Alitalia na świecie

Skrupulatność w zakresie jakości usług, utrzymania floty i obsługi pasażerów sprawia, że Alitalia jest wiodącą grupą linii lotniczych we Włoszech.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

WSZYSCY JESTEŚMY CZĘŚCIĄ TEJ SAMEJ ZAŁOGI

Codziennie wykonujemy loty, towarzysząc ludziom, towarom, marzeniom i ideałom. Jednym z tych elementów jest usilnie promowany przez nas zrównoważony rozwój, mający na celu budowanie lepszego świata.

 

Droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju jest drogą, którą należy podążać wspólnie, będąc członkami tej samej załogi i z ponoszeniem osobistej odpowiedzialności wobec społeczeństwa jako całości, zarówno w odniesieniu do aspektu środowiskowego, jak i wspólnotowego, przy zachowaniu pozytywnego nastawienia i z determinacją, które są potrzebne, aby jak najlepiej sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

Budowanie lepszego świata oznacza dobre wykonywanie swojej pracy, zgodnie z zasadami przejrzystości i uczciwości, określonymi w naszym kodeksie etycznym.

 

Nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju inspirowane jest wartościami promowanymi w Agendzie ONZ na rok 2030 i nakierowane jest na: