2013-2015 Editie

2013-2015 Editie

REWARD-PROGRAMMA GETITELD 'MILLEMIGLIA PROGRAMMA 2013-2015' AANGEBODEN DOOR ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. EN ALITALIA LOYALTY S.P.A. ('ORGANISATOREN').

VOORWAARDEN MET INGANG VAN 1 JANUARI 2015 AANGEPAST

Art. 1 - Definities en algemene bepalingen

1.1 De termen en uitdrukkingen in deze voorwaarden worden als volgt omschreven, tenzij anders aangegeven:

 • 'Alitalia Loyalty' verwijst naar Alitalia Loyalty S.p.A., een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die onder de leiding en coördinatie valt van Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. gevestigd aan de Via Alberto Nassetti s.n.c., Fiumicino, Italië, met een kapitaal van EUR 500.000, C.F./P.IVA 1223187100 en Rome R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo - economische en administratieve index) nr. 1359262.
 • 'Luchtvaartmaatschappij' of 'Alitalia' verwijst naar Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. gevestigd aan de Via Alberto Nassetti, 00054 Fiumicino, Italië, met een kapitaal van EUR 50.000,00, C.F./P.IVA 13029381004, Rome R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo - economische en administratieve index) nr. 1418603, alsmede de bedrijven CAI First S.p.A. en CAI Second S.p.A en Alitalia Cityliner S.p.A.
 • 'MilleMiglia-kaart' verwijst naar een plastic (klanten)kaart met daarop de voor- en achternaam en persoonlijke numerieke code van het lid, die wordt uitgegeven door de organisatoren en waarmee klanten van diensten kunnen genieten die onderdeel zijn van het programma.
 • 'Co-brandedkaart' verwijst naar een geplastificeerde kaart met het logo van de organisatoren en een partner, die kan worden gebruikt als een klantenkaart en een creditcard en waaraan specifieke voordelen kunnen worden gekoppeld.
 • 'Exclusieve Clubs' verwijst naar de 'Ulisse Club', 'Freccia Alata Club' en 'Freccia Alata Plus Club'. Het lidmaatschap van deze Exclusieve Clubs wordt toegekend aan leden zoals uiteengezet in deze voorwaarden, en geeft hen recht op speciale diensten en voordelen.
 • 'SkyTeam-luchtvaartmaatschappij' of 'SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen' verwijst naar de partner dan wel partners die deel uitmaken van de SkyTeam-alliantie, zoals vermeld in Bijlage A, die kan worden bekeken op de website www.alitalia.com.
 • 'Programma-informatie' verwijst naar alle informatie met betrekking tot het programma die regelmatig wordt gepubliceerd op de website www.alitalia.com en/of in andere media die betrekking hebben op het programma, zoals folders, e-magazines, nieuwsbrieven, etc.
 • 'Algemene Vervoersvoorwaarden (of AVV)' verwijst naar de voorwaarden van de overeenkomst aangaande de levering van diensten van algemeen economisch belang bestaande uit het vervoer van passagiers en bagage, die bekeken kunnen worden op de website www.alitalia.com.
 • 'Klantenservice' verwijst naar de telefonische klantenservice waar leden informatie kunnen opvragen, boekingen kunnen maken en tickets, rewards en hulp kunnen aanvragen.
 • 'Miles' verwijst naar de meeteenheid van het programma. Miles kunnen worden gespaard bij de organisatoren en/of hun partners of kunnen worden aangeschaft bij Points International Ltd. Door miles van een bepaalde hoeveelheid te sparen, krijgen leden recht krijgen op het aanvragen en verkrijgen van rewards.
 • 'Kwalificatiemiles' verwijst naar de miles waarmee leden hun lidmaatschap van de Exclusieve Clubs kunnen verwerven of verlengen.
 • 'MilleMiglia Gallery' verwijst naar de catalogus die online beschikbaar is, waarin de rewards van het programma (anders dan reward-tickets, upgrades van de boekingsklasse en Cash&Miles) worden beschreven en die leden met de miles kunnen kiezen en aanvragen.
 • 'MM' is de afkorting van MilleMiglia
 • 'Partner' verwijst naar een luchtvaartmaatschappij of een onderneming of rechtspersoon die activiteiten verricht anders dan luchtvervoer (in dit geval bekend als een commerciële partner), die aan het programma is verbonden krachtens een specifieke overeenkomst. De partners van het programma staan vermeld in Bijlage A.
 • 'PIN' (persoonlijk identificatienummer) verwijst naar een geheime, persoonlijke code waarmee leden toegang hebben tot het speciale programma en andere online services op de website www.alitalia.com.
 • 'Points International Ltd.' verwijst naar het bedrijf dat is gemachtigd door de organisatoren, krachtens een specifieke overeenkomst om de verkoop en overdracht van miles om een reward te kunnen verkrijgen, te beheren.
 • 'Reward' verwijst naar het vliegticket of andere beloning zoals bedoeld in deze voorwaarden die kan worden verkregen met behulp van de miles verdiend in overeenstemming met de procedures uiteengezet in deze voorwaarden, op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.
 • 'MilleMiglia-programma' of 'Programma' verwijst naar dit rewardsprogramma dat als doel heeft om de loyaliteit te bevorderen onder de klanten van de organisatoren, en dat van 1 januari 2013 tot 31 december 2015 geldig is, tenzij het wordt verlengd.
 • 'Organisatoren' van het MilleMiglia-programma verwijst naar Alitalia en Alitalia Loyalty.
 • 'MilleMiglia-voorwaarden' verwijst naar de voorwaarden en bepalingen in dit document, op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie, waarmee de werking van het MilleMiglia-programma wordt beheerd.
 • 'Crediteren van ontbrekende miles' verwijst naar het crediteren van miles naar de account van een lid na het tijdstip waarop deze creditering normaal gesproken automatisch had moeten plaatsvinden.
 • 'Reispapieren' verwijst naar een document dat de afgifte van een elektronisch ticket (e-ticket) bewijst.
 • 'Seri Jakala' verwijst naar het bedrijf dat is aangesteld door de organisatoren, middels een specifieke overeenkomst, voor het beheer van de rewardscatalogus genaamd 'MilleMiglia Gallery' en voor het uitvoeren van de activiteiten en functies die nodig zijn zodat leden rewards kunnen aanvragen uit de 'MilleMiglia Gallery'.
 • 'SkyTeam' verwijst naar de luchtvaartalliantie opgericht op 22 juni 2000, waarnaar wordt verwezen in de lijst in Bijlage A bij deze voorwaarden.
 • 'Lid' verwijst naar een natuurlijke persoon die deelneemt aan het programma door zich erbij aan te sluiten en de voorwaarden te accepteren en wiens naam staat vermeld op de kaart.
 • 'Kwalificatievluchten' verwijst naar alle vluchten die zijn gemaakt met tickets met een boekingsklasse waarmee kwalificatiemiles kunnen worden verdiend.

1.2 Deelname van leden aan het programma is gratis en onder voorbehoud van aansluiting in overeenstemming met deze voorwaarden. Door zich bij het programma aan te sluiten, aanvaarden de leden deze voorwaarden volledig evenals eventuele wijzigingen daarop.
1.3 De organisatoren behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, geheel of gedeeltelijk en te allen tijde, aan deze voorwaarden, de regels en bepalingen voor deelname aan het programma, de rewards, de tabellen voor het verwerven en gebruiken van miles, het systeem voor het verdienen van kwalificatiemiles en de deelname aan een partnerprogramma. Leden krijgen tijdig bericht over enige wijzigingen of toevoegingen, via publicatie op de website www.alitalia.com en/of via de programma-informatie. Leden hebben geen recht om aanspraak te maken op enige terugbetaling of vergoeding van de organisatoren naar aanleiding van wettelijk verplichte wijzigingen.
1.4 Voor meer informatie over het Programma, zie het onderdeel MilleMiglia op de website www.alitalia.com of bel de klantenservice op een van de telefoonnummers vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.

