Prawa pasażerów

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

Umowa ustalająca warunki transportu powietrznego, zawierana między firmą Alitalia a pasażerem, jest regulowana przez "Ogólne warunki przewozu", a ich uzupełnieniem w odniesieniu do konkretnej usługi transportowej i biletu jest dokument "Zasady opłat".

Pobierz OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

 

Aktualizacja z dnia 17 września 2019 roku