Zorganizuj Twoją podróż

Dokumenty podróży, pomoc specjalna, przyszłe mamy, dzieci i zwierzęta. Dowiedz się, jak lepiej zorganizować swoją podróż.

SPECIAL ASSISTANCE

CONTACT THE CUSTOMER CENTER ON 06 65640 AT LEAST 48 HOURS BEFORE DEPARTURE TO REQUEST APPROPRIATE ASSISTANCE TO MEET YOUR NEEDS.

Pomoc specjalna

Alitalia ma zespół pracowników, który zajmuje się pasażerami wymagającymi specjalnej pomocy. Poproś o pomoc specjalną podczas rezerwacji lotu Skontaktuj się z nami  przynajmniej 48 godzin przed lotem, aby zarezerwować pomoc odpowiednią do Twoich potrzeb. 

Jeśli Twój lot jest obsługiwany przez jedne z naszych partnerskich linii lotniczych lub partnera franczyzowego, mogą obowiązywać różne ograniczenia. W takim przypadku prosimy o kontakt przed wylotem.

 

PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ – OBOWIĄZKI PORTÓW LOTNICZYCH

Zgodnie z rozporządzeniem WE 1107/06 operatorzy portów lotniczych na terenie UE mają obowiązek pomóc każdej osobie niepełnosprawnej podczas jej pobytu w porcie lotniczym. Dotyczy to osób, których sprawność ruchowa jest ograniczona ze względu na niepełnosprawność fizyczną (motoryczną lub sensoryczną), niepełnosprawność intelektualną, upośledzenie, wiek, chorobę lub jakąkolwiek inną przyczynę. Linie lotnicze mają obowiązek dostarczenia operatorowi portu lotniczego informacji niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej obsługi. 

Aby umożliwić nam przekazanie prośby operatorowi, prosimy o kontakt przynajmniej 48 godzin przed podróżą. 

Więcej informacji o prawach osób o ograniczonej sprawności ruchowej można znaleźć w rozporządzeniu WE 1107/06  

 PRZWOŻENIE PASAŻERÓW KATEGORII SPECJALNEJ (SCP)

Zgodnie przepisami bezpieczeństwa wydanymi przez EASA (Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego) odnośnie operacji lotniczych w zarobkowym transporcie lotniczym (maj 2013) pasażerowie wymagający podczas lotu specjalnych warunków, asysty lub sprzętu przynależą do kategorii SCP (pasażerowie kategorii specjalnej). 

 

Do powyższej kategorii zaliczają się:

 • osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM), które w rozumieniu Rozporządzenia (WE) Nr 1107/2006 w pełni charakteryzują się ograniczoną mobilnością wynikającą z niepełnosprawności motorycznej, sensorycznej lub lokomocyjnej, stałej lub czasowej, niepełnosprawności intelektualnej lub każdej innej, wynikającej z dowolnej przyczyny lub wieku
 • niemowlęta (wiek do dwóch lat) oraz dzieci bez opiekuna
 • osoby deportowane, którym odmówiono prawa wstępu do kraju (INAD) oraz więźniowie pod strażą

 

Pasażerowie kategorii SCP muszą podróżować w warunkach zapewniających bezpieczeństwo samolotu i przebywających w nim osób. Firmy odpowiedzialne są za sprawdzenie, czy „liczba i kategoria pasażerów SCP [obecnych na pokładzie] nie przekracza liczby osób asystujących im na wypadek ewakuacji”. Ze względów bezpieczeństwa pasażerom SCP nie przydziela się miejsc przy wyjściach awaryjnych.

 

Z tego powodu, z myślą o spełnieniu wymogów określonych w warunkach bezpieczeństwa, pasażer może zostać poproszony o zarezerwowanie innego lotu niż wcześniej wybrany.

 

AMERYKAŃSKI PRZEPIS 382 DOTYCZĄCY NIEDYSKRYMINACJI NA PODSTAWIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚC

Linie lotnicze Alitalia podlegają temu przepisowi w przypadku każdego lotu, który rozpoczyna się i kończy na porcie lotniczym w USA. 

