Bevestigen

Of selecteer een land

IT US UK FR ES

EDITIE '1 JANUARI 2013 - 31 AUGUSTUS 2016' VERLENGD TOT 31 DECEMBER 2017.

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET REWARDSPROGRAMMA GETITELD 'MILLEMIGLIA-PROGRAMMA', AANGEBODEN DOOR ALITALIA – SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. EN ALITALIA LOYALTY S.P.A. (HIERNA 'ORGANISATOREN' GENOEMD), EDITIE '1 JANUARI 2013 - 31 AUGUSTUS 2016' EN VERLENGD TOT EN MET 31 DECEMBER 2017.

 

GEWIJZIGDE BEPALINGEN MET INGANG VAN 12 JANUARI 2017.

 

ART. 1 – DEFINITIES EN ALGEMENE VOORZIENINGEN

ART. 1 – DEFINITIES EN ALGEMENE VOORZIENINGEN

1.1 Op grond van en in overeenstemming met deze Bepalingen hebben de termen met een beginhoofdletter de volgende betekenis:

•  'Alitalia Loyalty' verwijst naar Alitalia Loyalty S.p.A., met de statutaire zetel aan Piazza Almerico da Schio, 3, Gebouw Bravo, Fiumicino (RM), Italië, met een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van EUR 500.000,00, waarvan de belastingcode, het btw-nummer en het registratienummer zijn geregistreerd in het vennootschapsregister van Rome onder nummer 1223187100, en R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo - economische en administratieve index) met nummer RM-1359262.

• 'Alitalia' verwijst naar Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., met de statutaire zetel aan Via Alberto Nassetti snc, Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), met een volledig volgestort maatschappelijk kapitaal van EUR 103.105.126,99, waarvan de belastingcode, het btw-nummer en het registratienummer zijn geregistreerd in het vennootschapsregister van Rome onder nummer 13029381004, en R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo - economische en administratieve index) met nummer RM-1418603.    

• 'Organisatoren' verwijst naar Alitalia en Alitalia Loyalty.

•  'Co-houders' verwijst krachtens artikel nr. 28 van wetsbesluit 196/2003 (Privacywetgeving) naar Alitalia en Alitalia Loyalty.

•  'MilleMiglia-programma' of 'Programma' verwijst naar het desbetreffende rewardsprogramma dat als doel heeft om de loyaliteit te bevorderen onder de klanten van de Organisatoren, en dat van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 geldig is, verlengd is tot en met 31 augustus 2016 en vervolgens weer is verlengd tot en met 31 december 2017.

•  'Programma-informatie' verwijst naar alle mededelingen betreffende het Programma die van tijd tot tijd worden gepubliceerd op de website www.alitalia.com en/of in andere media met betrekking tot het Programma (zoals brochures, e-magazines en nieuwsbrieven).

•  'MilleMiglia-Bepalingen' verwijst naar de voorwaarden in dit document, op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie, en die van toepassing zijn op het MilleMiglia-Programma.

•  'MM' is de afkorting die verwijst naar MilleMiglia.

•   'Miles' verwijst naar de meeteenheid van het programma.

•  'Reward' verwijst naar het vliegticket dat of een andere beloning die kan worden verkregen met behulp van de Miles die zijn verdiend in overeenstemming met de procedures die zijn uiteengezet in deze Bepalingen, op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

•  'Luchtvaartmaatschappij' verwijst naar Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

•  'SkyTeam-luchtvaartmaatschappij' verwijst naar een Partner van de alliantie van luchtvaartmaatschappijen die is opgericht op 22 juni 2000 onder de naam SkyTeam en waarnaar wordt verwezen in bijlage A, die beschikbaar is op de website www.alitalia.com.

•  'Etihad Airways Partners' of 'EAP' verwijst naar de partnerluchtvaartmaatschappijen die worden vermeld in bijlage A, die beschikbaar is op de website www.alitalia.com.

•  'MilleMiglia-kaart' verwijst naar de plastic kaart van het loyaliteitsprogramma die wordt uitgegeven door de Organisatoren.

•   'Lid' verwijst naar een natuurlijke persoon die lid wordt van het Programma door zich te registreren bij MilleMiglia, die de Bepalingen hiervan accepteert en wiens naam op de MilleMiglia-kaart staat vermeld.

•   'MilleMiglia-code' verwijst naar de persoonlijke cijfercode die is uitgegeven aan het Lid dat zich heeft ingeschreven voor het MilleMiglia-programma.

•   'Exclusive Clubs' verwijst naar de 'Ulisse Club', 'Freccia Alata Club' en 'Freccia Alata Plus Club'.

•   'Kwalificatiemiles' verwijst naar de Miles waarmee Leden hun lidmaatschap van de Exclusive Clubs kunnen verwerven of verlengen.

•   'Kwalificatievluchten' verwijst naar alle vluchten die zijn gemaakt met tickets met een boekingsklasse waarmee kwalificatiemiles kunnen worden verdiend.

•   'Bijschrijven van ontbrekende miles' verwijst naar het crediteren van Miles op het account van een Lid na het tijdstip waarop deze creditering normaal gesproken automatisch had moeten plaatsvinden.

•  'Co-branded Kaart' verwijst naar de plastic kaart die kan worden gebruikt als loyaliteitskaart en als creditcard en waaraan bepaalde voordelen gekoppeld kunnen zijn.

•   'Alitalia BusinessConnect', 'BusinessConnect' of 'ABC' is het gedeelte van het MilleMiglia-programma dat is bestemd voor Bedrijven (zoals hieronder gedefinieerd).

•   'Bedrijf' verwijst naar een juridische entiteit, individuele onderneming, btw-nummer of een beroepsvereniging, sportvereniging of religieuze vereniging.

•   'Beheerder' verwijst naar de contactpersoon van het Bedrijf.             

•   'Bedrijfscode' verwijst naar de code die wordt toegekend aan het Bedrijf voor deelname aan Alitalia BusinessConnect en voor het verdienen van Miles voor vluchten met Alitalia en Partners.

•   'BusinessConnect MilleMiglia-code' verwijst naar de code die wordt toegekend aan het Bedrijf voor het beheren van Miles, het verdienen van Miles bij commerciële partners en het aanvragen van Rewards.

•   'PIN' (persoonlijk identificatienummer) verwijst naar een geheime, persoonlijke code waarmee Leden en Bedrijven toegang hebben tot de speciale sectie Programma en andere online diensten op de website www.alitalia.com.

•   'Algemene Vervoersvoorwaarden (of AVV)' verwijst naar de voorwaarden van de overeenkomst aangaande de levering van diensten van algemeen economisch belang bestaande uit het vervoer van passagiers en bagage. Deze voorwaarden kunnen worden bekeken op de website www.alitalia.com.

•  'Reispapieren' verwijst naar een document dat de afgifte van een elektronisch ticket (e-ticket) bewijst.

•   'Klantenservice' verwijst naar de telefonische service waar Leden (zoals hieronder gedefinieerd) informatie kunnen opvragen, boekingen kunnen doen en tickets, Rewards en hulp kunnen aanvragen.

•  'BusinessConnect-klantenservice' verwijst naar de telefonische service waar Bedrijven informatie kunnen opvragen, boekingen kunnen doen en tickets, Rewards en hulp kunnen aanvragen.

•   'MilleMiglia Gallery' verwijst naar de online catalogus waarmee Leden en Bedrijven de verdiende Miles kunnen gebruiken om andere producten en diensten aan te vragen dan awardtickets, upgrades en Cash & Miles.

•   'Loylogic Inc.' verwijst naar het Bedrijf dat de Organisatoren hebben toegewezen voor het beheren van de rewardscatalogus van MilleMiglia Gallery en voor het uitvoeren van de vereiste functies en activiteiten voor Leden die Rewards in deze catalogus aanvragen.

•   'Points International Ltd.' of 'Points.com' verwijst naar het Bedrijf dat is gevestigd in de provincie Ontario, Canada, en dat de Organisatoren hebben aangewezen voor het beheren van de toewijzing en overdracht van Miles wanneer Rewards worden aangevraagd.

•  'Partner' verwijst naar een luchtvaartmaatschappij die, bedrijf dat of organisatie die werkzaamheden verricht anders dan luchtvervoer (in dit geval ook gedefinieerd als Commerciële partner) en die verbonden is aan het Programma en staat vermeld in Bijlage A.                      

1.2 Termen waarvan de enkelvoudige vorm is gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis in het meervoud en omgekeerd.

1.3 Deelname van Leden of Bedrijven aan het Programma is gratis en onder voorbehoud van acceptatie van deze Bepalingen. Door deel te nemen aan het Programma, gaan Leden of Bedrijven volledig akkoord met deze Bepalingen en eventuele wijzigingen daarop.

1.4 De Organisatoren behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen, geheel of gedeeltelijk en te allen tijde, aan deze Bepalingen, de voorwaarden voor deelname aan het Programma, de Rewards, de tabellen voor het verdienen en gebruiken van Miles, het systeem voor het verdienen van Kwalificatiemiles en de deelname aan een Partnerprogramma. Elke wijziging of aanvulling zal onmiddellijk worden medegedeeld aan de Leden en Bedrijven via publicatie op de website www.alitalia.com en/of via Programma-informatie. Leden en Bedrijven hebben geen recht op restitutie of vergoeding van de Organisatoren als gevolg van wijzigingen die wettelijk zijn vereist of die zijn gemaakt voor de naleving van geldende voorschriften.

1.5 Verdere informatie over het Programma kan worden verkregen via de sectie MilleMiglia van de website www.alitalia.com of door te bellen naar de Klantenservice (voor Leden) of de BusinessConnect-klantenservice (voor Bedrijven) op de nummers die staan vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

 

ART. 2 - BEGUNSTIGDEN

Begunstigden van Rewards zijn alle eindklanten, d.w.z. natuurlijke personen of rechtspersonen die de goederen en diensten aanschaffen die worden aangeboden binnen het MilleMiglia-programma overeenkomstig de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de huidige Bepalingen.

