Prawa pasażerów

ALITALIA — ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE nr 2016/679 Parlamentu i Rady Europejskiej