Uw reis organiseren

Reisdocumenten, speciale assistentie, zwangere vrouwen, kinderen en huisdieren: lees hoe u uw reis beter kunt voorbereiden.

SPECIALE ASSISTENTIE

CONTACTEER HET TEAM DAT INSTAAT VOOR PASSAGIERS MET VERMINDERDE MOTORISCHE CAPACITEIT OP HET NUMMER 06 65640 OP HET MOMENT VAN UW RESERVATIE, EN IN IEDER GEVAL 48 UUR VOORAFGAAND AAN HET VERTREK, OM ASSISTENTIE TE VRAGEN DIE IS AANGEPAST AAN UW BEHOEFTEN.

 • Vanuit Italië belt u het nummer (+39) 06 65640
 • Vanuit het buitenland contacteert u het Customer Center in uw land

MEER INFORMATIE

RECHTEN VAN GEHANDICAPTEN EN PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT - VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE LUCHTHAVEN

Volgens EG-verordening 1107/06 hebben luchthavenexploitanten binnen het EU-grondgebied de verantwoordelijkheid om iedereen met een handicap tijdens zijn/haar verblijf op de luchthaven hulp te bieden. Dit zijn inclusief de personen waarvan de mobiliteit is beperkt vanwege lichamelijke handicap (bewegingsactiviteit of sensorisch, permanent of tijdelijk), geestelijke handicap of invaliditeit of voor enige andere invaliditeit of ten gevolge van leeftijd, en waarvan de toestand een passende aandacht en een aanpassing van de service vereist. Luchtvaartmaatschappijen moeten de exploitant van de luchthaven vooraf informatie verschaffen, zodat de juiste service kan worden geboden. 

VERVOER VAN SPECIALE CATEGORIEËN VAN PASSAGIERS (SCP)

In overeenstemming met hetgeen opgesteld door de EASA (European Aviation Safety Agency) voor de veiligheid in Air Ops - Commercial Air Transport (Luchtvaart - Commercieel luchttransport) worden personen die bijzondere voorwaarden, assistentie en/of apparaten vereisen tijdens een vlucht, beschouwd als SCP's (Speciale Categorieën van Passagiers). 

De volgende personen zijn SCP:

 • Personen met verminderde mobiliteit (PRM's) die, zonder afbreuk te doen aan Verordening (EG) nr. 1107/2006, worden beschouwd als personen wiens mobiliteit als gevolg van een lichamelijke, zintuiglijke of motorische, tijdelijke of blijvende, of verstandelijke handicap of stoornis, enige andere vorm van beperking, of vanwege ouderdom is verminderd
 • Baby's (jonger dan twee jaar) en niet-begeleide minderjarigen
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers, niet-ontvankelijk verklaarde passagiers (INAD) of gevangenen
   

SCP-reizigers moeten worden vervoerd onder voorwaarde dat de veiligheid van het vliegtuig en de inzittenden gewaarborgd is. Luchtvaartmaatschappijen moeten controleren dat 'het aantal en de categorieën van SCP's (aan boord) niet meer bedraagt dan het aantal passagiers dat hen kan assisteren in geval van een noodevacuatie'. Om veiligheidsredenen kunnen SCP's niet in de stoelen bij de nooduitgangen zitten.

Om deze reden, met het oog op de naleving van de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen, kunt u worden gevraagd om een andere vlucht te boeken dan door u gewenst.

AMERIKAANSE 382-REGEL AANGAANDE HET VERBOD OP DISCRIMINATIE OP GROND VAN HANDICAP

Alitalia past deze regel toe voor iedere vlucht die vertrekt of aankomt in een luchthaven in de Verenigde Staten.

HOE VERKRIJGT U EEN KOPIE VAN DE 382-REGEL 14, NON-DISCRIMINATIE VOOR INVALIDITEIT IN HET LUCHTVERKEER? 