Art. 2 - Voorwaarden voor lidmaatschap en deelname

2.1 Alle natuurlijke personen die betalende passagiers zijn op vluchten en/of goederen en diensten hebben gekocht van de organisatoren en/of partners, die ten minste 14 jaar oud zijn en die bij registratie een persoonlijk voorkeurspostadres (dat voor de doeleinden van deelname aan het programma de verblijfsgegevens en toepasselijkheid van het lid en/of geschiktheid voor plaatselijke promoties aangeeft) en persoonlijk e-mailadres voor de ontvangst van correspondentie over MilleMiglia en de MilleMiglia-kaart hebben verstrekt, komen in aanmerking voor deelname aan het programma. Niet-onafhankelijke minderjarigen kunnen zich uitsluitend voor het programma aanmelden na uitdrukkelijke toestemming van ouders of degenen met het ouderlijk gezag en deelname is de verantwoordelijkheid van de ouders of degenen met ouderlijk gezag en wordt beheerd door hen.
2.2 De organisatoren behouden zich het recht voor deelname aan het programma te weigeren voor degenen die niet voldoen aan de vereisten van deze voorwaarden of hen uit te sluiten van het programma als het niet voldoen aan de bovengenoemde vereisten later wordt ontdekt. Mocht de registratie voor het programma strijdig zijn met of niet voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen in deze voorwaarden, dan behouden de organisatoren zich het recht voor om de registratie van het lid in te trekken en de verdiende miles te annuleren die nog dienen te worden ingewisseld op het moment dat de herroeping wordt meegedeeld, en om eventuele eerder verkregen maar nog niet ingewisselde rewards ongeldig te verklaren.
2.3 Om deel te nemen aan het programma dient u zich te registreren via de website www.alitalia.com of contact op te nemen met de klantenservice. Registratie voor het MilleMiglia-programma vereist dat deze voorwaarden zijn gelezen en volledig worden aanvaard. Een andere manier om u te registreren voor het programma is via het lidmaatschap van een van de co-brandedkaarten die door de organisatoren worden uitgegeven in samenwerking met financiële partners, door leden die in het bezit zijn van dergelijke co-brandedkaarten en die zich nog niet eerder hebben geregistreerd voor het programma. In dat geval dienen individuele klanten zich te registreren door het invullen van hun persoonsgegevens op het daarvoor geschikte formulier, aangezien registratie voor het programma vereist is voor het bezit van dergelijke co-brandedkaarten. Zonder registratie voor het programma kan de aanmelding voor deze kaarten niet worden geaccepteerd en verwerkt. Bij de uitgifte van een lidmaatschapskaart voor een Exclusieve Club wordt een klant automatisch geregistreerd voor het programma.
2.4 Bij registratie wordt aan leden een persoonlijke numerieke code verstrekt die moet worden opgegeven bij het boeken van vluchten en het inchecken op de luchthaven om te zorgen voor bijschrijving van het betreffende aantal miles. De persoonlijke numerieke code die elk lid identificeert, is gekoppeld aan een account waarop verdiende miles worden bijgeschreven: (i) vanwege daadwerkelijk gemaakte (d.w.z. 'gevlogen') vluchten met Alitalia met betaalde vliegtickets (niet rewardtickets), (ii) vanwege daadwerkelijk gemaakte vluchten met partnerluchtvaartmaatschappijen met betaalde vliegtickets (niet rewardtickets), (iii) vanwege het gebruik van goederen en/of diensten die worden geleverd door de organisatoren, en (iv) vanwege de aankoop van producten en het gebruik van goederen en/of diensten die door andere partners worden geleverd, in overeenstemming met de voorwaarden die worden vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.
2.5 Bovendien ontvangen leden, op hun eigen e-mailadres, de PIN die vereist is om toegang te krijgen tot de speciale diensten voor hen, alsmede specifieke instructies over hoe zij dit moeten doen. Leden dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid van hun eigen PIN en de organisatoren kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor frauduleus gebruik ervan.
2.6 Leden krijgen hun MilleMiglia-kaart met hun persoonlijke gegevens en persoonlijke numerieke code afzonderlijk toegezonden na hun eerste vlucht of activiteit bij een partner. De MilleMiglia-kaart staat op naam van het lid en mag alleen worden gebruikt door de houder. De kaart blijft eigendom van de organisatoren en moet worden teruggegeven als dit door hen wordt verzocht of indien de deelnemer zich terugtrekt uit het programma. Wanneer de MilleMiglia-kaart kwijtgeraakt, gestolen of beschadigd is, dient het lid de klantenservice hiervan direct op de hoogte te stellen. De klantenservice kan dan de kaart opnieuw uitgeven of de betreffende account sluiten en een nieuwe account openen waarnaar het totale tegoed van verdiende miles zullen worden overgedragen. In dat geval ontvangt het lid een nieuwe code, een nieuwe MilleMiglia-kaart en een nieuwe PIN. De organisatoren zijn echter niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van de kwijtgeraakte of gestolen MilleMiglia-kaart voorafgaand aan de bovengenoemde kennisgeving. Als een PIN is kwijtgeraakt, dient het lid contact op te nemen met de klantenservice. Dit zal dan een nieuwe PIN uitgeven en deze verzenden naar het e-mailadres dat is verstrekt door het lid. Leden kunnen ook hun eigen PIN opvragen met behulp van de geschikte herkenningsfunctie op de website www.alitalia.com. Daartoe dienen leden er altijd voor te zorgen dat hun persoonlijke profiel en e-mailadres up-to-date zijn. Nadat een PIN is opgehaald, moeten leden om veiligheidsredenen hun PIN veranderen met de gegevensupdatefunctie op de website www.alitalia.com.

2.7 Elke registratie wordt uitgevoerd op naam van één enkel lid en vereist dat het lid zijn of haar eigen persoonsgegevens verstrekt en alle wijzigingen daarin meldt via de website of door contact op te nemen met de klantenservice. Het lid garandeert de juistheid van alle informatie die wordt verstrekt aan de organisatoren en is hiervoor als enige verantwoordelijk. Het is niet toegestaan om meerdere mensen onder dezelfde persoonlijke numerieke code of dezelfde account te registreren, tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden bepaald en op de website en/of in de programma-informatie vermeld. Als er meerdere codes of accounts zijn geregistreerd voor hetzelfde lid zullen de organisatoren, nadat zij het betreffende lid hiervan in kennis hebben gesteld, het tegoed van de verdiende miles overdragen naar één enkele account en de overige accounts sluiten. In een dergelijk geval zullen miles met betrekking tot dezelfde vlucht/service die zijn bijgeschreven op meerdere accounts op naam van hetzelfde lid slechts eenmaal worden bijgeschreven op de enkele geldige account.

2.8 De aankoop en overdracht van miles tussen verschillende accounts is niet toegestaan anders dan zoals uitdrukkelijk is voorzien in deze voorwaarden en vermeld op de website en/of in de programma-informatie.

2.9 Leden die waren geregistreerd voor eerdere MilleMiglia-programma's zullen automatisch worden geregistreerd voor het nieuwe programma, onverminderd hun recht op annulering van hun lidmaatschap. Leden kunnen het programma verlaten op elk moment voordat het lidmaatschap verloopt. In dat geval zullen de leden gebruik kunnen maken van de tot dat moment verdiende miles om aanspraak te maken op een reward; mogelijke resterende miles komen ten tijde van opzegging te vervallen. Leden dienen hun verzoek tot opzegging van het programma schriftelijk in te dienen, onder vermelding van hun persoonlijke numerieke code en vergezeld van een kopie van een geldig, ondertekend document. Dit dient te worden gestuurd naar het e-mailadres privacy@alitalia.it.