UZYSKIWANIE KOPII CZĘŚCI 382 TYTUŁU 14 PRZEPISÓW CFR O NIEDYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PODCZAS PODRÓŻY LOTNICZYCH 

Kopię rozporządzenia Departamentu Transportu wdrażającego ustawę o podróżowaniu osób niepełnosprawnych (Air Carrier Access Act) w części 382 tytułu 14 przepisów CFR można uzyskać:

 • na terenie Stanów Zjednoczonych – za pośrednictwem bezpłatnej infolinii dla niepełnosprawnych pasażerów linii lotniczych, pod numerem 1-800-778-4838 (głosowo) lub 1-800-455-9880 (tonowo);
 • kontaktując się telefonicznie z Wydziałem Ochrony Konsumentów Usług Lotniczych (Aviation Consumer Protection Division) pod numerem 202-366-2220 (głosowo) lub 202-366-0511 (tonowo);
 • pisząc na adres Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432, Washington, DC 0590;
 • na stronie Wydziału Ochrony Konsumentów Usług Lotniczych.

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WCZEŚNIEJSZEJ ODPRAWY

Pasażerowie wymagający pomocy specjalnej proszeni są o zgłoszenie się do odprawy na godzinę przed czasem odprawy wyznaczonym dla innych pasażerów. Pasażerowie korzystający z wózków inwalidzkich lub innych urządzeń ułatwiających przemieszczanie powinni zgłosić się do odprawy co najmniej godzinę przed wylotem w przypadku lotów krajowych, 1,5 godziny przed wylotem w przypadku lotów średniodystansowych i 2 godziny przed wylotem w przypadku lotów długodystansowych. 

Alitalia postara się uwzględnić potrzeby pasażerów wymagających pomocy specjalnej, którzy nie zarezerwowali tego typu usługi co najmniej 48 godzin przed lotem lub nie spełnili wymagań dotyczących wcześniejszej odprawy, o ile nie spowoduje to opóźnienia lotu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI DO ODBYCIA PODRÓŻY LOTNICZEJ

W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności odbycia podróży lotniczej, należy zwrócić się do swojego lekarza prowadzącego o wypełnienie formularza MEDIF nie później niż siedem dni przed datą rozpoczęcia podróży i wypełnić formularz A „Informacje dla klientów wymagających pomocy specjalnej”, który musi zostać podpisany przez pasażera lub jego przedstawiciela. 


Formularz MEDIF należy przesłać do centrum telefonicznego na etapie rezerwacji oraz do działu medycznego linii Alitalia co najmniej 72 godziny przez rozpoczęciem podróży, nie wliczając sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli zaświadczenie lekarskie potrzebne jest pasażerowi na noszach, linia lotnicza musi otrzymać wypełniony w całości, opieczętowany i podpisany przez lekarza prowadzącego pasażera formularz z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni, nie wliczając sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

W przypadku klientów z Kartą medyczną osoby często podróżującej FREMEC (Frequent Traveler Medical Card) linie Alitalia uznają tę kartę za „zaświadczenie lekarskie o zdolności odbycia podróży” w granicach opisanego stabilnego stanu oraz okresu ważności karty. Zaświadczenie lekarskie dotyczące innych usług/schorzeń nieobjętych kartą FREMEC (np. tlenu) należy uzyskać w firmie, przesyłając formularz MEDIF oraz formularz A. 

Odradza się podróże lotnicze w ciągu 48 godzin po umieszczeniu kończyny w gipsie.

Zaświadczenie lekarskie o zdolności odbycia podróży lotniczej

Zaświadczenie lekarskie o zdolności odbycia podróży lotniczej. 

