Alitalia na świecie

Skrupulatność w zakresie jakości usług, utrzymania floty i obsługi pasażerów sprawia, że Alitalia jest wiodącą grupą linii lotniczych we Włoszech.

NASZE WARTOŚCI

DLA LINII ALITALIA BYCIE ZRÓWNOWAŻONYM PRZEDSIĘBIORSTWEM OZNACZA TWORZENIE WARTOŚCI DODANEJ DLA SWOICH UDZIAŁOWCÓW

Podróże lotnicze, zapewniające wymianę wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych na skalę globalną, to strategiczna infrastruktura, przeznaczona do transportu osób i towarów, a także sektor przemysłowy kluczowy dla rozwoju turystyki.

Bycie odpowiedzialnym to wiązanie wartości z ludzką godnością, a w szerszym ujęciu poszanowanie społeczeństwa, krajów, w których działamy oraz środowiska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