Het is mogelijk een kopie van de regelgeving DOT te verkrijgen met inbegrip van de Air Carrier Access Act, 14, zie deel 382, op één van de volgende wijzen:

 • - als u belt vanuit de Verenigde Staten kunt u het gratis Hotline-nummer gebruiken voor reizigers met een functiebeperking: 1-800-778-4838 (stem) of 1-800-455-9880 (Teksttelefoon - TTY);
 • - als u belt naar de 'Air Consumer Protection Division', de afdeling voor luchtvaartconsumentenbescherming, op nummer 202-366-2220 (stem) of 202-366-0511 (Teksttelefoon - TTY);
 • - via e-mail, door te schrijven naar de Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 0590;
 • - op de website van de afdeling voor luchtvaartconsumentenbescherming.

BRAZILIAANSE ANAC 280-REGELGEVING

Alitalia past deze regelgeving toe voor vluchten die vertrekken uit Brazilië.

RICHTLIJNEN VOOR MEDISCHE GESCHIKTHEID OM TE MOGEN VLIEGEN

Als u toestemming nodig heeft voor medische geschiktheid om te mogen vliegen, moet uw behandelend arts de MEDIF gezondheidsverklaring invullen en formulier A invullen "Informatie voor klanten die speciale assistentie nodig hebben", ondertekend door u of uw afgevaardigde. De MEDIF moet ten vroegste 7 dagen na vertrek gedateerd zijn.

 

De MEDIF (met stempel en handtekening van de dokter die de MEDIF heeft opgesteld) moet worden verstuurd naar het Call Center op het moment van de reservatie, en moet een positief advies aanduiden voor de reis en of er al dan niet een begeleider nodig is. Als u behoefte heeft aan transport met een brancard en/of zuurstoftherapie verstrekt door het bedrijf, ga dan naar de speciale sectie (klik hier).

 

De medische documentatie moet altijd op papier worden meegedragen in de luchthaven en ter beschikking worden gehouden voor controle ter plekke.

TOESTEMMING VOOR MEDISCHE GESCHIKTHEID OM TE MOGEN VLIEGEN

De volgende personen moeten de vliegvergunning (MEDIF ingevuld, ondertekend en afgestempeld door de arts van de passagier) overleggen: 

 • Passagiers met een aandoening die als gevolg van de vlucht ernstiger kan worden
 • Passagiers die zuurstoftherapie nodig hebben of een brancard aan boord
 • Passagiers die tijdens de vlucht deskundige medische zorg nodig hebben
 • Passagiers die recentelijk een chirurgische ingreep hebben ondergaan
 • Passagiers die elektromedische apparatuur aan boord gebruiken (voor het POC is een medisch attest voldoende ter certificatie zelfs als de passagier de alarmsignalen van het apparaat kan zien en/of horen en kan ingrijpen, anders moet hij met een begeleider meereizen),
 • Passagiers die binnen de laatste 4 weken voor de verwachte datum van de bevalling zijn of die medische complicaties hebben of zwanger zijn van tweelingen
 • Vroegtijdig geboren baby's of pasgeborenen tijdens de eerste 7 levensdagen

Opmerking:

Passagiers die ALLEEN een cognitieve, intellectuele of ontwikkelingsstoornis hebben (geïdentificeerd in het luchtvervoer met DPNA-codering), mogen geen MEDIF overleggen

In plaats daarvan is een medisch attest vereist (klik hier voor een voorbeeld) opgesteld door een gespecialiseerde neuroloog / psychiater / neuropsychiater die de psycho-fysieke geschiktheid voor de vlucht en de mogelijke behoefte aan een begeleider certificeert. Indien de MEDIF vereist is, moet het worden ingevuld door een specialist zoals hierboven aangegeven of, indien het wordt ingevuld door een ander type arts, moet het vergezeld gaan van een medische verklaring door een specialist die is opgesteld op de manier zoals hierboven beschreven.

