Prawa pasażerów

OPÓŹNIENIA I ODWOŁANIA

Naszym celem jest oferowanie klientom regularnych, realizowanych planowo lotów, jednak mimo wszelkich starań nie możemy zagwarantować maksymalnej skuteczności —  czasem niedogodności są nie do uniknięcia.

Wiemy, że opóźnione i anulowane loty mogą zakłócać plany podróżne naszych klientów, i jest nam niezmiernie przykro, gdy tak się dzieje, dlatego robimy wszystko, by maksymalnie ograniczyć wszelkie niedogodności.

Właśnie dlatego dbamy o przepływ informacji — przekazujemy aktualizacje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem naszej aplikacji, narzędzia Info Voli, wiadomości tekstowych i e-maili.

W przypadku opóźnienia zawsze staramy się, by samolot odleciał najszybciej, jak to możliwe. Gdy jednak zdarzy się, że opóźnienie wynosi więcej niż 3 godziny, zapewniamy bony na zakup posiłków lub napojów i przekąsek w trakcie oczekiwania. Jeżeli opóźnienie wiąże się z koniecznością noclegu, zapewniamy nie tylko posiłki, ale i hotel, a także organizujemy transport do hotelu i z powrotem na lotnisko.

W przypadku anulowania lotu oferujemy miejsce w innym samolocie linii Alitalia albo pełny zwrot kosztów biletu, w zależności od tego, którą opcję wybierze klient.

 

Jeśli opóźnienie lub anulowanie ma miejsce z naszej winy, wypłacamy także odszkodowanie zgodnie z regulacjami UE EC 261. Odszkodowanie nie przysługuje natomiast, jeśli przyczyna opóźnienia lub anulowania lotu jest poza naszą kontrolą — np. w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, strajków personelu kontroli lotów czy innych zdarzeń losowych.

Jeśli bezpośrednia pomoc nie jest możliwa, zawsze wypłacamy ekwiwalent pieniężny na pokrycie poniesionych koniecznych kosztów — przykładowo, jeśli anulowanych zostanie kilka lotów i nie będzie wystarczającej liczby dostępnych pokoi hotelowych, łatwiej i szybciej będzie zarezerwować pokój samodzielnie. Dokładamy wszelkich starań, by wypłacać zwrot kosztów jak najszybciej. Jeśli klient postanowi nie skorzystać z zaoferowanej pomocy, np. zamiast skorzystać ze znalezienia pokoju w hotelu na lotnisku zechce zarezerwować pokój samodzielnie, Alitalia nie ma obowiązku zwracania poniesionych przez niego kosztów.

 

CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA LOTU

OPÓŹNIENIE POWYŻEJ TRZECH GODZIN

Nasz personel naziemny rozda bony na zakup napojów i przekąsek albo, w przypadku dłuższego opóźnienia, na zakup posiłków. Jeśli zapewnienie bonów będzie niemożliwe, Alitalia zwróci poniesione koszty pod warunkiem przedstawienia paragonów wystawionych na uzasadnioną kwotę adekwatną do czasu oczekiwania w danym przypadku.

 

Jeśli opóźnienie wynosi powyżej pięciu godzin, klient może zdecydować się na anulowanie lotu i uzyskanie pełnego zwrotu kosztów biletu. Aby anulować lot, należy się skontaktować z personelem naziemnym na lotnisku lub z naszym centrum obsługi klienta.

1.     NOCLEG, POSIŁKI I TRANSPORT

Jeśli opóźnienie wiąże się z koniecznością noclegu, a klient nie jest w mieście, w którym mieszka, personel lotniska znajdzie dla niego zakwaterowanie i zadba, by hotel zaoferował odpowiedni posiłek (napoje alkoholowe są wyłączone z oferty).

Alitalia zapewni również transport z lotniska do hotelu i z powrotem na lotnisko. Jeśli zapewnienie transportu nie będzie możliwe, pokryjemy koszty taksówki, autobusu lub metra — nie zwrócimy jednak wygórowanych kosztów, np. za usługi prywatnego transferu. Podczas ubiegania się o zwrot należy przedstawić rachunki.

2.     ROZMOWY TELEFONICZNE

Zwrócimy koszt maksymalnie dwóch rozmów telefonicznych na poczet przeorganizowania planów podróży.

CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU PRZEKIEROWANIA LOTU

Jeśli lot zostanie przekierowany i nie będzie możliwe zrealizowanie oryginalnej trasy, zorganizujemy podróż do miejsca docelowego autobusem. Jeśli zorganizowanie transportu nie będzie możliwe, poprosimy o samodzielnie zarezerwowanie innego środka transportu. Zwrócimy koszty przejazdu pociągiem, autobusem lub taksówką, jednak nie pokryjemy wygórowanych kosztów, np. za usługę prywatnego transferu. Jeśli mimo zorganizowania transportu klient zdecyduje się na alternatywną usługę transportu, linie Alitalia nie mają obowiązku zwracania kosztów takiej usługi.

CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU ANULOWANIA LOTU

W przypadku anulowania lotu oferujemy miejsce w innym samolocie linii Alitalia, jeśli tylko jest dostępne, albo pełny zwrot kosztów biletu, w zależności od tego, którą opcję wybierze klient.

 

Jeśli lot był zarezerwowany przez biuro podróży lub firmę zewnętrzną i klient wybierze zwrot kosztów, biuro podróży musi wystąpić o zwrot w imieniu klienta, ponieważ zwrot może nastąpić wyłącznie na konto osoby lub firmy, która wydała bilet.

1.     NOCLEG, POSIŁKI I TRANSPORT.

Jeśli anulowanie lotu wiąże się z koniecznością noclegu, a klient nie jest w mieście, w którym mieszka, personel naziemny znajdzie dla niego zakwaterowanie i zadba, by hotel zaoferował odpowiedni posiłek (napoje alkoholowe są wyłączone z oferty).

Alitalia zapewni również transport z lotniska do hotelu i z powrotem na lotnisko. Jeśli zapewnienie transportu nie będzie możliwe, pokryjemy koszty taksówki, autobusu lub metra — nie zwrócimy jednak wygórowanych kosztów, np. za usługi prywatnego transferu. Podczas ubiegania się o zwrot należy przedstawić rachunki.

2.     ROZMOWY TELEFONICZNE

Zwrócimy koszt maksymalnie dwóch rozmów telefonicznych na poczet przeorganizowania planów podróży.

3.     ALTERNATYWNY TRANSPORT DO MIEJSCA DOCELOWEGO

Jeżeli pomimo zaoferowania alternatywnego transportu klient zdecyduje się samodzielnie zarezerwować inny transport, linie Alitalia nie mają obowiązku zwracania poniesionych w związku z tym kosztów ani świadczenia pomocy w tej kwestii.

JAK WYSTĄPIĆ O ZWROT KOSZTÓW

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów można złożyć w wyznaczonej sekcji naszej strony internetowej. Konieczne jest przedstawienie paragonów z wyraźnym opisem wydanych kwot.

 

Dołożymy wszelkich starań, by rozpatrzyć wniosek w ciągu 30 dni. Przed złożeniem wniosku o zwrot kosztów prosimy o przeczytanie informacji dotyczących praw pasażerów w przypadku opóźnienia lub anulowania lotu.

 

Aby złożyć wniosek o zwrot kosztów, należy przejść do sekcji Moje wrażenia na naszej stronie internetowej 

JAK WYSTĄPIĆ O ODSZKODOWANIE

Jeśli samolot przyleci ponad trzy godziny po planowanym czasie lądowania albo zostanie anulowany w ciągu 14 dni do wylotu, klient może się ubiegać o odszkodowanie na mocy regulacji UE nr 261/04.

 

Jeśli opóźnienie lub anulowanie lotu zostało spowodowanie przez „siłę wyższą” (np. strajk lub niesprzyjające warunki pogodowe albo inne zdarzenia będące poza kontrolą linii Alitalia), klient nie może ubiegać się odszkodowanie na mocy regulacji UE nr 261/04.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Prawa pasażerów (łącze do sekcji Prawa pasażerów).

 

Aby wystąpić o odszkodowanie na mocy regulacji UE nr 261/04, należy przejść do sekcji Moje wrażenia (raporty). Nasz zespół skontaktuje się w celu potwierdzenia prawa do odszkodowania. Za pomocą tego samego formularza klient może również wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.

 

JAK DOKONAĆ KOREKTY W IMIENIU BĄDŹ NAZWISKU PASAŻERA

Można dokonać korekty imienia albo nazwiska na bilecie już wystawionym, poprzez kontakt z Call Center 48 22 55 66 866, za opłatą 20EUR

Karekta imienia bądź nazwiska dozwolona jest jedynie w określonych przypadkach.

Przykłady:

1. Nazwisko/imię na oryginalnym bilecie:
BATTISTA GABRIELLE  -> Nazwisko/imię po korekcie: BATTISTA GABRIELLA

2. Nazwisko/imię na oryginalnym bilecie:
GRAZIA DEMELAS  -> Nazwisko/imię po korekcie: DEMELAS GRAZIA

 

Prosimy o bezpośredni kontakt w sprawie uzyskania przysługującego odszkodowania. Firmy zajmujące się uzyskiwaniem odszkodowań pobierają opłaty prowizyjne za świadczone usługi: opłaty te nie będą zwracane.

Nasze usługi, świadczone przez bardzo kompetentne osoby, są całkowicie bezpłatne.

 

Na koniec pragniemy przypomnieć, że linie Alitalia nieustannie dążą do podnoszenia jakości świadczonych usług i zwiększania zadowolenia klientów, między innymi przez promowanie narzędzi umożliwiających proste rozwiązanie ewentualnych kontrowersji na drodze polubownej. Tutaj znajdują się wszystkie informacje o zasadach Negocjacji zbiorowych.