Dowód potwierdzający brak przeszkód natury medycznej do odbycia podróży lotniczej jest wymagany w następujących przypadkach: 

 • osoby cierpiące na choroby, które mogą zostać przeniesione na innych pasażerów 
 • osoby cierpiące na choroby, które mogą spowodować pogorszenie się ich stanu zdrowia w wyniku lotu 
 • osoby potrzebujące terapii tlenowej lub noszy na pokładzie 
 • osoby, które z powodów natury fizycznej lub psychicznej nie są w stanie same o siebie zadbać 
 • osoby potrzebujące specjalistycznej opieki medycznej na pokładzie 
 • kobiety w jednym z ostatnich czterech tygodni ciąży lub których ciąża wiąże się z komplikacjami medycznymi
 • wcześniaki 
 • osoby, które muszą transportować materiał biologiczny

 

Podróż samolotem na ogół nie jest zalecana pasażerom w następujących szczególnych przypadkach klinicznych:

 • Poważne zaburzenia pracy serca, takie jak: ciężka niewydolność serca czy zakrzepica tętnicy wieńcowej, zawał serca. Pasażerowie z tymi schorzeniami zasadniczo nie są przyjmowani przez sześć tygodni po zawale serca.
 • Przebyte leczenie związane z obecnością gazu, np. odmą opłucnową, lub powietrza w układzie nerwowym, z wentrykulografią, odmą śródpiersiową, odmą otrzewnową itd.
 • Zaburzenia psychiczne i/lub schorzenia układu nerwowego wymagające silnych środków uspokajających; pasażerowie bez osób towarzyszących, wymagający specjalnych działań; ciężkie bóle ucha z niedrożnością w trąbce Eustachiusza.  
 • Występowanie choroby zaraźliwej lub zakaźnej.
 • Poważna choroba zakaźna skóry.
 • Niedawno przebyta choroba Heinego-Medina, chyba że zakażenie nastąpiło ponad miesiąc wcześniej. Każdy etap choroby Heinego-Medina.
 • Obecność dużych guzów nowotworowych w klatce piersiowej, poważna przepuklina, niedrożność jelit, schorzenia powodujące wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe, złamanie kości czaszki, niedawno przebyte złamanie kości żuchwy z trwałym uszkodzeniem wiązadeł.
 • Niedawno przebyty zabieg chirurgiczny, po którym rana nie zdążyła się zagoić.
 • Kobiety w ciąży, siedem dni przed i po porodzie.
 • Dzieci urodzone przedwcześnie oraz noworodki w wieku poniżej 7 dni.

WŁASNE WÓZKI INWALIDZKIE ORAZ INNE URZĄDZENIA UŁATWIAJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ

 

W trakcie dokonywania rezerwacji lotu poinformuj linie lotnicze, że musisz podróżować z zasilanym elektrycznie lub składanym wózkiem inwalidzkim lub innym urządzeniem ułatwiającym przemieszczanie się. Możesz odprawić się z dwoma urządzeniami ułatwiającymi przemieszczanie się (np. z wózkiem inwalidzkim i balkonikiem) bez dodatkowych kosztów. 

Linie Alitalia postarają się zapewnić bezpieczny transport tych urządzeń. Pewne czynniki mogą jednak uniemożliwić ich przewóz. Aby uzyskać pełne informacje, kliknij tutaj. Aby umożliwić nam prawidłowy przewóz urządzeń ułatwiających przemieszczanie się, pobierzFormularz informacji o zasilanych elektrycznie urządzeniach ułatwiających przemieszczenie się i przekaż go przedstawicielowi lub dołącz go do swojego urządzenia do poruszania się. 


Jeśli chcesz, możemy udzielić pomocy między odprawą i bramką lub samolotem oraz między bramką i halą przylotów. W zależności od lotniska otrzymasz lotniskowy wózek elektryczny lub wózek inwalidzki.