Aan boord zijn geen passagiers met besmettelijke of infectieziekten toegestaan.

UW EIGEN ROLSTOELEN EN/OF ANDERE MOBILITEITSHULPMIDDELEN

Wij verzoeken u om ons bij het boeken van uw vlucht te laten weten of u met een aangedreven of opvouwbare rolstoel of een ander loophulpmiddel reist. U kunt tot twee mobiliteitshulpmiddelen gratis meenemen (bijv. rolstoel en rollator). 

 

Hoewel Alitalia haar best doet om ervoor te zorgen dat mobiliteitshulpmiddelen veilig worden vervoerd, kunnen sommige factoren het vervoer ervan verhinderen. Klik hier voor meer informatie. U helpt ons om uw mobiliteitshulpmiddel correct te vervoeren door het Informatieformulier voor aangedreven mobiliteitshulpmiddelen te downloaden. Geef het formulier aan een medewerker of bevestig het aan uw mobiliteitshulpmiddel. 

 

Vanwege de luchthaveninfrastructuur wordt de rolstoel op de meeste luchthavens bij het inchecken opgehaald, gelabeld en in het vrachtruim vervoerd. 

 

U krijgt assistentie tussen de check-in en de gate of het vertrekkende vliegtuig en tussen de gate en de aankomsthal. 

Als uw rolstoel in het vrachtruim is geplaatst, zullen wij, als de luchthavenfaciliteiten dat toelaten, er alles aan doen om deze zo dicht mogelijk bij de vliegtuigdeur terug te brengen. Als dit niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat er een rolstoel staat te wachten om u naar de bagagehal te brengen.

 

ROLSTOEL AAN BOORD

Alle vliegtuigen van de Alitalia-vloot zijn uitgerust met rolstoelen aan boord om hulp te bieden aan klanten met loopproblemen die zich van de stoel naar het vliegtuigtoilet moeten verplaatsen en vice versa. Vergeet niet dat de crew geen verdere medewerking kan verlenen in de toiletten. Vliegtuigen van partnerluchtvaartmaatschappijen van Alitalia hebben mogelijk geen rolstoel aan boord. Wij raden u aan om dit bij de reservatie na te vragen.

Indien uw vlucht wordt uitgevoerd door een partnermaatschappij, neem dan contact op met het callcenter voor de beschikbaarheid van de service.

REIZEN MET EEN BEGELEIDER

Voor uw eigen veiligheid en die van de mensen die met u meereizen, kan het nodig zijn dat u met een begeleider (beveiligingsassistent) reist.

 

Als u niet in staat bent om:

 

 • de veiligheidsbriefing te begrijpen
 • De veiligheidsgordels vast- en los te maken
 • de reddingsvest uit- en aan te trekken
 • een zuurstofmasker te dragen
 • de plaats te verlaten en de nooduitgang te bereiken zonder hulp
 

De veiligheidsmedewerker moet minstens 16 jaar oud zijn (voor Brazilië 18), volledig lichamelijk en geestelijk in staat zijn en bereid zijn om u te helpen in noodsituaties.

 

Voor uw comfort aan boord moet u wellicht reizen met een begeleider (persoonlijke assistent) die uw fysieke conditie goed kent en in staat is om te voldoen aan uw persoonlijke behoeften aan boord (zelfs in het geval van vluchtvertragingen en onregelmatigheden) zoals medische procedures, dieet en hulp bij het gebruik van de toiletten.

 

Het cabinepersoneel kan u helpen met het openen van voedselpakketten en u begeleiden naar de toiletdeur, maar kan u niet helpen met voeding, medicijnen of hulp bij het gebruik van toiletvoorzieningen.

INGEGIPSTE LEDEMATEN

Als u een ingegipst ledemaat heeft, houd er dan rekening mee dat vliegreizen niet eerder dan 48 uur na het ingipsen worden aanbevolen. Als de gips minder dan 48 uur is aangebracht, vraag dan advies aan uw arts voordat u op reis gaat.

OVERSIZE-PASSAGIERS

Als u een passagier bent die in deze categorie valt, zullen we proberen, als de omstandigheden van de vlucht het toelaten, de stoel naast de uwe vrij te laten.

 

Houd er rekening mee dat de standaardafmetingen van onze Economy seats kunnen variëren tussen 46,99 cm (18,5 inch) en 41,98 cm (16,53 inch).

 

Indien u een extra stoel wilt aanschaffen voor meer comfort, dan kunt u dit tijdens de reservatie doen door contact op te nemen met het Call Center.  

In dergelijke gevallen is het aanschaffen van een extra stoel alleen mogelijk in de Economy Class op alle middellange en korte vluchten van Alitalia. 

 

Tot slot kunt u om veiligheidsredenen niet bij de nooduitgangen zitten, met name niet bij de uitgangen boven de vleugelkleppen. 

ZITPLAATSTOEWIJZING

Om het voor reizigers met mobiliteitsproblemen makkelijker te maken om te wisselen tussen hun vliegtuigstoel en een rolstoel zijn alle stoelen aan het gangpad van Alitalia-vliegtuigen voorzien van beweegbare armleuningen. Als u reist met een begeleider, krijgt hij of zij voorrang bij de toewijzing van de stoel naast die van u. Afhankelijk van de beschikbaarheid en het geval kan de assistent in dezelfde rij zitten als u of in de rij direct voor of na u. 

 

Passagiers die met een geleidehond op binnenlandse en intercontinentale vluchten reizen, krijgen een stoel voor een tussenwand aangeboden om het dier comfortabeler te kunnen huisvesten. Bij internationale vluchten is dit niet mogelijk omdat alleen in de Ottima-klasse een tussenwand staat. Voor deze vluchten wordt een stoel aan het gangpad aangeboden. 

Als u een handicap heeft die slechts één kant van uw lichaam betreft, krijgt u een stoel aangeboden aan de zijkant van het vliegtuig die het mogelijk maakt om, om veiligheidsredenen, met uw gezonde kant aan het gangpad te zitten. Als een van uw benen in het gips zit ofanderszins is geïmmobiliseerd, maar u wel nog uw knie kunt buigen, bieden wij u, indien mogelijk, een stoel aan bij de tussenwand. Begeef u naar de check-in minstens een uur voor de andere passagiers.

Als u uw knie niet kunt buigen en niet rechtop kunt zitten tijdens het opstijgen, turbulentie of de landing, moet u op een brancard reizen.


Om veiligheidsredenen kunnen de zitplaatsen in de rij die overeenkomt met de nooduitgang niet worden toegewezen aan passagiers met beperkte mobiliteit.

BRANCARDS

Als u gewond of ziek bent of als u stijve onderste ledematen hebt die het niet mogelijk maken om tijdens het opstijgen, turbulentie of de landing rechtop te zitten, moet u op een brancard reizen. Brancards zijn in de meeste Alitalia-vliegtuigen alleen beschikbaar voor vluchten in de economy-klasse. Controleer de beschikbaarheid bij het boeken van de specifieke vlucht/dag die u van plan bent te gebruiken.

 

Als u op een brancard moet reizen, kunt u de service aanvragen bij het boeken van uw vlucht. Zorg ervoor dat u de service ruim van tevoren aanvraagt om de organisatie te vergemakkelijken en vraag een toestemming voor medische geschiktheid voor te vliegen aan, het Medif (in te vullen door de arts), en vul formulier A "Informatie voor klanten die speciale assistentie nodig hebben" in en onderteken het.

 

Het MEDIF-formulier, volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld door uw arts, moet het Call Center bereiken en vervolgens ten minste 48 uur voor vertrek worden geëvalueerd door het medische team van Alitalia; op zaterdag, zon- en/of feestdagen, uiterlijk 72 uur voor vertrek. Met name bij vertrek op maandag moet de aanvraag voor 12 uur 's middags op de vrijdag ervoor door het Call Center zijn ontvangen.

