EDITIE '1 JANUARI 2013 - 31 AUGUSTUS 2016' VERLENGD TOT 31 DECEMBER 2017.

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET REWARD-PROGRAMMA GETITELD 'MILLEMIGLIA PROGRAMMA' AANGEBODEN DOOR ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. EN ALITALIA LOYALTY S.P.A. ('ORGANISATOREN') EDITIE '1 JANUARI 2013 - 31 AUGUSTUS 2016' VERLENGD TOT 31 DECEMBER 2017.

 

 

GEWIJZIGDE VOORWAARDEN, EFFECTIEF VANAF 15 OKTOBER 2016. 

 

 

ART. 1 – DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

1.1  De termen en uitdrukkingen in deze voorwaarden worden als volgt omschreven, tenzij anders aangegeven:

 

 • 'Alitalia Loyalty' staat voor Alitalia Loyalty S.p.A., gevestigd in Fiumicino (RM), Via Alberto Nassetti snc, Pal. Alfa, met gestort aandelenkapitaal van EUR 500.000,00, belastingcode, BTW-nummer en invoernummer in het Romeinse bedrijfsregister 1223187100, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo — economische en administratieve index) nr. 1359262.
 • 'Luchtvaartmaatschappij' of 'Alitalia' verwijst naar Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. gevestigd in 00054 Fiumicino (RM), Via Alberto Nassetti snc, Pal. Alfa, met gestort aandelenkapitaal van EUR 103.105.126,99, belastingcode, BTW-nummer en invoernummer in het Romeinse bedrijfsregister 13029381004, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo — economische en administratieve index) nr. 1418603 te Rome.
 • 'MilleMiglia-kaart' verwijst naar een plastic (klanten)kaart met daarop de voor- en achternaam en persoonlijke numerieke code (MilleMiglia-code) van het lid, die wordt uitgegeven door de organisatoren en waarmee klanten van diensten kunnen genieten die onderdeel zijn van het programma.
 • 'Co-brandedkaart' verwijst naar een geplastificeerde kaart met het logo van de organisatoren en een partner, die kan worden gebruikt als een klantenkaart en een creditcard en waaraan specifieke voordelen kunnen worden gekoppeld.
 • 'Exclusieve Clubs' verwijst naar de 'Ulisse Club', 'Freccia Alata Club' en 'Freccia Alata Plus Club'. Het lidmaatschap van deze Exclusieve Clubs wordt toegekend aan leden zoals uiteengezet in deze voorwaarden, en geeft hen recht op speciale diensten en voordelen.
 • 'SkyTeam-luchtvaartmaatschappij' of 'SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen' verwijst naar de partner dan wel partners die deel uitmaken van de SkyTeam-alliantie, zoals in Bijlage A, die kan worden bekeken op de website www.alitalia.com.
 • 'Programma-informatie' verwijst naar alle informatie met betrekking tot het programma die regelmatig wordt gepubliceerd op de website www.alitalia.com en/of in andere media die betrekking hebben op het programma, zoals folders, e-magazines, nieuwsbrieven, etc.
 • 'Algemene Vervoersvoorwaarden (of AVV)' verwijst naar de voorwaarden van de overeenkomst aangaande de levering van diensten van algemeen economisch belang bestaande uit het vervoer van passagiers en bagage, die bekeken kunnen worden op de website www.alitalia.com.
 • 'Co-houders': krachtens artikel no. 28 van wetsbesluit 196/2003 (Privacywetgeving), Alitalia Loyalty S.p.A. en Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A.
 • 'Klantenservice' verwijst naar de telefonische klantenservice waar leden informatie kunnen opvragen, boekingen kunnen maken en tickets, rewards en hulp kunnen aanvragen.
 • 'Loylogic Inc.' is het bedrijf benoemd door de organisatoren voor het beheren van de 'MilleMiglia Gallery'-geschenkencatalogus, evenals voor het uitvoeren van de activiteiten en functies die nodig zijn voor leden om de rewards in de catalogus te claimen.
 • 'Miles' verwijst naar de meeteenheid van het programma. Miles kunnen worden gespaard bij de organisatoren en/of hun partners of kunnen worden aangeschaft bij Points International Ltd. Door miles van een bepaalde hoeveelheid te sparen, krijgen leden recht krijgen op het aanvragen en verkrijgen van rewards.
 • 'Kwalificatiemiles' verwijst naar de miles waarmee leden hun lidmaatschap van de Exclusieve Clubs kunnen verwerven of verlengen.
 • 'MilleMiglia Gallery' verwijst naar de catalogus die online beschikbaar is en waarmee leden met de miles die ze hebben verdiend, producten en diensten kunnen claimen, anders dan awardtickets en upgrades van de boekingsklasse en Cash & Miles.
 • 'MM' is de afkorting van MilleMiglia.
 • 'Partner' verwijst naar een luchtvaartmaatschappij of een onderneming of rechtspersoon die activiteiten verricht anders dan luchtvervoer (in dit geval bekend als een commerciële partner), die aan het programma is verbonden krachtens een specifieke overeenkomst. De partners van het programma staan vermeld in Bijlage A.
 • 'PIN' (persoonlijk identificatienummer) verwijst naar een geheime, persoonlijke code waarmee leden toegang hebben tot het speciale programma en andere online services op de website www.alitalia.com.
 • 'Points International Ltd.' verwijst naar het bedrijf dat is gemachtigd door de organisatoren, krachtens een specifieke overeenkomst om de verkoop en overdracht van miles om een reward te kunnen verkrijgen, te beheren.
 • 'Reward' verwijst naar het vliegticket of andere beloning die kan worden verkregen met behulp van de miles verdiend in overeenstemming met de procedures uiteengezet in deze voorwaarden, op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.
 • 'MilleMiglia-programma' of 'Programma' verwijst naar dit rewardprogramma dat als doel heeft om de loyaliteit te bevorderen onder de klanten van de organisatoren, en dat van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 geldig is, verlengd tot en met 31 augustus 2016 en vervolgens weer verlengd tot en met 31 december 2017.
 • 'Organisatoren' van het MilleMiglia-programma verwijst naar Alitalia en Alitalia Loyalty.
 • 'MilleMiglia-voorwaarden' verwijst naar de voorwaarden en bepalingen in dit document, op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie, waarmee de werking van het MilleMiglia-programma wordt beheerd.
 • 'Crediteren van ontbrekende miles' verwijst naar het crediteren van miles naar de account van een lid na het tijdstip waarop deze creditering normaal gesproken automatisch had moeten plaatsvinden.
 • 'Reispapieren' verwijst naar een document dat de afgifte van een elektronisch ticket (e-ticket) bewijst.
 • 'SkyTeam' verwijst naar de luchtvaartalliantie opgericht op 22 juni 2000, zoals vermeld in Bijlage A bij deze voorwaarden.
 • 'Lid' verwijst naar een natuurlijke persoon die deelneemt aan het programma door zich erbij aan te sluiten en de voorwaarden te accepteren en wiens naam staat vermeld op de kaart.
 • 'Kwalificatievluchten' verwijst naar alle vluchten die zijn gemaakt met tickets met een boekingsklasse waarmee kwalificatiemiles kunnen worden verdiend.


1.2 Deelname van leden aan het programma is gratis en onder voorbehoud van acceptatie van deze huidige voorwaarden. Door deelname aan het programma gaan leden volledig akkoord met deze voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop. 

1.3 De organisatoren behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, geheel of gedeeltelijk en te allen tijde, aan deze voorwaarden, de regels en bepalingen voor deelname aan het programma, de rewards, de tabellen voor het verwerven en gebruiken van miles, het systeem voor het verdienen van kwalificatiemiles en de deelname aan een partnerprogramma. Leden krijgen tijdig bericht over enige wijzigingen of toevoegingen, via publicatie op de website www.alitalia.com en/of via de programma-informatie. Leden hebben geen recht op enige terugbetaling of vergoeding van de organisatoren met betrekking tot wijzigingen vereist door de wet of in overeenstemming gemaakt met de toepasselijke wetgeving. 