Ze względu na ich infrastrukturę na wielu lotniskach wózki inwalidzkie są odbierane podczas odprawy, oznaczane i przechowywane w luku bagażowym. Należy stawić się do odprawy nie później niż godzinę przed planowanym wylotem w przypadku lotów krajowych (na terenie Włoch) oraz 1,5 godziny w przypadku lotów międzynarodowych i międzykontynentalnych lub przebywać w określonym obszarze lotniska nie później niż dwie godziny przed planowanym wylotem. W przypadku gdy Twój wózek inwalidzki został umieszczony w luku bagażowym, dokonamy wszelkich starań, aby zwrócić go Tobie jak najbliżej drzwi samolotu. 
Jeśli jest to niemożliwe, dopilnujemy, aby został dla Ciebie przygotowany wózek inwalidzki, na którym przemieścisz się do strefy odbioru bagażu.

 

Pragniemy dostarczać usługi najwyższej jakości oraz dokładamy wszelkich starań, by podróż była tak przyjemna i spokojna, jak to tylko możliwe.Dlatego, jeśli plan podróży obejmuje przesiadkę na lotnisku Fiumicino z wózkiem inwalidzkim, a podczas wchodzenia na pokład i opuszczania pokładu potrzebna będzie pomoc (typu WCHC i WCHS), minimalny czas oczekiwania między lotami powinien wynosić 1 godz. i 15 min (w przypadku przesiadki między krajowymi lub międzynarodowymi lotami do/z krajów strefy Schengen lub między lotem krajowym i międzynarodowym do/z krajów strefy Schengen oraz w przeciwnym kierunku) lub 1 godz. i 30 min (w przypadku przesiadki między lotami międzykontynentalnymi, lotem międzykontynentalnym i lotem krajowym, lotem krajowym i lotem międzynarodowym do/z kraju spoza strefy Schengen lub lotem międzykontynentalnym i międzynarodowym). Z wyprzedzeniem skontaktuj się z centrum obsługi, aby uzyskać więcej informacji i dokonać rezerwacji

WÓZEK INWALIDZKI NA PODKŁADZIE

Wszystkie samoloty linii Alitalia są wyposażone w wózki inwalidzkie na pokładzie w celu pomocy pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej w poruszaniu się między fotelem i toaletą. Należy pamiętać, że personel pokładowy nie może udzielać pomocy wewnątrz toalety. Samoloty partnerów linii Alitalia mogą nie posiadać wózków inwalidzkich na pokładzie. Zalecamy zweryfikować to w trakcie dokonywania rezerwacji.

PODRÓŻOWANIE Z OSOBĄ TOWARZYSZĄCĄ

Osoba towarzysząca to osoba, która towarzyszy niepełnosprawnemu pasażerowi. Następujące kategorie pasażerów nie mogą pełnić roli osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej:

 • dzieci (w wieku poniżej 16 lat); 
 • osoby upośledzone intelektualnie lub fizycznie;
 • osoby, które są zbyt słabe lub niedołężne.Są dwie kategorie osób towarzyszących: asystent ds. bezpieczeństwa i osobisty asystent

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Asystent ds. bezpieczeństwa jest osobą w wieku co najmniej 16 lat, sprawną pod względem fizycznym i umysłowym, gotową pomóc osobie niepełnosprawnej ruchowo w przypadku sytuacji awaryjnej, zdolną zrozumieć i zastosować instrukcje bezpieczeństwa w imieniu tej osoby. 

Asystent ds. bezpieczeństwa nie jest opiekunem osoby niepełnosprawnej ruchowo, który troszczy się o zaspokojenie jej potrzeb osobistych. Zapewnienie pomocy asystenta ds. bezpieczeństwa jest wymagane jako warunek do odbycia podróży, w przypadku gdy osoba o ograniczonej sprawności ruchowej: 

 • nie jest w stanie odpowiednio zareagować na polecenia dotyczące bezpieczeństwa lotu z powodu niepełnosprawności intelektualnej;
 • nie jest w stanie ewakuować się fizycznie w razie niebezpieczeństwa z powodu poważnej niepełnosprawności ruchowej;
 • nie jest w stanie porozumieć się z personelem pokładowym z powodu niedowidzenia i niedosłyszenia;
 • podróżuje jako członek grupy osób niepełnosprawnych – w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa, które wymagają obecności jednej sprawnej osoby na każdego pasażera kategorii specjalnej.