 

ART. 3 - VOORWAARDEN VAN LIDMAATSCHAP EN DEELNAME VOOR LEDEN

3.1 Alle natuurlijke personen die ten minste 14 jaar oud zijn en die betalende passagiers zijn op vluchten van Alitalia en/of Partnerluchtvaartmaatschappijen en/of die goederen en diensten hebben aangeschaft bij de Organisatoren en/of Partners, komen in aanmerking voor deelname aan het Programma. Voor een geldige inschrijving moeten deelnemers een postadres opgeven (dat de Organisatoren ook beschouwen als de woonplaats van het Lid, uitsluitend ten behoeve van deelname aan doelgerichte promotionele initiatieven) waar de MilleMiglia-kaart naartoe wordt verzonden, evenals een persoonlijk e-mailadres waarnaar de correspondentie voor het MilleMiglia-programma zal worden verzonden. Inschrijving van niet-onafhankelijke minderjarigen voor het Programma is alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of degenen met ouderlijk gezag en deelname is de verantwoordelijkheid van de ouders of degenen met ouderlijk gezag.

3.2 Om deel te nemen aan het Programma, dient u zich in te schrijven via de website www.alitalia.com of contact op te nemen met de Klantenservice of via andere kanalen die van tijd tot tijd worden bekendgemaakt door de Organisatoren. Registratie voor het MilleMiglia-programma vereist dat deze Bepalingen zijn gelezen en volledig worden aanvaard. Als u een aanvraag indient voor een co-branded kaart waarvoor lidmaatschap van het Programma is vereist, kunt u zich registreren voor het Programma door het desbetreffende formulier in te vullen, zodat uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Organisatoren en financiële Partners die de Kaart promoten.

3.3 Elke inschrijving wordt uitgevoerd op naam van één Lid en hiervoor moet dit Lid zijn of haar eigen persoonsgegevens verstrekken en alle wijzigingen daaraan doorgeven via de website of door contact op te nemen met de Klantenservice. Leden garanderen de juistheid van alle informatie die wordt verstrekt aan de Organisatoren en zijn hiervoor als enige verantwoordelijk. Het is niet mogelijk om meer dan één persoon te in te schrijven onder dezelfde persoonlijke cijfercode of hetzelfde account. Als er meerdere codes of accounts zijn geregistreerd voor hetzelfde Lid, zullen de Organisatoren, nadat zij het betreffende Lid hiervan in kennis hebben gesteld, het tegoed van de verdiende Miles overdragen naar één enkel account en de overige accounts sluiten. In een dergelijk geval zullen Miles voor dezelfde vlucht/dienst die zijn bijgeschreven op meerdere accounts op naam van hetzelfde Lid slechts worden bijgeschreven op één geldig account.

3.4Bij inschrijving wordt aan Leden een persoonlijke cijfercode (MilleMiglia-code) verstrekt die moet worden opgegeven bij het boeken van vluchten en het inchecken op de luchthaven om te zorgen voor bijschrijving van het desbetreffende aantal Miles. De persoonlijke cijfercode waarmee elk Lid kan worden geïdentificeerd, is gekoppeld aan een account waarop de volgende typen verdiende Miles worden bijgeschreven: (i) vanwege daadwerkelijk gemaakte (d.w.z. 'gevlogen') vluchten met Alitalia met betaalde vliegtickets (geen awardtickets), (ii) vanwege daadwerkelijk gemaakte vluchten met Partnerluchtvaartmaatschappijen met betaalde vliegtickets (geen awardtickets), (iii) vanwege het gebruik van goederen en/of diensten die worden geleverd door de Organisatoren, en (iv) vanwege de aankoop van producten en het gebruik van goederen en/of diensten die door andere Partners worden geleverd, in overeenstemming met de voorwaarden die worden vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

3.5 Bovendien ontvangen Leden op hun eigen e-mailadres de PIN die vereist is om toegang te krijgen tot de diensten, alsmede specifieke instructies over hoe zij dit moeten doen. Leden zijn als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van hun eigen PIN en de Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventueel frauduleus gebruik van deze code.

3.6 Leden ontvangen een MilleMiglia-kaart die is voorzien van hun persoonsgegevens en MilleMiglia-code nadat zij hun eerste vlucht met Alitalia en/of een Partnerluchtvaartmaatschappij hebben gemaakt, of andere activiteiten hebben uitgevoerd bij Commerciële partners. De MilleMiglia-kaart staat op naam van het Lid en mag alleen worden gebruikt door de houder. De Kaart blijft eigendom van de Organisatoren en moet worden teruggegeven als dit door hen wordt verzocht of indien het Lid zich terugtrekt uit het programma.

3.7 Wanneer de MilleMiglia-kaart is kwijtgeraakt, gestolen of beschadigd, dient het Lid de Klantenservice hiervan direct op de hoogte te stellen. De Klantenservice kan dan de kaart opnieuw uitgeven of het desbetreffende account sluiten en een nieuw account openen waarnaar alle verdiende Miles zullen worden overgedragen. In dat geval ontvangt het Lid een nieuwe code, een nieuwe MilleMiglia-kaart en een nieuwe PIN. De Organisatoren zijn echter niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van de kwijtgeraakte of gestolen MilleMiglia-Kaart. Als Leden hun PIN verliezen, kunnen ze deze opnieuw laten verzenden naar het e-mailadres dat is geregistreerd in hun profiel, via de speciale functie voor online aanvragen die beschikbaar is op de website www.alitalia.com. Daartoe dienen Leden er altijd voor te zorgen dat hun persoonlijke profiel en e-mailadres up-to-date zijn. Nadat een PIN is opgehaald, moeten leden om veiligheidsredenen hun PIN veranderen met de functie voor gegevensupdates op de website www.alitalia.com. Als Leden deze functie niet kunnen gebruiken of de gevraagde PIN niet ontvangen, kunnen ze voor hulp contact opnemen met de Klantenservice.

3.8 Het account van elk Lid is persoonlijk en staat op de eigen naam, wat betekent dat Leden geen Miles kunnen hebben of gebruiken die zijn verdiend door andere personen, waaronder eventuele erfgenamen.

3.9 De Organisatoren behouden zich het recht voor promotie-initiatieven aan te bieden aan specifieke groepen klanten. Door deel te nemen aan dergelijke promotie-initiatieven kan de Klant een aantal voordelen verkrijgen in aanvulling op die welke worden geboden door het Programma.

3.10 Leden van het Programma kunnen zich abonneren op de sociale inlogdienst, waarmee zij toegang krijgen tot alle MilleMiglia-diensten via de toegangsgegevens van hun favoriete sociale netwerk. De persoonsgegevens die worden verstrekt tijdens inschrijving voor de dienst, worden door de Organisatoren verzameld en geregistreerd op papier, in elektronische vorm en/of in computer-/telematica-indelingen, en worden beveiligd en verwerkt met geschikte middelen voor het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de voorzieningen van het Italiaanse wetsbesluit nummer 196 van 30 juni 2003 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

3.11 De Organisatoren behouden zich het recht voor om deelname aan het Programma te weigeren aan degenen die niet voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in deze Bepalingen of om hen uit te sluiten van het Programma indien later blijkt dat zij niet voldoen aan de bovengenoemde vereisten. Mocht de inschrijving voor of deelname aan het Programma strijdig zijn met de van toepassing zijnde voorzieningen in deze Bepalingen, dan behouden de Organisatoren zich het recht voor om de inschrijving van het Lid in te trekken en de verdiende Miles te annuleren die nog niet zijn ingewisseld op het moment dat de intrekking wordt meegedeeld, en om eventuele eerder verkregen maar nog niet ingewisselde Rewards ongeldig te verklaren.

3.12 Leden die waren geregistreerd voor eerdere MilleMiglia-programma's blijven in ieder geval geregistreerd voor het nieuwe Programma, onverminderd hun recht om annulering van hun lidmaatschap aan te vragen. Leden kunnen het Programma verlaten op elk moment voordat het Programma verloopt. In dat geval zullen de Leden gebruik kunnen maken van de tot op dat moment verdiende Miles om een Reward aan te vragen. Eventuele resterende Miles komen ten tijde van opzegging te vervallen. Leden dienen hun verzoek tot opzegging van het Programma schriftelijk in te dienen, onder vermelding van hun persoonlijke cijfercode en vergezeld van een kopie van een geldig, ondertekend document. Dit dient te worden gestuurd naar het e-mailadres privacy@alitalia.com. 

 

ART. 4 - MILES VOOR LEDEN

4.1 Miles zijn de standaardberekeningseenheid die de Organisatoren hanteren voor het Programma. Leden verdienen Miles op vluchten van het bedrijf en op die van Partnerluchtvaartmaatschappijen van het Programma, evenals bij de aanschaf van goederen en diensten van de Organisatoren en Commerciële partners. Leden verdienen Miles op alle vluchten die worden uitgevoerd door SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen, waaronder code-sharingvluchten, alsmede op code-sharingvluchten van Alitalia die worden uitgevoerd door Partnerluchtvaartmaatschappijen. Leden verdienen geen Miles op code-sharingvluchten van Alitalia en/of andere Partnerluchtvaartmaatschappijen die worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die geen Programmapartner zijn.