1.4 Voor meer informatie over het programma, bekijk het onderdeel MilleMiglia op de website www.alitalia.com of bel de klantenservice op een van de telefoonnummers vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. 

ART. 2 – VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP EN DEELNAME

2.1Alle natuurlijke personen die ten minste 14 jaar oud zijn en die betalende passagiers op vluchten van Alitalia en/of partnerluchtvaartmaatschappijen zijn en/of goederen en diensten hebben gekocht van de organisatoren en/of partners, komen in aanmerking voor deelname aan het programma. Programmaregistratie is alleen geldig indien zowel een postadres wordt verstrekt waarnaar de MilleMiglia-kaart kan worden verstuurd (en dat uitsluitend ten behoeve van deelname aan lokale promotionele initiatieven, door de organisatoren zal worden beschouwd als woonadres van het lid), alsook een persoonlijk e-mailadres waarnaar MilleMiglia-correspondentie kan worden verzonden. De registratie van niet-zelfstandige minderjarigen in het programma is onderhevig aan de expliciete toestemming van hun ouders of degenen met ouderlijk gezag, die verantwoordelijk zijn voor de registratie van de minderjarigen. 

2.2 De organisatoren behouden zich het recht voor om deelname aan het programma te weigeren aan degenen die niet voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in deze voorwaarden of hen uit te sluiten van het programma indien later blijkt dat zij niet voldoen aan de bovengenoemde vereisten. Mocht de registratie voor het programma strijdig zijn met of niet voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen in deze voorwaarden, dan behouden de organisatoren zich het recht voor om de registratie van het lid in te trekken en de verdiende miles te annuleren die nog dienen te worden ingewisseld op het moment dat de herroeping wordt meegedeeld, en om eventuele eerder verkregen maar nog niet ingewisselde rewards ongeldig te verklaren.

2.3Om deel te nemen aan het programma dient u zich te registreren via de website www.alitalia.com of contact op te nemen met de klantenservice of via andere kanalen die van tijd tot tijd worden bekendgemaakt door de organisatoren. Registratie voor het MilleMiglia-programma vereist dat deze voorwaarden zijn gelezen en volledig worden aanvaard. Als u een aanvraag indient voor een co-branded kaart waarvoor lidmaatschap van het programma is vereist, kunt u zich registreren en toegang krijgen tot het programma door het desbetreffende formulier in te vullen, zodat uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de organisatoren en financiële partners die de kaart promoten. 

2.4Bij registratie wordt aan leden een persoonlijke numerieke code (MilleMiglia-code) verstrekt die moet worden opgegeven bij het boeken van vluchten en het inchecken op de luchthaven om te zorgen voor bijschrijving van het betreffende aantal miles. De persoonlijke numerieke code die elk lid identificeert, is gekoppeld aan een account waarop verdiende miles worden bijgeschreven: (i) vanwege daadwerkelijk gemaakte (d.w.z. 'gevlogen') vluchten met Alitalia met betaalde vliegtickets (niet rewardtickets), (ii) vanwege daadwerkelijk gemaakte vluchten met partnerluchtvaartmaatschappijen met betaalde vliegtickets (niet rewardtickets), (iii) vanwege het gebruik van goederen en/of diensten die worden geleverd door de organisatoren, en (iv) vanwege de aankoop van producten en het gebruik van goederen en/of diensten die door andere partners worden geleverd, in overeenstemming met de voorwaarden die worden vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.

2.5Bovendien ontvangen leden, op hun eigen e-mailadres, de PIN die vereist is om toegang te krijgen tot de speciale diensten voor hen, alsmede specifieke instructies over hoe zij dit moeten doen. Leden zijn als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van hun eigen pincode en de organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enig frauduleus gebruik van deze code. 

2.6Leden ontvangen hun MilleMiglia-kaart die is voorzien van hun persoonlijke informatie en persoonlijke cijfercode (die afzonderlijk wordt verzonden) na hun eerste vlucht met Alitalia en/of partnerluchtvaartmaatschappij en/of met commerciële partners. De MilleMiglia-kaart staat op naam van het lid en mag alleen worden gebruikt door de houder. De kaart blijft eigendom van de organisatoren en moet worden teruggegeven als dit door hen wordt verzocht of indien de deelnemer zich terugtrekt uit het programma. Wanneer de MilleMiglia-kaart kwijtgeraakt, gestolen of beschadigd is, dient het lid de klantenservice hiervan direct op de hoogte te stellen. De klantenservice kan dan de kaart opnieuw uitgeven of de betreffende account sluiten en een nieuwe account openen waarnaar het totale tegoed van verdiende miles zullen worden overgedragen. In dat geval ontvangt het lid een nieuwe code, een nieuwe MilleMiglia-kaart en een nieuwe PIN. De organisatoren zijn echter niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van de kwijtgeraakte of gestolen MilleMiglia-kaart. Als een PIN is kwijtgeraakt, dient het lid contact op te nemen met de klantenservice, die dan een nieuwe PIN zal uitgeven door deze te verzenden naar het e-mailadres dat is verstrekt in het accountprofiel van het lid. Leden kunnen ook een nieuwe PIN opvragen met behulp van de geschikte herkenningsfunctie op de website www.alitalia.com. Daartoe dienen leden er altijd voor te zorgen dat hun persoonlijke profiel en e-mailadres up-to-date zijn. Nadat een PIN is opgehaald, moeten leden om veiligheidsredenen hun PIN veranderen met de gegevensupdatefunctie op de website www.alitalia.com. 

2.7 Elke registratie wordt uitgevoerd op naam van één enkel lid en vereist dat het lid zijn of haar eigen persoonsgegevens verstrekt en alle wijzigingen daarin meldt via de website of door contact op te nemen met de klantenservice. Het lid garandeert de juistheid van alle informatie die wordt verstrekt aan de organisatoren en is hiervoor als enige verantwoordelijk. Dezelfde persoonlijke cijfercode of dezelfde account kan niet worden geregistreerd bij meer dan één persoon. Als er meerdere codes of accounts zijn geregistreerd voor hetzelfde lid zullen de organisatoren, nadat zij het betreffende lid hiervan in kennis hebben gesteld, het tegoed van de verdiende miles overdragen naar één enkele account en de overige accounts sluiten. In een dergelijk geval zullen miles met betrekking tot dezelfde vlucht/service die zijn bijgeschreven op meerdere accounts op naam van hetzelfde lid slechts eenmaal worden bijgeschreven op de enkele geldige account. 

2.8 De accounts van leden zijn persoonlijk en worden in hun naam afgegeven, wat betekent dat leden alleen beschikken over miles die ze zelf hebben verworven en geen miles van enige andere persoon kunnen hebben of gebruiken, met inbegrip van eventuele erfgenamen.

2.9 De aankoop en overdracht van miles tussen verschillende accounts is niet toegestaan anders dan zoals uitdrukkelijk is voorzien in deze voorwaarden en vermeld op de website en/of in de programma-informatie. 

2.10 Leden die waren geregistreerd voor eerdere MilleMiglia-programma's zullen automatisch worden geregistreerd voor het nieuwe programma, onverminderd hun recht op annulering van hun lidmaatschap. Leden kunnen het programma verlaten op elk moment voordat het lidmaatschap verloopt. In dat geval zullen de leden gebruik kunnen maken van de tot dat moment verdiende miles om aanspraak te maken op een reward; mogelijke resterende miles komen ten tijde van opzegging te vervallen. Leden dienen hun verzoek tot opzegging van het programma schriftelijk in te dienen, onder vermelding van hun persoonlijke numerieke code en vergezeld van een kopie van een geldig, ondertekend document. Dit dient te worden gestuurd naar het e-mailadres privacy@alitalia.com. 