2.10 Leden mogen hun miles op geen enkele manier verkopen of verhandelen, behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden en vermeld op de website en/of in de programma-informatie. Noch mogen leden de voordelen verkregen door het programma verkopen of verhandelen, behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden en vermeld op de website en/of in de programma-informatie.

2.11 Leden mogen de gegevens met betrekking tot hun deelname aan het programma op geen enkele manier vervalsen of wijzigen en mogen geen valse of misleidende informatie geven of valse of misleidende informatie verstrekken om voordelen te behalen waar ze geen recht op hebben.

2.12 De organisatoren behouden zich het recht voor promotie-initiatieven aan te bieden aan specifieke groepen klanten. Door deel te nemen aan dergelijke promotie-initiatieven kan de klant een aantal voordelen verkrijgen in aanvulling op degene die worden geboden door het programma.

2.13 Programmaleden kunnen zich abonneren op de sociale inlogdienst, waarmee zij toegang krijgen tot alle MilleMiglia-services via de toegangscodes van hun favoriete sociale netwerk. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt als u zich abonneert op de dienst worden verzameld en geregistreerd door de organisatoren op papier, elektronisch en/of in computer- en/of telematica-indelingen, beveiligd en verwerkt met het meest geschikte middel voor het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de bepalingen van de 'Wet Bescherming van persoonsgegevens'.
2.14 Accounts van leden zijn strikt persoonlijk en in hun naam, wat betekent dat het niet mogelijk is om miles die door een andere persoon, met inbegrip van eventuele erfgenamen, met uitzondering van het daadwerkelijke lid, te hebben of te gebruiken.

Art. 3 - Gedragsregels en sancties

3.1 Deelname aan het programma door leden is onder voorbehoud van de inachtneming van alle voorwaarden en gedragsregels als bedoeld in deze voorwaarden.
3.2 Het is leden in het bijzonder verboden zich te gedragen op een manier die onjuist, aanstootgevend, respectloos of beledigend tegenover werknemers van de organisatoren of partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma, bedrijven of andere rechtspersonen is, of zich op enige wijze ongepast te gedragen aan boord van een vliegtuig of in zones voorbehouden voor leden, of te weigeren instructies gegeven door medewerkers van de luchtvaartmaatschappij of partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma, bedrijven of andere rechtspersonen op te volgen.

3.3 De organisatoren behouden zich het recht voor om maatregelen te nemen tegen leden die rewards en voordelen hebben ontvangen in strijd met de regels uiteengezet in deze voorwaarden.
3.4 De organisatoren behouden zich het recht tot uitsluiting van een lid van het programma en verdiende miles die nog niet volledig zijn gebruikt in te trekken, op het tijdstip waarop de uitsluiting is gemeld en om eventuele rewards nietig te verklaren die wel zijn verkregen, maar nog niet zijn ingeleverd, indien het lid in gebreke blijft om aan alle bepalingen van deze voorwaarden te voldoen en/of zijn of haar gedrag niet voldoet aan deze voorwaarden, aan wetgeving, aan de GCC's (Algemene Voorwaarden voor goederenvervoer) van de luchtvaartmaatschappij of die van de partnerluchtvaartmaatschappijen of, meer algemeen, aan andere geldende voorschriften of bepalingen. Bovendien behouden de organisatoren het recht om te allen tijde en in hun totale discretie, controles op accounts uit te voeren en, als er objectieve bewijzen van goede grond zijn gevonden, de MilleMiglia-kaart van het lid op te schorten terwijl ze de zaak onderzoeken. Terwijl het onderzoek nog in volle gang is, mag het betrokken lid mogelijk geen miles gebruiken of genieten van de voordelen en diensten die verband houden met het programma.

Art. 4 - Programmapartners

De lijst met programmapartners is opgenomen in Bijlage A van deze voorwaarden en op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. Deze lijst kan te allen tijde worden gewijzigd. De organisatoren zullen leden tijdig in kennis stellen van eventuele wijzigingen in de bovengenoemde lijst. Deze wijzigingen leiden niet tot het verlies van miles die eerder zijn verdiend door gebruik te maken van de diensten van een partner die is verwijderd uit de lijst.

Art. 5 – Miles

5.1 Miles is de standaard berekeningseenheid die wordt gehanteerd voor het programma door de organisatoren. Leden verdienen miles op vluchten van het bedrijf en op die van partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma, evenals bij de aanschaf van goederen en diensten van de organisatoren en commerciële partners. Leden die vliegen met de luchtvaartmaatschappij of met een van de SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen verdienen ook miles met code-sharingvluchten. Code-sharingvluchten die echter worden uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij en/of de partnerluchtvaartmaatschappijen in samenwerking met luchtvaartmaatschappijen die geen programmapartners zijn, geven leden geen recht op een tegoed aan miles, tenzij de reispapieren de IATA-code voor de luchtvaartmaatschappij of de partnerluchtvaartmaatschappijen in het vak van de vervoerder vermelden waardoor ze marketingcarriers worden.
5.2 Het aantal miles dat wordt verdiend met de vluchten wordt berekend op basis van het door IATA gehanteerde aantal directe mijlen (Ticketed Point Mileage of TPM) of het minimum aantal mijlen dat wordt voorzien door het programma tussen de luchthavens van vertrek en bestemming van de vlucht en op de gebruikte boekingsklasse, waarmee het vooraf geselecteerde tarief wordt bedoeld. Voor vluchten die bestaan uit meerdere trajecten worden miles bijgeschreven op basis van de afzonderlijke trajecten. Het aantal miles dat wordt bijgeschreven wordt opgegeven in de tabellen met verdiende miles beschikbaar op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie, die van kracht zijn op het moment dat het ticket voor elk traject is gebruikt. De inhoud van deze tabellen is alleen geldig gedurende de periode die wordt vermeld op de website www.alitalia.com. De geleverde diensten en aangeboden producten door partnerbedrijven die recht geven op miles worden aangegeven op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.
5.3 Om ervoor te zorgen dat miles automatisch worden bijgeschreven, moeten de deelnemers hun persoonlijke numerieke code vermelden bij het boeken van vluchten en moeten zij hun MilleMiglia-kaart tonen bij het inchecken op de luchthaven. Het is wellicht niet mogelijk om miles automatisch bij te schrijven op bepaalde luchthavens. Als miles niet automatisch worden bijgeschreven, hebben leden recht op het crediteren van ontbrekende miles door het indienen van een verzoek binnen een termijn van vier (4) maanden na het maken van de vlucht waarop de miles betrekking hebben, zoals gespecificeerd op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. Indien de diensten of producten van een commerciële partner worden gebruikt, moeten de leden hun persoonlijke numerieke code melden bij het boeken van de dienst of de aankoop van het product. Als voor diensten of producten die worden aangeboden door een partner geen miles worden bijgeschreven, dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met de klantenservice van de partner.
5.4 Indien een lid tevens is ingeschreven bij het loyaltyprogramma van een andere luchtvaartmaatschappij en met die luchtvaartmaatschappij vliegt, kan hij of zij geen dubbele miles bijgeschreven krijgen op de accounts van zowel dat programma als dit programma. Als de organisatoren vaststellen dat een lid op frauduleuze wijze dubbele miles heeft verkregen, behouden zij zich het recht voor om de onterecht bijgeschreven miles ongeldig te verklaren en het lid uit te sluiten van het programma, zonder afbreuk te doen aan enige verworven rechten, namelijk de mogelijkheid voor het lid om rewards met de verdiende miles te verwerven.
5.5 Tickets die zijn gekocht maar niet gebruikt, geven geen recht op miles. Miles als gevolg van het gebruik van de luchtvaartdiensten worden pas bijgeschreven op de account van het lid nadat de vluchten daadwerkelijk zijn gemaakt.


