kan worden geboden. Wij kunnen uw verzoek voor u doorgeven. Neem hiervoor meer dan 48 uur van tevoren contact met ons op.

Voor meer informatie over de rechten van personen met een beperkte mobiliteit verwijzen wij u naar EG-Verordening 1107/06

VERVOER VAN SPECIALE CATEGORIEËN VAN PASSAGIERS (SCP)

In overeenstemming met hetgeen opgesteld door de EASA (European Aviation Safety Agency) voor de veiligheid in Air Ops - Commercial Air Transport (Luchtvaart - Commercieel luchttransport) (mei 2013): "Personen die bijzondere voorwaarden, assistentie en/of apparaten vereisen tijdens een vlucht, worden beschouwd als SCP's (Speciale Categorieën van Passagiers)."

De volgenden zijn in deze categorie opgenomen:

 • Personen met verminderde mobiliteit (PRM's) die, zonder afbreuk te doen aan Verordening (EG) nr. 1107/2006, worden beschouwd als personen wiens mobiliteit als gevolg van een lichamelijke, zintuiglijke of motorische, tijdelijke of blijvende, of verstandelijke handicap of stoornis, enige andere vorm van beperking, of vanwege ouderdom is verminderd
 • Baby's (jonger dan twee jaar) en niet-begeleide minderjarigen
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers, niet-ontvankelijk verklaarde passagiers (INAD) of gevangenen

SCP's worden vervoerd onder voorwaarde dat de veiligheid van het vliegtuig en de inzittenden gewaarborgd is. Luchtvaartmaatschappijen moeten controleren dat 'het aantal en de categorieën van SCP's (aan boord) niet meer bedraagt dan het aantal passagiers dat hen kan assisteren in geval van een noodevacuatie'...

Om deze reden, met het oog op de naleving van de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen, kunt u worden gevraagd om een andere vlucht te boeken dan door u gewenst.

AMERIKAANSE 382-REGEL AANGAANDE HET VERBOD OP DISCRIMINATIE OP GROND VAN HANDICAP

Alitalia hanteert deze regel voor elke vlucht die begint of eindigt op een Amerikaanse luchthaven.

EEN EXEMPLAAR AANVRAGEN VAN CFR-RICHTLIJN 14 DEEL 382, NON-DISCRIMINATIE OP GROND VAN HANDICAP IN HET LUCHTVERVOER

U kunt op de volgende manieren een kopie verkrijgen van verordeningen door de Amerikaanse Department of Transportation (DOT) ter uitvoering van de Air Carrier Access Act (ACAA), 14 CFR Deel 382:

 • als u belt vanuit de Verenigde Staten kunt u het gratis Hotline-nummer gebruiken voor reizigers met een functiebeperking: 1-800-778-4838 (stem) of 1-800-455-9880 (TTY, tekst-interface);
 • bel naar de 'Air Consumer Protection Division', de afdeling voor luchtvaartconsumentenbescherming, op nummer 202-366-2220 (stem) of 202-366-0511 (TTY);
 • schrijf naar de Air Consumer Protection Division, C-75, US Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 0590, VS;
 • op deze manieren kunt u informeren wat de regels zijn van de afdeling voor luchtvaartconsumentenbescherming betreffende de

VERVROEGDE INCHECKEISEN

Als u één uur voor het reguliere inchecktijdstip een verzoek indient om speciale assistentie en als u reist met een rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel, dient u deze rolstoel of dit hulpmiddel ten minste één uur voor vertrek van binnenlandse vluchten, 1½ uur voor vertrek van middellange vluchten en 2 uur voor vertrek van lange vluchten in te checken.

Alitalia zal zich naar redelijkheid inspannen om passagiers tegemoet te komen die speciale assistentie behoeven, en die dergelijke diensten niet ten minste 48 uur van tevoren hebben gereserveerd of die niet voldoen aan deze vervroegde incheckeisen, mits dergelijke inspanningen de vlucht niet vertragen.

RICHTLIJNEN VOOR MEDISCHE GESCHIKTHEID OM TE MOGEN VLIEGEN

Als u een verklaring van medische geschiktheid om te mogen vliegen nodig hebt, vraagt u uw behandelend arts om het MEDIF-formulier in te vullen, niet later dan zeven dagen voor uw reisdatum. Bovendien vult u Formulier A 'Informatie voor passagiers die speciale assistentie nodig hebben' in. Dit formulier moet door u of uw vertegenwoordiger worden ondertekend. 


