Rechten van passagiers

AANSPRAKELIJKHEID VAN VERVOERDER

DE BELANGRIJKSTE REGELS BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ, DE BEPERKINGEN ERVAN EN DE RECHTEN VAN DE PASSAGIERS IN GEVAL VAN VERSTORING VAN HET LUCHTVERVOER VAN PASSAGIERS EN BAGAGE ZIJN DE VOLGENDE.

  •  Verdrag van Montreal
  •  Verordening (EG) nr. 2027/97, zoals gewijzigd als en aangevuld door Verordening (EG) nr. 889/02
  •  Verordening (EG) nr. 261/04 inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of vertraging van vluchten
  •  ENAC is de instantie die in Italië verantwoordelijk is voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 261/2004 en Verordening (EG) nr. 1107/2006
  • Contactgegevens van de nationale instanties voor de toepassing van Verordening 261/2004 (NEB) van de andere Europese landen vind je hier 
 

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen:

 

RECHTEN VAN PASSAGIERS MET BEPERKTE MOBILITEIT

Voor informatie over de diensten die Alitalia aanbiedt aan passagiers met beperkte mobiliteit, kunt u terecht bij de sectie Speciale Assistentie.

Voor informatie over de rechten van passagiers met beperkte mobiliteit, zie Verordening (EG) nr. 1107/2006

of delen van de website van de Europese Unie: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm

BEPERKINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID

Volgens de wetten die gelden voor luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie in overeenstemming met het EU-recht en het Verdrag van Montreal en Verordening (EU) nr. 889/02. Zie ART.XIII van de Algemene Vervoersvoorwaarden.