PRIVACY POLICY PROGRAMMA MILLEMIGLIA OPGESTELD VOLGENS ARTIKELEN 13 EN 14 VAN HET EU-REGLEMENT (EU) 2016/679 (GDPR)

PRIVACY POLICY PROGRAMMA MILLEMIGLIA OPGESTELD VOLGENS ARTIKELEN 13 EN 14 VAN HET EU-REGLEMENT (EU) 2016/679 (GDPR)

1. OVER ONS

Alitalia – Società Aerea italiana S.p.A. in A. S., met maatschappelijke zetel in via A. Nassetti s.n.c., Palazzina Alfa, 00054 Fiumicino (RM) (hierna, “Alitalia”) en Alitalia Loyalty S.p.A., met maatschappelijke zetel in Piazza Almerico da Schio n. 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM) (hierna,” Alitalia Loyalty") hebben op 9 juli 2019 een gezamenlijke eigendomsovereenkomst ondertekend, waarvan het uittreksel beschikbaar is op de volgende link: www.alitalia.com, met het oog op het bepalen, volgens art. 26 van de GDPR, van de verwerking van de persoonlijke gegevens van de leden ingeschreven in het MilleMiglia Programma (hierna, het “Programma”) voor de hieronder bepaalde doeleinden.

Alitalia en Alitalia Loyalty, besteden in hun hoedanigheid als gezamenlijke eigenaren van de persoonlijke gegevens van de leden van het Programma (hierna, de “gezamenlijke gegevens eigenaren”), zeer veel aandacht aan het vrijwaren van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de Leden van het Programma en willen u informatie geven in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder bepaald, die zij mogen verwerken als gevolg van uw inschrijving in het Programma.

 

2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS MOGEN OVER U VERZAMELD WORDEN

De Gezamenlijke gegevens eigenaren verzamelen de volgende categorieën van persoonlijke gegevens over u (de term “persoonlijke gegevens” betekent alle volgende categorieën, tezamen beschouwd):

 

 • Persoonlijke gegevens en contact details – informatie aangaande uw naam, achternaam, geboortedatum, geslacht, postadres, telefoonnummer, mobiele nummer en email adres.
 • Gegevens over transacties – informatie aangaande uw transacties (transactie geschiedenis) betreffende de “gevlogen miles", aangekochte diensten, activiteiten gedaan en transacties afgesloten met de sponsors en zakenpartners van de gezamenlijke gegevens eigenaren.
 • Interesses en gegevens die u vrijwillig hebt meegedeeld – informatie die u ons hebt gegeven over uw reisvoorkeuren of andere interesses, de naam van uw bedrijf, uw professionele situatie, hoe u verkiest gecontacteerd te worden of andere persoonlijke gegevens.  
 • - Opzoekingsgegevens – informatie met betrekking tot de manieren waarop u de  website gebruikt, opent of onze communicaties doorstuurt, met inbegrip van de informatie verzameld via cookies (u kan onze Policy over Cookies vinden op de volgende link.

 

3. HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Gezamenlijk gegevens eigenaren verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

 

 • - Als u zich inschrijft voor het Programma, via het online formulier, door naar de "MilleMiglia" sectie op de website te gaan www.alitalia.com
 • - Als u zich inschrijft voor het Programma, door het papieren formulier te gebruiken of via de digitale media (bv. tablet) geleverd door de Gezamenlijke gegevens eigenaren of door de door hen aangeduide bedrijven.

 

Als u persoonlijke gegevens doorgeeft voor iemand anders, moet u er eerst zeker van zijn dat de betrokken partijen deze Privacyrichtlijnen gelezen hebben.

Help ons aub uw persoonlijke gegevens bijgewerkt te houden door ons te informeren over alle veranderingen die plaatsvinden.

 

4. VOOR WELKE DOELEINDEN KUNNEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

De verwerking van persoonlijke gegevens moet gerechtvaardigd worden door één van de wettelijke vereisten die voorzien zijn in de van kracht zijnde wetgeving op de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals hieronder beschreven.  

 

a)  Operationeel beheer van uw inschrijving in het Programma en daarmee nauw verbonden doeleinden.