Het MEDIF-formulier stuurt u tijdens de boekingsprocedure naar het callcenter. Het dient uiterlijk 72 uur voor vertrek, waarbij zaterdagen en feestdagen niet meetellen, te worden ingediend bij de medische dienst van Alitalia. Als medische goedkeuring is vereist voor het vervoer van een passagier op een brancard, dan dient het formulier volledig ingevuld, gestempeld en door de behandelend arts van de passagier ondertekend te worden ingeleverd. Dit moet minimaal vijf werkdagen voor vertrek gebeuren, waarbij zaterdagen en feestdagen niet meetellen. 

Als een passagier beschikt over een FREMEC (Medische kaart voor frequente reizigers), accepteert Alitalia deze kaart als 'verklaring van medische geschiktheid om te mogen reizen', binnen de grenzen van de op de kaart aangegeven stabiele toestand van de passagier, en voor de geldigheidsduur van de kaart. Medische goedkeuring voor diensten en voorwaarden die niet onder de FREMEC vallen (bijv. zuurstof) vraagt u bij Alitalia aan door het MEDIF-formulier en Formulier A in te dienen. 

Voor ledematen in het gips geldt dat vliegen niet raadzaam is gedurende 48 uur na het aanbrengen van het gips.

Medische goedkeuring om te mogen vliegen (fit-to-fly)

Medische goedkeuring om te mogen vliegen (fit-to-fly). 

Een bewijs van een medische goedkeuring om te mogen vliegen moet worden geleverd door: 

 • Passagiers die lijden aan een besmettelijke ziekte 
 • Passagiers met een aandoening die als gevolg van de vlucht ernstiger kan worden 
 • Passagiers die aan boord zuurstof of een brancard nodig hebben 
 • Passagiers die om fysieke of psychische redenen niet voor zichzelf kunnen zorgen 
 • Passagiers die tijdens de vlucht deskundige medische zorg nodig hebben 
 • Vrouwen tijdens de laatste vier weken van hun zwangerschap of vrouwen met een zwangerschap met medische complicaties
 • Te vroeg geboren baby's 
 • Passagiers die biologisch materiaal moeten vervoeren

 

Reizen per vliegtuig wordt over het algemeen niet aangeraden voor de volgende specifieke klinische gevallen. Het betreft passagiers die:

 • Lijden aan een ernstige hartaandoening als: ernstig hartfalen of coronaire trombose, of die een hartaanval hebben gehad. Passagiers met deze aandoeningen worden over het algemeen niet eerder dan zes weken na een hartaanval geaccepteerd.
 • Een behandeling hebben ondergaan voor de aanwezigheid van gas in het lichaam, zoals een recente pneumothorax, of voor lucht in het zenuwstelsel voor ventriculografie, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, enz.
 • Lijden aan psychische aandoeningen en/of zenuwaandoeningen waarvoor hoger gedoseerde kalmeringsmiddelen vereist zijn; zonder begeleiding reizen en voor wie bijzondere maatregelen moeten worden getroffen; lijden aan ernstige oorpijnen met occlusie van de buis van Eustachius;  
 • Lijden aan besmettelijke ziekten
 • Lijden aan ernstige vormen van besmettelijke huidziekten
 • Recentelijk acute kinderverlamming hebben gehad en korter dan een maand geleden geïnfecteerd zijn geraakt, en voor elk willekeurig stadium van kinderverlamming.
 • Lijden aan grote tumoren in de ribbenkast, een zware hernia, een intestinale occlusie of een ziekte die leidt tot hoge endocraniale druk; een schedelfractuur, een recente breuk van de kaak met permanente schade aan de gewrichtsbanden
 • Recent een operatie hebben ondergaan waarbij de wond onvoldoende tijd heeft gehad om te genezen
 • Zwangere vrouwen, zeven dagen vóór en na de bevalling
 • Te vroeg geboren baby's, pasgeboren baby's van minder dan 7 dagen oud

PERSOONLIJKE ROLSTOELEN EN ANDERE MOBILITEITSHULPMIDDELEN

Bij het boeken van uw vlucht dient u de luchtvaartmaatschappij mee te delen dat u met een elektrische of opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel bij het lopen reist. U kunt kosteloos tot twee mobiele apparaten (bijv. rolstoel en rollator) vervoeren, als ingecheckte ruimbagage.
Terwijl Alitalia haar best doet om ervoor te zorgen dat uw mobiele apparaten veilig worden vervoerd, is er een aantal factoren dat dit vervoer mogelijk verhindert. Lees hier alle informatie.