4.2 Het aantal Miles dat wordt verdiend met vluchten, wordt berekend op basis van het door IATA gehanteerde aantal directe mijlen (Ticketed Point Mileage of TPM) of het minimum aantal Miles dat in het Programma is voorzien tussen de luchthavens van vertrek en bestemming van de vlucht, en op basis van de gebruikte boekingsklasse en het vooraf geselecteerde vervoerstype dat het vooraf geselecteerde tarief aangeeft. Voor vluchten die bestaan uit meerdere trajecten worden Miles bijgeschreven op basis van de afzonderlijke trajecten. Het aantal Miles dat wordt bijgeschreven, wordt opgegeven in de tabellen met verdiende Miles beschikbaar op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie, die van kracht zijn op het moment dat het ticket voor elk traject wordt gebruikt. De inhoud van deze tabellen is alleen geldig gedurende de periode die wordt vermeld op de website www.alitalia.com. De geleverde diensten en aangeboden producten door Partners die recht geven op Miles worden aangegeven op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

4.3 Voor automatische bijschrijving van Miles moeten Leden hun persoonlijke cijfercode vermelden bij het boeken van vluchten en moeten zij hun MilleMiglia-kaart tonen bij het inchecken op de luchthaven. Het is op bepaalde luchthavens wellicht niet mogelijk om Miles automatisch bij te schrijven. Als Miles niet automatisch worden bijgeschreven, hebben Leden recht op het crediteren van ontbrekende Miles door het indienen van een verzoek binnen een termijn van vier (4) maanden na het maken van de vlucht waarop de Miles betrekking hebben, zoals gespecificeerd op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie. Indien de diensten of producten van een Commerciële partner worden gebruikt, moeten de Leden hun persoonlijke cijfercode melden bij het boeken van de dienst of de aankoop van het product. Als voor diensten of producten die worden aangeboden door een Partner geen Miles worden bijgeschreven, dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met de klantenservice van de Partner.

4.4 Als een Lid ook geregistreerd is bij het loyaliteitsprogramma van een Partnerluchtvaartmaatschappij en met die Luchtvaartmaatschappij vliegt, krijgt hij/zij geen dubbele Miles bijgeschreven op de accounts van beide Programma's. Als de Organisatoren vaststellen dat een Lid op frauduleuze wijze dubbele Miles heeft verkregen, behouden zij zich het recht voor om de onterecht bijgeschreven Miles ongeldig te verklaren en het Lid uit te sluiten van het Programma, alsook om alle Rewards die eerder zijn verkregen maar nog niet ingewisseld, te annuleren en om schadevergoeding te eisen.

4.5 Indien een Lid is ingeschreven bij het loyaliteitsprogramma van een Partnerluchtvaartmaatschappij en Miles heeft verdiend voor het MilleMiglia-programma, kunnen deze Miles onder geen beding worden overgedragen naar het account bij de Partnerluchtvaartmaatschappij en/of vice versa.

4.6 Gekochte, maar niet gebruikte tickets komen niet in aanmerking voor Miles. Miles als gevolg van het gebruik van luchtvaartdiensten worden pas bijgeschreven op het account van het Lid nadat de vluchten daadwerkelijk zijn gemaakt.

4.7 Vliegtickets die zijn gekocht door Leden maar die worden gebruikt door anderen komen niet in aanmerking voor Miles.

4.8 De aankoop en overdracht van Miles tussen verschillende accounts is niet toegestaan anders dan zoals uitdrukkelijk is gedefinieerd in deze Bepalingen en vermeld op de website en/of in de Programma-informatie.

4.9 De Organisatoren behouden zich het recht voor om promotie-initiatieven te ondernemen of specifieke overeenkomsten aan te gaan waarmee Miles kunnen worden toegekend op andere gronden en ter aanvulling op de gronden die zijn vastgelegd in deze Bepalingen. Dergelijke initiatieven zullen worden vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

4.10 Voor Miles die zijn verkregen na gebruik van diensten of producten van Commerciële partners gelden de regels die door deze Partners zijn medegedeeld. Deze worden meestal gepubliceerd op hun websites (zie de links in Bijlage A).

4.11 Er kunnen geen Miles worden verdiend met vluchten die worden gemaakt met awardtickets.

4.12 Er kunnen geen Miles worden verdiend bij sommige speciale tarieven en/of boekingsklassen op vluchten van de Luchtvaartmaatschappij en bij diensten of producten van de Organisatoren en/of Partners met bijzonder gereduceerde tarieven/prijzen. De Organisatoren behouden zich echter het recht voor om Miles toe te kennen voor deze speciale tarieven/prijzen tijdens specifieke promotiecampagnes, waarover de Leden naar behoren op de hoogte zullen worden gesteld.

4.13 Er kunnen geen Miles worden verdiend en er kan geen Exclusive Club-lidmaatschap worden verkregen met vluchten die gratis zijn of die meer dan 40% korting hebben op het geldende tarief (exclusief belastingen en toeslagen) en/of die de kortingscodes ID of AD hebben. Miles voor dergelijke vluchten die zijn gecrediteerd, zullen worden geannuleerd.

4.14 Er worden geen Miles bijgeschreven voor vluchten met Luchtvaartmaatschappijen die geen Programmapartners zijn, zelfs als deze oorspronkelijk zijn geboekt via de Luchtvaartmaatschappij of voor een ticket dat is uitgegeven voor de Luchtvaartmaatschappij. Als echter één van de vluchten van de Luchtvaartmaatschappij binnen 36 (zesendertig) uur vóór vertrek wordt geannuleerd en de vlucht wordt omgeboekt naar een Luchtvaartmaatschappij die geen Programmapartner is, heeft het Lid toch recht op het verdienen van Miles voor die vlucht.

4.15 Chartervluchten komen niet in aanmerking voor Miles.

4.16 Programmapartners zijn de enige partijen die verantwoordelijk zijn voor de voorwaarden voor het toekennen van Miles na het gebruik van hun diensten of de aankoop van hun producten en het desbetreffende tegoed. Leden die gebruik willen maken van diensten of producten van Partners dienen de op dat moment toepasselijke voorwaarden te controleren bij de Partners. De Organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diensten of producten die worden aangeboden door hun Partners. Eventuele klachten moeten rechtstreeks aan de desbetreffende Partners worden gericht.

4.17 Miles kunnen niet worden verhandeld door Leden of worden omgezet in contant geld. Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop of verkoop van Miles, de overdracht en aankoop van Miles zijn ook verboden, behalve waar dit uitdrukkelijk is toegestaan in de Programmabepalingen die zijn gepubliceerd op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie. In dit opzicht geldt dat, om het aantal Miles te bereiken dat nodig is voor de Rewards van het Programma, Leden die zich op juiste wijze hebben ingeschreven voor het Programma Miles kunnen kopen voor, geven aan of overdragen aan zichzelf of andere geregistreerde Leden van het Programma door naar het MilleMiglia-gedeelte van de website www.alitalia.com te gaan, waar zij toegang hebben tot de portal van Points International Ltd.

4.18 Leden mogen hun Miles op geen enkele manier verkopen of verhandelen, behalve indien dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Bepalingen en staat vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie. Ook mogen Leden de voordelen die zijn verkregen via het Programma niet verkopen of verhandelen, behalve indien dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze Bepalingen en staat vermeld op de website en/of in de Programma-informatie.

4.19 Miles die Leden hebben verdiend, staan vermeld in hun overzichten en zij kunnen deze bekijken op de website www.alitalia.com. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van hun overzicht en eventuele klachten wordt slechts aanvaard indien zij betrekking hebben op activiteiten in de maand voorafgaand aan de datum van de klacht. Het overzicht wordt één maand na de laatste activiteit geacht te zijn goedgekeurd. In ieder geval behouden de Organisatoren zich te allen tijde het recht voor om geen Miles toe te kennen of om Miles te annuleren die ten onrechte zijn toegewezen.

4.20 In geval van een gratis upgrade naar een hogere klasse die om operationele redenen is toegewezen door de Luchtvaartmaatschappij of een van de Partnerluchtvaartmaatschappijen, zal bij Leden het aantal Miles worden bijgeschreven dat hoort bij de boekingsklasse die staat vermeld op het ticket en niet de daadwerkelijk gevlogen klasse.

4.21 Na een periode van 24 (vierentwintig) maanden waarin het Lid geen activiteiten heeft uitgevoerd waarmee Miles kunnen worden verdiend, worden die Miles beschouwd als verlopen en zullen de Organisatoren deze verwijderen uit het account van het Lid. Leden zijn verantwoordelijk voor het controleren van de vervaldatum van hun eigen Miles. De Organisatoren zijn niet verplicht om melding te maken van de annulering van Miles ingevolge de bovenstaande voorzieningen.

4.22 Indien er vijf jaar na de datum waarop het account is geopend geen activiteit heeft plaatsgevonden met de kaart van het Lid, behouden de Organisatoren zich het recht voor om het account van het Lid te sluiten. Het Lid zal het recht hebben zich op elk gewenst moment opnieuw in te schrijven voor het MilleMiglia-Programma.

4.23 Met dit Programma voor Rewards kunnen Miles worden verdiend tot en met 31 december 2017. Leden kunnen Rewards inwisselen tot en met 31 januari 2018 en tot die tijd worden Rewards toegekend aan de rechtmatige eigenaar, met uitzondering van Rewards die bij het Lid thuis moeten worden geleverd. In dit geval zijn de voorwaarden van toepassing die worden vermeld op de pagina's met betrekking tot deze initiatieven op de websites www.alitalia.com en millemigliagallery.com.

 

ART. 5 - VERDIENDE MILES MET VLUCHTEN DOOR KINDEREN VAN LEDEN

5.1 Leden met kinderen tussen de 2 en 13 jaar oud kunnen Miles sparen op hun eigen account voor vluchten die hun kinderen hebben gemaakt met Alitalia.

5.2 Elk kind tussen de 2 en 13 jaar oud kan worden gekoppeld aan de MilleMiglia-Code van slechts één ouder, met voorafgaande toestemming van de andere ouder.

5.3 Elk MilleMiglia-lid kan tevens als ouder meerdere kinderen gekoppeld hebben aan zijn of haar account.

5.4 De ouder kan dit initiatief activeren door het formulier op de website www.alitalia.com in te vullen. Het toewijzen van de identificatiecode van het kind en het activeren van het promotie-initiatief in het systeem kan tot dertig (30) dagen duren. Tijdens deze periode worden de nodige controles verricht. Wanneer het e-mailadres dat het Lid verstrekt op het moment van registratie voor het initiatief verschilt van het adres in de ledendatabase van het programma, zal het laatst verstrekte e-mailadres het vorige adres vervangen. Het nieuwe e-mailadres wordt gebruikt voor alle toekomstige communicatie met Organisatoren.

