, TERUGBETALINGSVERZOEKVOOR DE DIENST “STOELKEUZE”

ALITALIA

Alitalia

TERUGBETALINGSVERZOEKVOOR DE DIENST “STOELKEUZE”

In de volgende gevallen kan om terugbetaling van de betaalde prijs worden verzocht, tenzij de passagier verzoekt om deze op een andere vlucht te gebruiken:

 

  • slechte dienstverlening door de maatschappij (bijv.: annulering vlucht) en in geval van omboeking van de passagier naar een nieuwe vlucht, als er geen stoelen beschikbaar zijn die lijken op   de gekochte (bijv. omdat het een ander vliegtuig is);
  • verlies van aansluiting op de vlucht waarop de "Stoelkeuze" is aangekocht ten gevolge van vertraging van een vlucht uitgevoerd door Alitalia of een Partnermaatschappij;
  • technische problemen met de stoel;
  • veranderde toewijzing van de stoel door Alitalia, voor of na het instappen, omwille van operationele, technische redenen of omwille van de veiligheid;
  • de klant besluit zich in te schrijven voor de aankoop van een Upgrade naar een hogere klasse.

 

Terugbetaling kan gevraagd worden in samenhang met een verzoek om terugbetaling of wijziging van het ticket, ook als van de vlucht wordt afgezien omwille van ziekte/overlijden (in beide gevallen moet de annulering bewezen worden door een geldig medisch certificaat of een overlijdensakte (zieart.3.3.5-3.3.7  Algemene vervoersvoorwaarden  Alitalia.):

 

  • van naaste verwanten: echtgenoot/echtgenote, kinderen (inclusief geadopteerde kinderen), ouders, broers/zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonfamilie, zwagers, schoonzonen en schoondochters; in dit geval moet de graad van verwantschap worden aangetoond met een passend certificaat (familiestatuut of een ander certificaat dat is afgegeven door de bevoegde instanties, zoals het districtskantoor of het registratiekantoor);
  • van passagiers die familieleden of vrienden zijn op dezelfde PNR

 

 

Elke vrijwillige wijziging die door de klant wordt aangevraagd (bijvoorbeeld: wijziging van datum, vlucht, route) leidt tot het verlies van de "Stoelkeuze"-dienst voor het gewijzigde vluchtsegment, zonder de mogelijkheid om een terugbetaling te vragen."Stoelkeuze" kan, indien beschikbaar, opnieuw worden verworven voor de gewijzigde delen van de reisroute.

 

 

 

 

Er gebeurt geen  terugbetaling indien er niet voldaan is aan de eisen in het reglement  VAN DE DIENST  “STOELKEUZE”.

VERPLICHTE GEGEVENS *

PASSAGIERSGEGEVENS
VLUCHTINFORMATIE