Help ons bij het correct afhandelen van uw mobiliteitshulpmiddel door hier het "Informatieformulier voor aangedreven mobiliteitshulpmiddelen" te downloaden. Overhandig dit formulier aan de medewerker of plak het op uw mobiliteitshulpmiddel.

Vanwege de vliegveldinfrastructuur wordt uw rolstoel op veel luchthavens bij het inchecken ingenomen en gelabeld, waarna hij in het ruim wordt vervoerd. Zorg dat u uiterlijk één uur voor de gepubliceerde vertrektijd voor binnenlandse vlucht (in Italië) en anderhalf uur voor de internationale en intercontinentale vluchten bij de incheckbalie aanwezig bent of uiterlijk twee uur voor de gepubliceerde vertrektijd in het aangewezen gebied van de luchthaven. Als uw rolstoel is opgeborgen in het ruim, zullen we alles in het werk stellen om deze zo dicht mogelijk bij de deur van het vliegtuig naar u terug te brengen. 
Als dit niet mogelijk is, zorgen wij dat er een rolstoel klaarstaat om u naar de bagageband te brengen.

 

Afhankelijk van de luchthaven verloopt dit vervoer ofwel per elektrische buggy of met een rolstoel van de luchthaven.

 

Om u de best mogelijke service te bieden en uw reiservaring zo aangenaam en rustig mogelijk te maken wanneer uw reisroute een overstap op luchthaven Fiumicino omvat en/of als u een rolstoel gebruikt en speciale hulp nodig hebt bij het instappen en uitstappen (WCHC- en WCHS-hulp), is de minimale overstaptijd tussen twee vluchten 1:15 (tussen twee binnenlandse of internationale vluchten naar/van Schengenlanden, of tussen een binnenlandse vlucht en een internationale vlucht naar/van Schengenlanden en vice versa) of 1:30 (tussen twee intercontinentale vluchten, een intercontinentale vlucht en een binnenlandse vlucht, een binnenlandse vlucht en een internationale vlucht naar/van niet-Schengenlanden, of van een intercontinentale vlucht naar een internationale vlucht). Neem van tevoren contact op met het callcenter voor informatie en boekingen

 

ROLSTOEL AAN BOORD

Alle Alitalia vliegtuigen hebben rolstoelen aan boord om passagiers met mobiliteitsproblemen van hun stoel naar het toilet en terug te brengen. Vergeet niet dat de crew geen verdere medewerking kan verlenen in de toiletten. Vliegtuigen van partnerluchtvaartmaatschappijen van Alitalia hebben mogelijk geen rolstoel aan boord. Wij raden u aan om dit bij het boeken na te vragen.

REIZEN MET EEN BEGELEIDER

Een begeleider is iemand die een gehandicapte passagier begeleidt. De volgende categorieën passagiers mogen niet als begeleider optreden:

 • Kinderen jonger dan 16 jaar 
 • Lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen
 • Personen die te zwak of kwetsbaar zijnEr zijn twee typen begeleiders: veiligheidsassistenten en persoonlijke assistenten

MEER INFORMATIE

Een veiligheidsassistent is een persoon van minstens 16 jaar oud, die in geval van nood lichamelijk en geestelijk in staat en bereid is een persoon met beperkte mobiliteit (de 'PRM') te helpen, of die namens de PRM de veiligheidsvoorschriften begrijpt en kan toepassen. 

Een veiligheidsassistent is geen persoonlijke assistent die zorgdraagt voor de persoonlijke behoeften van de PRM. Een assistent is een voorwaarde voor het vervoer wanneer de PRM: 

 • niet in staat is om zelf adequaat te reageren op de vliegveiligheidsinstructies vanwege een verstandelijke handicap;
 • fysiek niet kan meehelpen met zijn/haar eigen evacuatie wegens ernstig verminderde mobiliteit;
 • niet in staat is te communiceren met de steward(ess) omdat hij/zij visueel gehandicapt of slechthorend is;
 • reist in een groep van personen met een handicap, teneinde te voldoen aan de veiligheidseis van één fysiek gezonde passagier per passagier die valt in de speciale categorieën.