2.11 Leden mogen hun miles op geen enkele manier verkopen of verhandelen, behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden en vermeld op de website en/of in de programma-informatie. Op dezelfde manier geldt dat leden de voordelen en resultaten die zijn verkregen via het programma niet mogen verkopen of verhandelen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden en vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.
2.12 De organisatoren behouden zich het recht voor om promotionele initiatieven aan te bieden aan specifieke groepen klanten. Door deel te nemen aan dergelijke promotie-initiatieven kan de klant een aantal voordelen verkrijgen in aanvulling op die welke worden geboden door het programma. 

2.13Programmaleden kunnen zich abonneren op de sociale inlogdienst, waarmee zij toegang krijgen tot alle MilleMiglia-services via de toegangscodes van hun favoriete sociale netwerk. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt wanneer men zich abonneert op de dienst worden door de organisatoren verzameld en geregistreerd op papier, in elektronische vorm en/of per computer en/of in telematica-indelingen, beveiligd en verwerkt met de geschikte middelen voor het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de bepalingen van wetsbesluit nummer 196 van 30 juni 2003 over het beschermen van persoonsgegevens.  

ART. 3 - GEDRAGSREGELS EN SANCTIES

3.1 Deelname aan het programma door leden is onder voorbehoud van de inachtneming van alle voorwaarden en gedragsregels als bedoeld in de huidige voorwaarden. 

3.2 Het is leden in het bijzonder verboden zich te gedragen op een manier die onjuist, aanstootgevend, respectloos of beledigend is tegenover werknemers van de organisatoren of partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma, bedrijven of andere rechtspersonen, of zich op enige wijze ongepast te gedragen aan boord van een vliegtuig of in zones voorbehouden aan leden, of instructies weigeren op te volgen die zijn gegeven door medewerkers van de luchtvaartmaatschappij of partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma, bedrijven of andere rechtspersonen.

3.3 Leden mogen de gegevens met betrekking tot hun deelname aan het programma op geen enkele manier vervalsen of wijzigen en mogen geen valse of misleidende informatie geven of valse of misleidende informatie verstrekken om voordelen te behalen waar ze geen recht op hebben. 

3.4 Miles en/of rewards mogen op geen enkele wijze worden verkocht, geruild, geveild of toegewezen aan derden, tenzij de opdracht uitdrukkelijk is toegestaan onder deze voorwaarden. De tussenhandel in de aankoop of verkoop van miles en/of rewards, de ongeoorloofde inkoop van rewards en het ongeoorloofd gebruik van rewards is ook verboden.
3.5 De miles kunnen onder geen beding worden omgezet in contant geld. 

3.6 De organisatoren hebben het recht om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, controles uit te voeren op de accounts van leden, met name ten aanzien van de correcte opbouw van miles en van het gebruik van de miles en enige rewards met betrekking tot de diensten van Alitalia en partners. De organisatoren behouden zich ook het recht voor om schadevergoeding te eisen voor ieder incorrect gebruik van de kaart, miles of rewards.

3.7 Misbruik of schending van deze voorwaarden, fraude of valse verklaringen, zijn onderworpen aan de relevante administratieve en/of gerechtelijke maatregelen door de bevoegde overheden en organisatoren. 

3.8 De organisatoren behouden zich het recht voor een lid uit te sluiten van het programma, de kaart in te trekken, waaronder de Freccia Alata Per Sempre-kaart en om de verdiende miles die nog niet zijn gebruikt te annuleren, op het moment waarop de uitsluiting is aangemeld, alsook om alle rewards die eerder zijn verkregen maar nog niet ingewisseld, ongeldig te verklaren, indien het lid niet voldoet aan alle bepalingen van deze voorwaarden en/of zijn of haar gedrag niet voldoet aan deze bepalingen, de wet, de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij of een van de partnerluchtvaartmaatschappijen of, meer algemeen, aan elke andere toepasselijke regel of voorziening, of indien hiermee schade kan worden toegebracht aan de organisatoren of partners. Als objectief bewijs van gegronde reden wordt vastgesteld, zijn de organisatoren bovendien bevoegd tot opschorting van de MilleMiglia-kaart terwijl ze de zaak onderzoeken. Terwijl het onderzoek nog in volle gang is, mag het betrokken lid mogelijk geen miles gebruiken of genieten van de voordelen en diensten die verband houden met het programma. 

ART. 4 - PROGRAMMAPARTNERS

De lijst met programmapartners is opgenomen in Bijlage A van deze voorwaarden en op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. Alle wijzigingen worden onmiddellijk meegedeeld aan de leden door de organisatoren, met dien verstande dat de uitsluiting van een partner uit de lijst onder geen enkele omstandigheden zal resulteren in het verlies van de miles die zijn verdiend op basis van de diensten van dezelfde Partner.

ART. 5 – MILES

5.1 Miles is de standaard berekeningseenheid die wordt gehanteerd voor het programma door de organisatoren. Leden verdienen miles op vluchten van het bedrijf en op die van partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma, evenals bij de aanschaf van goederen en diensten van de organisatoren en commerciële partners. Leden verdienen ook miles op alle vluchten van SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen, waaronder code-sharingvluchten die door bovenvermelde maatschappijen worden uitgevoerd, alsook op Alitalia code-sharingvluchten die worden uitgevoerd door partnerluchtvaartmaatschappijen. Leden verdienen geen miles op code-sharingvluchten van Alitalia en/of andere partnerluchtvaartmaatschappijen die worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die geen programmapartner zijn. 

5.2 Het aantal miles dat wordt verdiend met de vluchten wordt berekend op basis van het door IATA gehanteerde aantal directe mijlen (Ticketed Point Mileage of TPM) of het minimum aantal mijlen dat wordt voorzien door het programma tussen de luchthavens van vertrek en bestemming van de vlucht en op de gebruikte boekingsklasse, waarmee het vooraf geselecteerde tarief wordt bedoeld. Voor vluchten die bestaan uit meerdere trajecten worden miles bijgeschreven op basis van de afzonderlijke trajecten. Het aantal miles dat wordt bijgeschreven wordt opgegeven in de tabellen met verdiende miles beschikbaar op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie, die van kracht zijn op het moment dat het ticket voor elk traject is gebruikt. De inhoud van deze tabellen is alleen geldig gedurende de periode die wordt vermeld op de website www.alitalia.com. De geleverde diensten en aangeboden producten door partnerbedrijven die recht geven op miles worden aangegeven op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.


5.3 Om ervoor te zorgen dat miles automatisch worden bijgeschreven, moeten de deelnemers hun persoonlijke numerieke code vermelden bij het boeken van vluchten en moeten zij hun MilleMiglia-kaart tonen bij het inchecken op de luchthaven. Het is wellicht niet mogelijk om miles automatisch bij te schrijven op bepaalde luchthavens. Als miles niet automatisch worden bijgeschreven, hebben leden recht op het crediteren van ontbrekende miles door het indienen van een verzoek binnen een termijn van vier (4) maanden na het maken van de vlucht waarop de miles betrekking hebben, zoals gespecificeerd op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. Indien de diensten of producten van een commerciële partner worden gebruikt, moeten de leden hun persoonlijke numerieke code melden bij het boeken van de dienst of de aankoop van het product. Als voor diensten of producten die worden aangeboden door een partner geen miles worden bijgeschreven, dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met de klantenservice van de partner. 

5.4 Als een lid ook geregistreerd is bij het loyaliteitsprogramma van een andere luchtvaartmaatschappij en met die luchtvaartmaatschappij vliegt, krijgt hij/zij geen dubbele miles bijgeschreven op de accounts van beide programma's. Als de organisatoren vaststellen dat een lid op frauduleuze wijze dubbele miles heeft verkregen, behouden zij zich het recht voor om de onterecht bijgeschreven miles ongeldig te verklaren en het lid uit te sluiten van het programma, alsook om alle rewards die eerder zijn verkregen maar nog niet ingewisseld, te annuleren en om schadevergoeding te eisten. 

