Prawa pasażerów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

PONIŻEJ PODANE SĄ NAJWAŻNIEJSZE NORMY REGULUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA, JEGO OGRANICZENIA I PRAWA PASAŻERÓW W PRZYPADKU UCHYBIENIA ZE STRONY DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTU LOTNICZEGO WOBEC PASAŻERÓW I BAGAŻU.

PRAWA PASAŻERÓW O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług świadczonych przez Alitalia pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się, należy odwiedzić sekcję Usługi Specjalne.

Aby uzyskać informacje na temat praw pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się, należy zapoznać się z ROZPORZĄDZENIEM WE 1107/2006

lub sekcją strony Unii Europejskiej: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgodnie z przepisami prawnymi Unii Europejskiej oraz uregulowaniami prawnymi zawartymi w Konwencji Montrealskiej i Rozporządzeniu (WE) nr 889/02 odnoszącymi się do przewoźników z krajów Unii Europejskiej. Patrz ART.XIII Ogólnych warunków przewozu.