Miles kopen

Koop de miles die u nodig hebt voor de award die u graag wilt. Koop miles als geschenk aan een geliefde. Draag uw miles over, aan wie u maar wilt.

MILES KOPEN OF CADEAU GEVEN

HEEFT U EEN AWARD GEKOZEN, MAAR U HEEFT NIET GENOEG MILES? KOOP UW MILES ONLINE OF VIA ONS CALLCENTER OF GEEF ZE CADEAU AAN IEMAND DIE EEN AWARD WIL KOPEN.

 

MILES KOPEN

 

Koop ieder jaar tot 70.000 miles* voor EUR 25 per 1000 miles.

 

Koop of doneer nu
U moet ingelogd zijn voor elke transactie (als u niet bent ingelogd, geeft het systeem automatisch de inlog-applicatie weer)

 

MILES CADEAU DOEN

Het is heel eenvoudig om miles te kopen voor een vriend of familielid: geef het e-mailadres van de ontvanger op en wij sturen hem of haar een persoonlijke code waarmee hij of zij uw cadeaumiles kan ontvangen.
Als uw vriend nog geen lid is van MilleMiglia, kan hij of zij uw miles ontvangen door zich in te schrijven.

Geef ieder jaar tot wel 70.000 miles* cadeau voor EUR 25 per 1.000 miles.

 

Volg deze drie stappen als u MilleMiglia-miles cadeau hebt gekregen:

 • Meld u aan voor het MilleMiglia-programma als u nog geen lid bent.
 • Meld u aan op de homepage van MilleMiglia.
 • Haal online uw miles op met de code die u per e-mail hebt ontvangen.


*In hoeveelheden van 1000 tot 70.000 miles per aankoop.

 


 

Miles kopen en schenken - bepalingen

Door zijn of haar online verzoek voor de aanschaf van Alitalia-miles (hierna 'miles') in te dienen, erkent en accepteert het MilleMiglia-lid deze bepalingen (hierna 'algemene bepalingen'). De verkoop van miles is een dienst voor leden van MilleMiglia van het bedrijf Points.com Inc., dat van Alitalia toestemming heeft gekregen om op basis van een overeenkomst miles te verkopen of om miles van de account van het ene MilleMiglia-lid over te schrijven naar het account van een ander MilleMiglia-lid.
Dit bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Ontario, Canada (hierna 'Points.com').