5.5 Indien een lid tevens is ingeschreven bij het loyaltyprogramma van een partnerluchtvaartmaatschappij en miles heeft verdiend die zijn bijgeschreven op het MilleMiglia-programma, kunnen deze miles onder geen enkele omstandigheid worden overgedragen van het MilleMiglia-programma en bijgeschreven op het loyaltyprogramma van de partnerluchtvaartmaatschappij en/of vice versa.

5.6 Gekochte, maar niet gebruikte tickets komen niet in aanmerking voor miles. Miles als gevolg van het gebruik van luchtvaartdiensten worden pas bijgeschreven op het account van het lid nadat de vluchten daadwerkelijk zijn gemaakt. 

5.7 Eventuele vluchten aangekocht door leden maar gebruikt door anderen komen niet in aanmerking voor miles.

5.8 De organisatoren behouden zich het recht voor om promotie-initiatieven of specifieke overeenkomsten aan te gaan waarmee miles kunnen worden toegekend op andere gronden en ter aanvulling op die welke zijn vastgesteld in deze voorwaarden. Dergelijke initiatieven zullen worden vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.

5.9 Miles die zijn verkregen na gebruik van diensten of producten van commerciële partners worden beheerd door de regels die door deze partners worden bekendgemaakt: deze worden meestal geplaatst op hun websites (zie de links in Bijlage A).

5.10 Er kunnen geen miles worden verdiend met vluchten die als reward worden gemaakt.
5.11 Er kunnen geen miles worden verdiend op sommige speciale tarieven en/of boekingsklassen van de vluchten van de luchtvaartmaatschappij en/of diensten en producten van een partner en/of diensten of producten met bijzonder gereduceerde tarieven/prijzen. De organisatoren behouden zich echter het recht voor om miles toe te kennen voor deze speciale tarieven/prijzen tijdens specifieke promotiecampagnes, waarover de leden naar behoren op de hoogte zullen worden gesteld.

5.12 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op voordelen die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van de Exclusieve Clubs en er kunnen geen miles worden verdiend met vluchten die gratis zijn of die meer dan 40% korting bieden op het toepasselijke tarief (exclusief belastingen en toeslagen) en/of die worden geïdentificeerd door de kortingscodes ID en AD. Miles voor dergelijke vluchten die zijn gecrediteerd, zullen worden geannuleerd.

5.13 Er worden geen miles gecrediteerd voor vluchten met luchtvaartmaatschappijen die geen programmapartners zijn, zelfs als deze oorspronkelijk zijn geboekt via de luchtvaartmaatschappij of voor een ticket dat is uitgegeven voor de luchtvaartmaatschappij. Als echter één van de vluchten van de luchtvaartmaatschappij binnen 36 uur vóór vertrek wordt geannuleerd en de vlucht wordt omgeboekt naar een luchtvaartmaatschappij die geen programmapartner is, heeft het lid nog steeds recht op het sparen van miles voor die vlucht.

5.14 Chartervluchten komen niet in aanmerking voor miles. 

5.15 Programmapartners zijn de enige partijen die verantwoordelijk zijn voor de voorwaarden voor het toekennen van miles na het gebruik van hun diensten of de aankoop van hun producten en het desbetreffende tegoed. Leden die gebruik willen maken van diensten of producten van partners dienen de op dat moment toepasselijke voorwaarden te controleren bij de partners. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diensten of producten die worden aangeboden door hun partners. Eventuele klachten daarover moeten rechtstreeks aan de betreffende partners worden gericht. 

5.16 Miles kunnen niet worden verhandeld door leden of worden omgezet in contant geld. De tussenhandel in de aankoop of verkoop van miles en de overdracht van miles en aankopen van miles indien niet uitdrukkelijk vermeld in de bepalingen en voorwaarden van het programma die op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie zijn gepubliceerd, zijn ook verboden.

In dit opzicht geldt dat, om het aantal verplichte miles te bereiken en in aanmerking te komen voor de rewards van het programma, leden die zich op juiste wijze hebben geregistreerd voor het programma miles kunnen kopen voor, geven aan of overdragen aan zichzelf of andere geregistreerde leden van het programma door naar het MilleMiglia-gedeelte van de website www.alitalia.com te gaan, waar zij toegang hebben tot het portaal van Points International Ltd. Dit is een bedrijf dat door de organisatoren geautoriseerd is, door middel van een specifieke overeenkomst, om de dienst te beheren voor het aankopen/overdragen van miles. Het hoofdkantoor van dit bedrijf bevindt zich in de Canadese provincie Ontario (hierna aangeduid als 'Points.com').

5.17 Miles die door leden zijn verdiend, worden gespecificeerd in hun respectievelijke overzichten die kunnen worden bekeken op de website www.alitalia.com. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van hun overzicht en eventuele klachten wordt slechts aanvaard indien zij betrekking hebben op activiteiten in de maand voorafgaand aan de datum van de klacht. Het overzicht wordt één maand na de laatste activiteit geacht te zijn goedgekeurd. In ieder geval behouden de organisatoren zich te allen tijde het recht voor om geen miles toe te kennen of om miles te annuleren die ten onrechte zijn toegewezen.

5.18 In geval van een gratis upgrade naar een hogere klasse, om operationele redenen toegewezen door de luchtvaartmaatschappij of een van de partnerluchtvaartmaatschappijen, zullen de leden het aantal miles overeenkomstig de boekingsklasse vermeld op het ticket en niet zozeer de daadwerkelijk gevlogen klasse, worden toegekend.
5.19 Na vierentwintig (24) maanden, gedurende welke het lid geen enkele activiteiten heeft uitgevoerd waarmee miles worden gespaard, worden de miles beschouwd als verlopen en zullen de organisatoren de verlopen miles op het account van het lid annuleren. Leden zijn verantwoordelijk voor het controleren van de vervaldatum van hun eigen miles. De organisatoren zijn niet verplicht om melding te maken van de annulering van miles ingevolge de bovenstaande bepalingen.

5.20 Indien er gedurende vijf jaar na de opening van een account geen activiteit op de lidkaart wordt vastgesteld, behouden de organisatoren zich het recht voor om de account van het lid te annuleren. Het lid heeft in ieder geval het recht om zich op elk gewenst moment opnieuw te registreren bij het MilleMiglia-programma.

5.21 Met dit programma voor rewards kunnen miles worden verdiend tot en met 31 december 2017. Rewards kunnen worden ingewisseld door leden tot en met 31 januari 2018 en worden op dat moment toegekend aan de rechtmatige eigenaar, met uitzondering van rewards die bij het lid thuis moeten worden geleverd, in welk geval de voorwaarden van toepassing zijn die worden vermeld op de pagina's met betrekking tot deze initiatieven op de website www.alitalia.com en millemigliagallery.com.  

ART. 6 - VERDIENDE MILES MET VLUCHTEN DOOR KINDEREN VAN LEDEN

6.1 Leden met kinderen tussen de 2 en 13 jaar oud kunnen miles sparen op hun eigen account voor vluchten die hun kinderen hebben gemaakt met Alitalia. 

6.2 Elk kind tussen de 2 en 13 jaar oud kan worden gekoppeld aan de MilleMiglia-code van slechts één ouder, met voorafgaande instemming en toestemming van de andere ouder.

6.3 Elk lid kan, als ouder, tevens meer dan één kind aan hun account laten koppelen.
6.4 Om dit programma te activeren, moet de ouder het formulier op de website www.alitalia.com invullen. Het toewijzen van de identificatiecode van het kind en het activeren van het programma in het systeem kan tot 30 dagen in beslag nemen, terwijl de nodige controles worden verricht. Wanneer het e-mailadres dat het lid verstrekt op het moment van registratie voor het initiatief verschilt van het adres in de ledendatabase van het programma zal het laatst verstrekte e-mailadres het vorige adres vervangen. Het nieuwe e-mailadres wordt gebruikt voor alle toekomstige communicatie met organisatoren. 