Een persoonlijke assistent is een persoon die goed bekend is met de fysieke toestand van de passagier met een handicap en die kan voorzien in de behoeften van de passagier aan boord zoals medische procedures, voeding en hulp bij gebruik van het toilet (ook in geval van vertraging en onregelmatigheden in het vluchtschema). Het cabinepersoneel kan passagiers wel helpen maaltijdpakketten te openen en hen begeleiden naar de deur van het toilet, maar kan passagiers niet helpen tijdens het eten en met het innemen van medicijnen en kan geen assistentie verlenen in het toilet. Als u hulp nodig hebt met een van deze activiteiten, raden we u sterk aan u te laten vergezellen door een persoonlijke verzorgingsassistent.

GROTERE PASSAGIERS

Als u een passagier bent die in deze categorie valt, zullen wij proberen, indien de vluchtomstandigheden dit toelaten, om de stoel naast u vrij te laten. 
Wij herinneren u eraan dat de standaardafmetingen van onze stoelen in Economy Class kunnen variëren van 46,99 cm tot 41,98 cm.

Indien u een extra stoel wilt aanschaffen voor meer comfort, dan kunt u dit tijdens de boekingsprocedure doen door contact op te nemen met het callcenter.

In dergelijke gevallen is het aanschaffen van een extra stoel alleen mogelijk in de Economy Class op alle middellange en korte vluchten van Alitalia.

Tot slot kunt u om veiligheidsredenen niet bij de nooduitgangen zitten, met name niet bij de uitgangen boven de vleugel.

ZITPLAATSTOEWIJZING

Om het voor reizigers met mobiliteitsproblemen makkelijker te maken om te wisselen tussen hun vliegtuigstoel en een rolstoel zijn alle stoelen aan het gangpad van Alitalia-vliegtuigen voorzien van beweegbare armleuningen. Als u reist met een begeleider, krijgt hij of zij voorrang bij de toewijzing van de stoel naast die van u. Afhankelijk van beschikbaarheid en andere factoren zit uw begeleider in dezelfde rij als u, of in de rij vlak daarvoor of daarachter. 
Op binnenlandse en intercontinentale vluchten krijgen passagiers die reizen met een hulphond een stoel aangeboden bij de tussenwand, om het dier zoveel mogelijk ruimte te bieden. Bij internationale vluchten is dit niet mogelijk omdat alleen in de Ottima-klasse een tussenwand staat. Op deze vluchten bieden we passagiers een stoel in het gangpad aan. 

Hebt u een handicap aan één kant van uw lichaam, dan krijgt u om veiligheidsredenen een stoel aangeboden aan de kant van het vliegtuig waar uw mobiele zijde aan het gangpad is. Als een van uw benen in het gips zit of anderszins is geïmmobiliseerd, maar u wel nog uw knie kunt buigen, bieden wij u, indien mogelijk, een stoel aan bij de tussenwand. Meld u ten minste één uur voor de andere passagiers bij de incheckbalie. 
Als u uw knie niet kunt buigen en tijdens het opstijgen, turbulentie of de landing niet rechtop in uw stoel kunt blijven zitten, moet u op een brancard reizen. 

Om veiligheidsredenen kunnen de stoelen in de rij bij de nooduitgang niet worden gegeven aan personen met een beperkte mobiliteit.

BRANCARD

Passagiers worden op een brancard vervoerd indien ze gewond of ziek zijn of hun onderste ledematen niet kunnen buigen en tijdens het opstijgen, turbulentie of de landing niet rechtop in hun stoel kunnen blijven zitten. Brancards zijn in de meeste Alitalia-vliegtuigen alleen beschikbaar voor vluchten in de economy-klasse. Controleer de beschikbaarheid bij het boeken van uw vlucht/de specifieke reisdag. 
Als u op een brancard moet reizen, kunt u deze dienst aanvragen bij het boeken van uw vlucht. Zorg dat u deze service ruim van tevoren aanvraagt, zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen. Vergeet niet om een medische verklaring van geschiktheid om te vliegen, het MEDIF-formulier, te laten invullen door uw arts en vul Formulier A 'Informatie voor passagiers die speciale assistentie nodig hebben' in en onderteken het.