5.6 Eventuele vluchten aangekocht door leden maar gebruikt door anderen komen niet in aanmerking voor Miles.

5.7 De organisatoren behouden zich het recht voor om promotie-initiatieven of specifieke overeenkomsten aan te gaan waarmee miles kunnen worden toegekend op andere gronden en ter aanvulling op die welke zijn vastgesteld in deze voorwaarden; deze zullen worden vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.
5.8 Miles die zijn verkregen na gebruik van diensten of producten van commerciële partners worden beheerd door de regels die door deze partners bekend worden gemaakt, deze worden meestal geplaatst op hun websites (zie de links in Bijlage A).
5.9
Er kunnen geen miles worden verdiend met vluchten die als reward worden gemaakt.
5.10
Er kunnen geen miles worden verdiend op sommige speciale tarieven en/of boekingsklassen van de vluchten van de luchtvaartmaatschappij en/of diensten en producten van een partner en/of diensten of producten met bijzonder gereduceerde tarieven/prijzen. De organisatoren behouden zich echter het recht voor om miles toe te kennen voor deze speciale tarieven/prijzen tijdens specifieke promotiecampagnes, waarover de leden naar behoren op de hoogte zullen worden gesteld.
5.11Er kan geen aanspraak worden gemaakt op voordelen die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van de Exclusieve Clubs en er kunnen geen miles worden verdiend met vluchten die gratis zijn of die meer dan 40% korting bieden op het toepasselijke tarief (exclusief belastingen en toeslagen) en/of die worden geïdentificeerd door de kortingscodes ID en AD. Miles voor dergelijke vluchten die zijn gecrediteerd, zullen worden geannuleerd.
5.12 Er worden geen miles gecrediteerd voor vluchten met luchtvaartmaatschappijen die geen programmapartners zijn, zelfs als deze oorspronkelijk zijn geboekt via de luchtvaartmaatschappij of voor een ticket dat is uitgegeven voor de luchtvaartmaatschappij. Als echter één van de vluchten van de luchtvaartmaatschappij binnen 36 uur voor vertrek wordt geannuleerd en de vlucht wordt omgeboekt bij een luchtvaartmaatschappij die geen programmapartner is, heeft het lid nog steeds recht op het sparen van miles voor die vlucht.
5.13
Chartervluchten komen niet in aanmerking voor miles.

5.14 Programmapartners zijn de enige partijen die verantwoordelijk zijn voor de voorwaarden voor het toekennen van miles na het gebruik van hun diensten of de aankoop van hun producten en het desbetreffende tegoed. Leden die gebruik willen maken van diensten of producten van partners dienen de op dat moment toepasselijke voorwaarden te controleren bij de partners. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diensten of producten die worden aangeboden door hun partners. Eventuele klachten daarover moeten rechtstreeks aan de betreffende partners worden gericht.
5.15 Miles kunnen niet worden verhandeld door leden of worden omgezet in contant geld. De tussenhandel van de aankoop of verkoop van miles, overdracht van miles niet uitdrukkelijk vermeld en ongeautoriseerde aankopen van miles zijn eveneens verboden.
5.16 Miles verdiend door leden worden beschreven in hun overzicht, dat op de website www.alitalia.com kan worden bekeken. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van hun overzicht en eventuele klachten wordt slechts aanvaard indien zij betrekking hebben op activiteiten in de maand voorafgaand aan de datum van de klacht. Het overzicht wordt één maand na de laatste activiteit geacht te zijn goedgekeurd. In ieder geval behouden de organisatoren zich te allen tijde het recht voor om geen miles toe te kennen of om miles te annuleren die ten onrechte zijn toegewezen.
5.17 In geval van een gratis upgrade naar een hogere boekingsklasse, om operationele redenen toegewezen door de luchtvaartmaatschappij of een van de partnerluchtvaartmaatschappijen, zullen de leden het aantal miles overeenkomstig de boekingsklasse vermeld op het ticket en niet zozeer de daadwerkelijk gevlogen klasse, worden toegekend.
5.18 Na vierentwintig (24) maanden, gedurende welke het lid geen enkele activiteiten heeft uitgevoerd waarmee miles worden gespaard, zullen de organisatoren de verlopen miles op het account van het lid annuleren. Leden zijn verantwoordelijk voor het controleren van de vervaldatum van hun eigen miles. De organisatoren zijn niet verplicht om melding te maken van de annulering van miles ingevolge de bovenstaande bepalingen.
5.19 Deze beloningsregeling maakt het mogelijk om miles te verdienen tot 31 december 2015, onder voorbehoud van een eventuele verlenging van het programma (zie art. 1.1). Rewards kunnen worden ingewisseld door leden tot en met 30 juni 2016 en worden toegekend aan de rechtmatige eigenaar binnen een periode van maximaal zes (6) maanden na afloop van de regeling (dat wil zeggen op 30 juni 2016) op grond van presidentieel decreet nr. 430 van 26 oktober 2001, met uitzondering van rewards die bij het lid thuis moeten worden geleverd, in welk geval de voorwaarden van toepassing zijn die worden vermeld op de pagina's met betrekking tot deze initiatieven op de website www.alitalia.com. Miles die vóór 31 december 2015 zijn verdiend en op 30 juni 2016 nog niet zijn gebruikt, worden verwijderd uit de persoonlijke account van het lid, onder voorbehoud van een eventuele verlenging van het programma.

Art. 6 – Verdiende miles met vluchten door kinderen van leden

6.1 Leden met kinderen tussen de 2 en 13 jaar oud kunnen miles sparen op hun eigen account voor vluchten die hun kinderen hebben gemaakt met Alitalia.

6.2 Elk kind tussen de 2 en 13 jaar oud kan worden gekoppeld aan de MilleMiglia-code van slechts één ouder, met voorafgaande instemming en toestemming van de andere ouder.

6.3 Elk lid kan, als ouder, tevens meer dan één kind aan hun account laten koppelen.
6.4 Om dit programma te activeren, moet de ouder het formulier op de website www.alitalia.com invullen. Het toewijzen van de identificatiecode van het kind en het activeren van het programma in het systeem kan tot 30 dagen in beslag nemen, terwijl de nodige controles worden verricht. Wanneer het e-mailadres dat het lid verstrekt op het moment van registratie voor het initiatief verschilt van het adres in de ledendatabase van het programma zal het laatst verstrekte e-mailadres het vorige adres vervangen. Het nieuwe e-mailadres zal worden gebruikt voor alle toekomstige berichten door de organisatoren.
6.5 De miles die het kind verdient voor elke afzonderlijke vlucht zullen alleen worden gecrediteerd naar de account van de ouder (lid) waaraan het kind is gekoppeld, en dit gebeurt uitsluitend voor vluchten die zijn gemaakt nadat de identificatiecode die is toegekend aan het kind is verstrekt en volgens de voorwaarden van het MilleMiglia-programma die van kracht zijn op het tijdstip van de vlucht, tot een maximum van 100% van de gevlogen miles (= basismiles), zelfs als het tarief een hogere waarde aan miles vertegenwoordigt. Er kunnen geen miles worden verdiend met vluchten gemaakt door kinderen bij actietarieven waarmee tot maximaal 100 miles zijn te verdienen.
6.6 De miles die worden verdiend met vluchten die zijn gemaakt door kinderen kunnen nooit worden gebruikt voor het verkrijgen of vernieuwen van het lidmaatschap van de Exclusieve Clubs.
6.7 Ouders kunnen geen promotionele miles verdienen met vluchten die zijn gemaakt door hun kind. Vluchten van het kind zijn niet inbegrepen in de promotie-initiatieven aangeboden of gestart door het MilleMiglia-programma of door de organisatoren.

6.8 Miles worden bijgeschreven op het account van de ouder of het kind nu zonder begeleiding, met de ouders of met een derde partij vliegt. Als miles niet worden gecrediteerd, kan worden verzocht om het crediteren van ontbrekende miles, zoals voorzien in deze voorwaarden.