6.5 Het aantal miles dat het kind verdient voor elke vlucht, wordt alleen bijgeschreven op het account van de ouder (lid) waaraan het kind is gekoppeld en uitsluitend voor vluchten die plaatsvinden nadat de aan het kind toegewezen identificatiecode is opgegeven en alleen wanneer aan de regels wordt voldaan van het MilleMiglia-programma die ten tijde van de vlucht van kracht zijn, tot een maximum van 100% van de gevlogen miles (basismiles), zelfs indien het tarief een hoger aantal miles heeft. Er kunnen geen miles worden verdiend voor vluchten gemaakt door kinderen bij actietarieven waarmee tot maximaal 100 miles zijn te verdienen.

6.6 De door het kind verdiende miles kunnen niet worden gebruikt om het lidmaatschap van de exclusieve clubs te betalen of verlengen. 

6.7 Ouders kunnen geen promotionele miles verdienen met vluchten die zijn gemaakt door hun kind. Vluchten door het kind worden niet meegenomen in eventuele promotie-initiatieven die worden voorgesteld of gestart door het MilleMiglia-programma en/of door de organisatoren, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
6.8 Miles worden gecrediteerd naar de account van de ouder onafhankelijk van het feit of het kind zonder begeleiding, met de ouder of met een derde persoon vliegt. Als miles niet worden gecrediteerd, kan worden verzocht om ontbrekende miles te crediteren, zoals voorzien in deze voorwaarden.
6.9 Op de 14e verjaardag van het kind wordt de koppeling van het kind aan de account van de ouder automatisch beëindigd. Voor de eerste activiteit kan de ouder of de persoon met ouderlijk gezag het kind inschrijven bij het programma door de identificatiecode van het kind te verstrekken. Vanaf dat moment verandert de identificatiecode van het kind in zijn of haar persoonlijke MilleMiglia-code en worden alle miles direct bijgeschreven op zijn of haar persoonlijk account. 

6.10 Personen die jonger zijn dan 18 jaar en zich willen aanmelden voor het MilleMiglia-programma, waarbij ze persoonlijke gegevens moeten invoeren, dienen om toestemming te vragen en vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders of toegewezen voogd. 

6.11 De organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele onjuiste informatie die wordt verstrekt door de leden, die strafbaar zijn op grond van de artikelen 483, 495 en 496 van het Italiaanse wetboek van strafrecht en de toepasselijke wetgeving.

ART. 7 – REWARDS

A – STANDAARD AWARDTICKET 


7.1 Leden kunnen standaard awardtickets (Awardticket) aanvragen voor vluchten die worden uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij en door partnerluchtvaartmaatschappijen. Awardtickets kunnen niet worden geclaimd voor code-sharingvluchten van luchtvaartmaatschappijen die geen programmapartner zijn. Alle andere informatie met betrekking tot vluchten die in aanmerking komen voor rewards en andere rewards is beschikbaar op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. Het awardticket kan worden aangevraagd voor Economy-klasse of Business-klasse.

7.2. Awardtickets zijn geldig voor de duur van twaalf (12) maanden vanaf de eerste datum van afgifte; dit kan onder geen enkele omstandigheid worden verlengd.

7.3 Awardtickets kunnen worden verkregen:

1) Met een aantal miles en een betalingsbijdrage (overeenkomend met de waarde aan belastingen en toeslagen), zoals aangegeven op de website www.alitalia.com;

2) Met gebruik van miles tot aan het maximale bedrag van de reward (overeenkomend met het tarief, belastingen en toeslagen), zoals aangegeven op de website www.alitalia.com.

7.4 Bestemmingen waarvoor en procedures waarmee awardtickets kunnen worden aangevraagd, en het aantal vereiste miles voor de tarieven van elke bestemming en elke boekingsklasse, worden getoond in de relevante rewardtabellen die beschikbaar zijn op de website www.alitalia.com (tabellen Alitalia-rewards en Multicarrier-rewards).

7.5 Het aantal benodigde miles of de hoogte van de betalingsbijdrage die nodig is voor belastingen en toeslagen kan variëren afhankelijk van het moment waarop het awardticket is afgegeven, gebaseerd op de vooraf geselecteerde luchthavens van vertrek en bestemming en op de uitvoerende vervoerder. Deze aantallen en bedragen worden weergegeven wanneer het awardticket online wordt aangevraagd op www.alitalia.com of via de MilleMiglia-ledenservice. 

7.6 Awardtickets kunnen worden toegekend aan leden of aan andere personen die door de desbetreffende leden zijn opgegeven. Awardtickets kunnen niet worden verhandeld of verkocht. 

7.7 Na het verdienen van het vereiste aantal miles, kunnen leden een awardticket boeken door het MilleMiglia-gedeelte van de Alitalia-website te bezoeken of door contact op te nemen met de klantenservice onder vermelding dat de boeking betrekking heeft op een reward. Boekingen door het inwisselen van miles kunnen niet worden gedaan via de reisbureaus of ticketdesks van de luchtvaartmaatschappij of via reisbureaus van derden. 

7.8 Boekingen wordt automatisch geannuleerd als het awardticket niet wordt uitgegeven binnen de termijn die is aangegeven op het moment van boeking.

7.9 Elk awardticket dat telefonisch is aangevraagd bij de klantenservice zal elektronisch worden verzonden.  Alle bijdragen aan de onkosten zullen worden betaald met een creditcard. Leden kunnen awardtickets ook ophalen door rechtstreeks naar een van de ticketbureaus van de luchtvaartmaatschappij te gaan na het maken van de boeking via de klantenservice. In dergelijke gevallen kunnen bijdragen aan de kosten ook contant worden betaald en moet er mogelijk een uitgiftevergoeding worden betaald door het lid. 

7.10 In het geval dat de aanvrager niet de houder van het betreffende MilleMiglia-account is, wordt er, bij de uitgifte van het awardticket, een kopie van de reisdocumenten opgestuurd naar het e-mailadres dat in het profiel van het lid is opgegeven om te bevestigen dat hij of zij bereid is om een awardticket aan een begunstigde te geven, evenals naar het adres dat is opgegeven door de begunstigde. Indien er geen e-mailadres of faxnummer bekend is in het accountprofiel van het lid, is het niet mogelijk om rewards uit te keren aan andere begunstigden dan de accounthouder. 

7.11 In het geval dat het awardticket is afgegeven aan een begunstigde die niet de MilleMiglia-accounthouder is, dient de begunstigde bij het inchecken de noodzakelijke documentatie voor het awardticket te kunnen overleggen: reisdocument, persoonlijk identificatiebewijs, een geschreven machtiging, ondertekend door de MilleMiglia-accounthouder en kopieën van het identificatiebewijs van de MilleMiglia-accounthouder en de MilleMiglia-kaart. 

7.12 Zitplaatsen aan boord van de vluchten van de luchtvaartmaatschappij die zijn gereserveerd voor awardticket-begunstigden zijn beperkt en de beschikbaarheid van rewards kan variëren afhankelijk van de datum, het seizoen en de bestemming. De organisatoren garanderen dat minimaal twee (2) rewardstoelen beschikbaar zijn wanneer de verkoop van stoelen op de vlucht begint tot aan het moment dat alle stoelen zijn verkocht. De beschikbaarheid van rewardstoelen op vluchten van partnerluchtvaartmaatschappijen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren, maar onder die van de partnerluchtvaartmaatschappijen. 

7.13 Bij ieder awardticket is het toegestaan om maximaal twee (2) keer over te stappen op luchthavens die tussen het punt van vertrek en de plaats van bestemming liggen. Aangevraagde tussenstops zijn niet toegestaan. In het geval van een tussenstop moeten twee aparte awardtickets worden afgegeven. Voor reisschema's waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan één partnerluchtvaartmaatschappij of voor vluchten met luchtvaartmaatschappijen die programmapartners zijn, moet u de relevante tabel met Multicarrier-rewards raadplegen die beschikbaar is op de website www.alitalia.com.