5.5 Het aantal Miles dat het kind verdient voor elke vlucht wordt alleen bijgeschreven op het account van de ouder (het Lid) waaraan het kind is gekoppeld, uitsluitend voor vluchten die plaatsvinden nadat de aan het kind toegewezen identificatiecode is opgegeven en alleen wanneer wordt voldaan aan de regels van het MilleMiglia-programma die ten tijde van de vlucht van kracht zijn, tot een maximum van 100% van de gevlogen Miles (basismiles), zelfs indien het tarief een hoger aantal Miles heeft. Er kunnen geen Miles worden verdiend voor vluchten gemaakt door kinderen bij actietarieven waarmee tot maximaal 100 miles zijn te verdienen.

5.6 Miles die worden verdiend met vluchten die door kinderen worden gemaakt, zijn nooit Kwalificatiemiles die kunnen worden gebruikt om lid te worden van de Exclusive Clubs of om dit lidmaatschap te verlengen.

5.7 Ouders kunnen geen promotionele Miles verdienen met vluchten die zijn gemaakt door hun kind. Vluchten van het kind zijn niet inbegrepen in de promotie-initiatieven die worden aangeboden of gestart door het MilleMiglia-programma of door de Organisatoren, tenzij anders is vermeld.

5.8 Miles worden bijgeschreven op het account van de ouder, ongeacht of het kind zonder begeleiding, met de ouders of met een derde partij vliegt. Als Miles niet worden bijgeschreven, kan worden verzocht om bijschrijving van ontbrekende Miles, zoals voorzien in deze Bepalingen.

5.9 Op de 14de verjaardag van het kind wordt de koppeling van het kind aan het MilleMiglia-account van de ouder automatisch beëindigd. Voor de eerste activiteit kan de ouder of de persoon met ouderlijk gezag het kind inschrijven bij het Programma door de identificatiecode van het kind te verstrekken. Vanaf dat moment verandert de identificatiecode van het kind in zijn of haar persoonlijke MilleMiglia-code en worden alle Miles direct bijgeschreven op zijn of haar persoonlijk account.

5.10 Personen die jonger zijn dan 18 jaar en zich willen aanmelden voor het MilleMiglia-programma en daarbij persoonsgegevens moeten invoeren, dienen toestemming te vragen aan hun ouders of toegewezen voogd, aangezien dit onder hun verantwoordelijkheid valt.

5.11 De Organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele onjuiste informatie die Leden verstrekken. Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar op grond van de artikelen 483, 495 en 496 van het Italiaanse wetboek van strafrecht en onder toepasselijke wetten.

 

ART. 6 – EXCLUSIVE CLUBS VOOR LEDEN

6.1 Lidmaatschap van en deelname aan de Exclusive Clubs is voorbehouden aan Leden die natuurlijke personen zijn en is niet mogelijk voor Bedrijven. Leden die het vereiste aantal Kwalificatiemiles of Kwalificatievluchten verdienen dat staat aangegeven op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie, worden automatisch gratis ingeschreven bij de Ulisse Club, Freccia Alata Club of Freccia Alata Plus Club. Kwalificatiemiles kunnen elk jaar van het Programma worden verdiend van 1 januari tot en met 31 december door te reizen met vluchten die worden aangeboden door de Luchtvaartmaatschappij, de SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen of andere Partnerbedrijven, waar dit specifiek wordt aangegeven. Bij lidmaatschap van de Exclusive Club verlenen de Organisatoren u de voordelen die zijn gedefinieerd op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie. De Organisatoren behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze voordelen te wijzigen gedurende de looptijd van het rewardsprogramma, in welk geval zij de leden tijdig op de hoogte stellen. De Organisatoren behouden zich het recht voor de status van Freccia Alata Plus Per Sempre-leden te wijzigen en/of in te trekken voor zowel nieuwe als bestaande Leden, waarbij Leden ten minste zes maanden van tevoren op de hoogte zullen worden gebracht. In aanvulling op het bovenstaande behouden de Organisatoren zich het recht voor om aan bepaalde lidcategorieën toe te staan lid te worden van de Ulisse Club, de Freccia Alata Club of de Freccia Alata Plus Club in het kader van specifieke promotie-initiatieven.

6.2 Registratie bij de Ulisse Club, de Freccia Alata Club en de Freccia Alata Plus Club is geldig tot en met 31 maart van het tweede jaar na het jaar waarin de Kwalificatiemiles zijn verdiend of de Kwalificatievluchten zijn gemaakt waarmee de lidmaatschapsstatus is toegekend, behalve als nadrukkelijk een andere datum wordt vermeld in het kader van specifieke promotie-initiatieven.

6.3 Het aantal vereiste Kwalificatiemiles voor toetreding tot de Exclusive Clubs is simpelweg de referentiedrempel voor toegang tot de Club en heeft geen invloed op de mogelijkheid om de verdiende Miles te gebruiken voor het aanvragen van Rewards, aangezien de Kwalificatiemiles niet in mindering worden gebracht op het account van het Lid op het moment van toetreding tot de Exclusive Club, tenzij anders wordt aangegeven in het kader van een specifiek promotie-initiatief.

6.4 De lidmaatschapsstatus van de Ulisse Club, Freccia Alata Club of Freccia Alata Plus Club wordt verleend vanaf het begin van de maand volgend op de bevestiging dat de noodzakelijke Miles-drempel is bereikt in de systemen voor Programmabeheer.

6.5De voordelen die verbonden zijn aan de Ulisse Club, de Freccia Alata Club en de Freccia Alata Plus Club worden niet toegekend aan Leden van het MilleMiglia-programma in gevallen zoals omschreven in artikel 4.12.

6.6 De Organisatoren behouden zich het recht voor om op elk gewenst moment de Leden de mogelijkheid te bieden om te betalen voor toegang tot een of meer van de Exclusive Clubs.

 

ART. 7 - VOORWAARDEN VAN LIDMAATSCHAP EN DEELNAME VOOR BEDRIJVEN

7.1 Bedrijven met statutaire zetel of vestigingsplaats in Italië of in een land dat staat vermeld in de tabel die is gepubliceerd op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie, met uitzondering van reisbureaus, touroperators en Bedrijven die al een commerciële overeenkomst met Alitalia zijn aangegaan, en die reizen met Alitalia-vluchten waarvoor zij de tickets hebben gekocht, kunnen deelnemen aan BusinessConnect. De inschrijving is alleen geldig na het verstrekken van de gegevens van het Bedrijf (btw-nummer of ander gelijkwaardig identificatienummer, postadres en e-mailadres voor correspondentie over het Programma, volledige naam en geboortedatum van de Beheerder).

7.2 De Beheerder is de contactpersoon van het Bedrijf en moet worden opgegeven tijdens inschrijving. De Beheerder is belast met het beheer van het account van het MilleMiglia-programma van het Bedrijf.

7.3 Voor lidmaatschap van BusinessConnect moet u zich inschrijven via de website www.alitalia.com, via de speciale pagina of via andere kanalen die de Organisatoren van tijd tot tijd bekendmaken. Voor inschrijving voor het MilleMiglia-programma moet u deze Bepalingen lezen en aanvaarden.

7.4 Na inschrijving krijgt het Bedrijf twee cijfercodes: een Bedrijfscode om Miles te verdienen bij Alitalia en de Partners, en een MilleMiglia BusinessConnect-code om de Miles te beheren, Miles te verdienen bij Commerciële partners en om Rewards aan te vragen. Om Miles te verdienen voor vluchten die zijn gemaakt met Alitalia en de Partners, moet de Bedrijfscode worden opgegeven bij boeking en aankoop van de vlucht. De MilleMiglia BusinessConnect-code ter identificatie van elk Bedrijf komt overeen met een account waarop verdiende Miles worden bijgeschreven voor vluchten die zijn gekocht en gemaakt met Alitalia of Partners ("gevlogen") met betaalde vliegtickets, overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

7.5 De Beheerder die tijdens de inschrijving is opgegeven als vertegenwoordiger van het Bedrijf ontvangt op het opgegeven e-mailadres de PIN die nodig is voor toegang tot de specifieke diensten, evenals specifieke instructies om toegang te krijgen. De Beheerder is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de PIN van het Bedrijf en de Organisatoren zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor frauduleus gebruik hiervan.

7.6 Indien de PIN kwijt is, kan de Beheerder deze herstellen met behulp van de desbetreffende functie op de website www.alitalia.com. Hiervoor moet de Beheerder zorgen dat het e-mailadres van het Bedrijf te allen tijde up-to-date is. Om veiligheidsredenen moet de Beheerder na herstel van de PIN deze wijzigen met behulp van de relevante functie voor het bijwerken van gegevens op de website www.alitalia.com. De Beheerder moet de PIN ook regelmatig wijzigen met de relevante functie voor het bijwerken van gegevens op de website www.alitalia.com. Als het Bedrijf via de Beheerder deze functie niet kan gebruiken of de gevraagde PIN niet ontvangt, kan het voor hulp contact opnemen met de BusinessConnect-klantenservice.

7.7 Elke inschrijving wordt uitgevoerd op naam van één enkel Bedrijf en hierbij moet het Bedrijf de eigen gegevens verstrekken en alle wijzigingen daarin melden door contact op te nemen met de BusinessConnect-klantenservice. Het Bedrijf garandeert de juistheid van alle informatie die wordt verstrekt aan de Organisatoren en is hiervoor als enige verantwoordelijk. Het is niet mogelijk om meerdere Bedrijven in te schrijven onder dezelfde MilleMiglia BusinessConnect-code of hetzelfde account. Als meerdere codes of accounts geregistreerd zijn voor hetzelfde Bedrijf, zullen de Organisatoren het account met de minste verdiende Miles sluiten.

