Milieu

WE MAKEN ALLEMAAL DEEL UIT VAN DEZELFDE BEMANNING IN ONZE BETROKKENHEID BIJ HET MILIEU

We vliegen met de bedoeling om onze impact op het milieu te verminderen en een cultuur van duurzame ontwikkeling te bevorderen.

BRANDSTOFBEHEER

Veilig, efficiënt en milieuvriendelijk burgerluchtvaartvervoer.

 

Brandstof kost geld, en de uitstoot ervan kost nog meer.

Met gerichte acties zijn we erin geslaagd om de CO2-uitstoot met meer dan 95.000 ton per jaar te verminderen en 30.000 ton brandstof te besparen. Hoe? Dankzij de implementatie van een geïntegreerd efficiëntiebeleid dat alle betrokken bedrijfsprocessen met elkaar verbindt: Routeplanning, Aankoop, Onderhoud, Grondpersoneel, On-Board Services en Apparatuur, Operatiecontrole, Gedrag, altijd in overeenstemming met de veiligheidsnormen die vereist zijn door de luchtvaartregelgeving.* 

 

Dankzij een constante interne communicatie en effectieve betrokkenheid kan ieder van ons een rol spelen in het bereiken van deze doelen, waar dan ook in het bedrijf.

*CO2-EMISSIE-AUDITS

Alitalia heeft de jaarlijkse audit van de CO2-emissies voor het jaar 2019 met succes afgerond en de doelstelling is meegedeeld aan de bevoegde autoriteit, het beheerscomité van het Kyoto-protocol, dat rechtstreeks verslag uitbrengt aan het Ministerie van Milieu, dat ook bestaat uit het Ministerie van Vervoer, de ENAC en de GSE.

De audit betrekt de Vennootschap bij twee verplichte internationale reguleringskaders: EU-ETS, voor binnenlandse en intra-Europese vluchten, en CORSIA voor internationale en intercontinentale vluchten. Beide zijn regelingen, volledig ondersteund door IATA, gebaseerd op een emissiegrens waarmee het bedrijf zichzelf elk jaar meet en die onze gegevens pas goedkeuren nadat een externe auditor het emissiemonitoringproces heeft gecontroleerd.

Bovendien neemt Alitalia sinds 2013 samen met de ENAC deel aan de tabellen van de ICAO (Internationale Burgerluchtvaartorganisatie), die hebben bijgedragen tot het ontstaan van CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), dat is verkregen dankzij een groots synthese- en bemiddelingswerk met meer dan 70 landen in de wereld.

Het emissiecijfer voor 2019 zal worden gebruikt om de baseline, d.w.z. een emissieplafond voor elke luchtvaartmaatschappij in het kader van de CORSIA-regeling, vast te stellen en om voortdurende verbetering op dit gebied te stimuleren.

ZERO PAPER

We hebben onze vliegtuigen lichter gemaakt en het papier aan de grond te laten.

 

"Zeo papier" is het project waarbij we het papier aan boord van ons vliegtuig bijna volledig hebben geëlimineerd. Piloten en stewardessen, technologischer dan ooit tevoren, hebben tabletten om hun werk te doen en aan uw behoeften te voldoen. Het resultaat? Een papierbesparing van 600 ton brandstof en 2.000 ton minder CO2 per jaar.

NOISE REDUCTION

Onze toezegging om de geluidsemissies te verminderen.

  

Duurzaamheid rijmt op stilte. Met 75% van de vliegtuigen die voldoen aan de eisen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie behoren wij tot de minst lawaaierige luchtvaartmaatschappijen. Elk van onze vliegtuigen is uitgerust met een geluidscertificaat dat gezamenlijk door de fabrikanten en de luchtvaartautoriteiten is afgegeven na tests die zijn uitgevoerd voor de afgifte van het luchtwaardigheidscertificaat, in overeenstemming met de relevante internationale normen die door de ICAO zijn afgegeven.

#FLYGREEN

Een cultuur van duurzame ontwikkeling vermindert de impact op het milieu.

Verspreiding van het milieubewustzijn is een van onze doelstellingen. Daarom hebben we het thema duurzaamheid opgenomen in de opleiding van stewardessen, waarbij we hen rechtstreeks vragen om ideeën en suggesties voor het verminderen van afval en verspilling aan boord.

De voorstellen inspireerden de nieuwe "eco"-procedures en in slechts acht maanden tijd hebben we meer dan 21 miljoen stuks plastic/papier en glazen wegwerpflessen aan boord bespaard.