 1. De persoon die miles wil kopen of schenken, moet lid zijn van het MilleMiglia-programma. Dit geldt ook voor de persoon die de schenking ontvangt.
 2. Het verzoek tot aankoop moet eerst worden geaccepteerd door Points.com. Indien Points.com het verzoek heeft geaccepteerd, worden de miles overgemaakt naar de account van de koper of naar de account van de ontvanger van het geschenk.
 3. De door leden gekochte miles worden als eerst gebruikt voor het verstrekken van een awardticket en zullen derhalve niet worden gerestitueerd.Het lid dat miles koopt of schenkt heeft het recht om een aankoop of schenking te annuleren, zonder boetes en zonder opgaaf van reden, binnen tien (10) werkdagen vanaf de dag dat de transactie per e-mail is bevestigd door Points.com. Het verzoek om een aankoop of geschenk te annuleren dient per e-mail te worden ingediend bij Alitalia op het e-mailadres buymiles.support@alitalia.it. Indien de annulering wordt ingediend in overeenstemming met de bovengenoemde procedures en deadlines, zal het reeds betaalde bedrag worden teruggestort. Restituties worden zo snel mogelijk uitgevoerd, in ieder geval binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop Alitalia het verzoek tot annulering heeft ontvangen. Indien de annulering niet voldoet aan de procedures en bepalingen zoals aangegeven in deze sectie, heeft de koper geen recht op restitutie.
 4. Met uitzondering van de bepalingen in de bovenstaande sectie 3, zijn de aankoop en het schenken van miles niet-restitueerbaar.
 5. Gekochte of geschonken miles tellen niet mee met de kwalificatie voor een hogere status in het MilleMiglia-programma.
 6. MilleMiglia-leden kunnen miles kopen in een meervoud van 1000 miles. Leden mogen jaarlijks tot 70.000 miles kopen of ontvangen.
 7. De koper gaat akkoord dat Points.com zijn/haar naam, e-mailadres, MilleMiglia-accountinformatie en creditcardinformatie gebruikt om zijn/haar gewenste transactie uit te kunnen voeren. Points.com zal de persoonlijke gegevens van het lid voor geen enkel doel vrijgeven, met uitzondering van de eerder genoemde doeleinden met toestemming van het lid, tenzij het zich genoodzaakt ziet om onderzoek te verrichten naar fraude zoals door de wet is vereist en toegestaan.
 8. De koper verklaart dat hij of zij toestemming heeft van de ontvanger om diens naam, e-mailadres en MilleMiglia-nummer door te geven om de miles te kunnen schenken en hij/zij gaat akkoord met alle verantwoordelijkheden van deze communicatie.
 9. De koper en de ontvanger mogen de gekochte of ontvangen miles niet verkopen, ruilen of op andere wijze distribueren. Indien gekochte of geschonken miles volgens Points.com worden doorverkocht, gedistribueerd of onjuist gebruikt, of verkregen zijn door misbruik of fraude met creditcards of op andere illegale wijzen, mag Points.com de miles annuleren, ongeldig verklaren, weigeren uit te betalen en confisqueren, en andere mogelijke stappen ondernemen. De koper verklaart dat hij/zij zal meewerken indien Points.com een verzoek instelt of een lid besluit te vervolgen die verdacht wordt van misbruik of fraude met betrekking tot de aankoop of schenking van miles.
 10. De aankoop van miles biedt geen garantie op de beschikbaarheid van MilleMiglia-rewards. Points.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk indien het lid de gekochte of ontvangen miles niet kan gebruiken of inwisselen.
 11. De koper gaat akkoord met de volledige betaling per creditcard aan Points.com voordat er miles op zijn/haar account of die van de ontvanger worden gestort. Door een verzoek in te dienen om miles te kopen of te schenken, geeft de koper Points.com toestemming om zijn/haar creditcard te belasten.
 12. De koper gaat akkoord dat het gebruik van alle miles, inclusief de gekochte of geschonken miles, onder de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het MilleMiglia-programma vallen, en dat Alitalia de exclusieve autoriteit en verantwoordelijkheid heeft over het uitvoeren, wijzigen en vaststellen van de bepalingen van het MilleMiglia-programma. Points.com hoeft geen verantwoording af te leggen tegenover het lid en hoeft het lid niet op de hoogte te brengen van handelingen of het gebrek aan handelingen van Alitalia met betrekking tot het MilleMiglia-programma. De koper verklaart hierbij dat hij/zij geen claim zal indienen bij Points.com voor handelingen, het verzuim van handelingen of de keuzes van Alitalia met betrekking tot het MilleMiglia-programma. Points.com is geen vertegenwoordiger van Alitalia.
 13. De koper of de ontvanger van de miles kan, in overeenstemming met het toepasselijk recht, maximaal 75% van de benodigde miles betalen met gekochte of geschonken miles (25% van de miles die nodig is voor een award moet verdiend zijn bij Alitalia of de partners van Alitalia).
 14. Points.com zal, met uitzondering van nalatigheid en opzettelijk wangedrag, nooit het bedrag overschrijden dat het lid heeft betaald voor de aankoop of het schenken van miles. Points.com is in geen enkel geval verantwoordelijk voor indirecte, incidentele of vervolgschade met betrekking tot deze bepalingen of de aankoop of schenking van miles door leden.
 15. De koper zal voldoen aan alle wetten, regels en bepalingen die van toepassing zijn op deze voorwaarden.
 16. Deze bepalingen vallen onder het Italiaans recht. De partijen gaan akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Rome (Italië).
 17. De koper is niet gerechtigd om de overeenkomst volgens deze bepalingen, of de onderstaande verplichtingen, aan derden over te dragen.
 18. Deze algemene voorwaarden en het verzoek tot aankoop van het lid vormen de overeenkomst tussen de koper en Points.com betreffende het onderwerp, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Wijzigingen, aanpassingen of vrijstelling van deze bepaling zullen niet geldig of bindend zijn, tenzij ze schriftelijk zijn ingediend en ondertekend door Points.com, met toestemming van Alitalia.
 19. Points.com is niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten die voortvloeien uit natuurrampen, oorlogen, stakingen, arbeidsconflicten, werkverzuim, brand, overheidsbesluit of andere gelijksoortige oorzaken waar het bedrijf geen invloed op heeft.
 20. Alle persoonlijke informatie die is opgegeven bij de aanmelding van deze of gelijksoortige initiatieven, wordt verwerkt door Alitalia en Point.com in overeenstemming met de wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, met name in overeenstemming met het wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 ('Bescherming persoonlijke gegevens') zoals omschreven in de algemene voorwaarden van het MilleMiglia-programma, beschikbaar op www.alitalia.com.