• Het MilleMiglia Young-programma is beschikbaar voor alle MilleMiglia-leden tussen 14 en 25 jaar die ten tijde van de aanmelding woonachtig zijn in Italië, Vaticaanstad of San Marino. Als bewijs van woonplaats wordt het laatste correspondentieadres gebruikt dat door het lid in het MilleMiglia-profiel is opgegeven. 
 • Voor leden tussen 14 en 18 jaar is registratie onderhevig aan expliciete toestemming van een ouder of wettelijke voogd.
 • Voor leden tussen 14 en 18 jaar ligt de verantwoordelijkheid voor de certificering van de leeftijd van de minderjarige bij de ouders of wettelijke voogd.
 • Alitalia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele onjuiste informatie die wordt verstrekt door de leden, die strafbaar zijn op grond van de artikelen 483, 495 en 496 van het Italiaanse wetboek van strafrecht en de toepasselijke wetgeving
 • U komt in aanmerking voor het MilleMiglia Young-programma als u lid bent van het MilleMiglia-programma en voldoet aan de leeftijds- en woonplaatsvereisten die worden vermeld in de bepalingen.
 • Leden melden zich aan voor het programma door hun uitdrukkelijke toestemming te geven als ze zich registreren voor het MilleMiglia-programma, door hun profiel op de Alitalia-website bij te werken of door de Alitalia-klantenservice te bellen.
 • MilleMiglia Young-leden hebben recht op extra voordelen in aanvulling op de gebruikelijke voordelen van het MilleMiglia-programma. De voordelen van het MilleMiglia Young-programma zijn uiteengezet op de Alitalia-website.
 • Het MilleMiglia Young-lidmaatschap wordt automatisch beëindigd als het lid 26 jaar wordt. Alle aan het programma gekoppelde voordelen zijn dan niet meer beschikbaar. Het MilleMiglia-lidmaatschap wordt wel voortgezet, met alle voordelen van dit programma.
 • Leden kunnen het MilleMiglia Young-programma op elk gewenst moment verlaten voordat het lidmaatschap verloopt.
 • Als een lid het MilleMiglia Young-programma verlaat, hetzij wegens leeftijdsbeperkingen of op vrijwillige basis, blijven de tot op dat moment verdiende miles geldig in zijn of haar account.
 • Alitalia behoudt zich het recht voor de bepalingen betreffende deelname aan het MilleMiglia Young-programma, ook gedeeltelijk en op elk gewenst moment, te wijzigen nadat de klant van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld en met bescherming van zijn of haar eerder verworven rechten.
 • De voorwaarden van het MilleMiglia-programma prevaleren boven kwesties die niet aan de orde zijn gekomen in deze bepalingen.