De Gezamenlijke gegevens eigenaren verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens en uw contact details, gegevens over transacties, en uw interesses en gegevens vrijwillig door u doorgegeven om (i) te zorgen voor de opvolging en het beheer van uw inschrijvingsformulier voor het Programma (ii) u dienstmededelingen te zenden die nuttig zijn in uw rol als Lid en verband houden met mogelijke vervaltermijnen en/of voordelen van het PRogramma, (iii) te voldoen aan alle contractuele verplichtingen en alle vragen die u zou kunnen hebben in verband met het Programma.

Voorwaarden voor de verwerking: het ondertekenen van een contract waarvan u deel bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen, die u toelaten zich in te schrijven voor het Programma.

 

b) Marketing om aan uw vereisten te beantwoorden en u promotionele aanbiedingen te bezorgen die overeenkomen met uw voorkeuren

Met uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming, zullen de gezamenlijke gegevens eigenaren uw persoonlijke en contact gegevens verwerken voor marketing en reclame communicatie doeleinden, erop gericht u te informeren over promotionele verkoopsinitiatieven of voor marktonderzoek en Statistisch Onderzoek van de gezamenlijke gegevens eigenaren. De gezamenlijke gegevens eigenaren zullen ook de voornoemde gegevens verwerken om u Communicatie te sturen om u te informeren over promotionele verkoopsinitiatieven van hun sponsors en zakenpartners. Klik hier voor de lijst van sponsors en commerciële Partners van het Programma.  

Marketingcommunicatie kan verzonden worden via geautomatiseerde contact manieren (bv email, sms, instant messaging, sociale netwerken, push berichten en andere massa messaging tools, etc.) en traditionele contact methodes (bv. telefoongesprek met operator).

Voorwaarde voor de verwerking: uw toestemming; als er geen toestemming is gegeven sluit dit u niet uit van inschrijving in het Programma en heeft het hiervoor ook geen gevolgen.

Op de manier waarnaar verwezen wordt in de volgende paragraaf "UW RECHTEN AANGAANDE DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN UW RECHT OM KLACHTEN IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTHORITEIT" uw mag op eender welk moment uw toestemming intrekken met effect vanaf de daaropvolgende verwerking. Daarbovenop, mag u op eender welk moment de contactmethode die u verkiest aanduiden van deze die hierboven opgenoemd werden en u kan verzet aantekenen tegen het ontvangen van promotionele communicaties via alle of enkel sommige van deze contactmethoden.  

 

c)  Profilering

Afhankelijk van uw afzonderlijke en specifieke toestemming, zullen de Gezamenlijke gegevens eigenaren uw persoonlijke gegevens en contact details, de gegevens in verband met transacties, de interesses en de gegevens die u vrijwillig hebt gegeven en de navigatiedata gebruiken voor de profilering, door middel van statistische verwerking van de voorgenoemde persoonlijke gegevens op basis van een analyse van uw interesses, gewoontes en aankoopkeuzes en een analyse van de gegevens aangaande het gebruik van de website, om uw eigen persoonlijke profile te creëren.  

Voorwaarden voor de verwerking: uw toestemming; als er geen toestemming is gegeven sluit dit u niet uit van inschrijving in het Programma en heeft het hiervoor ook geen gevolgen.

Op de manier waarnaar verwezen wordt in de volgende paragraaf "UW RECHTEN AANGAANDE DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN UW RECHT OM KLACHTEN IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTHORITEIT" uw mag op eender welk moment uw toestemming intrekken met effect vanaf de daaropvolgende verwerking. Daarbovenop, mag u op eender welk moment de contactmethode die u verkiest aanduiden van deze die hierboven opgenoemd werden en u kan verzet aantekenen tegen het ontvangen van promotionele communicaties via alle of enkel sommige van deze contactmethoden.  

 

d) Doelstellingen verbonden met de verplichtingen voorzien door de wetten, reglementen of Europese wetgeving, door bepalingen / vereisten van autoriteiten die hiertoe gerechtigd zijn door de wet en / of door toezichthoudende en controleorganen

De Gezamenlijke gegevens eigenaren mogen uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan ze moeten voldoen.

Voorwaarden voor de verwerking: naleving van de wettelijke verplichtingen.