6.9 Op de 14de verjaardag van het kind wordt de koppeling van het kind aan de account van de ouder automatisch beëindigd. Voor de eerste activiteit kan de ouder of de persoon met ouderlijk gezag het kind inschrijven bij het programma door de identificatiecode van het kind te verstrekken. Vanaf dat moment verandert de identificatiecode van het kind in zijn of haar persoonlijke MilleMiglia-code en worden alle miles direct bijgeschreven op zijn of haar persoonlijk account.

6.10 Alleenreizende minderjarigen (jonger dan 18) die zich voor het MilleMiglia-programma aanmelden en persoonlijke informatie versturen, zijn onderworpen aan de toestemming en de verantwoordelijkheid van ouders of personen met het ouderlijk gezag en zullen door hen worden beheerd.
6.11 De organisatoren weigeren alle verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve informatie verstrekt door leden, wat strafbaar is op grond van Artikel 483, 495 en 496 van het Italiaanse wetboek van strafrecht en toepasselijke wetgeving.

Art. 7 – Betaling van bijdragen ter verkrijging van rewards

7.1 Om het benodigde aantal miles te bereiken voor het verkrijgen van een van de rewards van het programma, kunnen leden miles kopen, deze als geschenk ontvangen van andere deelnemers aan het programma of deze overgedragen krijgen van andere deelnemers aan het programma tegen een vergoeding. Overeenkomstig de bepaling van art. 3 van het Italiaans presidentieel decreet van 26 oktober 2001 zijn deze rechten onderworpen aan een maximum van 75% van het aantal miles dat nodig is om de reward te verkrijgen. Dit aantal wordt aangegeven in de tabellen op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. Voor het verkrijgen van een reward is het dus noodzakelijk om ten minste 25% van het aantal miles dat nodig is voor de reward te hebben verdiend.

7.2 Leden die zich op juiste wijze hebben geregistreerd voor het programma kunnen miles kopen voor, geven aan of overdragen aan zichzelf of andere geregistreerde leden van het programma door naar het MilleMiglia-gedeelte van de website www.alitalia.com te gaan, waar zij toegang hebben tot het portaal van Points International Ltd. Dit is een bedrijf dat door de organisatoren geautoriseerd is, door middel van een specifieke overeenkomst, om de dienst te beheren voor het aankopen/overdragen van miles. Het hoofdkantoor van dit bedrijf bevindt zich in de Canadese provincie Ontario (hierna aangeduid als 'Points.com').

Art. 8 – Rewards

8.1 Het MilleMiglia-programma biedt de rewards die hieronder van punt A) tot punt F) worden opgenoemd.
8.2
De organisatoren behouden zich het recht voor om andere soorten rewards die kunnen worden verkregen met het programma te bieden, bijvoorbeeld met betrekking tot promotie-initiatieven van beperkte duur of gereserveerd voor exclusieve Club Members. Rewards mogen op geen enkele wijze worden verkocht, geruild, geveild of toegewezen aan derden, tenzij de opdracht uitdrukkelijk is toegestaan onder deze voorwaarden. De tussenhandel in de verkoop of aankoop van rewards, de ongeoorloofde aankoop van rewards en het ongeoorloofde gebruik van rewards zijn eveneens verboden. In het geval van misbruik door een lid behouden de organisatoren zich te allen tijde het recht voor rewards te annuleren en/of in te trekken (zelfs wanneer een reis al is begonnen) en om het lid vergoeding van de volledige kosten van de reward te vragen. Wanneer het misbruik een rewardticket betreft, behouden de organisatoren zich het recht voor het lid het volledige tarief toepasselijk op dat moment voor dat onderdeel van de reis, naast de gebruikte miles, te vragen. Bovendien behouden de organisatoren zich het recht voor om verdere rechten met betrekking tot het lid, waaronder het recht op het eisen van schadevergoeding, uit te oefenen. Als rewards worden genoten met gebruik van miles die ten onrechte zijn verkregen, hebben de organisatoren het recht aanspraak te maken op schadevergoeding indien, nadat de ten onrechte verkregen miles zijn afgetrokken, het saldo van miles niet genoeg is voor de reward. Het bedrag van de reward zal worden berekend gebaseerd op de verkoopprijs van de miles van toepassing op het tijdstip van de gebeurtenis die leidt tot de schadevergoeding. Schadevergoeding kan ook worden geëist indien het miles-account van het lid een negatief milessaldo heeft. Het lid is verantwoordelijk voor het bewijzen dat er geen schade is toegebracht of dat de schade gering is.

A. Vliegticket

8.3 Leden kunnen rewards aanvragen op vluchten die worden uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij en door partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma. Er kunnen geen rewards worden aangevraagd voor code-sharingvluchten die worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die geen programmapartners zijn. Alle andere informatie met betrekking tot vluchten die in aanmerking komen voor rewards en andere rewards is beschikbaar op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.

8.4 Bestemmingen waarvoor en procedures waarmee rewards kunnen worden aangevraagd, zijn opgenomen in de betreffende rewardstabellen die beschikbaar zijn op de website www.alitalia.com, waar het aantal miles nodig voor elke bestemming, voor elke boekingsklasse en voor elk soort reward ook is aangegeven.
8.5 Rewards kunnen worden toegekend aan leden of aan andere personen opgegeven door leden. Rewardtickets mogen niet worden verhandeld of verkocht.
8.6 Na het verdienen van het vereiste aantal miles, kunnen leden een rewardvlucht boeken door het MilleMiglia-gedeelte van de Alitalia-website www.alitalia.com te bezoeken of door contact op te nemen met de klantenservice onder vermelding dat de boeking betrekking heeft op een reward. Boekingen door het inwisselen van miles kunnen niet worden gedaan via de reisbureaus of het ticketbureau van de luchtvaartmaatschappij of via reisbureaus van derde partijen.
8.7 Boekingen worden automatisch geannuleerd als het rewardvluchtticket niet wordt uitgegeven binnen de termijn die is aangegeven op het moment van boeking.
8.8 Aan leden zullen altijd luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen en andere aanvullende toeslagen in rekening worden gebracht die betrekking hebben op de reward, zoals gedetailleerd op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.
8.9 Elke reward die telefonisch is aangevraagd bij de klantenservice zal elektronisch worden verzonden. Luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen moeten per creditcard worden betaald. Leden kunnen een reward ook ophalen door rechtstreeks naar een van de ticketbureaus van het bedrijf te gaan na het maken van de boeking via de klantenservice. In dergelijke gevallen kunnen de luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen ook contant worden betaald en er moet mogelijk een uitgiftevergoeding worden betaald.
8.10 In het geval dat de aanvrager niet de houder van het betreffende MilleMiglia-account is, wordt er, bij de uitgifte van de reward, een kopie van de reisdocumenten opgestuurd naar het e-mailadres dat in het profiel van het lid is opgegeven om te bevestigen dat hij of zij bereid is om een rewardticket aan een begunstigde te geven, evenals naar het adres dat is opgegeven door de begunstigde. Indien er geen e-mailadres of faxnummer bekend is in het accountprofiel van het lid, is het niet mogelijk om rewards uit te keren aan andere begunstigden dan de accounthouder. 8.11 In het geval dat de reward is afgegeven aan een andere begunstigde dan de MilleMiglia-accounthouder, moet de begunstigde op het moment van inchecken de nodige documenten met betrekking tot de reward tonen: reisdocument, persoonlijk identiteitsbewijs, schriftelijke volmacht ondertekend door de accounthouder en een kopie van het identiteitsbewijs van de accounthouder en MilleMiglia-kaart.
8.12 Zitplaatsen aan boord van de vluchten van de luchtvaartmaatschappij die zijn gereserveerd voor reward-begunstigden zijn beperkt en de beschikbaarheid van rewards kan variëren afhankelijk van de datum, het seizoen en de bestemming. De organisatoren garanderen dat minimaal twee (2) rewardstoelen beschikbaar zijn wanneer de verkoop van stoelen op de vlucht begint tot aan het moment dat alle stoelen zijn verkocht. De beschikbaarheid van rewardstoelen op vluchten die worden uitgevoerd door partnerluchtvaartmaatschappijen is niet de verantwoordelijkheid van de organisatoren, maar van de partnerluchtvaartmaatschappij.
8.13 Bij iedere reward is het toegestaan om maximaal twee (2) keer over te stappen op luchthavens die tussen het punt van vertrek en de plaats van bestemming liggen. Aangevraagde tussenstops zijn niet toegestaan. Voor reisschema's waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan één SkyTeam-luchtvaartmaatschappij moet u de relevante beloningstabel van het SkyTeam raadplegen die beschikbaar is op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.
8.14 Personen die profiteren van specifieke tariefkortingen (zoals minderjarigen, studenten, gepensioneerden, enz.) hebben geen recht op enige vermindering van het aantal miles dat benodigd is voor rewards. Zij hebben recht op dezelfde rewards bij besteding van hetzelfde aantal miles als de andere leden.
8.15 Onder geen beding zullen miles die zijn besteed aan rewards weer worden gecrediteerd naar de account van het lid. Rewardtickets zijn geldig voor de duur van twaalf (12) maanden vanaf de datum van afgifte; dit kan niet worden verlengd.