7.14 Personen die profiteren van specifieke tariefkortingen (zoals minderjarigen, studenten, gepensioneerden, enz.) hebben geen recht op enige vermindering van het aantal miles dat benodigd is voor awardtickets.

7.15 Onder geen beding zullen miles die zijn besteed aan rewards weer worden gecrediteerd naar de account van het lid, tenzij het awardticket niet is gebruikt, geheel of gedeeltelijk, vanwege oorzaken die toe te schrijven zijn aan Alitalia en onverminderd de uitzonderingen vermeld op de website www. alitalia.com.

Leden kunnen altijd verzoeken dat de miles die worden gebruikt voor dekking van eventuele belastingen, toeslagen en betalingsbijdragen van elk gedeeltelijk of volledig benut awardticket, opnieuw naar hun account worden gecrediteerd. 

7.16 De organisatoren behouden zich het recht voor om ter promotie awardtickets aan te bieden met een beperkte looptijd van minder dan twaalf (12) maanden. Verlopen awardtickets kunnen niet worden vervangen of gewijzigd.
7.17 Awardtickets kunnen worden gewijzigd (wat betreft datum/tijd, bestemming, begunstigde en/of route en/of vervoerder) zolang dit gebeurt binnen de geldigheidsduur van de reward (indien de begunstigde wordt gewijzigd, kan de eerder toegewezen stoel niet worden gegarandeerd). Wijzigingen worden gemaakt in ruil voor een contante betaling of een aftrek in miles (het van toepassing zijnde bedrag kan worden gevonden op de website www.alitalia.com) indien vereist door het type reward. Indien er door een wijziging in de route miles resteren, gaan deze verloren en worden deze in geen enkele omstandigheid teruggestort naar het lid. Alle wijzigingen dienen te worden aangebracht door de MilleMiglia-klantenservice. Eventuele wijzigingen die door andere kantoren van de organisatoren, reisbureaus van de luchtvaartmaatschappij of derde partijen, of andere luchtvaartmaatschappijen worden aangebracht, zijn niet toegestaan. 

7.18 Verandering van route en/of de begunstigde van een gedeeltelijk gebruikt ticket kan alleen worden gemaakt tegen betaling van een vergoeding zoals aangegeven op de website www.alitalia.com, waarbij de terugbetaling van de miles van de ongebruikte terugvlucht(en) en de afgifte van een overeenkomstige enkele-reisreward volgens de rewardtabel voor dit tickettype zal zijn.
7.19 Rewards kunnen niet worden gebruikt bij andere luchtvaartmaatschappijen dan die vermeld op het ticket.
7.20 Wijziging van de begunstigde of vergoeding is niet toegestaan indien een awardticket is afgegeven en het MilleMiglia-lid aan wie het ticket toebehoort vervolgens overlijdt. 

7.21 De huidige Alitalia Vervoersvoorwaarden voor Passagiers en Bagage zijn van toepassing op de regels inzake aansprakelijkheid van vervoerders met betrekking tot vluchten voor de inwisseling van rewards (beschikbaar op de website www.alitalia.com). 

7.22 De geschatte waarde van individuele rewards wordt bepaald op basis van de vluchttarieven geldend op het moment waarop rewards worden afgegeven. 


B - UPGRADE VAN BOEKINGSKLASSE

 

7.23 Als reward kunnen leden ook verzoeken om een upgrade van de reisklasse voor tickets die zijn aangeschaft voor vluchten (afzonderlijke trajecten) die worden uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij. De mogelijkheid tot upgraden is echter afhankelijk van de daadwerkelijke beschikbaarheid van beloningsstoelen aan boord van het vliegtuig in de hogere klasse. Deze stoelen zijn in aantal beperkt. De procedures en boekingsklassen waarvoor een upgrade mogelijk is en het aantal miles dat nodig is voor het verkrijgen van een upgrade worden gespecificeerd op de betreffende pagina's van de website www.alitalia.com en in de programma-informatie. Verzoeken om upgrades kunnen alleen worden gedaan nadat het ticket is uitgegeven en binnen de gestelde tijdsperiode en conform de toepasselijke procedure. De begunstigde van de service kan het lid zijn, en/of een door het lid aangegeven persoon die in het bezit is van een betaald ticket. Upgrades op de wachtlijst zijn niet toegestaan. Miles die worden gebruikt voor upgrades worden niet gerestitueerd en er zijn geen wijzigingen van de route en/of de datum en/of de begunstigde toegestaan voor upgrades die reeds zijn bevestigd. Miles ingewisseld voor vluchten waarop een upgrade was verkregen, komen overeen met het aantal toegekend voor die vlucht in Economy-klasse. De voorwaarden van het oorspronkelijke ticket blijven geldig in het geval van een upgrade. 


C - LIEFDADIGHEID

 

7.24 Leden kunnen verdiende miles gebruiken om een donatie te doen aan een non-profitorganisatie of een liefdadigheidsdoel door de instructies op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie op te volgen. Gedoneerde miles zijn niet terugvorderbaar en worden onder geen enkele omstandigheid gecrediteerd naar de account van het lid dan wel beschikbaar gesteld voor hergebruik door het lid. De tijden en procedures voor het gebruik van deze reward staan aangegeven op de website www.alitalia.com en dienen door de leden te worden gecontroleerd. 


D — MILLEMIGLIA GALLERY

 

7.25 Leden van het MilleMiglia-programma kunnen verdiende miles inwisselen voor reward-items en -diensten uit de online catalogus MilleMiglia Gallery die beschikbaar is op de website www.millemigliagallery.com. De tijden, catalogusrewards en procedures voor het gebruik hiervan zijn beschreven en worden beheerd op de Gallery-website en dienen te worden gecontroleerd door de leden.

E — CASH & MILES, EXTRA ALITALIA DIENSTEN, KORTINGEN, WAARDEBONNEN, VOUCHERS EN ANDERE REWARDS

 

7.26  Cash & Miles biedt u de kans om volledig of gedeeltelijk miles te gebruiken vanaf een minimum van 5000 miles voor korting op de aankoopprijs van vliegtickets volgens het normale tarief voor vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia (code-sharevluchten zijn niet inbegrepen) of gratis tickets.

7.27 Tickets die zijn afgegeven met Cash & Miles voldoen aan alle regels die van toepassing zijn op het toepasselijke tarief dat is gekozen door het lid tijdens de aanschaf, en moeten worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit tarief. Het combineren van een awardticket met de Cash & Miles-promotie [link naar Cash & Miles-regels] of omgekeerd is niet toegestaan.

7.28 U kunt miles verdienen met tickets die zijn afgegeven met Cash & Miles op basis van de aangevraagde boekingsklasse en in overeenstemming met de tabellen die gelden op de datum van de vlucht.

7.29 Programmaleden kunnen hun verdiende miles ook gebruiken om extra diensten aan te vragen die beschikbaar zijn voor vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia, zoals extra bagage, Extra Comfort-stoelen en upgrades van de boekingsklasse. Extra diensten kunnen gratis worden verkregen met miles overeenkomstig het totale aantal dat is vastgelegd voor elke dienst.

7.30 Aanvullende diensten en informatie over de miles die nodig zijn voor de aanschaf van diensten kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de MilleMiglia-ledenservice.

7.31 Voor alle zaken die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld, zie de Algemene voorwaarden van de promotie, die beschikbaar zijn op de website www.alitalia.com. 

7.32 1MilleMiglia-waardebonnen en vouchers worden beschouwd als rewards.

7.33 De organisatoren behouden zich het recht voor om andere rewards of andere mogelijkheden om miles te gebruiken aan te bieden, onder de betreffende bepalingen en voorwaarden op de website www.alitalia.com. De organisatoren behouden zich ook het recht voor om promotionele initiatieven uit te voeren voor het toewijzen van rewards of het gebruik van miles met een beperkte geldigheid of die zijn gereserveerd voor leden van exclusieve clubs.