BLINDE EN SLECHTZIENDE PASSAGIERS

In Airbus-toestellen op middellange vluchten is een Kaart met veiligheidsinstructies beschikbaar voor blinde en slechtziende passagiers.

Kaart met veiligheidsinstructies

In Airbus-toestellen op middellange vluchten is een Kaart met veiligheidsinstructies beschikbaar voor blinde en slechtziende passagiers. Op deze kaart staat veiligheidsinformatie voor passagiers in braille met reliëftekens in navolging van de regelgeving voor leesbaarheid en kleurcontrast voor slechtziende passagiers. De kenmerken van de kaart zijn als volgt:

 • Tekst met letters en kleuren voor slechtziende passagiers (en hun begeleiders);

 • Tekst is geschreven in braille;

 • 3D-illustraties verschaffen de volgende informatie: de locatie van de nooduitgangen, de indeling van de cabine, de instructies voor vast- en losmaken van de stoelriem, de noodpositie en het gebruik van zwemvesten en zuurstofmaskers.

GELEIDEHONDEN OF HULPHONDEN VOOR GEHANDICAPTE PASSAGIERS

We verzoeken u om bij het reserveren aan te geven dat u wilt reizen met een geleidehond of hulphond. Wij adviseren u om gebruik te maken van een geleidehondentuig. Neem een muilkorf mee die u, indien nodig, tijdens de kruissnelheidsfase kunt gebruiken als de gezagvoerder daar om veiligheidsredenen om vraagt. 


Het vervoer van geleide- en hulphonden is gratis en niet gebonden aan een gewichtslimiet. Houd er rekening mee dat in sommige landen speciale regels gelden voor het toelaten van dieren. Wij raden u aan deze regels te lezen voor u op reis gaat. Lees deze richtlijnen als u naar het Verenigd Koninkrijk wilt reizen met een erkende geleidehond.

Erkende hulphonden

Europese Verordening 1107/2006 schrijft voor dat luchtvaartmaatschappijen erkende assistentiehonden gratis in de cabine of het ruim moeten vervoeren. De definitie van erkende geleidehonden wordt vermeld in ECAC Doc 30, Deel I, Sectie 5: Het vervoer van passagiers met beperkte mobiliteit mogelijk maken, uitgave van juni 2012:

Onder een "erkende assistentiehond" worden geleide- en andere assistentiehonden verstaan, die in hoge mate zijn getraind om personen met een groot aantal verschillende handicaps te kunnen helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Geleidehonden die specifiek zijn getraind om mobiliteitsassistentie te verlenen aan blinden of slechtzienden, dienen te zijn getraind door een organisatie die is erkend door en aangesloten bij de IGDF (International Guide Dog Federation). Assistentiehonden dienen te zijn getraind door een organisatie die voldoet aan alle criteria voor lidmaatschap van de ADI (Assistance Dogs International).

DIABETEN

Als u diabetes hebt, hebt u geen medische goedkeuring nodig om te mogen vliegen, mits u gedurende de 30 dagen vóór de vlucht niet opgenomen bent geweest in een ziekenhuis. Is dit wel het geval, dan moet uw arts het Medische informatieformulier(MEDIF) invullen. Dien dit formulier samen met het door u ondertekende Formulier A 'Informatie voor passagiers die speciale assistentie nodig hebben' in. Het MEDIF-formulier moet tijdens de boekingsprocedure worden opgestuurd naar het callcenter. 


U kunt tijdens de boekingsprocedure ook een speciale maaltijd aanvragen voor vluchten langer dan drie uur. 

Vervoer insuline en de hulpmiddelen om deze toe te dienen in uw handbagage. Op deze manier is uw insuline bij de hand tijdens de vlucht en wordt voorkomen dat er een risico ontstaat doordat de stof veranderingen ondergaat door eventuele plotselinge temperatuurschommelingen in het ruim. U mag voldoende insuline vervoeren voor uw hele reis (uitgaande vlucht, verblijf en terugreis). 

