MilleMiglia voor zakenreizen

CORPORATE CARDS

De Corporate Card is een MilleMiglia-kaart voor medewerkers van middelgrote en grote ondernemingen die hebben gekozen voor een Corporate Contract bij Alitalia. De kaart is verkrijgbaar met verschillende opties, afhankelijk van de bestaande lidmaatschappen van medewerkers, bijvoorbeeld of ze lid zijn van het MilleMiglia-programma of van een van de clubs (Ulisse, Freccia Alata, Freccia Alata Plus).

 

De Corporate Card biedt extra services die speciaal zijn bedoeld voor bedrijven. U hebt dan snel toegang tot de services voor zakelijke klanten, zodat uw zakenreizen soepeler verlopen. Met de Corporate Card kunnen klanten zich meteen kenbaar maken tijdens alle stadia van hun reis, en wanneer ze contact opnemen met Alitalia en de betreffende luchthavens en partners.

 

Er zijn twee vereisten voor het verkrijgen van een Corporate Card, namelijk:

 

  • U moet werken voor een bedrijf dat een Corporate Contract heeft bij Alitalia, en
  • U moet zijn geregistreerd bij het MilleMiglia Program

 

Voor meer informatie raadpleegt u de Bepalingen:

 

BEPALINGEN VOOR DE CORPORATE PREMIUM CARD

1. DEFINITIES

"Luchtvaartmaatschappij" of "Alitalia" verwijst naar Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., met zetel te Via A. Nassetti, Pal. NHQ s.n.c., 00054 Fiumicino (RM), Italië, met een gestort aandelenkapitaal van EUR 50.000,00, btw-nummer en registratienummer in het vennootschapsregister van Rome 13029381004 en R.E.A. Rome (Repertorio Economico Amministrativo – economische en administratieve index) nr. 1418603.

"Deelnemende onderneming" of "Onderneming" verwijst naar een bedrijf dat een commerciële overeenkomst is aangegaan met Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

"Corporate Card" verwijst naar een MilleMiglia-kaart voor medewerkers van bedrijven die een commerciële overeenkomst zijn aangegaan met Alitalia. De Corporate Card biedt verschillende opties, afhankelijk van de bestaande lidmaatschappen van medewerkers, bijvoorbeeld of ze lid zijn van het MilleMiglia-programma of de Exclusive Clubs. De opties van de kaart komen boven op de services die al beschikbaar zijn voor leden van MilleMiglia, of zijn normaliter uitsluitend bedoeld voor bedrijven.

"Medewerker" verwijst naar een medewerker van een Onderneming die een commerciële overeenkomst is aangegaan met Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

 

2. VOORWAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Corporate Cards worden alleen afgegeven aan medewerkers die zich aanmelden voor het initiatief via de open link die de reismanager van het bedrijf ontvangt van het Alitalia Key Account. Medewerkers moeten hun uitdrukkelijke toestemming geven voordat de betreffende Corporate Card wordt afgegeven en zich eerst registreren voor het MilleMiglia-programma (als ze dit niet eerder hebben gedaan).

Medewerkers die al zijn geregistreerd voor het MilleMiglia-programma, ontvangen een nieuwe Corporate Card als vervanging van de vorige en afhankelijk van hun lidmaatschapsstatus. De kaart heeft dezelfde code en dezelfde hoeveelheid miles die tot op dat moment zijn verdiend via hun eigen account en eventuele lidmaatschappen van een van de Exclusive Clubs.

 

3. BEPALINGEN OVER DE PERSONEN DIE IN AANMERKING KOMEN ALS BEGUNSTIGDE

Alleen medewerkers die zijn geregistreerd voor het MilleMiglia-programma, kunnen de kaart en toegang tot de bijbehorende voordelen verkrijgen.  

Alle medewerkers van Ondernemingen die een commerciële overeenkomst hebben met Alitalia, kunnen zich registreren voor het Corporate Cards-initiatief.

