Prawa pasażerów

WZAJEMNIE OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ROZJEMCZE

INFORMACJE O PROCEDURACH UMOŻLIWIAJĄCYCH ZASTOSWANIE POZASĄDOWYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH KONTROWERSJI MIĘDZY PRZEWOŹNIKAMI NALEŻĄCYMI DO ALITALIA GROUP A KONUSMENTAMI.

Przeczytaj Oświadczenie o porozumieniu zawarte między firmą Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. in a.s. a stowarzyszeniami ochrony konsumentów, podpisaną 5 lipca 2010 r.

 

Pobierz OŚWIADCZENIE O POROZUMIENIU

OŚWIADCZENIE O POROZUMIENIU

ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ROZJEMCZEGO

W dniu 19 lipca 2010, r. firma Alitalia oraz główne włoskie stowarzyszenia ochrony konsumentów podpisały umowę "Zasady wzajemnie obowiązującego postępowania rozjemczego", której zadaniem jest ułatwienie bezpłatnego procesu rozstrzygania sporów pozasądowych między Liniami Lotniczymi a konsumentami za pośrednictwem Komisji Rozjemczej powołanej i wspólnie zarządzanej przez stowarzyszenia będące sygnatariuszami umowy a Liniami Lotniczymi.

Umowę podpisało 17 następujących sygnatariuszy: ACU, Adiconsum, Adusbef, Adoc, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento consumatori oraz Unione Nazionale Consumatori.

Zasady te są jednym z kluczowych elementów Oświadczenia o porozumieniu, podpisanego 5 lipca 2010 r., i stanowią uzupełnienie dokumentu dotyczącego postępowania rozjemczego, które musi zostać rozstrzygnięte w ciągu jednego roku od momentu dostarczenia usług, oraz zobowiązania do przekazania pasażerom jasnych informacji dotyczących ich praw.

Firma Alitalia to pierwsze linie lotnicze, które podpisały umowę o postępowaniu rozjemczym i ustanowiły stałe forum negocjacyjne ze stowarzyszeniami ochrony konsumentów. Firma uważa, że te metody korzystnie wpływają na podnoszenie jakości jej usług, zwiększając satysfakcję klienta, redukując czas trwania postępowania sądowego i obniżając wysokość kosztów. Te inicjatywy podjęto z myślą o ochronie i poszanowaniu praw konsumentów.

Konsumenci mogą skorzystać z procedury rozjemczej w wypadku, gdy nie otrzymają odpowiedzi lub satysfakcjonującej odpowiedzi na swoje roszczenia odnoszące się do sporów dotyczących lotów realizowanych od dnia 1 lipca 2010 r. lub w sytuacji, gdy zaistnieje rozbieżność między obowiązkami i/lub zobowiązaniami podejmowanymi przez firmę Alitalia a stanem faktycznym zgłaszanym przez pasażerów.


Pobierz pełną wersję dokumentu ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ROZJEMCZEGO

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Aby rozpocząć procedurę rozjemczą, należy złożyć wniosek w Biurze Rozjemczym:

  • przesyłając go online tutaj
  • wysyłając go pocztą e-mail na adres: conciliazione@alitalia.it
  • wysyłając go faksem na numer: +39 06 6563 8015
  • wysyłając go pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres: Ufficio di Conciliazione Alitalia S.p.A. in a.s. / Associazione dei Consumatori c/o Alitalia S.p.A. in a.s., Piazza Almerico da Schio, 00054 - Fiumicino (RM), Italy

Można także zadzwonić do Biura Rozjemczego na numer: +39 06 6563 8014, w godzinach 10:00-13:00, od poniedziałku do piątku.

Pobierz FORMULARZ WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA ROZJEMCZEGO