7.8 De Organisatoren behouden zich het recht voor deelname aan het Programma te weigeren voor Bedrijven die op het moment van inschrijving niet voldoen aan de vereisten die zijn gedefinieerd in deze Bepalingen of om hen uit te sluiten van het Programma, Miles te annuleren die nog niet zijn ingewisseld op het moment dat de uitsluiting wordt meegedeeld, evenals alle eerder verkregen maar nog niet aangevraagde Rewards ongeldig te verklaren indien na controles door de Organisatoren blijkt dat de Bedrijven niet voldoen aan de hierboven genoemde vereisten. Dergelijke controles, met als doel toezicht op de naleving van deze Bepalingen en het opsporen van fraude, kunnen te allen tijde worden uitgevoerd en zonder de Beheerder hierover vooraf te informeren.

 

ART 8 - MILES VOOR BEDRIJVEN

8.1Miles is de standaardberekeningseenheid die de Organisatoren hanteren voor BusinessConnect. Bedrijven kunnen Miles verdienen door Alitalia-tickets (055-tickets) te kopen en met Alitalia of Partners te vliegen. De lijst van Partners wordt gepubliceerd op de website www.alitalia.com, in de speciale sectie voor Bedrijven en/of in de Programma-informatie.

8.2 Het aantal Miles dat een Bedrijf verdient voor alle vluchtactiviteiten wordt berekend door een vermenigvuldigingsfactor van 7 Miles toe te passen op elke euro die is uitgegeven en waarvoor daadwerkelijk een vlucht is gemaakt, exclusief belastingen (onder 'belastingen' vallen luchthaven- en veiligheidsbelastingen, servicekosten en btw). De Organisatoren behouden zich het recht voor om tijdens specifieke perioden verbeterde promoties aan te bieden. De berekening gebeurt op basis van individuele vliegtickets die het Bedrijf heeft gekocht en waarmee de houder of werknemers/partners van het Bedrijf daadwerkelijk hebben gereisd, mits de Bedrijfscode is opgegeven tijdens het boeken en kopen van de vlucht. De verdiende Miles worden berekend op basis van het bestede bedrag, verdeeld over de afzonderlijke trajecten die zijn gevlogen met Alitalia of Partners, en hierop wordt de vermenigvuldigingsfactor toegepast die geldig is ten tijde van de vlucht. Voor alle tickets die zijn gekocht in een andere valuta dan de euro, wordt de officiële wisselkoers toegepast die de Luchtvaartmaatschappij hanteert.

8.3 Indien de Bedrijfscode niet wordt opgegeven op het moment van boeking, verdient het Bedrijf geen Miles en heeft het geen recht op bijschrijving van ontbrekende Miles, tenzij anders is aangegeven in de Programmabepalingen die zijn gepubliceerd op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

8.4 Er worden geen Miles verdiend op tickets die het Bedrijf heeft gekocht maar die niet worden gebruikt. Miles die zijn verdiend met het gebruik van luchtvaartdiensten worden pas bijgeschreven op het account van het Bedrijf nadat de vluchten daadwerkelijk zijn gemaakt, volgens de timing en voorwaarden die staan vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

8.5 Er kunnen geen Miles worden verdiend voor de volgende items: vluchten met awardtickets, chartervluchten, vluchten met speciale groepstarieven, vluchten die gratis zijn of die meer dan 40% korting hebben op het geldende tarief (exclusief belastingen en toeslagen) en/of die de kortingscodes ID of AD hebben. Miles voor dergelijke vluchten die zijn gecrediteerd, zullen worden geannuleerd.

8.6Er kunnen geen Miles worden verdiend bij sommige speciale tarieven en/of boekingsklassen op vluchten van de Luchtvaartmaatschappij en/of bij diensten of producten van de Organisatoren en/of Partners met bijzonder gereduceerde tarieven/prijzen. De Organisatoren behouden zich echter het recht voor om Miles toe te kennen voor deze speciale tarieven/prijzen tijdens specifieke promotiecampagnes, waarover de Bedrijven naar behoren op de hoogte zullen worden gesteld.

8.7 Indien de diensten of producten van een Commerciële partner worden gebruikt, moet het Bedrijf haar MilleMiglia BusinessConnect-code opgeven tijdens het boeken van de dienst of het kopen van het product. Als voor diensten of producten die worden aangeboden door een Partner geen Miles worden bijgeschreven, dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met de klantenservice van de Partner.

8.8 Voor Miles die zijn verkregen na gebruik van diensten of producten van Commerciële partners gelden de regels die deze Partners hebben bekendgemaakt: deze worden meestal geplaatst op hun websites (zie de links in Bijlage A).

8.9 Programmapartners zijn de enige partijen die verantwoordelijk zijn voor de voorwaarden voor het toekennen van Miles na het gebruik van hun diensten of de aankoop van hun producten en het desbetreffende tegoed. Bedrijven die gebruik willen maken van diensten of producten van Partners dienen de op dat moment geldende voorwaarden te controleren bij de Partners. De Organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diensten of producten die worden aangeboden door hun Partners. Eventuele klachten moeten rechtstreeks aan de desbetreffende Partners worden gericht.

8.10 Miles kunnen niet worden verhandeld door Bedrijven of worden omgezet in contant geld. Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop of verkoop van Miles, de overdracht en aankoop van Miles zijn ook verboden, behalve waar dit uitdrukkelijk is toegestaan in de Programmabepalingen die zijn gepubliceerd op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

8.11 Miles die Bedrijven hebben verdiend, staan vermeld in hun overzichten en zij kunnen deze bekijken op de website www.alitalia.com. De Beheerder is verantwoordelijk voor het controleren van de overzichten van het Bedrijf en eventuele klachten worden slechts aanvaard indien deze betrekking hebben op activiteiten in de maand voorafgaand aan de datum van de klacht. Het overzicht wordt één maand na de laatste activiteit geacht te zijn goedgekeurd. In ieder geval behouden de Organisatoren zich te allen tijde het recht voor om geen Miles toe te kennen of om Miles te annuleren die ten onrechte zijn toegewezen.

8.12 De Organisatoren behouden zich het recht voor om promotie-initiatieven te ondernemen of specifieke overeenkomsten aan te gaan waarmee Miles kunnen worden toegekend op andere gronden dan en ter aanvulling op de gronden die zijn vastgelegd in deze Bepalingen. Dergelijke initiatieven zullen worden vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie.

8.13 Met dit Programma voor Rewards kunnen Miles worden verdiend tot en met 31 december 2017. Bedrijven kunnen Rewards inwisselen tot en met 31 januari 2018 en tot die tijd worden Rewards toegekend aan de rechtmatige eigenaar, met uitzondering van Rewards die op het adres van het Bedrijf moeten worden geleverd. In dit geval zijn de bepalingen van toepassing die worden vermeld op de pagina's met betrekking tot deze initiatieven op de website www.alitalia.com.

 

ART. 9 – REWARDS

Miles die worden verdiend via het Programma kunnen worden gebruikt door Leden en Bedrijven om Rewards aan te vragen, zoals hieronder beschreven.

 

A – STANDAARD AWARDTICKET

9.1 De enige persoon die gerechtigd is om Rewards aan te vragen, is voor natuurlijke personen het Lid en voor Bedrijven de Beheerder. Leden (voor Bedrijven de Beheerder) kunnen het standaardawardticket (awardticket) aanvragen voor vluchten die worden uitgevoerd door de Luchtvaartmaatschappij of door Programmapartners van de Luchtvaartmaatschappij. Awardtickets kunnen niet worden verdiend voor code-sharingvluchten van Luchtvaartmaatschappijen die geen Programmapartner zijn. Alle andere informatie met betrekking tot vluchten die in aanmerking komen en andere Rewards is beschikbaar op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie. Het awardticket kan worden aangevraagd voor Economy-klasse of Business-klasse.

9.2 Awardtickets zijn geldig voor de duur van twaalf (12) maanden vanaf de uitgiftedatum. Dit kan onder geen enkele omstandigheid worden verlengd.

9.3 Awardtickets kunnen worden verkregen:

1) Door gebruik van Miles en een bijbetaling (overeenkomend met de waarde aan belastingen en toeslagen), zoals aangegeven op de website www.alitalia.com.

2) Door gebruik van uitsluitend Miles voor de totale som van de waarde van de Reward (overeenkomend met het tarief, belastingen en toeslagen), zoals vermeld op de website www.alitalia.com.

9.4 Bestemmingen waarvoor en procedures waarmee awardtickets kunnen worden aangevraagd, en het aantal vereiste Miles voor de tarieven van elke bestemming en elke boekingsklasse, worden getoond in de relevante Rewardtabellen die beschikbaar zijn op de website www.alitalia.com (tabellen Alitalia-rewards en Multicarrier-rewards).

9.5 De bijbetalingen of de Miles die nodig zijn voor de waarde van belastingen en toeslagen op awardtickets variëren en zijn afhankelijk van het moment waarop het ticket is uitgegeven, de vooraf geselecteerde luchthavens van vertrek en bestemming, en de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Deze worden online vermeld bij het aanvragen van awardtickets op de website www.alitalia.com of via de MilleMiglia-klantenservice (voor Bedrijven via de BusinessConnect-klantenservice).

[Link https://www.alitalia.com/it_it/supporto/contatti-assistenza/servizi-millemiglia.html]

9.6 Awardtickets kunnen worden toegekend aan Leden of aan andere personen die Leden hebben opgegeven (voor Bedrijven zijn dit mensen die de Beheerder heeft opgegeven). Awardtickets kunnen niet worden verhandeld of verkocht.

9.7 Na het verdienen van het vereiste aantal Miles kunnen Leden (voor Bedrijven de Beheerder) een awardticket boeken door het MilleMiglia-gedeelte van de website www.alitalia.com te bezoeken of door contact op te nemen met de Klantenservice (voor Bedrijven de BusinessConnect-klantenservice) en hierbij te vermelden dat de boeking betrekking heeft op een Reward. Boekingen door het inwisselen van Miles kunnen niet worden gedaan via de reisbureaus of ticketdesks van de luchtvaartmaatschappij of via reisbureaus van derden.

9.8 Boekingen worden automatisch geannuleerd als het awardticket niet wordt uitgegeven binnen de termijn die is aangegeven op het moment van boeken.