ART. 8 – EXCLUSIEVE CLUBS

8.1 Leden die het vereiste aantal kwalificatiemiles of kwalificatievluchten verdienen dat staat aangegeven op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie, worden automatisch gratis ingeschreven bij de 'Ulisse Club', de 'Freccia Alata Club' of de 'Freccia Alata Plus Club'. Kwalificatiemiles kunnen elk jaar van het programma van 1 januari tot 31 december worden verdiend door gebruik te maken van vluchten die worden aangeboden door de luchtvaartmaatschappij, de SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen of andere partnerbedrijven, waar dit specifiek wordt aangegeven. Lidmaatschap van een Exclusieve Club impliceert de toekenning door de organisatoren van de voordelen die worden gespecificeerd op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. De organisatoren behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze voordelen te wijzigen gedurende de looptijd van het rewardsprogramma, in welk geval zij de leden tijdig op de hoogte stellen. De organisatoren behouden zich het recht voor de status van Freccia Alata Plus Per Sempre te wijzigen en/of in te trekken voor zowel nieuwe als bestaande leden, waarbij leden ten minste 6 maanden van tevoren op de hoogte zullen worden gebracht. In aanvulling op het bovenstaande behouden de organisatoren zich het recht voor om aan bepaalde lidcategorieën toe te staan lid te worden van de Ulisse Club, de Freccia Alata Club of de Freccia Alata Plus Club in het kader van specifieke promotie-initiatieven. 

8.2 Inschrijving bij de Ulisse Club, de Freccia Alata Club en de Freccia Alata Plus Club is geldig tot 31 maart van het tweede jaar na het jaar waarin de kwalificatiemiles werden verdiend of de kwalificatievluchten werden gemaakt waarmee de lidmaatschapsstatus werd toegekend, behalve als nadrukkelijk een andere datum wordt vermeld in het kader van specifieke promotie-initiatieven. 

8.3 Het aantal vereiste kwalificatiemiles voor toegang tot de Exclusieve Clubs is simpelweg een drempelwaarde ter referentie en heeft geen invloed op de mogelijkheid om de verdiende miles te gebruiken voor het aanvragen van rewards, aangezien de kwalificatiemiles niet in mindering worden gebracht op het account van het lid op het moment van toetreding tot de Exclusieve Club, tenzij anders wordt aangegeven in het kader van een specifiek promotie-initiatief.

8.4 De lidmaatschapsstatus van de Ulisse Club, de Freccia Alata Club of de Freccia Alata Plus Club wordt toegekend vanaf het begin van de maand die volgt op de datum waarop het benodigde aantal miles voor toegang tot de clubs wordt erkend in de beheersystemen van het programma. 

8.5De voordelen die verbonden zijn aan de Ulisse Club, de Freccia Alata Club en de Freccia Alata Plus Club worden niet toegekend aan leden van het MilleMiglia-programma in gevallen zoals omschreven in artikel 5.12. 

8.6 De organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor om leden de mogelijkheid te bieden om toegang te verkrijgen tot een of meer Exclusieve Clubs, waaronder door betaling. 

ART. 9 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1. Gelet op de rol van Alitalia Loyalty S.p.A. als mede-organisator en beheerder van het programma, overeenkomstig artikel 5 van het Italiaanse presidentieel decreet nr. 430/2001, moet Alitalia Loyalty worden beschouwd als co-gegevensbeheerder met Alitalia van gegevens met betrekking tot klanten die zijn ingeschreven bij het MilleMiglia-programma, op grond van en ten behoeve van artikel 28 van de privacywet (Wetsbesluit 196/2003, zoals nadien gewijzigd en aangevuld). De bovengenoemde bedrijven hebben een gelijk belang wat betreft de doelstellingen van het programma en gelijke beslissingsbevoegdheid over het beheer daarvan. 

9.2 Aangezien de voornaamste doelstelling van Alitalia Loyalty het beheren en ontwikkelen van diensten met betrekking tot het loyaliteitsprogramma voor klanten is, is Alitalia Loyalty door Alitalia benoemd tot gegevensverwerker op grond van en ten behoeve van artikel 29 van de privacywet, met name wat betreft de rol van programmabeheerder en klantrelaties. Tegelijkertijd is Alitalia door Alitalia Loyalty benoemd tot gegevensverwerker, met name ten aanzien van het beheer van infrastructuren, systemen en veiligheidsmaatregelen. 

9.3 Alle persoonsgegevens die worden verstrekt bij de inschrijving of daaropvolgend worden door de gegevensbeheerders verwerkt in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en met name in overeenstemming met de privacywetgeving. 

9.4 Persoonsgegevens dienen te worden verwerkt met het oog op het beheer van de deelname van leden aan het programma, om rewards toe te kennen aan leden, evenals andere voordelen in verband met hun deelname aan het programma en hun status als kaarthouder, alsook verwante diensten in overeenstemming met deze voorwaarden. De houders zullen ook bepaalde categorieën gegevens verwerken die leden aanleveren wanneer zij zich inschrijven voor het programma op de website www.alitalia.com. Deze informatie heeft betrekking op maaltijdvoorkeuren en toegewezen stoelen op vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia en partners. Deze informatie is nodig om leden van het programma een meer persoonlijke service te kunnen bieden. Door de gewenste opties te selecteren en zich te registreren voor het programma op de website www.alitalia.com geven leden hun toestemming aan de houders om gegevens te gebruiken die wellicht informatie prijsgeven over hun gezondheidstoestand, godsdienst of etnische achtergrond (b.v. wanneer leden een diabetische maaltijd of een koosjer menu kiezen). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om een persoonlijke service te bieden aan leden. Gegevens kunnen soms worden doorgegeven aan externe dienstverleners (zoals personeel bij een incheckbalie die niet van Alitalia is), uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Het verstrekken van dergelijke gegevens is optioneel en het nalaten hiervan zal geen gevolgen hebben voor de inschrijving van leden en hun deelname aan het programma. 

9.5 De juiste uitvoering van de bovengenoemde gegevensverwerkende activiteiten houdt in dat persoonsgegevens van leden kunnen worden geraadpleegd door het verkooppersoneel van de gegevensbeheerders en door externe dienstverleners in het kader van het programma (bijvoorbeeld direct marketingbedrijven en marktanalisten, klantencentra, standaardiseringsbedrijven, IT-dienstverleners of dienstverleners op het gebied van klantenservice) voor doeleinden die strikt verband houden met en essentieel zijn voor het beheer van het programma en, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming door de leden, voor het doen van commerciële mededelingen. Het verkooppersoneel van de gegevensbeheerders treedt op als toezichthouders op de gegevensbeheerders, terwijl de laatstgenoemde bedrijven zullen optreden als verwerkers van deze gegevens. Een lijst van externe bedrijven die diensten verlenen die verband houden met het programma en die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens van leden, is verkrijgbaar ten kantore van de houders. De gegevensbeheerders zullen ervoor zorg dragen dat de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de beginselen van noodzakelijkheid, rechtmatigheid, juistheid, gegevenskwaliteit en evenredigheid, en in ieder geval de vertrouwelijkheid van gegevens verzekeren. De verwerking van gegevens zal elektronisch, handmatig of op papier gebeuren en zal bestaan uit de vergelijking, indeling en berekening van de gegevens, alsmede uit de ordening en indeling ervan in lijsten, een en ander in overeenstemming met de minimale veiligheidseisen die nodig zijn voor het beschermen van het vertrouwelijke karakter van het onderwerp waarop de gegevens betrekking hebben en om te voorkomen dat zij door onbevoegde derden worden geraadpleegd. Alle gegevens, onderverdeeld in categorieën en/of clusters in geanonimiseerde vorm, kunnen worden gebruikt in de statistische analyses van de houders om de marketingvoorkeuren van de klanten te controleren. De houders zorgen er ook voor dat alle persoonlijke gegevens die betrekking hebben op leden van het programma uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met deelname aan het programma en voor het verzenden van organisatorische informatie aan leden met betrekking tot de status van hun lidmaatschap en het eventueel vervallen van voordelen die gekoppeld zijn aan het programma. Alle gegevens die door leden zijn verstrekt bij inschrijving en/of kan hierna kunnen ook worden gebruikt, onder voorbehoud van toestemming door het lid, voor het verzenden van commerciële berichten en voor direct marketingdoeleinden, evenals, en altijd onder voorbehoud van toestemming door het lid, ten behoeve van profilering en marktonderzoek. Iedere openbaarmaking of verspreiding van gegevens die niet wettelijk vereist of uitdrukkelijk is toegestaan door de leden wordt hierbij uitgesloten. 