 

e)  Bescherming van de rechten in gerechtelijke, administratieve en buiten de rechtbank procedures en in geschillen die ontstaan in verband met het programma en de erbij horende diensten.  

De Gezamenlijke gegevens eigenaren mogen uw persoonlijke gegevens verwerken om hun rechten te beschermen of te handelen of zelfs schadevergoedingen te vragen in uw naam of voor derden

Voorwaarde voor de verwerking: wettelijke interesse van de gezamenlijke gegevens eigenaren om hun rechten te beschermen.   

 

5. VERPLICHTE OF FACULTATIEVE AARD VAN DE VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS EN GEVOLGEN VAN EEN EVENTUELE WEIGERING OM ZE TE VERSTREKKEN

Het verstrekken van de persoonlijke gegevens gevraagd op het inschrijvingsformulier van het programma, aangeduid met een asterisk ( * ), is verplicht aangezien deze nodig zijn voor uw inschrijving in het programma; het niet verstrekken van zulke persoonlijke gegevens zal het onmogelijk maken om uw inschrijving af te sluiten.  Het verstrekken van bijkomende persoonlijke gegevens, niet aangeduid met een asterisk ( * ), is facultatief en het niet verstrekken hiervan zal geen gevolgen inhouden voor uw inschrijving in het programma.

De verstrekking van persoonlijke gegevens voor de doeleinden vermeld in paragraaf 4 (A) hierboven is verplicht aangezien het nodig is voor de uitvoering van het contract; als u dit niet naleeft, zal het niet mogelijk zijn u in te schrijven in het programma.

De verstrekking van persoonlijke gegevens voor de doeleinden vermeld in paragraaf 4 (b) en (c) is facultatief van aard en als u het niet doet zal het uw inschrijving in het programma niet uitsluiten en hiervoor geen gevolgen hebben, maar het zal ons niet toestaan om u tijdig te informeren over alle voordelen voorbehouden voor het Lidmaatschap Programma via commerciële communicaties.

De verstrekking van persoonlijke gegevens voor de doeleinden vermeld in paragraaf 4 (D) hierboven is verplicht omdat, in ontstentenis ervan, de gezamenlijke gegevens eigenaren niet zullen kunnen voldoen aan de specifieke wettelijke vereisten.

 

6HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG BEWAARD

De gezamenlijke gegevens eigenaren zullen een groot gamma aan veiligheidsmaatregelen gebruiken om de bescherming en het behouden van de veiligheid, integriteit en toegang tot uw persoonlijke gegevens te verbeteren.

De gezamenlijke gegevens eigenaren hebben, binnen het moederbedrijf Alitalia, de persoon aangeduid aan wie de taak voor het beheren van de infrastructuur, de systemen en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen verbonden met het Programma en de website www.alitalia.com zal worden toevertrouwd en, daarom heeft  Alitalia Loyalty Alitalia benoemd, met een apart geschreven akkoord, tot Gegevens Verwerker overeenkomstig Art. 28 van GDPR.

Al uw Persoonlijke Gegevens worden opgeslagen op een veilige server (of veilige papieren kopieën) van de gezamenlijke gegevens eigenaren, of van onze leveranciers of zakenpartners, en zijn toegankelijk en te gebruiken volgens onze standaarden en ons veiligheidsbeleid (of gelijkwaardige standaarden voor onze leveranciers of zakenpartners).

Als de gezamenlijke gegevens eigenaren u een passwoord gegeven hebben (of waar u dat verkozen heeft), dat u toegang geeft tot uw persoonlijke zone op onze Website, applicaties of diensten die wij leveren, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dat passwoord en voor het beantwoorden aan alle andere veiligheidsprocedures waarover wij u eventueel informeren.

 

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE

Wij bewaren uw persoonlijk gegevens enkel voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze verzameld worden of voor eender welk ander wettelijk doel daarmee verbonden. Daarom, als professionele gegevens verwerkt worden voor twee verschillende doeleinden, zullen wij deze gegevens enkel bewaren tot het doel met de langere duurtijd afgelopen is, ook zullen wij geen persoonlijke gegevens behouden waarvoor de gebruikstijd korter was.

Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens enkel tot hen die ze moeten gebruiken voor belangrijke doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens die niet langer nodig zijn, of waarvoor er niet langer een wettelijke vereiste is om ze op te slaan, worden onherroepelijk geanonimiseerd (zo kunnen ze eventueel nog opgeslagen worden) of op een veilige manier vernietigd.

 

Hieronder staat de duurtijd van bewaring voor de verschillende doeleinden die hierboven vernoemd werden:

- Persoonlijke gegevens en contact details, gegevens aangaande transactie en verzamelde gegevens, en Interesses en Gegevens die vrijwillig door u gegeven werden en verwerkt werden voor de inschrijving en het beheer van het Programma: zij zullen behouden worden door de gezamenlijke gegevens eigenaren voor de duur van uw inschrijving in het Programma, maar niet langer dan de 10 jaar volgend op de uitschrijving uit het Programma voor de documenten en gegevens van civielrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale aard zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving.

- Interesses en gegevens door u vrijwillig gegeven en gegevens verbonden met transacties: als u uw toelating gegeven hebt voor het verwerken van deze persoonlijke gegevens voor profileringsdoeleinden, zullen zulke gegevens opgeslagen worden voor 12 maanden na de verzameling, wel zullen we uw toestemming voor dit doeleinde regelmatig vernieuwen om zo uw keuzes te respecteren.

- Persoonlijke gegevens en contact details verzameld en verwerkt voor marketing doeleinden: in het geval van de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden, die het gebruik van enkel de persoonlijke en contact details vragen, worden deze opgeslagen voor 24 maanden van het moment waarop ze verzameld worden in de marketing database; wel zullen we uw toestemming voor dit doeleinde regelmatig vernieuwen om zo uw keuzes te respecteren.

- Browsing gegevens: zulke persoonlijke gegevens zullen bewaard worden zolang uw MilleMiglia profiel actief is. De bewaringsperiode voor de verschillende cookies die kunnen gebruikt worden, kan geraadpleegd worden in speciale  cookie informatie op de volgende link.

Met speciale verwijzing naar de gerechtelijke bescherming van onze rechten of in het geval van aanvragen door de autoriteiten, zullen de persoonlijke gegevens die verwerkt zijn bewaard worden voor de tijd die nodig is om aan het verzoek te voldoen of om de bescherming van de vernoemde rechten na te streven.

 

8.  MET WIE MOGEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

Naar behoren gemachtigde werknemers, externe leveranciers, aangesteld, indien nodig, als gegevensverwerkers, die steun voorzien voor de levering van diensten verbonden met het programma of als onafhankelijke gegevensbezitters, kunnen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens.

De volgende personen mogen ook kennisnemen van uw persoonlijke gegevens, voor de hierboven aangeduide doeleinden:

 • Personen die toegang mogen hebben tot uw persoonlijke gegevens volgens de wettelijke bepalingen opgesomd in de wet van de Europese Unie of die van de lidstaat waaraan de gezamenlijke gegevens eigenaren onderworpen zijn;
 • Bedrijven van de Alitalia Group, zoals Alitalia CityLiner S.p.A. in A.S.;
 • Banken en betalingsbedrijven;
 • Derde partijen zoals advocatenkantoren en overheidsinstanties waarnaar wij verwijzen om ervoor te zorgen dat het afgesloten contract in acht wordt genomen en wordt toegepast en om al onze andere wettelijke interesses te beschermen;
 • Derde partijen zoals politiediensten en openbare diensten om onze rechten te beschermen;
 • Openbare instellingen en openbare veiligheid diensten naar aanleiding van een geldige aanvraag;
 • Derde partijen die optreden als onafhankelijke gegevens eigenaren of als gegevens verwerkers, doeleinden die aanvullend zijn op de activiteiten en diensten waarnaar verwezen wordt in paragraaf 4, zoals bedrijven die IT infrastructuur en ondersteuning en adviesdiensten aanbieden alsook het ontwerpen en implementatie van software en websites, bedrijven die nuttige diensten aanbieden om onze diensten te personaliseren en te optimaliseren, met inbegrip van deze bedrijven die de klantendiensten leveren en beheren, bedrijven die nuttige diensten aanbieden om de gegevens te analyseren en te ontwikkelen en voor het beheren en voeren van marktonderzoek.
 