9.9 Awardtickets die telefonisch zijn aangevraagd bij de Klantenservice (voor Bedrijven de BusinessConnect-klantenservice) worden elektronisch verzonden. Alle bijbetalingen moeten worden voldaan met een creditcard. Leden (voor Bedrijven de Beheerder) kunnen awardtickets ook ophalen door naar een ticketkantoor van de Luchtvaartmaatschappij te gaan nadat de vlucht is geboekt bij de Klantenservice (voor Bedrijven via de BusinessConnect-klantenservice). In dergelijke gevallen kunnen bijdragen aan de kosten ook contant worden betaald en moet er mogelijk een uitgiftevergoeding worden betaald door het Lid.

9.10 In het geval dat de aanvrager niet de houder is van het desbetreffende MilleMiglia-account, wordt er bij de uitgifte van het awardticket een kopie van de reisdocumenten verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het profiel van het Lid (voor Bedrijven het e-mailadres van de Beheerder) om te bevestigen dat hij of zij bereid is om een awardticket aan een begunstigde te geven, evenals naar het adres dat is opgegeven door de begunstigde. Indien er geen e-mailadres bekend is in het accountprofiel van het Lid of het Bedrijf, is het niet mogelijk om Rewards uit te keren aan andere begunstigden dan het Lid (voor Bedrijven de Beheerder).

9.11 In het geval dat het awardticket is uitgegeven aan een begunstigde of klant die niet de MilleMiglia-accounthouder is, dient de begunstigde bij het inchecken de noodzakelijke documentatie voor het awardticket te kunnen overleggen: reisdocument, persoonlijk identiteitsbewijs, een geschreven machtiging die is ondertekend door het Lid (bij Bedrijven de Beheerder) en kopieën van het identiteitsbewijs van het Lid (bij Bedrijven de Beheerder) en van de MilleMiglia-kaart.

9.12 Zitplaatsen aan boord van de vluchten van de Luchtvaartmaatschappij die zijn gereserveerd voor begunstigden van awardtickets zijn beperkt en de beschikbaarheid van Rewards kan variëren afhankelijk van de datum, het seizoen en de bestemming. De organisatoren garanderen dat minimaal twee (2) rewardstoelen beschikbaar zijn wanneer de verkoop van stoelen op de vlucht begint tot aan het moment dat alle stoelen zijn verkocht. De beschikbaarheid van rewardstoelen op vluchten van Partnerluchtvaartmaatschappijen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Organisatoren, maar onder die van de Partnerluchtvaartmaatschappijen.

9.13 Bij ieder awardticket is het toegestaan om maximaal twee (2) keer over te stappen op luchthavens die tussen de plaats van vertrek en de plaats van bestemming liggen. Aangevraagde tussenstops (stop-overs) zijn niet toegestaan. In het geval van een tussenstop moeten twee aparte awardtickets worden uitgegeven. Voor reisschema's waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere Partnerluchtvaartmaatschappijen of voor vluchten met Luchtvaartmaatschappijen die Programmapartners zijn, moet u de relevante tabel met Multicarrier-rewards raadplegen die beschikbaar is op de website www.alitalia.com.

9.14 Personen die profiteren van specifieke tariefkortingen (zoals minderjarigen, studenten, gepensioneerden, enz.) hebben geen recht op vermindering van het aantal Miles dat benodigd is voor awardtickets.

9.15 Onder geen beding zullen Miles die zijn besteed aan Rewards weer worden bijgeschreven op het account van het Lid of het Bedrijf, tenzij het awardticket niet is gebruikt, geheel of gedeeltelijk, vanwege oorzaken die toe te schrijven zijn aan Alitalia en onverminderd de uitzonderingen die staan vermeld op de website www.alitalia.com. Indien het awardticket niet of slechts gedeeltelijk wordt gebruikt, kunnen Leden (voor Bedrijven de Beheerder) verzoeken dat de Miles die zijn gebruikt voor de waarde van belastingen en toeslagen of bijbetalingen worden teruggeboekt.

9.16 De Organisatoren behouden zich het recht voor om ter promotie awardtickets aan te bieden met een beperkte looptijd van minder dan twaalf (12) maanden. Verlopen awardtickets kunnen niet worden vervangen of gewijzigd.

9.17 Awardtickets kunnen worden gewijzigd (wat betreft datum/tijd, bestemming, begunstigde, route en vervoerder), zolang dit gebeurt binnen de geldigheidsduur van de Reward (bij wijziging van de begunstigde kan de eerder toegewezen stoel niet worden gegarandeerd). Wijzigingen worden gemaakt in ruil voor een contante betaling of een aftrek in Miles (het van toepassing zijnde bedrag kan worden gevonden op de website www.alitalia.com) indien vereist door het type Reward. Indien er door een wijziging in de route Miles resteren, gaan deze verloren en worden deze onder geen enkele omstandigheid teruggeboekt naar het Lid (of het Bedrijf). Eventuele wijzigingen dienen te worden aangebracht door de MilleMiglia-klantenservice (bij Bedrijven de BusinessConnect-klantenservice). Wijzigingen door andere kantoren van de Organisatoren, reisbureaus van de Luchtvaartmaatschappij of derde partijen, of door andere Luchtvaartmaatschappijen zijn niet toegestaan.

9.18 Wijzigingen aan routes en/of de begunstigde van een gedeeltelijk gebruikt reisdocument kunnen alleen worden gemaakt door een toeslag te betalen, zoals vermeld op de website www.alitalia.com. Hierbij worden de Miles van de niet-gebruikte terugvlucht(en) teruggeboekt en een nieuwe Reward in de vorm van een nieuwe enkele reis uitgegeven op basis van de geldende rewardstabel.

9.19 Rewards kunnen niet worden gebruikt bij andere Luchtvaartmaatschappijen dan die staan vermeld op het ticket.

9.20 Als een awardticket is uitgegeven en het desbetreffende MilleMiglia-lid vervolgens overlijdt, worden er geen wijzigingen van de begunstigde gedaan en is restitutie niet toegestaan.

9.21 De huidige Alitalia Vervoersvoorwaarden voor Passagiers en Bagage zijn van toepassing op de regels inzake aansprakelijkheid van vervoerders met betrekking tot vluchten voor ingewisselde Rewards (beschikbaar op de website www.alitalia.com).

9.22 De geschatte waarde van individuele Rewards wordt bepaald op basis van de vluchttarieven die gelden op het moment waarop de Rewards worden uitgegeven.

 

B - UPGRADES VAN DE BOEKINGSKLASSE

9.23 Als Reward kunnen Leden (bij Bedrijven de Beheerders) ook een upgrade van de reisklasse aanvragen voor tickets die zijn aangeschaft voor vluchten (afzonderlijke trajecten) die worden uitgevoerd door de Luchtvaartmaatschappij. De mogelijkheid tot upgraden is echter afhankelijk van de daadwerkelijke beschikbaarheid van Reward-stoelen in de hogere klasse aan boord van het vliegtuig. Deze stoelen zijn in aantal beperkt. De procedures en boekingsklassen waarvoor een upgrade mogelijk is en het aantal miles dat nodig is voor het verkrijgen van een upgrade worden gespecificeerd op de desbetreffende pagina's van de website www.alitalia.com en in de Programma-informatie. Verzoeken om upgrades kunnen alleen worden gedaan nadat het ticket is uitgegeven en binnen de gestelde tijdsperiode en conform de toepasselijke procedure. De begunstigde van een upgrade kan het Lid zijn, en/of een door het Lid aangewezen persoon die in het bezit is van een betaald ticket (of een persoon aangewezen door de Beheerder). Upgrades op de wachtlijst zijn niet toegestaan. Miles die worden gebruikt voor upgrades worden niet gerestitueerd en er zijn geen wijzigingen van de route en/of de datum en/of de begunstigde toegestaan voor upgrades die reeds zijn bevestigd. Miles ingewisseld voor vluchten waarop een upgrade was verkregen, komen overeen met het aantal toegekend voor die vlucht in Economy-klasse. De voorwaarden van het oorspronkelijke ticket blijven geldig in het geval van een upgrade.

 

C - LIEFDADIGHEID

9.24 Leden (of Bedrijven) kunnen verdiende Miles gebruiken om donaties te doen aan een non-profitorganisatie of een liefdadigheidsdoel door de instructies op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie op te volgen. Gedoneerde Miles zijn niet restitueerbaar en worden onder geen enkele omstandigheid weer bijgeschreven op het account van het Lid of Bedrijf, of beschikbaar gesteld voor hergebruik door het Lid of Bedrijf. De tijden en procedures voor het gebruik van deze Reward staan vermeld op de website www.alitalia.com en dienen door de Leden (of de Beheerder) te worden gecontroleerd.

D – MILLEMIGLIA GALLERY

9.25 Leden (of Bedrijven) kunnen verdiende Miles inwisselen voor Reward-items en -diensten uit de online catalogus MilleMiglia Gallery, die beschikbaar is op de website www.millemigliagallery.com. De tijden, catalogusrewards en procedures voor gebruik zijn gedefinieerd en gereguleerd op MilleMiglia Gallery-website.

 

E - CASH & MILES, EXTRA ALITALIA-DIENSTEN, KORTINGEN, WAARDEBONNEN, VOUCHERS EN ANDERE REWARDS

9.26 Met Cash & Miles kunt u Miles volledig of gedeeltelijk gebruiken vanaf een minimum van 5.000 Miles voor korting op de aankoopprijs van vliegtickets volgens het normale tarief voor vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia (code-sharevluchten zijn niet inbegrepen) of voor gratis tickets.

9.27 Tickets die zijn uitgegeven met Cash & Miles moeten voldoen aan alle regels die van toepassing zijn op het geldende tarief dat het Lid (of de Beheerder) heeft gekozen tijdens de aanschaf, en moeten worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van dit tarief. Het combineren van een awardticket met de Cash & Miles-optie [link naar Cash & Miles-regels] of omgekeerd is niet toegestaan.