8.16 De organisatoren behouden zich het recht voor om ter promotie rewardtickets aan te bieden met een beperkte looptijd van minder dan twaalf (12) maanden. Verlopen rewardtickets kunnen niet worden vervangen of gewijzigd.
8.17 Rewardtickets kunnen worden gewijzigd (wat betreft datum/tijd, bestemming, begunstigde en/of route en/of vervoerder) zolang dit gebeurt binnen de geldigheidsduur van de beloning (indien de begunstigde wordt gewijzigd, kan de eerder toegewezen stoel niet kan worden gegarandeerd). Wijzigingen worden gemaakt in ruil voor een contante betaling of een aftrek in miles (het van toepassing zijnde bedrag kan worden gevonden op de website www.alitalia.com) indien vereist door het type reward. Indien er door een wijziging in de route miles resteren, gaan deze verloren en worden deze in geen enkele omstandigheid teruggestort naar het lid. Eventuele wijzigingen dienen te worden gemaakt door het MilleMiglia-klantencentrum; wijzigingen die door andere kantoren van de organisatoren, de luchtvaartmaatschappij of reisbureaus van derden of andere luchtvaartmaatschappijen zijn niet toegestaan.
8.18 Verandering van route en/of de begunstigde van een gedeeltelijk gebruikt ticket kan alleen worden gemaakt tegen betaling van een vergoeding zoals aangegeven op de website Alitalia.com, waarbij de terugbetaling van de miles van de ongebruikte terugvlucht(en) en de afgifte van een overeenkomstige enkele-reisreward volgens de rewardtabel voor dit tickettype zal zijn.
8.19 Rewards kunnen niet worden gebruikt bij andere luchtvaartmaatschappijen dan deze vermeld op het ticket.
8.20 Geen wijziging van de begunstigde of vergoeding is toegestaan in het geval van een rewardticket dat afgegeven is en het daaropvolgende overlijden van het MilleMiglia-lid dat het ticket houdt.
8.21
De huidige Alitalia Algemene Voorwaarden voor het Vervoer van Passagiers en Bagage zijn van toepassing op de regels inzake aansprakelijkheid van vervoerders met betrekking tot vluchten voor de inwisseling van rewards (beschikbaar op de website www.alitalia.com).
8.22 Voor aantallen miles anders dan die zijn vermeld in de tabel, kunnen leden aanspraak maken op een rewardticket met speciale voordelen/beperkingen, zoals van tijd tot tijd gespecificeerd op de website www.alitalia.com, alsmede de procedures voor gebruik van deze rewards.
8.23 De geschatte waarde van individuele rewards wordt bepaald op basis van de vluchttarieven geldend op het moment waarop de reward is afgegeven.

B. Upgrade van boekingsklasse

8.24 Als beloning kunnen leden ook verzoeken om een upgrade van de reisklasse voor tickets die zijn aangeschaft voor vluchten (afzonderlijke trajecten) die worden uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij. De mogelijkheid tot upgraden is echter afhankelijk van de daadwerkelijke beschikbaarheid van beloningsstoelen aan boord van het vliegtuig in de hogere klasse. Deze stoelen zijn in aantal beperkt. De procedures en boekingsklassen waarvoor een upgrade mogelijk is en het aantal miles dat nodig is voor het verkrijgen van een upgrade worden gespecificeerd op de betreffende pagina's van de website www.alitalia.com en in de programma-informatie. Verzoeken om upgrades kunnen alleen worden gedaan nadat het ticket is uitgegeven en binnen de gestelde tijdsperiode en conform de toepasselijke procedure. De begunstigde van de service kan het lid zijn, en/of een door het lid aangegeven persoon die in het bezit is van een betaald ticket. Upgrades op de wachtlijst zijn niet toegestaan. Miles die worden gebruikt voor upgrades worden niet gerestitueerd en er zijn geen wijzigingen van de route en/of de datum en/of de begunstigde toegestaan voor upgrades die reeds zijn bevestigd. Miles ingewisseld voor vluchten waarop een upgrade was verkregen, komen overeen met het bedrag toegekend voor die vlucht in Economy-klasse. De voorwaarden van het oorspronkelijke ticket blijven geldig in het geval van een upgrade.

Christus. Charity-programma

8.25 Leden kunnen verdiende Miles gebruiken om een donatie te doen aan een vereniging die deelneemt aan het MilleMiglia Charity-programma door de instructies op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie op te volgen. Gedoneerde miles zijn niet terugvorderbaar en worden onder geen enkele omstandigheid gecrediteerd naar de account van het lid dan wel beschikbaar gesteld voor hergebruik door het lid. De tijden en procedures voor het gebruik van deze reward staan aangegeven op de Alitalia-website en dienen door de leden te worden gecontroleerd.

D- MilleMiglia Gallery

8.26 Leden van het MilleMiglia-programma kunnen verdiende Miles inwisselen voor reward-items en -diensten uit de online catalogus MilleMiglia Gallery die beschikbaar is op de website www.millemigliagallery.it. De tijden, catalogusrewards en procedures voor het gebruik hiervan zijn beschreven en worden beheerd op de Gallery-website en dienen te worden gecontroleerd door de leden.

E- Cash & Miles

8.27 Leden van het MilleMiglia-programma kunnen verdiende Miles gebruiken voor een korting bij de aanschaf van vliegtickets tegen openbare tarieven. De korting, de waarde waarvan varieert al naar gelang het aantal gebruikte miles, is uitsluitend van toepassing op vluchten uitgevoerd door Alitalia op Alitalia netwerk (code-sharevluchten zijn uitgesloten) en is van toepassing op de totale ticketprijs (inclusief belastingen, toeslagen en servicekosten) met een minimum van EUR 25 (gelijk aan 5000 miles) tot een maximum van 25% van de totale kosten van de aankoop. Cash & Miles is verkrijgbaar in verschillende valuta en in overeenstemming met regelingen vermeld op de website Alitalia.com bij aankoop van vliegtickets onder de voorwaarden en voor de perioden aangegeven op de website Alitalia.com en/of in de programma-informatie.
8.28 Miles toegekend voor vluchten gekocht met behulp van de Cash & Miles-aanbieding zijn vermeld in de voorwaarden van het MilleMiglia-programma op basis van het gekochte tarief. Voor alle zaken die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld, zie de Algemene voorwaarden van de promotie, die beschikbaar zijn op de Alitalia website.

F. Waardebonnen, vouchers en andere rewards

8.29 MilleMiglia-waardebonnen en -vouchers worden als reward-documenten beschouwd.
8.30 De organisatoren behouden zich het recht voor om andere rewards of andere mogelijkheden om miles te gebruiken aan te bieden, onder de betreffende bepalingen en voorwaarden op de Alitalia-website.