Alle communicatie van de persoonlijke gegevens zal gebeuren met volledige inachtneming van de wettelijke voorzieningen voorzien bij de GDPR.

Contacteer ons aub op de onderstaande adressen als u de lijst van de gegevensbeheerders en andere personen waarvoor wij de persoonlijke gegevens openstellen wenst in te zien. Uw persoonlijke gegevens zullen niet opengesteld worden voor derde partijen.

 

9. OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

De gezamenlijke gegevens eigenaren mogen uw persoonlijke gegevens overdragen naar derde landen voor het goede verloop en beheer van het programma. Voor deze reden, kan deze overdracht nodig zijn voor de uitvoering van het contract afgesloten met de gezamenlijke gegevens eigenaren en waarin u een betrokken partij bent, in sommige gevallen, voor het vervullen van de wettelijke vereisten waaraan de gezamenlijke gegevens eigenaren onderworpen zijn.

In geval van het overdragen van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie, verbinden de gezamenlijke gegevens eigenaren zich tot het volgende:

 

 • De standaard gegevens bescherming bepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER invoegen in onze contracten met zulke derde partijen (dit zijn de bepalingen goedgekeurd onder Artikel 46.2 van de GDPR; of
 • verzekeren dat het land waar uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt "geschikt" wordt beschouwd door de Europese Commissie in overeenstemming met Artikel 45 van de GDPR; of
 • (in het geval van overdracht van Persoonlijke Gegevens van de betrokken partijen naar een ontvanger in de Verenigde Staten) zich ervan verzekeren dat de ontvanger deel uitmaakt van het Privacy Shield, dat van de ontvanger vereist om gelijkaardige bescherming te voorzien voor alle persoonlijke informatie die wordt gedeeld tussen Europa en de Verenigde Staten.  
 

Voor verder informatie over de regels voor gegevens overdracht buiten de EER, met inbegrip van de mechanismen waarop we steunen, raadpleeg aub de website van de Europese Commissie hier.

Voor verdere informatie over de landen waarnaar de gezamenlijke gegevens eigenaren uw persoonlijke gegevens mogen overdragen, contacteer aub de gezamenlijke gegevens eigenaren en de contact details aangeduid in de volgende sectie “CONTACTEN”.

 

10.  EENDER WELKE GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMINGSPROCESSEN

De gegevens eigenaren zullen geen geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruiken, ook niet voor de profilering, zonder uw toestemming.

 

11. UW RECHT OP GEGEVENSBESCHERMING EN UW RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTHORITEIT

Volgens de voorwaarden voorzien door de GDPR hebt u het recht om het volgende te vragen van de gezamenlijke gegevens eigenaren:

 

 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens, als voorzien in art. 15 van de GDPR,
 • Verbetering en integratie van uw persoonlijke gegevens in ons bezit die als foutief beschouwd worden, zoals voorzien door art. 16 van de GDPR,
 • Verwijdering van de persoonlijke gegevens waar we niet langer een wettelijke basis hebben voor het beheer ervan, zoals voorzien door art. 17 van de GDPR,
 • Beperking van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens beheren als één van de gevallen voorzien in art. 18 van de GDPR van toepassing is,
 • Een kopie van de persoonlijke gegevens die u ons bezorgd hebt, in een gestructureerd formaat, gewoonlijk gebruikt en leesbaar door een automatische apparatuur voor het beheer gebaseerd op de contractuele relatie (de zogenoemde overdraagbaarheid), zoals voorzien door art. 20 van de GDPR,
 • Niet onderworpen zijn aan beslissingen die enkel gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking profiling inbegrepen, wat wettelijke effecten kan hebben die u aangaan, als u niet vooraf uw toestemming gegeven heeft, zoals voorzien in art. 22 van de GDPR,
 • Intrekking van uw toestemming op elk moment, in het geval dat het beheer gestoeld is op toestemming. Er moet worden op gewezen dat elke intrekking van toestemming enkel effectief zal zijn vanaf de daaropopvolgende verwerking, zonder afbreuk te doen aan de wettelijkheid van de verwerking uitgevoerd voor zulke intrekking.

