Italië, Europa en landen die niet tot de EU behoren

IDENTITEITSBEWIJS

Dankzij het verdrag van Schengen zijn de systematische controles aan de grenzen van de lidstaten van de EU afgeschaft en kunnen burgers van de EU-lidstaten vrij reizen met alleen hun identiteitsbewijs, mits dit geldig is voor reizen naar het buitenland en wordt erkend door het land van bestemming.

Meer informatie over de landen die deel uitmaken van het Schengengrondgebied

Raadpleeg de website van de POLITIE

PASPOORT

Voor EU-landen die het verdrag niet hebben ondertekend, en landen die geen deel uitmaken van de EU, is een paspoort vereist, tenzij er bilaterale overeenkomsten afgesloten zijn.

Voor bestemmingen buiten de EU raadpleegt u de IATA REISINFORMATIE.
Raadpleeg de website van de ambassade of het consulaat van uw land van bestemming.

Amerikaans paspoort:
een wijziging van de EU-regelgeving schrijft voor dat Amerikaanse paspoorten nog minimaal drie maanden na het verstrijken van de beoogde verblijfsperiode geldig moeten zijn.

VISUM

Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming of doorreis aan te vragen of een visum nodig is.

ITALIË

Naast een identiteitskaart, paspoort en rijbewijs (papieren of gelamineerd), zijn ook de documenten die worden vermeld in Italiaans Presidentieel Decreet 445/2000, geldig voor reizen in het land.

 

Raadpleeg de website van de POLITIE