Art. 9 – Exclusieve Clubs

9.1 Leden die het vereiste aantal geldige miles of kwalificatievluchten aangegeven op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie (kwalificatiemiles of kwalificatievluchten kunnen worden verkregen tussen 1 januari en 31 december van elk jaar van de geldigheidsduur van het programma, met de diensten van de luchtvaartmaatschappij of van de SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen of andere partnerbedrijven, waar specifiek aangegeven) verdienen, worden automatisch kosteloos ingeschreven bij de Ulisse Club, de Freccia Alata Club of de Freccia Alata Plus Club. Lidmaatschap van een Exclusieve Club impliceert de toekenning door de organisatoren van de voordelen die worden gespecificeerd op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. De organisatoren behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze voordelen te wijzigen gedurende de looptijd van het rewardsprogramma, in welk geval zij de leden tijdig op de hoogte stellen. De organisatoren behouden zich het recht voor de status van Freccia Alata Plus Per Sempre te wijzigen en/of in te trekken voor zowel nieuwe als bestaande leden, waarbij leden ten minste 6 maanden van tevoren op de hoogte zullen worden gebracht. In aanvulling op het bovenstaande behouden de organisatoren zich het recht voor om bepaalde categorieën leden toe te staan om lid te worden van de Ulisse Club, de Freccia Alata Club of de Freccia Alata Plus Club in het kader van specifieke promotie-initiatieven.
9.2 Inschrijving bij de Ulisse Club, de Freccia Alata Club en de Freccia Alata Plus Club is geldig tot 31 maart van het tweede jaar na het jaar waarin de kwalificatiemiles werden verdiend of de kwalificatievluchten werden gemaakt waarmee de lidmaatschapsstatus werd toegekend, behalve als nadrukkelijk een andere datum wordt vermeld in het kader van specifieke promotie-initiatieven.
9.3 Het aantal vereiste kwalificatiemiles voor toegang tot de Exclusieve Clubs is simpelweg een drempelwaarde ter referentie en heeft geen invloed op de mogelijkheid om de verdiende miles te gebruiken voor het aanvragen van rewards, aangezien de kwalificatiemiles niet in mindering worden gebracht op het account van het lid op het moment van toetreding tot de Exclusieve Club, tenzij anders wordt aangegeven in het kader van een specifiek promotie-initiatief.
9.4 De lidmaatschapsstatus van de Ulisse Club, de Freccia Alata Club of de Freccia Alata Plus Club wordt toegekend vanaf het begin van de maand die volgt op de datum waarop het bereiken van de drempelwaarde aan miles die vereist is voor toegang tot de clubs wordt erkend in de beheersystemen van het programma.
9.5 De voordelen die verbonden zijn aan de Ulisse Club, de Freccia Alata Club en de Freccia Alata Plus Club worden niet verleend aan leden van het MilleMiglia-programma in gevallen zoals bedoeld in art. 5.12.
9.6 De organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor om leden de mogelijkheid te bieden om toegang te verkrijgen tot een of meer Exclusieve Clubs door hiervoor te betalen.

Art. 10 – Verwerking van persoonsgegevens

10.1 Houders: gelet op de rol van Alitalia Loyalty S.r.l. als mede-organisator en beheerder van het programma, overeenkomstig art. 5 van het Italiaans presidentieel decreet nr. 430/2001, zou Alitalia Loyality samen met Alitalia moeten worden gezien als de medehouder van gegevens met betrekking tot klanten die zijn ingeschreven bij het MilleMiglia-programma, op grond van en ten behoeve van art. 28 van de privacywet (Wetsbesluit 196/2003, zoals nadien gewijzigd en aangevuld). De bovengenoemde bedrijven hebben een gelijk belang wat betreft de doelstellingen van het programma en gelijke beslissingsbevoegdheid over het beheer daarvan.

10.2 Aangezien het voornaamste doel van Alitalia Loyality's het beheren en ontwikkelen van services met betrekking tot het klantenloyaliteitsprogramma is, is Alitalia Loyality door Alitalia als gevensverwerker benoemd op grond van en ten behoeve van art. 29 van de privacywet, met name wat betreft de rol van programmabeheerder en klantrelaties. Evenzo is Alitalia door Alitalia Loyalty benoemd als de gegevensverwerker, met name wat betreft het beheer van infrastructuur, systemen en beveiliging.
10.3 Alle persoonlijke gegevens die bij de registratie of later worden verwerkt door de houders in overeenstemming met de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, met name in overeenstemming met het privacybeleid.