Osobisty opiekun jest osobą, która ma pełną wiedzę na temat stanu fizycznego niepełnosprawnego pasażera i jest w stanie pomóc pasażerowi w zaspokojeniu jego potrzeb w trakcie lotu (także w przypadku opóźnień i innych zmian rozkładu lotu), takich jak przeprowadzenie procedur medycznych, karmienie i pomoc w korzystaniu z toalety. Personel pokładowy może pomagać pasażerom w otwarciu opakowań z posiłkiem i zaprowadzić ich do drzwi toalety, jednakże nie może pomagać pasażerom w jedzeniu lub przyjmowaniu leków, ani udzielać im pomocy w toalecie. Jeżeli pasażer wymaga pomocy przy wykonywaniu tych czynności, zdecydowanie zalecamy podróż z osobistym opiekunem.

PASAŻEROWIE ZAJMUJĄCY WIĘCEJ MIEJSCA

W zależności od warunków lotu staramy się zostawiać puste miejsca obok tych zajmowanych przez pasażerów powyższej kategorii. 
Przypominamy, że standardowe wymiary foteli w klasie ekonomicznej wahają się między 46,99 cm a 41,98 cm.

Z uwagi na własny komfort pasażer może wykupić dodatkowe miejsce podczas rezerwacji, kontaktując się z Biurem obsługi klienta.

Wykupienie dodatkowego miejsca w samolotach linii Alitalia jest możliwe wyłącznie w klasie ekonomicznej, dla lotów krótko- i średniodystansowych.

Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie zajmujący więcej miejsca nie mogą siedzieć koło wyjść awaryjnych, szczególnie na skrzydłach.

MIEJSCE W SAMOLOCIE

Aby ułatwić pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej poruszanie się pomiędzy fotelem w samolocie i wózkiem inwalidzkim, wszystkie miejsca w środku w samolotach linii Alitalia są wyposażone w składane podłokietniki. W przypadku podróżowania z osobą towarzyszącą będzie ona miała pierwszeństwo zajęcia miejsca obok Ciebie. Zależnie od dostępności i innych czynników osoba towarzysząca może usiąść w tym samym rzędzie lub w rzędzie bezpośrednio z przodu lub z tyłu. 
W przypadku lotów krajowych i międzykontynentalnych pasażerom podróżującym z psem towarzyszącym oferuje się miejsca przy przegrodzie w celu jak najlepszego umieszczenia zwierzęcia. Nie dotyczy to lotów międzynarodowych, ponieważ miejsca przy przegrodzie są dostępne wyłącznie w klasie Ottima. W przypadku tych lotów oferowane są miejsca w środku. 

Pasażerom z niepełnosprawnością obejmującą tylko jedną stronę ciała oferujemy miejsca po bokach samolotu, tak by ze względów bezpieczeństwa byli zwróceni sprawną stroną do przejścia. Pasażerom, którzy mają nogi w gipsie (lub w inny sposób unieruchomione), jednak mogą zginać je w kolanach, oferujemy w razie możliwości miejsca przy przegrodzie. Prosimy o podejście do punktu odprawy przynajmniej na godzinę przed innymi pasażerami. 
Pasażerowie niezdolni do zgięcia nóg w kolanach i przyjęcia wyprostowanej pozycji siedzącej na czas startu, turbulencji i lądowania, muszą podróżować na noszach. 

Ze względów bezpieczeństwa nie przydzielamy miejsc w rzędach koło wyjść awaryjnych pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej.

NOSZE

Pasażerowie ranni, chorzy lub niezdolni do zgięcia nóg w kolanach i przyjęcia pozycji siedzącej na czas startu, turbulencji i lądowania muszą podróżować na noszach. Nosze są dostępne wyłącznie w klasie ekonomicznej na pokładzie większości samolotów linii Alitalia. Prosimy o sprawdzenie dostępności noszy podczas rezerwacji lotu w konkretnym dniu. 

