Prawa pasażerów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO PODSTAWOWE PRZEPISY REGULUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA, JEJ OGRANICZENIA ORAZ PRAWA PASAŻERÓW W PRZYPADKU NIEZADOWALAJĄCEGO POZIOMU USŁUG W RAMACH TRANSPORTU POWIETRZNEGO PASAŻERÓW I BAGAŻU.

ODSZKODOWANIA ZA OKREŚLONE ODCINKI LOTU

Do przewoźników z krajów Unii Europejskiej odnoszą się przepisy prawne Unii Europejskiej oraz uregulowania prawne zawarte w Konwencji montrealskiej i rozporządzeniu (WE) nr 889/02 (patrz także art. XIII Warunków Przewozu)