10.4 Persoonsgegevens moeten worden verwerkt om de deelname van leden aan het programma te beheren, rewards aan de leden toe te wijzen, evenals andere voordelen en aanverwante diensten in verband met hun deelname aan het programma en hun status van kaarthouder, in overeenstemming met deze voorschriften. De houders zullen ook bepaalde categorieën gegevens verwerken die leden aanleveren wanneer zij zich inschrijven voor het programma op de website www.alitalia.com. Deze informatie heeft betrekking op maaltijdvoorkeuren en toegewezen stoelen op vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia en partners. Deze informatie is nodig om leden van het programma een meer persoonlijke service te kunnen bieden. Door de gewenste opties te selecteren en zich te registreren voor het programma op de website www.alitalia.com geven leden hun toestemming aan de houders om gegevens te gebruiken die wellicht informatie prijsgeven over hun gezondheidstoestand, godsdienst of etnische achtergrond (b.v. wanneer leden een diabetische maaltijd of een koosjer menu kiezen). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om een persoonlijke service te bieden aan leden. Gegevens kunnen soms worden doorgegeven aan externe dienstverleners (zoals personeel bij de check-inbalie dat niet in dienst is van Alitalia), uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Het verstrekken van dergelijke gegevens is optioneel en het nalaten hiervan zal geen gevolgen hebben voor de inschrijving van leden en hun deelname aan het programma.
10.5 De juiste uitvoering van de bovengenoemde gegevensverwerkende activiteiten houdt in dat persoonsgegevens van leden kunnen worden geraadpleegd door het verkooppersoneel van de houders en door externe dienstverleners in het kader van het programma (bijvoorbeeld direct marketingbedrijven en marktanalisten, klantencentra, standaardiseringsbedrijven, IT-dienstverleners of dienstverleners op het gebied van klantenservice) voor doeleinden die strikt verband houden met en essentieel zijn voor het beheer van het programma en, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming door de leden, voor het doen van commerciële mededelingen. Het verkooppersoneel van de houders treedt op als toezichthouders op de gegevens voor de houders, terwijl de laatstgenoemde bedrijven zullen optreden als verwerkers van deze gegevens. Een lijst van externe bedrijven die diensten verlenen die verband houden met het programma en die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens van leden, is verkrijgbaar ten kantore van de houders. De houders zullen ervoor zorg dragen dat de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de beginselen van noodzakelijkheid, rechtmatigheid, juistheid, gegevenskwaliteit en evenredigheid, en in ieder geval de vertrouwelijkheid van gegevens verzekeren. De verwerking van gegevens zal elektronisch, handmatig of op papier gebeuren en zal bestaan uit de vergelijking, indeling en berekening van de gegevens, alsmede uit de ordening en indeling ervan in lijsten, een en ander in overeenstemming met de minimale veiligheidseisen die nodig zijn voor het beschermen van het vertrouwelijke karakter van het onderwerp waarop de gegevens betrekking hebben en om te voorkomen dat zij door onbevoegde derden worden geraadpleegd. Alle gegevens, onderverdeeld in categorieën en/of clusters in geanonimiseerde vorm, kunnen worden gebruikt in de statistische analyses van de houders om de marketingvoorkeuren van de klanten te controleren. De houders zorgen er ook voor dat alle persoonlijke gegevens die betrekking hebben op leden van het programma uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met deelname aan het programma en voor het verzenden van organisatorische informatie aan leden met betrekking tot de status van hun lidmaatschap en het eventueel vervallen van voordelen die gekoppeld zijn aan het programma. Alle gegevens die door leden zijn verstrekt bij inschrijving en/of kan hierna kunnen ook worden gebruikt, onder voorbehoud van toestemming door het lid, voor het verzenden van commerciële berichten en voor direct marketingdoeleinden, evenals, en altijd onder voorbehoud van toestemming door het lid, ten behoeve van profilering en marktonderzoek. Iedere openbaarmaking of verspreiding van gegevens die niet wettelijk vereist of uitdrukkelijk is toegestaan door de leden wordt hierbij uitgesloten.
10.6 De website www.alitalia.com maakt gebruik van automatische systemen voor gegevenstracking die niet rechtstreeks worden beheerd door gebruikers (cookies). Cookies kunnen nuttig zijn om de navigatie op de website voor leden te vergemakkelijken en om leden te identificeren wanneer zij websitepagina's met betrekking tot het programma openen. Dit zorgt ervoor dat zij kunnen worden herkend en maakt het bijvoorbeeld onnodig dat zij opnieuw hun MilleMiglia-code/gebruikersnaam en PIN moeten invoeren om toegang te krijgen tot het speciale programmagedeelte op de website www.alitalia.com (Onthoud mijn gegevens) en andere gerelateerde diensten. Gebruikers die geen cookies wensen te ontvangen, kunnen hun browser zo instellen dat deze een melding geeft wanneer cookies worden verzonden. De gebruikers kunnen dan de cookies verwerpen die worden ontvangen van bepaalde websites (of alle cookies verwerpen). Cookies kunnen ook worden verwijderd uit de browser. De zoekmachine van Alitalia werkt ook zonder cookies. Als een gebruiker de cookies uitschakelt, zijn sommige functies echter mogelijk niet beschikbaar. Voor meer details en informatie over cookies verwijzen wij u naar het onderdeel Privacy op de website www.alitalia.com.
10.7 Persoonsgegevens zullen worden verwerkt gedurende de loop van het programma en daaropvolgende edities conform de voorwaarden van deze voorwaarden, en zullen nadat zij zijn verlopen en/of een lid zijn lidmaatschap heeft beëindigd uitsluitend worden bewaard voor het afhandelen van klachten en administratieve/boekhoudkundige geschillen. Na het verlopen van gegevens of terugtrekking uit het programma, zullen gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn die van toepassing is op de rechten van leden. Persoonsgegevens zullen niettemin worden bewaard voor profilering of direct marketingdoeleinden voor een periode van ten hoogste 12 dan wel 24 maanden vanaf de datum waarop deze werden geregistreerd, tenzij zij effectief zijn geanonimiseerd om te voorkomen dat identificatie van de betrokken partijen mogelijk is, zelfs indirect of door koppeling met andere databases. Alle persoonsgegevens waarvoor geen archivering nodig is in verband met het doel waarvoor zij werden verwerkt zullen worden verwijderd of geanonimiseerd door zowel de houders als alle externe partijen waaraan zij zijn bekendgemaakt voor de bovengenoemde doeleinden.
10.8 Bij registratie voor het programma moeten alle persoonsgegevens die zijn aangeduid met een sterretje (*) worden verstrekt met het oog op een volledige deelname aan het programma en bijbehorende initiatieven, en om te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Weigering om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, hetzij gedeeltelijk dan wel in hun geheel, tijdens de uitvoering van het programma, kan houders en externe dienstverleners die handelen in het kader van het programma weerhouden van een volledige uitvoering of het op correcte wijze voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het programma. Aan de andere kant is het verstrekken van persoonsgegevens die niet worden aangeduid met een sterretje (*) optioneel en zal het niet verstrekken hiervan op geen enkele wijze effect hebben op de registratie van het lid en diens deelname aan het programma.
10.9 Leden zullen worden voorzien van passende informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens die uitsluitend ten behoeve van het programma worden verzameld. Er zal afzonderlijk toestemming worden gevraagd voor alle doeleinden, indien de wet dit vereist. Met name hebben leden het recht om vrijuit hun keuzes met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens kenbaar te maken, waarbij zij tevens hun wensen kunnen vermelden met betrekking tot elk van de geïdentificeerde doeleinden, inclusief het verzenden van eventuele commerciële berichten en alle programma-informatie met uitzondering van organisatorische informatie betreffende hun lidmaatschapstatus en het vervallen van voordelen.
10.10 Betreffende leden hebben te allen tijde recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van hun persoonsgegevens, te weten wat de inhoud en herkomst hiervan is, de juistheid ervan te controleren of te verzoeken dat zij worden opgenomen, bijgewerkt of gecorrigeerd. Leden hebben ook het recht te verzoeken om verwijdering van gegevens of hun omzetting in een anonieme vorm, of om de blokkering van alle gegevens die zijn verwerkt in strijd met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en in alle gevallen om gegronde redenen bezwaar maken tegen de verwerking ervan, door het versturen van een ondertekend schriftelijk verzoek en daarbij een kopie te voegen van een geldig identiteitsbewijs, waarop Alitalia in samenwerking met Alitalia Loyalty zal reageren. Gebruik het volgende e-mailadres voor zaken die verband houden met de uitoefening van rechten ingevolge art. 7 van de privacywet: privacy@alitalia.it. De Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming biedt een speciaal formulier voor de betrokkenen, wat kan worden gedownload op haar website (www.garanteprivacy.it) en worden gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Houd er rekening mee dat het genoemde postadres uitsluitend en exclusief verzoeken van betrokken partijen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en verzoeken tot intrekking van het MilleMiglia Programma zal verwerken wanneer dat op hetzelfde tijdstip plaatsvindt. Bij een verzoek tot terugtrekking uit het programma kunnen houders andere procedures gebruiken die op de Alitalia website en/of in de programma-informatie zijn uiteengezet. Leden kunnen te allen tijde hun gegevens, aangegeven voorkeuren en verleende toestemmingen wijzigen, door hun MilleMiglia-profiel te updaten in het onderdeel gewijd aan het programma op de website www.alitalia.com of door rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.

Art. 11 - Schorsing of voortijdige beëindiging van het MilleMiglia-programma

11.1 De organisatoren kunnen het programma schorsen of beëindigen vóór de vervaldatum vermeld in art. 5.19. Dit kan uitsluitend met gegronde reden, in overeenstemming met artikel 1989 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Vroegtijdige beëindiging en, waar mogelijk, schorsing worden ten minste 30 dagen van tevoren of met zoveel mogelijk tijd vooraf of, in het geval van schorsing, onmiddellijk na de gebeurtenis daarvan, aan de leden medegedeeld. Deze mededeling kan door de organisatoren via de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie worden gedaan.
11.2 In het geval van voortijdige beëindiging van het programma kunnen leden in ieder geval gebruikmaken van de miles om rewards aan te vragen binnen 6 maanden na de vroegtijdige beëindiging van het Programma, op grond van art. 5.19. Na deze periode kunnen miles niet meer worden gebruikt.

Art. 12 – Verwijzing naar toepasselijke en tegenstrijdige regelgeving

12.1 Voor alles wat niet uitdrukkelijk wordt voorzien of geregeld in deze voorwaarden wordt verwezen naar de relevante wetgeving, met speciale verwijzing naar Italiaans presidentieel decreet nr. 430 van 26 oktober 2001 (gepubliceerd in staatsblad nr. 289 van 13 december 2001) aangaande 'Regelingen betreffende de herziening van de regels voor wedstrijden en beloningsprogramma's, evenals lokale evenementen' op grond van art. 19, lid 4, van wet nr. 449 van 27 december 1997
12.2 In geval van conflicten tussen de bepalingen van deze voorwaarden en het bovengenoemde decreet, heeft het laatste voorrang.

BIJLAGE A