 

4. HOE WERKT DE KAART

De voordelen van de kaart komen boven op de services die al beschikbaar zijn voor leden van MilleMiglia, of zijn normaliter uitsluitend bedoeld voor bedrijven. Hier ziet u een niet-uitputtende lijst van de services die zijn voorbehouden voor houders van een Corporate Card:

Gebruik van de SkyPriority-balie voor inchecken

Gratis extra bagage

Gratis Extra Comfort-stoelen op alle Alitalia-vluchten

Gratis toegang tot Fast Track

Ontdek alle services die toegankelijk zijn met de Corporate Card

Voor toegang tot de speciale services voert u uw MilleMiglia Corporate-code in wanneer u uw reis boekt of toont u uw Corporate Card.

 

5. DUUR

De voordelen van de Corporate Cards eindigen op hetzelfde tijdstip als de commerciële overeenkomst tussen de Onderneming en Alitalia.

Als de commerciële overeenkomst met de Onderneming niet wordt verlengd, als het dienstverband van een medewerker bij de Onderneming wordt beëindigd of als de Onderneming besluit een medewerker niet te meer te laten deelnemen aan het Corporate Card-initiatief, ontvangen Leden een nieuwe MilleMiglia-kaart in overeenstemming met hun lidmaatschapsstatus, en met dezelfde MilleMiglia-code en alle miles die tot dat moment zijn verdiend na het vervallen van hun Corporate Card.

6. WIJZIGINGEN EN PROMOTIES

Alitalia behoudt zich te allen tijde het recht voor de voorwaarden voor deelname, de aangeboden services, de registratiemethoden of andere procedures die in deze bepalingen worden beschreven, te wijzigen of aan te vullen en Houders hierover te informeren door een passende voorafgaande kennisgeving, en met bescherming van de eerder door de deelnemers verworven rechten en de waarborg dat er geen veranderingen worden doorgevoerd die de kwaliteit van het product nadelig beïnvloeden.

7. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke partij, als autonoom bezitter van de persoonsgegevens, verklaart dat zij de verplichtingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("AVG") nakomt.

Elke partij verklaart dat zij haar klanten en/of werknemers er naar behoren van in kennis heeft gesteld dat hun persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst aan derden, met inbegrip van ontvangers in derde landen, mogen worden verstrekt en verklaart tevens dat zij, indien nodig, de toestemming van de betrokkenen voor een dergelijke verwerking en/of overdracht heeft verkregen.

Meer in het algemeen erkennen de partijen wederzijds dat bij de uitvoering van deze overeenkomst de verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van de MilleMiglia-verordening betreffende de persoonlijke levenssfeer en die uit hoofde van artikel 6 letter b van EU-verordening 2016/679 ("AVG") gegevens zal met betrekking tot hun klanten uitwisselen, met als enig doel de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit het contract waarbij de betrokkene partij is. De partijen komen tevens uitdrukkelijk overeen dat Alitalia en Alitalia Loyalty S.p.A. gemachtigd zijn om de persoonsgegevens van de in bijlage D.2 Art.3 genoemde personen, alsmede van de personen waarvan zij kennis heeft gekregen door de activiteiten die in het kader van dit contract worden uitgevoerd, uitsluitend te gebruiken en te verwerken voor operationele beheersdoeleinden die strikt functioneel zijn voor de uitvoering van de diensten die in het kader van dit contract worden verleend, waarbij Alitalia uitgesloten is van elk ander gebruik en verwerking.

Alitalia deelt mee, zoals bepaald in de contracten binnen de groep, dat zij verantwoordelijk is voor het beantwoorden van verzoeken om uitoefening van de rechten uit hoofde van hoofdstuk III van de AVG met de medewerking van Alitalia Loyalty.

8. AANSPREEKPUNT

De voorwaarden van het MilleMiglia-programma zijn van toepassing op kwesties die niet worden beschreven in deze bepalingen.

 


 

 

ONTDEK ALLE SERVICES DIE TOEGANKELIJK ZIJN MET DE CORPORATE CARD 

TOEGANG TOT DE SKY PRIORITY-BALIE

De SKY Priority-balie is het aanspreekpunt voor Corporate-klanten op de luchthaven.