ZUURSTOFTHERAPIE

Als u zuurstoftherapie aan boord nodig heeft die door Alitalia wordt verstrekt, vraag het dan aan tijdens de reservatie.

De beschikbaarheid is beperkt. Neem contact op met Alitalia om te controleren of deze service beschikbaar is in het toestel waarmee u vliegt. 

 

Vraag deze service ruim op tijd aan om ons de gelegenheid te geven voorbereidingen te treffen.Medische toestemming om te mogen vliegen vraagt u aan door middel van het MEDIF-formulier (in te vullen door een arts). Vul daarnaast Formulier A 'Informatie voor passagiers die speciale assistentie nodig hebben' in en onderteken het.

 

Het MEDIF-formulier, volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld door uw arts, moet het Call Center bereiken en vervolgens ten minste 48 uur voor vertrek worden geëvalueerd door het medische team van Alitalia; op zaterdag, zon- en/of feestdagen, uiterlijk 72 uur voor vertrek. Met name bij vertrek op maandag moet de aanvraag voor 12 uur 's middags op de vrijdag ervoor door het Call Center zijn ontvangen.

 

De standaard continue luchtstroming van Alitalia is 4 liter per minuut. 

 

We zijn niet in staat om zuurstof te leveren op de grond, ongeacht het vliegveld.

Als alternatief voor de door Alitalia geleverde apparatuur kunt u uw eigen zuurstofconcentrator (POC) gebruiken. Voor meer informatie zie het hoofdstuk over MEDISCHE APPARATEN  

MEDISCHE APPARATEN

Onder draagbare medische apparatuur vallen alle kleine elektrische en elektronische apparaten, die werken op batterijen en die worden gebruikt voor medische diagnoses, behandelingen en voor toezicht op de gezondheid van de passagier. Informeer Alitalia als u een apparaat van dit type moet gebruiken, met vermelding van merk, model en type van de voeding. Het Call Center zal de mogelijkheid tot gebruik verifiëren.

 

MEER INFORMATIE

Medische apparaten en batterijen

Passagiers die een door de FAA erkende draagbare zuurstofconcentrator (POC) of andere medische apparatuur gebruiken, mogen, in plaats van het MEDIF, een door hun eigen behandelend arts afgegeven certificaat indienen, met daarop de noodzakelijke zuurstoftoevoer en een verklaring dat de patiënt het veiligheidssignaal van het apparaat kan zien/horen en actie kan ondernemen. Zo niet, dan is er een begeleider nodig.

Na ontvangst van de goedkeuring van Alitalia voor draagbare medische apparatuur of kleine elektrische/elektronische apparatuur moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

 • - de batterij moet worden opgeborgen in de handbagage;
 • - de batterij(en) moet(en) apart zijn verpakt en zijn beschermd tegen kortsluiting;
 • er moet(en) voldoende batterij(en) worden meegenomen voor de gehele duur van de vlucht, waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele vertragingen (ongeveer 150% van de duur van de vlucht).

Voor lithiumbatterijen:

 • In het geval van alkaline- of lithiumbatterijen, moet de lithiuminhoud meer dan 2 gram maar minder dan 8 gram zijn. De spanning moet minder dan 100 Wh per batterij zijn.
 • voor lithium-ionbatterijen moet de wattage groter zijn dan 100 Wh, maar minder dan 160 Wh;
 • De gebruikte batterijen moeten van een type zijn dat voldoet aan de eisen van het Handboek van de Verenigde Naties betreffende beproevingen en criteria, deel III, subsectie 38.3.