9.28 U kunt Miles verdienen met tickets die zijn uitgegeven met Cash & Miles op basis van de aangevraagde boekingsklasse en in overeenstemming met de tabellen die gelden op de datum van de vlucht.

9.29 Leden (of Bedrijven) kunnen hun verdiende Miles ook gebruiken om extra diensten aan te vragen die beschikbaar zijn op vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia, zoals extra bagage, Extra Comfort-stoelen en upgrades van de boekingsklasse. Extra diensten kunnen gratis worden verkregen met Miles, overeenkomstig de totale waarde van elke dienst.

9.30 De aanvullende diensten en informatie over de Miles die nodig zijn voor de aankoop moeten worden aangevraagd via de MilleMiglia-klantenservice (voor Bedrijven BusinessConnect-klantenservice).

[Link https://www.alitalia.com/it_it/supporto/contatti-assistenza/servizi-millemiglia.html]

9.31 Voor alle zaken die niet uitdrukkelijk in deze Bepalingen staan vermeld, raadpleegt u de Algemene voorwaarden van de initiatieven, die beschikbaar zijn op de website www.alitalia.com.

9.32 MilleMiglia-waardebonnen en -vouchers worden beschouwd als Rewards.

9.33 De Organisatoren behouden zich het recht voor om andere Rewards of andere mogelijkheden aan te bieden om Miles te gebruiken, volgens de relevante voorwaarden op de website www.alitalia.com. De Organisatoren behouden zich ook het recht voor om promotionele initiatieven uit te voeren voor het toewijzen van Rewards of het gebruik van Miles met een beperkte geldigheid of die zijn gereserveerd voor Exclusive Club-leden.

 

ART. 10 - GEDRAGSREGELS EN SANCTIES

10.1 Deelname aan het Programma door Leden of Bedrijven is onderhevig aan de naleving van alle voorwaarden en gedragsregels die in deze Bepalingen zijn gedefinieerd.

10.2 Het is Leden en Bedrijven in het bijzonder verboden zich te gedragen op een manier die onjuist, aanstootgevend, respectloos of beledigend is tegenover werknemers van de Organisatoren of Partnerluchtvaartmaatschappijen van het Programma, ondernemingen of andere rechtspersonen, of zich op enige wijze ongepast te gedragen aan boord van een vliegtuig of in zones die zijn voorbehouden aan Leden, of te weigeren om instructies op te volgen die zijn gegeven door medewerkers van de Luchtvaartmaatschappij of Partnerluchtvaartmaatschappijen van het Programma, Bedrijven of andere rechtspersonen.

10.3 Leden en Bedrijven mogen de gegevens met betrekking tot hun deelname aan het Programma op geen enkele manier vervalsen of wijzigen en mogen geen valse of misleidende uitspraken doen of valse of misleidende informatie verstrekken om voordelen te behalen waarop ze geen recht hebben.

10.4 Het is Leden en Bedrijven niet toegestaan Miles en/of Rewards op enigerlei wijze te verkopen, verhandelen, veilen of toe te wijzen aan derden, tenzij toewijzing uitdrukkelijk is toegestaan in deze Bepalingen. De tussenhandel in de verkoop of aankoop van Miles en/of Rewards, de ongeoorloofde aankoop van Rewards en het ongeoorloofde gebruik van Rewards zijn eveneens verboden.

10.6 De Organisatoren hebben het recht om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de accounts van de Leden en Bedrijven te controleren, met bijzondere aandacht voor het correct verdienen van Miles, het gebruik van deze Miles en het gebruik van Rewards op basis van diensten van Alitalia of van Partners. De Organisatoren behouden zich ook het recht voor om schadevergoeding te eisen als gevolg van incorrect gebruik van de kaart, Miles of Rewards.

10.7 De Organisatoren behouden zich het recht voor om Leden of Bedrijven uit te sluiten van het Programma, Kaarten in te trekken, waaronder de Freccia Alata Per Sempre-kaart, en om verdiende maar nog niet ingewisselde Miles te annuleren op het moment dat de uitsluiting wordt medegedeeld, alsook om alle Rewards die eerder zijn verkregen maar nog niet zijn ingewisseld ongeldig te verklaren indien het Lid of Bedrijf niet voldoet aan alle voorwaarden in deze Bepalingen en/of zijn of haar gedrag niet voldoet aan deze Bepalingen, de wet, de Algemene Vervoersvoorwaarden van de Luchtvaartmaatschappij of een van de Partnerluchtvaartmaatschappijen of, meer algemeen, aan elke andere toepasselijke regel of voorziening en hierdoor waarschijnlijk schade ontstaat aan de Organisatoren of Partners. De Organisatoren hebben ook het recht tot opschorting van de MilleMiglia-kaart van een Lid of Bedrijf indien hier op basis van objectief bewijs aanleiding voor is, voor de duur die zij nodig hebben om de zaak te onderzoeken. Terwijl het onderzoek nog bezig is, mag het betrokken Lid of Bedrijf mogelijk geen Miles gebruiken of profiteren van de voordelen en diensten die verband houden met het Programma.

10.8 Voor ieder misbruik of elke overtreding van de regels van de Bepalingen, fraude of misleidende verklaringen kunnen passende administratieve en/of juridische maatregelen worden genomen door de bevoegde overheden en de Organisatoren.

 

ART. 11 - PROGRAMMAPARTNERS

11.1 De lijst met Programmapartners voor Leden en Bedrijven is opgenomen in Bijlage A van deze Bepalingen en op de website www.alitalia.com en/of in de Programma-informatie. De Organisatoren zullen eventuele wijzigingen onmiddellijk mededelen aan de Leden en Bedrijven, met dien verstande dat de uitsluiting van een Partner uit de lijst onder geen enkele omstandigheden zal leiden tot het verlies van de Miles die zijn verdiend met de diensten die zijn geleverd door die Partner.

 

ART. 12 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.1. Gelet op de rol van Alitalia Loyalty S.p.A. als mede-organisator en beheerder van het Programma, overeenkomstig artikel 5 van het Italiaanse presidentieel decreet nr. 430/2001, moet Alitalia Loyalty worden beschouwd als co-gegevensbeheerder, samen met Alitalia, van gegevens over klanten die zijn ingeschreven bij het MilleMiglia-programma, op grond van en ten behoeve van artikel 28 van de privacywetgeving (Italiaans wetsbesluit 196/2003, zoals nadien gewijzigd en aangevuld). De bovengenoemde bedrijven hebben een gelijk belang wat betreft de doelstellingen van het Programma en gelijke beslissingsbevoegdheid over het beheer daarvan.

12.2 Aangezien de voornaamste doelstelling van Alitalia Loyalty het beheren en ontwikkelen van diensten met betrekking tot het loyaliteitsprogramma voor klanten is, is Alitalia Loyalty door Alitalia benoemd tot gegevensverwerker op grond van en ten behoeve van artikel 29 van de privacywet, met name wat betreft de rol van Programmabeheerder en klantrelaties. Tegelijkertijd is Alitalia door Alitalia Loyalty benoemd tot gegevensverwerker, met name ten aanzien van het beheer van infrastructuren, systemen en veiligheidsmaatregelen.

12.3 Alle persoonsgegevens die worden verstrekt tijdens inschrijving en daarna, worden door de houders verwerkt in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en met name in overeenstemming met de privacywetgeving.

12.4 Persoonsgegevens moeten worden verwerkt om de deelname van Leden aan het Programma te beheren, om Rewards aan de Leden toe te wijzen, evenals om andere voordelen en aanverwante diensten te bieden in verband met de deelname van Leden aan het Programma en hun status van kaarthouder, in overeenstemming met deze voorschriften. De houders zullen ook bepaalde categorieën gegevens verwerken die Leden aanleveren wanneer zij zich inschrijven voor het Programma op de website www.alitalia.com. Deze informatie heeft betrekking op maaltijdvoorkeuren en toegewezen stoelen op vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia en Partners. Deze informatie is nodig om Leden van het programma een meer persoonlijke service te kunnen bieden. Door de gewenste opties te selecteren en zich te registreren voor het programma op de website www.alitalia.com geven Leden hun toestemming aan de houders om gegevens te gebruiken die wellicht informatie prijsgeven over hun gezondheidstoestand, godsdienst of etnische achtergrond (b.v. wanneer Leden een diabetische maaltijd of een koosjer menu kiezen). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om een persoonlijke service te bieden aan Leden. Gegevens kunnen soms worden doorgegeven aan externe dienstverleners (zoals personeel bij een incheckbalie die niet van Alitalia is), uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Het verstrekken van dergelijke gegevens is optioneel en het nalaten hiervan zal geen gevolgen hebben voor de inschrijving van Leden voor en hun deelname aan het Programma.