 

TOEGANG TOT DE SERVICE

De SKY Priority-balie is herkenbaar aan rode borden en is toegankelijk voor houders van de Corporate Card die reizen op vluchten van Alitalia in de Long-Haul Business Class, Medium-Haul Business Class of Economy Class.

De SKY Priority-balie is beschikbaar op alle luchthavens die door Alitalia worden aangedaan.

 

WANNEER GEBRUIKT U DE SERVICE

U kunt zich op elk gewenst moment tijdens uw reis wenden tot de SKY Priority-balie voor dingen zoals:

  • Inchecken
  • Een instapkaart ophalen in het geval van Tele check-in
  • Ruimbagage afgeven wanneer u online hebt ingecheckt of zelf hebt ingecheckt
  • Informatie vragen
  • Informatiefolders raadplegen

VOORRANG BIJ DE BAGAGEAFHANDELING

Doordat de ruimbagage van Corporate-klanten wordt voorzien van een Priority-sticker, wint u veel tijd bij het ophalen van uw bagage op de luchthaven van bestemming.

TOEGANG TOT DE SERVICE

Als u gebruik wilt maken van de service, voert u uw MilleMiglia Corporate-code in wanneer u uw reis boekt of toont u uw Corporate Premium Card bij de incheckbalie of bagageafgifte.

WAAR GEBRUIKT U DE SERVICE

De service is beschikbaar op alle luchthavens voor alle vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia.

GRATIS EXTRA BAGAGE

Houders van de Corporate Card kunnen gebruikmaken van deze service om extra bagage mee te nemen boven de gewone bagagevrijstelling, afhankelijk van de bestemming en de reisklasse (maximaal 23 kg in Economy en 32 kg in Long-Haul Business Class en Medium-Haul Business Class). Millemiglia Corporate Premium Ulisse-, CFA- en CFA Plus-leden profiteren van gratis extra bagage, ook wanneer zij reizen met een ticket voor het Light-tarief.

TOEGANG TOT DE SERVICE

Als u gebruik wilt maken van de service, voert u uw MilleMiglia Corporate-code in wanneer u uw reis boekt of toont u uw Corporate Card bij de incheckbalie.

WANNEER GEBRUIKT U DE SERVICE

De service is beschikbaar op alle luchthavens voor alle vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia.

GRATIS FAST TRACK

Corporate-klanten hebben gratis toegang tot de voorrangsrijen bij de veiligheidscontrole op de luchthaven, zodat de controle sneller verloopt en de totale reistijd wordt verkort.

TOEGANG TOT DE SERVICE

Toon uw instapkaart of uw Corporate Card aan het personeel van de Fast Track. De service is geldig voor alle vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia.

WAAR GEBRUIKT U DE SERVICE

De service is momenteel beschikbaar op de volgende luchthavens: Fiumicino (Terminal 1), Milaan Linate, Milaan Malpensa, Napels, Turijn, Venetië en Amsterdam Schiphol.

VOORRANG BIJ HET INSTAPPEN

Voorrang bij het instappen.

TOEGANG TOT DE SERVICE

Voer uw MilleMiglia Corporate-code in wanneer u uw reis boekt of toon uw Corporate Premium Card bij de voorrangsrij aan de gate.

WANNEER GEBRUIKT U DE SERVICE

Op door Alitalia uitgevoerde vluchten.

WAAR GEBRUIKT U DE SERVICE

Op alle luchthavens.

Op luchthavens zonder voorrangsrijen worden in aanmerking komende passagiers per aankondiging uitgenodigd om in te stappen met voorrang.

GRATIS COMFORT-STOEL

Houders van een Corporate Card kunnen gratis kiezen voor Comfort-stoelen aan boord van alle binnenlandse, internationale en intercontinentale vluchten uitgevoerd door Alitalia.

TOEGANG TOT DE SERVICE

De service is gratis voor alle houders van een Corporate Card.

Als u wilt profiteren van een gratis Comfort-stoel, let dan goed op dat u de juiste MilleMiglia-code invoert wanneer u uw reis boekt. Anders kunnen we niet garanderen dat de stoel gratis zal zijn. 

Verwante onderwerpen