Laat bij de veiligheidscontroles op de luchthaven de originele verklaring van uw behandeld arts zien met een datum niet ouder dan 30 dagen.

ANDERE SERVICES VOOR GEZOND REIZEN

Meer informatie over de speciale assistentie: 

 • Zuurstoftherapie is bedoeld voor passagiers met hart-, long- of luchtwegaandoeningen om problemen te voorkomen die kunnen ontstaan door de luchtdruk in de cabine bij het vliegen op grote hoogte. Als u zuurstofapparatuur nodig hebt aan boord, dient u hiervoor vooraf een verzoek in te dienen. Wij kunnen slechts aan één passagier per vlucht zuurstof aanbieden, dus de beschikbaarheid is mogelijk beperkt. Het Medische Informatie Formulier (MEDIF) dient te worden ingevuld door uw arts en samen met het door u ondertekende Formulier A 'Informatie voor passagiers die speciale assistentie nodig hebben' te worden opgestuurd. De standaard continue luchtstroming van Alitalia is 4 liter per minuut. Neem contact op met Alitalia om te controleren of er zuurstof beschikbaar is in het toestel waarmee u vliegt. Wij kunnen op geen enkele luchthaven zuurstof leveren op de grond.
 • Vervoer van vloeibare medicijnen en injectiespuiten aan boord , voor persoonlijk gebruik, in voldoende hoeveelheden voor de volledige reis (heen- en terugvlucht en het verblijf zelf). Om de veiligheidscontroles op de luchthaven te passeren hebt u het volgende nodig:
 • een medische verklaring, gedateerd binnen 30 dagen voor de vlucht, met vermelding van de noodzaak, de hoeveelheid en de toediening van het medicijn.
 •  

Licht het cabinepersoneel in als u naalden wilt gebruiken tijdens de vlucht. U krijgt een aparte container om ze weg te gooien. Hang intraveneuze hulpmiddelen niet aan de bagagevakken boven de stoelen: ze kunnen de werking van de zuurstofmaskers voor noodgevallen verstoren.

MEDISCHE APPARATEN

Onder draagbare medische apparatuur vallen alle kleine elektrische en elektronische apparaten die werken op batterijen en die worden gebruikt voor medische diagnoses, behandelingen en voor toezicht op de gezondheid van de passagier. Breng Alitalia op de hoogte als u een dergelijk apparaat meeneemt. Om veiligheidsredenen moeten deze apparaten van tijd tot tijd opnieuw worden goedgekeurd door de afdeling Avionics en de medische dienst van Alitalia. 

ANDERE SERVICES VOOR GEZOND REIZEN

Passagiers die een door de FAA erkende draagbare zuurstofconcentrator (POC) of andere medische apparatuur gebruiken, mogen, in plaats van het MEDIF, een door hun eigen behandelend arts afgegeven certificaat indienen, met daarop de noodzakelijke zuurstoftoevoer en een verklaring dat de patiënt het veiligheidssignaal van het apparaat kan zien/horen en actie kan ondernemen. Indien dit niet het geval is, moeten zij worden vergezeld door een ander persoon. 
Na goedkeuring van Alitalia voor het draagbare medisch apparaat of de kleine elektrische/elektronische apparatuur moeten de volgende verordeningen worden nageleefd:

 

 • de batterij(en) moet(en) worden opgeslagen in de handbagage;
 • de batterij(en) moet(en) apart zijn verpakt en zijn beschermd tegen kortsluiting;
 • er moet(en) voldoende batterij(en) worden meegenomen voor de gehele duur van de vlucht, waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele vertragingen (ongeveer 150% van de duur van de vlucht).

 

Voor wat betreft lithiumbatterijen

 • In het geval van alkaline- of lithiumbatterijen, moet de lithiuminhoud meer dan 2 gram maar minder dan 8 gram zijn. De spanning moet minder dan 100 Wh per batterij zijn.
 • voor lithium-ionbatterijen geldt dat deze een Watt-percentage mogen hebben boven de 100 Wh maar onder de 160 Wh;
 • De gebruikte batterijen moeten van een type zijn dat voldoet aan de eisen van het Handboek van de Verenigde Naties betreffende beproevingen en criteria, deel III, subsectie 38.3.