12.5 De juiste uitvoering van de bovengenoemde gegevensverwerkende activiteiten houdt in dat persoonsgegevens van Leden kunnen worden geraadpleegd door het verkooppersoneel van de houder en door externe dienstverleners in het kader van het Programma (bijvoorbeeld direct-marketingbedrijven en marktanalisten, klantencentra, standaardiseringsbedrijven, IT-dienstverleners of dienstverleners op het gebied van klantenservice) voor doeleinden die strikt verband houden met en essentieel zijn voor het beheer van het Programma en die onderhevig zijn aan voorafgaande toestemming door de Leden, voor commerciële berichten. Het verkooppersoneel van de houders treedt op als toezichthouders op de gegevens voor de houders, terwijl de laatstgenoemde bedrijven zullen optreden als verwerkers van deze gegevens. Een lijst van externe bedrijven die diensten verlenen die verband houden met het Programma en die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens van Leden, is verkrijgbaar ten kantore van de houders. De houders zullen ervoor zorg dragen dat de desbetreffende persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de beginselen van noodzakelijkheid, rechtmatigheid, juistheid, gegevenskwaliteit en evenredigheid, en in ieder geval de vertrouwelijkheid van gegevens verzekeren. De verwerking van gegevens zal elektronisch, handmatig of op papier gebeuren en zal bestaan uit de vergelijking, indeling en berekening van de gegevens, alsmede uit de ordening en indeling ervan in lijsten, een en ander in overeenstemming met de minimale veiligheidseisen die nodig zijn voor het beschermen van het vertrouwelijke karakter van het onderwerp waarop de gegevens betrekking hebben en om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden geraadpleegd. Alle gegevens, onderverdeeld in categorieën en/of clusters in geanonimiseerde vorm, kunnen worden gebruikt in de statistische analyses van de houders om de marketingvoorkeuren van de klanten te controleren. De houders zorgen er ook voor dat alle persoonlijke gegevens die betrekking hebben op Leden van het Programma uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met deelname aan het Programma en voor het verzenden van organisatorische informatie aan Leden met betrekking tot de status van hun Lidmaatschap en het eventueel vervallen van voordelen die gekoppeld zijn aan het Programma. Alle gegevens die door Leden zijn verstrekt bij inschrijving en/of hierna kunnen ook worden gebruikt, onder voorbehoud van toestemming door het Lid, voor het verzenden van commerciële berichten en voor direct-marketingdoeleinden, evenals, en altijd onder voorbehoud van toestemming door het Lid, ten behoeve van profilering en marktonderzoek. Iedere openbaarmaking of verspreiding van gegevens die niet wettelijk vereist of uitdrukkelijk toegestaan is door de Leden wordt hierbij uitgesloten.

12.6 Tijdens uw bezoek aan de website www.alitalia.com wordt er informatie verzameld met behulp van bestanden die 'cookies' worden genoemd en waarmee uw computer of browser kan worden geïdentificeerd. Cookies zijn reeksen gecodeerde tekst die kunnen worden opgeslagen op de mobiele telefoon (bij toegang tot de mobiele site) of de computer van de gebruiker, zodat ze later snel kunnen worden geïdentificeerd. Cookies voor de mobiele site slaan alleen gegevens met betrekking tot naam, achternaam en ticketnummer op. Met cookies voor computers kunnen websites worden gepersonaliseerd, waardoor navigeren voor de gebruiker gemakkelijker wordt en de meest gevraagde informatie beter wordt weergegeven (door toegang tot verschillende internetpagina's kwantitatief te controleren). Voor meer details en voor het bekijken/accepteren van het cookiebeleid verwijzen wij u naar het onderdeel Privacy op de website www.alitalia.com.

12.7 Persoonsgegevens zullen worden verwerkt gedurende de loop van het Programma en daaropvolgende edities, conform de voorwaarden van deze Bepalingen, en zullen nadat zij zijn verlopen en/of een Lid zijn lidmaatschap heeft beëindigd uitsluitend worden bewaard voor het afhandelen van klachten en administratieve/boekhoudkundige geschillen. Na het verlopen van gegevens of terugtrekking uit het Programma, zullen gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn die van toepassing is op de rechten van Leden. Persoonsgegevens zullen niettemin worden bewaard voor profilering of direct-marketingdoeleinden voor een periode van ten hoogste 12 dan wel 24 maanden vanaf de datum waarop deze werden geregistreerd, tenzij zij effectief zijn geanonimiseerd om te voorkomen dat identificatie van de betrokken partijen mogelijk is, zelfs indirect of door koppeling met andere databases. Alle persoonsgegevens waarvoor geen archivering nodig is in verband met het doel waarvoor zij werden verwerkt, zullen worden verwijderd of geanonimiseerd door zowel de houders als alle externe partijen waaraan zij zijn bekendgemaakt voor de bovengenoemde doeleinden.

12.8 Bij inschrijving voor het Programma moeten alle persoonsgegevens die zijn aangeduid met een sterretje (*) worden verstrekt met het oog op een volledige deelname aan het Programma en bijbehorende initiatieven, en om te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Weigering om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, hetzij gedeeltelijk dan wel in hun geheel, tijdens de uitvoering van het Programma, kan houders en externe dienstverleners die handelen in het kader van het Programma weerhouden van een volledige uitvoering of het op correcte wijze voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het Programma. Aan de andere kant is het verstrekken van persoonsgegevens die niet worden aangeduid met een sterretje (*) optioneel en zal het niet verstrekken hiervan op geen enkele wijze effect hebben op de registratie van het lid en diens deelname aan het Programma.

12.9 Leden zullen passende informatie ontvangen over de verwerking van hun persoonsgegevens die uitsluitend ten behoeve van het Programma worden verzameld. Er zal afzonderlijk toestemming worden gevraagd voor alle doeleinden, indien de wet dit vereist. Met name hebben Leden het recht om vrijuit hun keuzes met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens kenbaar te maken, waarbij zij tevens hun wensen kunnen vermelden met betrekking tot elk van de geïdentificeerde doeleinden, zoals het verzenden van eventuele commerciële berichten inclusief alle Programma-informatie, met uitzondering van organisatorische mededelingen die rechtstreeks verband houden met het Lid en de vervaldatum van voordelen. Leden kunnen te allen tijde hun gegevens, aangegeven voorkeuren en verleende toestemmingen wijzigen, door hun MilleMiglia-profiel te updaten in het onderdeel gewijd aan het Programma op de website www.alitalia.com of door rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.

Verwerking van persoonsgegevens wordt ook uitgevoerd voor functionele en/of noodzakelijke activiteiten voor het beheer van BusinessConnect, in de vorm van informatie over individuele professionals die eigenaar zijn van een éénmanszaak of telefoonnummers of adressen die zijn gekoppeld aan het geregistreerde Bedrijf.

12.10 Leden hebben te allen tijde recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van hun persoonsgegevens, te weten wat de inhoud en herkomst hiervan is, de juistheid ervan te controleren of te verzoeken dat deze worden aangevuld, bijgewerkt of gecorrigeerd. Leden hebben ook het recht een verzoek in te dienen voor verwijdering van gegevens of omzetting in een anonieme vorm, of voor blokkering van alle gegevens die zijn verwerkt in strijd met de voorzieningen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en in alle gevallen wegens gegronde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, door het verzenden van een ondertekend schriftelijk verzoek, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, naar privacy@alitalia.com, waarop Alitalia in samenwerking met Alitalia Loyalty zal reageren.

De houders hebben het recht om nieuwe en andere manieren te zoeken voor het uitoefenen van de rechten die worden genoemd in artikel 7 van wetsbesluit 196/03. In een dergelijk geval zullen gebruikers worden geïnformeerd over de nieuwe procedures via de MilleMiglia-sectie van de website www.alitalia.com en via andere speciale mededelingen aan individuele Leden.

De Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming biedt een speciaal formulier 'Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali' (het uitoefenen van rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens). Dit formulier is beschikbaar via de website van deze autoriteit.

12.11 Leden dienen hun verzoek tot opzegging van het Programma schriftelijk in te dienen, met vermelding van hun persoonlijke MilleMiglia-code en vergezeld van een ondertekende kopie van een geldig identiteitsdocument. De aanvraag moet worden gestuurd naar het e-mailadres privacy@alitalia.com of naar het faxnummer van de Klantenservice: +39 06 65627132/7133. Alle beschikbare Miles op het account die nog niet zijn gebruikt, komen te vervallen nadat de Kaart is geannuleerd.

 

ART. 13 – SCHORSING OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN HET MILLEMIGLIA-PROGRAMMA

13.1 De Organisatoren kunnen het Programma schorsen of beëindigen vóór de vervaldatum die staat vermeld in artikel 4.23. Dit kan uitsluitend met gegronde reden en in overeenstemming met artikel 1989 e.v. van het Italiaans Burgerlijk Wetboek.

13.2 De Organisatoren zullen de Leden en Bedrijven informeren over de tijdelijke opschorting of de vroegtijdige beëindiging van het Programma via de website www.alitalia.com en/of de Programma-informatie. In het geval van vroegtijdige beëindiging van het Programma zullen de Organisatoren de Leden en Bedrijven hierover ten minste dertig (30) dagen van tevoren informeren. Bij schorsing vindt onmiddellijke kennisgeving plaats, met dien verstande dat de Organisatoren de Leden en Bedrijven zo snel mogelijk op de hoogte zullen brengen van beide gebeurtenissen.

13.3 In geval van vroegtijdige beëindiging van het Programma hebben de Leden en Bedrijven het recht de verdiende Miles te gebruiken gedurende zes (6) maanden na de datum van beëindiging. Vroegtijdige beëindiging van het programma zal Leden in geen geval het recht geven om Rewards na 31 januari 2018 in te wisselen, ongeacht de beëindigingsdatum van het Programma, aangezien dit de deadline is voor het inwisselen van Rewards voor deze editie.

 

ART. 14 - VERWIJZING NAAR TOEPASSELIJKE EN TEGENSTRIJDIGE REGELGEVING

14.1 Voor alles waarin niet uitdrukkelijk wordt voorzien of wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld in deze Bepalingen wordt verwezen naar de relevante wetgeving, met speciale verwijzing naar Italiaans presidentieel decreet nr. 430 van 26 oktober 2001 (gepubliceerd in staatsblad nr. 289 van 13 december 2001) inzake "Regelingen betreffende de herziening van de regels voor wedstrijden en beloningsprogramma's", evenals lokale evenementen op grond van artikel 19, lid 4 van wet nr. 449 van 27 december 1997.

14.2 In geval van conflicten tussen de voorzieningen van deze Bepalingen en het bovengenoemde decreet, heeft het laatste voorrang.

en de Leden en Bedrijven zo snel mogelijk op de hoogte zullen brengen van beide gebeurtenissen.

 

13.3 In geval van vroegtijdige beëindiging van het Programma hebben de Leden en Bedrijven het recht de verdiende Miles te gebruiken gedurende zes (6) maanden na de datum van beëindiging. Vroegtijdige beëindiging van het programma zal Leden in geen geval het recht geven om Rewards na 31 januari 2018 in te wisselen, ongeacht de beëindigingsdatum van het Programma, aangezien dit de deadline is voor het inwisselen van Rewards voor deze editie.