BLINDE EN SLECHTZIENDE PASSAGIERS

Er is assistentie beschikbaar vanaf het aangewezen punt op de luchthaven tot aan de zitplaats in het vliegtuig. Dezelfde service is beschikbaar tijdens het uitstappen, om u te helpen van het vliegtuig naar de bagagehal of tot het punt waar u de luchthaven verlaat.

 

In Airbus-toestellen op middellange vluchten is een Kaart met veiligheidsinstructies beschikbaar voor blinde en slechtziende passagiers.

KAART MET VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Eenkaart met veiligheidsinstructies voor blinde en slechtziende passagiers is beschikbaar op middellange Airbus-vluchten. De kaart bevat alle veiligheidsinformatie voor de passagier in brailleschrift, met tactiele leesbare illustraties voor de blinden en in overeenstemming met de leesbaarheids- en kleurcontrastvereisten voor slechtzienden. De kenmerken van de kaart zijn als volgt:

 • Tekst met letters en kleuren voor slechtziende passagiers (en hun begeleiders);
 • Tekst is geschreven in braille;
 • 3D-illustraties die elementen tonen zoals de plaats van de nooduitgangen, de indeling van de cabine, instructies voor het vast- en losmaken van de veiligheidsgordel, de posities die moeten worden ingenomen in een noodgeval, het gebruik van de reddingsvest en het zuurstofmasker.

GELEIDEHONDEN OF HULPHONDEN VOOR GEHANDICAPTE PASSAGIERS

We verzoeken u om bij het reserveren aan te geven dat u wilt reizen met een geleidehond of hulphond. Wij raden u aan het hondenharnas te gebruiken en een muilkorf mee te nemen tijdens de kruisvlucht, indien nodig, op verzoek van de kapitein, om veiligheidsredenen. 

 

Het vervoer van een erkende geleide- of hulphond is gratis en is niet gebonden aan gewichtsbeperkingen. Houd er rekening mee dat in sommige landen speciale regels gelden voor het toelaten van dieren. Wij raden u aan deze regels te lezen voor u op reis gaat. Lees deze richtlijnen als u naar het Verenigd Koninkrijk wilt reizen met een erkende geleidehond.

ERKENDE GELEIDEHOND OF HULPHOND

De Europese Verordening 1107/2006 verplicht bedrijven om erkende hulphonden gratis in de cabine of het vrachtruim te houden. De definitie van erkende hulphonden wordt gegeven in DOC 30 van ECAC deel I, punt 5 Facilitering van het vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

 

Onder "erkende hulphonden" wordt verstaan alle geleidehonden en alle hulphonden die zijn getraind om een breed scala aan gehandicapten te helpen bij de dagelijkse activiteiten. Geleidehonden, die in de eerste plaats bereid zijn om hulp te bieden bij de mobiliteit van blinden of slechtzienden, worden opgeleid door een organisatie die erkend is of aangesloten is bij de Internationale Geleidehondenfederatie (IGDF). Hulphonden worden getraind door organisaties die voldoen aan de eisen van Internationale Hulphonden (ADI).

DIABETEN

Als u diabetes hebt, hebt u geen medische goedkeuring nodig om te mogen vliegen, mits u gedurende de 30 dagen vóór de vlucht niet opgenomen bent geweest in een ziekenhuis. Is dit wel het geval, dan moet uw arts het Medische informatieformulier (MEDIF) invullen. Dien dit formulier samen met het door u ondertekende Formulier A 'Informatie voor passagiers die speciale assistentie nodig hebben' in. De MEDIF moet op het moment van de boeking naar het Call Center worden gestuurd, volledig ingevuld, met een positief advies voor de reis en een indicatie of er al dan niet een begeleider nodig is.

Het is ook mogelijk om een speciale maaltijd aan te vragen tijdens de reservatie voor vluchten langer dan 3 uur. 

Draag de insuline, met de nodige hulpmiddelen voor de administratie, in uw handbagage. Het zal gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens de vlucht en niet onderhevig zijn aan het risico van veranderingen als gevolg van temperatuursveranderingen die zich in het ruim kunnen voordoen. Het is toegestaan om voldoende insuline in de cabine te nemen voor de gehele reis (heenvlucht, verblijf en terugreis). 