 

Recht om bezwaar aan te tekenen: bovenop de hierboven genoemde rechten hebt u het recht om op eender welk moment bezwaar aan te tekenen, voor redenen verbonden aan uw bijzondere toestand met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens uitgevoerd voor het doel van de wettelijke interesse van de gezamenlijke gegevens eigenaars en voor het verwerken van persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden, met inbegrip van profiling voor zover deze verbonden is aan zulke marketing.

 

In het geval van overlijden, mogen de bovengenoemde rechten worden uitgeoefend door iemand die een eigen belang heeft, of ter zijn bescherming handelt, als zijn agent, of voor familieredenen die moeten beschermd worden, ter uitvoering van art. 2-terdecies van het Wetsdecreet. 196/2003, zoals gewijzigd door het Wetsdecreet Nr 101/2018 ("Privacy Code"). U mag uitdrukkelijk de uitvoering van sommige of alle van de hierboven genoemde rechten door uw erfgenamen verbieden, door een schriftelijke verklaring naar de gezamenlijke gegevens eigenaren te sturen via de contact details opgegeven in de volgende paragraaf hieronder. Deze verklaring mag ingetrokken of gewijzigd worden op eender welk moment en op dezelfde manier.

 

Om bovengenoemde rechten tegenover de gezamenlijke gegevens eigenaren te kunnen inroepen, kan u (of uw rechtsopvolger, binnen de bovenstaande limieten) een communicatie sturen naar Alitalia Loyalty Data Protection Officer, Piazza Almerico Da Schio n. 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM), of u kan schrijven naar het volgende e-mail adres: dpo.alitalialoyalty@alitalia.com, in beide gevallen dient u, (i) uw voornaam en achternaam, (ii) uw MilleMiglia kaart nummer, (iii)de details van uw verzoek, onder voorbehoud van uw recht om de hier boven genoemde rechten uit te oefenen tegenover elke gemeenschappelijke gegevens eigenaar door te geven.

Het uitoefenen van zulke rechten is onderworpen aan enkele uitzonderingen gericht op het beschermen van de openbare interesse (bijvoorbeeld het voorkomen of identificeren van misdaden), en onze interesses (bijvoorbeeld het bewaren van het professionele geheim). In het geval u één van de bovengenoemde rechten uitoefent, zal het uw verantwoordelijkheid zijn na te gaan dat u gerechtigd bent om dat recht uit te oefenen, en wij zullen een antwoord bezorgen, doorgaans, binnen een maand.

Als u gelooft dat de verwerking van persoonlijke gegevens over u in strijd is met de voorzieingen van de GDPR, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor de bescherming van de persoonlijke gegevens, mits gebruikmaking van de referenties beschikbaar op de website www.garanteprivacy.it  of te verwijzen naar de juiste rechterlijke machten.

 

12.  CONTACTEN VAN DE GEZAMENLIJKE GEGEVENS EIGENAREN EN VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING (“RPD” or “DPO")

De contact details van de gezamenlijke gegevens eigenaren zijn de volgende:

 

 • Alitalia Loyalty S.p.A., Piazza Almerico da Schio, 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM) De Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming (DPO) aangesteld door Alitalia Loyalty kan gecontacteerd worden op het volgende e-mail adres: dpo.alitalialoyalty@alitalia.com
 • Alitalia – Società Aerea italiana S.p.A. in A. S., via A. Nassetti s.n.c., Palazzina Alfa, 00054 Fiumicino (RM) De Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming (DPO) aangesteld door Alitalia – Società Aerea italiana S.p.A. in A.S. kan gecontacteerd worden op het volgende e-mail adres: dpo@alitalia.com.
 

Het beheren van uw MilleMiglia profiel – bijwerken en verwijderen van het Programma

 

Als u vragen wil stellen over het operationele beheer van uw MilleMiglia profiel, alsook over het bijwerken van de gegevens die erin opgeslagen zijn, of het verwijderen van uw lidmaatschap van het Programma, kan u een communicatie sturen naar het volgende e-mail adres: profilomillemiglia@alitalia.com, met daarin (i)  uw MilleMiglia kaartnummer, (ii) de details van uw vraag, en (iii) een kopie van uw geldig identiteitsdocument, zoals voorzien door de regels van het Programma.