9.6 Als u op de website www.alitalia.com kijkt, wordt er informatie verzameld die het mogelijk maakt uw computer of browser te identificeren met behulp van bestanden die "cookies" worden genoemd. Cookies zijn strings van gecodeerde tekst die kunnen worden opgeslagen op de mobiele telefoon van de gebruiker (bij toegang tot de mobiele site) of de computer van de gebruiker, zodat ze op een later moment snel kunnen worden geïdentificeerd. Cookies voor de mobiele site slaan alleen gegevens met betrekking tot naam, achternaam en ticketnummer op. Met cookies voor computers kunnen websites worden gepersonaliseerd, waardoor navigeren voor de gebruiker gemakkelijker wordt en - door kwantitatief toegang tot verschillende internetpagina's te controleren - de meest gevraagde informatie beter wordt weergegeven. Voor meer details en informatie over cookies verwijzen wij u naar het onderdeel Privacy op de website www.alitalia.com. 

9.7 Persoonsgegevens zullen worden verwerkt gedurende de loop van het programma en daaropvolgende edities conform de bepalingen van deze voorwaarden, en zullen nadat zij zijn verlopen en/of een lid zijn lidmaatschap heeft beëindigd uitsluitend worden bewaard voor het afhandelen van klachten en administratieve/boekhoudkundige geschillen. Na het verlopen van gegevens of terugtrekking uit het programma, zullen gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn die van toepassing is op de rechten van leden. Persoonsgegevens zullen niettemin worden bewaard voor profilering of direct marketingdoeleinden voor een periode van ten hoogste 12 dan wel 24 maanden vanaf de datum waarop deze werden geregistreerd, tenzij zij effectief zijn geanonimiseerd om te voorkomen dat identificatie van de betrokken partijen mogelijk is, zelfs indirect of door koppeling met andere databases. Alle persoonsgegevens waarvoor geen archivering nodig is in verband met het doel waarvoor zij werden verwerkt, zullen worden verwijderd of geanonimiseerd door zowel de gegevensbeheerders als alle externe partijen waaraan zij zijn bekendgemaakt voor de bovengenoemde doeleinden. 

9.8 Bij registratie voor het programma moeten alle persoonsgegevens die zijn aangeduid met een sterretje (*) worden verstrekt met het oog op een volledige deelname aan het programma en bijbehorende initiatieven, en om te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Weigering om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, hetzij gedeeltelijk dan wel in hun geheel, tijdens de uitvoering van het programma, kan houders en externe dienstverleners die handelen in het kader van het programma weerhouden van een volledige uitvoering of het op correcte wijze voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het programma. Aan de andere kant is het verstrekken van persoonsgegevens die niet worden aangeduid met een sterretje (*) optioneel en zal het niet verstrekken hiervan op geen enkele wijze effect hebben op de registratie van het lid en diens deelname aan het programma. 

9.9 Leden zullen worden voorzien van passende informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens die uitsluitend ten behoeve van het programma worden verzameld. Er zal afzonderlijk toestemming worden gevraagd voor alle doeleinden, indien de wet dit vereist. Met name hebben leden het recht om vrijuit hun keuzes met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens kenbaar te maken, waarbij zij tevens hun wensen kunnen vermelden met betrekking tot elk van de geïdentificeerde doeleinden, zoals het verzenden van eventuele commerciële berichten inclusief alle programma-informatie, met uitzondering van organisatorische mededelingen die rechtstreeks verband houden met het lid en de vervaldatum van voordelen. Leden kunnen te allen tijde hun gegevens, aangegeven voorkeuren en verleende toestemmingen wijzigen, door hun MilleMiglia-profiel te updaten in het onderdeel gewijd aan het programma op de website www.alitalia.com of door rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice. 

9.10 Leden hebben te allen tijde recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van hun persoonsgegevens, te weten wat de inhoud en herkomst hiervan is, de juistheid ervan te controleren of te verzoeken dat zij worden aangevuld, bijgewerkt of gecorrigeerd. Leden kunnen ook verzoeken om verwijdering van gegevens of hun omzetting in een anonieme vorm, of om de blokkering van alle gegevens die zijn verwerkt in strijd met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en in alle gevallen om gegronde redenen bezwaar maken tegen de verwerking ervan, door het versturen van een ondertekend schriftelijk verzoek en daarbij een kopie te voegen van een geldig identiteitsbewijs op privacy@alitalia.com, waarop Alitalia in samenwerking met Alitalia Loyalty zal reageren. De Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming biedt een speciaal formulier voor "uitoefening van rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens" dat online beschikbaar is op de website van de overheidsdienst. 

9.11 Leden dienen hun verzoek tot opzegging van het programma schriftelijk in te dienen, onder vermelding van hun persoonlijke MilleMiglia-code en vergezeld van een ondertekende kopie van een geldig identiteitsdocument. Dit verzoek dient via e-mail te worden verzonden naar privacy@alitalia.com of gefaxt naar de klantenservice op +39 06 65627132/7133. Alle beschikbare miles op de account die nog niet zijn gebruikt, komen te vervallen nadat de kaart is geannuleerd.  

ART. 10 – SCHORSING OF VOORTIJDIGE BEEINDIGING VAN HET MILLEMIGLIA-PROGRAMMA

10.1 De organisatoren kunnen het programma schorsen of beëindigen vóór de vervaldatum vermeld in art. 5.21. Dit kan uitsluitend met gegronde reden, in overeenstemming met artikel 1989 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

10.2 De organisatoren zullen de leden informeren over een dergelijke tijdelijke schorsing of vroegtijdige beëindiging van het programma via de website www.alitalia.com en/of de programma-informatie. In het geval van vroegtijdige beëindiging zullen de organisatoren de leden ten minste 30 dagen van tevoren informeren, en bij schorsingen onmiddellijk na de gebeurtenis daarvan, met dien verstande dat de organisatoren de leden in ieder geval zowel van tijdelijke schorsingen als van een vroegtijdige beëindiging van het programma, zo snel mogelijk op de hoogte zullen brengen.

10.3 In het geval van voortijdige beëindiging van het programma zijn leden gemachtigd om alle eerder verdiende miles binnen 6 maanden na de beëindigingsdatum te gebruiken. Vroegtijdige beëindiging van het programma zal leden in geen geval het recht geven om rewards na 31 januari 2018 in te wisselen, ongeacht de beëindigingsdatum van het programma, aangezien dit de deadline is voor het inwisselen van rewards voor deze editie. 

ART. 11 - VERWIJZING NAAR TOEPASSELIJKE EN TEGENSTRIJDIGE REGELGEVING

11.1 Voor alles wat niet uitdrukkelijk wordt voorzien of geregeld in deze voorwaarden wordt verwezen naar de relevante wetgeving, met speciale verwijzing naar Italiaans presidentieel decreet nr. 430 van 26 oktober 2001 (gepubliceerd in staatsblad nr. 289 van 13 december 2001) aangaande 'Regelingen betreffende de herziening van de regels voor wedstrijden en rewardprogramma's, evenals lokale evenementen' op grond van art. 19, lid 4, van wet nr. 449 van 27 december 1997. 

11.2 In geval van conflicten tussen de bepalingen van deze voorwaarden en het bovengenoemde decreet, heeft het laatste voorrang.

 

Bijlage A