Om de veiligheidscontroles op de luchthaven te kunnen doorstaan is het voldoende om het originele certificaat van de behandelende arts te tonen, met een datum niet eerder dan 30 dagen.

TRANSPORT VAN MEDICIJNEN

Het transport van geneesmiddelen die ook in vloeibare vorm of in spuiten aan boord moeten worden genomen, is toegestaan voor persoonlijk gebruik, in voldoende hoeveelheden voor de gehele duur van de reis (heenvlucht, verblijf, terugvlucht).

 

Om door de veiligheidscontroles op de luchthaven te komen, moet u een medisch attest hebben, niet ouder dan 30 dagen, waarin de behoefte, de hoeveelheid en de wijze van inname en toediening van het geneesmiddel worden vermeld.

Licht het cabinepersoneel in als u naalden wilt gebruiken tijdens de vlucht. U krijgt een aparte container om ze weg te gooien. Bevestig geen intraveneuze apparaten aan de hoedendoos: ze kunnen het noodsysteem voor zuurstofmaskers verstoren.

 

Als uw vlucht wordt uitgevoerd door een van de alliantiemaatschappijen of andere partners, kunnen er andere beperkingen gelden. Neem in dergelijke gevallen contact met ons op voor vertrek.

VERVROEGDE INCHECKEISEN

Indien u speciale assistentie nodig hebt, meld u dan één uur voor de inchecktijd voor andere passagiers bij de incheckbalie. Als u met een rolstoel of een ander mobiliteitshulpmiddel reist, moet u inchecken:

 

 • - minstens één uur voor vertrek voor binnenlandse vluchten
 • - anderhalf uur eerder voor middellangeafstandsvluchten
 • - twee uur eerder voor langeafstandsvluchten
 

Alitalia zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat passagiers die assistentie nodig hebben en die de dienst niet ten minste 48 uur van tevoren hebben geboekt of die niet met de geplande aankomsttijd voor de incheckbalie verschijnen, aan boord worden gebracht, voor zover dit geen vertraging van de vlucht tot gevolg heeft.

TRANSIT IN FIUMICINO

Wanneer uw reisroute inclusief transit op de luchthaven van Fiumicino is, als u  gebruik maakt van een rolstoel en speciale assistentie nodig heeft tijdens het in- en uitstappen (WCHC en WCHS assistentie) om u de best mogelijke service te bieden en uw reiservaring aangenamer en serener te maken, is de minimale verbindingstijd tussen de ene en de andere vlucht:

 

 • 1:15 uur (tussen twee binnenlandse of internationale vluchten van/naar Schengenlanden of tussen een binnenlandse en een internationale vlucht van/naar Schengenlanden en omgekeerd) 
 • 1:30 uur ( tussen twee intercontinentale of intercontinentale en nationale of nationale en internationale vluchten naar/van niet-Schengenlanden, of intercontinentale naar internationale vluchten).
 

Neem vooraf contact op met het callcenter voor informatie en reserveringen.

 

Met vertrek vanuit Rome Fiumicino

 

Als u vertrekt vanuit Rome Fiumicino en u beschikt over een gehandicaptenkaart heeft u gratis toegang tot het Z.T.L. gebied. voor de deuren van de terminal. Door het invullen van het online formulier op de A.D.R. website. Bovendien kunt u profiteren van een langere stop dan de voorziene 15 minuten.

Voor langdurig verblijf A.D.R. aanbieden van een reeks gratis parkeerplaatsen Voor meer details klik hier.

 

Met vertrek vanuit Milaan Linate

 

Als u vertrekt vanuit Milaan Malpensa of Linate, vindt u hieronder alle informatie over de voor u gereserveerde parkeerplaatsen op deze pagina.