Pasażerowie, którzy muszą podróżować na noszach, mogą zamówić tę usługę podczas rezerwacji. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania. Przypominamy o konieczności uzyskania zaświadczenia lekarskiego o zdolności do odbycia podróży lotniczej, formularza MEDIF (który wypełnia lekarz) i formularza A „Informacje dla klientów wymagających pomocy specjalnej” (który należy wypełnić i podpisać).

PASAŻEROWIE NIEWIDOMI I NIEDOWIDZĄCY

Dla pasażerów niewidomych i niedowidzących podróżujących samolotem Airbus średniego zasięgu dostępna jest karta informacyjna dotycząca bezpieczeństwa.

PSY PRZEWODNICY LUB PSY TOWARZYSZĄCE PASAŻERÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W trakcie dokonywania rezerwacji prosimy o przekazanie nam informacji na temat potrzeby podróżowania z psem przewodnikiem lub psem towarzyszącym. Zalecamy stosowanie szelek dla psów i kagańca w trakcie lotu w razie potrzeby na prośbę kapitana ze względów bezpieczeństwa. 


Transport uznanych psów przewodników lub psów towarzyszących jest bezpłatny i nie obejmują ich ograniczenia wagowe. Należy także pamiętać, że w niektórych krajach obowiązują specjalne przepisy dotyczące wjazdu zwierząt. Zalecamy zapoznanie się z tymi zasadami przed rozpoczęciem podróży. Aby uzyskać informacje na temat przekraczania granicy Wielkiej Brytanii z psem przewodnikiem, należy zapoznać się z wytycznymi.

Uznane psy towarzyszące

Rozporządzenie UE nr 1107/2006 wymaga od linii lotniczych bezpłatnej akceptacji uznanych psów towarzyszących w kabinie lub w luku bagażowym. Definicja psów towarzyszących jest określona w dokumencie 30, części I, artykule 5 ECAC (Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego): Ułatwienie transportu osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wydanie z czerwca 2012 r.:

Termin „Uznany pies towarzyszący” oznacza psy przewodników i inne psy towarzyszące, które są bardzo dobrze wyszkolone, aby pomagać osobom z różnymi typami niepełnosprawności w wykonywaniu ich codziennych zadań. Psy przewodnicy są szkolone przede wszystkim, aby zapewniać pomoc w zakresie poruszania się osobom niewidomym lub niedowidzącym, przez organizację, która została zaakceptowana przez Federację Psów Przewodników (IGDF) lub jest z nią stowarzyszona. Psy towarzyszące są szkolone przez organizację, która spełnia kryteria uzyskania pełnego członkostwa w koalicji organizacji zajmujących się psami towarzyszącymi Assistance Dogs International (ADI).

DIABETYCY

Osoby chorujące na cukrzycę nie potrzebują zaświadczenia lekarskiego o zdolności do odbycia podróży lotniczej, jeśli nie były hospitalizowane w ciągu 30 dni przed lotem. W przeciwnym razie wymagany jest wypełniony przez lekarza Formularz informacji medycznej (MEDIF), który należy wysłać wraz z podpisanym przez pasażera formularzem A „Informacje dla klientów wymagających pomocy specjalnej”. Formularz MEDIF należy przesłać do Biura obsługi klienta podczas rezerwacji. 


W przypadku lotów trwających ponad trzy godziny podczas rezerwacji można także zamówić specjalny posiłek. 

Insulinę i akcesoria niezbędne do jej podania należy umieścić w bagażu podręcznym. Pozwoli to zapewnić dostępność leku podczas lotu oraz wyeliminować ryzyko zajścia zmian w substancji na skutek nagłych zmian temperatury, które mogą wystąpić w luku bagażowym. Dozwolone jest przewożenie takiej ilości insuliny, która wystarczy na całą podróż (lot w obie strony i pobyt na miejscu). 

Aby przejść kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku, wystarczy okazać oryginalne zaświadczenie od lekarza wystawione w ciągu ostatnich 30 dni.

INNE USŁUGI ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ DLA ZDROWIA PODRÓŻ

Dowiedz się więcej o innych usługach w zakresie pomocy specjalnej: 

 • Terapia tlenowa dla pasażerów z chorobami serca, płuc lub problemami z oddychaniem, mająca na celu zapobieżenie wpływowi ciśnienia w kabinie, gdy samolot znajduje się na dużych wysokościach. Jeśli potrzebujesz sprzętu do transportowania tlenu na pokładzie, musisz o niego poprosić z wyprzedzeniem. Możemy zapewnić tlen tylko jednemu pasażerowi w trakcie lotu, więc dostępność może być ograniczona. Formularz informacji medycznej (MEDIF) musi został wypełniony przez Twojego lekarza i wysłany wraz zformularzem A „Informacje dla klientów wymagających pomocy specjalnej”, podpisanym przez Ciebie. Standardowy stały przepływ tlenu w liniach Alitalia wynosi 4/ltm. Skontaktuj się z liniami Alitalia, aby sprawdzić, czy ten sprzęt jest dostępny na pokładzie samolotu, którym planujesz lecieć. Nie jesteśmy w stanie zapewnić tlenu na ziemi na żadnym z lotnisk.
 • Transport płynnych leków i strzykawek na pokładzie do użytku osobistego w ilościach wystarczających na całą podróż (loty do i z celu podróży oraz przez okres pobytu). Aby przejść kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku, należy mieć:
 • zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż 30 dni przed datą wylotu, które potwierdza potrzebę, ilość i metodę podawania leku.
 •  

O konieczności użycia igieł w czasie lotu należy powiadomić personel pokładowy. Otrzymasz specjalny pojemnik, do którego będzie można je wyrzucić. Pasażerowie nie mogą wieszać urządzeń do podawania dożylnego w schowkach nad siedzeniami, aby nie zakłócić awaryjnego systemu masek tlenowych.

URZĄDZENIA MEDYCZNE

Przenośne urządzenia medyczne to każdy mały elektryczny/elektroniczny sprzęt zasilany akumulatorem i używany do celów diagnostycznych, leczenia i monitorowania zdrowia pasażera. Należy poinformować linie Alitalia w razie konieczności posiadania przy sobie urządzenia tego rodzaju. Ze względów bezpieczeństwa przyrządy te wymagają uzyskania tymczasowego zezwolenia wydawanego przez dział medyczny i dział elektroniki lotniczej linii Alitalia. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pasażerowie korzystający z przenośnych aparatów tlenowych (POC) zatwierdzonych przez FAA lub innego sprzętu medycznego mogą zamiast MEDIF dostarczyć zaświadczenie lekarskie od swojego lekarza prowadzącego, potwierdzające konieczność podawania tlenu i zdolność pacjenta do słyszenia/widzenia sygnalizacji bezpieczeństwa urządzenia oraz podjęcia odpowiednich czynności. Jeżeli nie jest to możliwe, pasażer wymagający podawania tlenu musi podróżować wraz z drugą osobą. 
Po otrzymaniu zgody linii Alitalia na przewożenie przenośnych urządzeń medycznych lub sprzętu elektrycznego/elektronicznego małych rozmiarów należy przestrzegać następujących przepisów:

 

 • akumulator należy przechowywać w bagażu kabinowym;
 • akumulator musi być zapakowany oddzielnie i zabezpieczony przed zwarciami;
 • pasażer musi posiadać zapas akumulatorów na cały czas trwania lotu z uwzględnieniem możliwego opóźnienia (około 150% czasu trwania lotu).

 

W przypadku akumulatorów litowych

 • w przypadku zastosowania akumulatorów litowych lub alkalicznych, zawartość litu w pojedynczym akumulatorze musi mieścić się w przedziale od 2 do 8 gramów, a napięcie nie może przekraczać 100 Wh.
 • w przypadku akumulatorów litowo-jonowych ilość watogodzin powinna wynosić od 100 do 160 Wh.
 • zastosowane akumulatory muszą spełniać wymagania zawarte w podrozdziale 38.3 części III Podręcznika badań i kryteriów ONZ.