Program

Wszystko, co musisz wiedzieć o programie MilleMiglia: od specjalnych usług po wyjątkowe przywileje dla Ciebie i Twojej rodziny.

MILLEMIGLIA DLA DZIECI

CZY MASZ DZIECI W WIEKU OD 2 DO 13 LAT? ZBIERAJ MILE ZA LOTY TWOJEGO DZIECKA LINIAMI ALITALIA.

LOTY TWOICH DZIECI TO WIĘCEJ MIL DLA CIEBIE

Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem MilleMiglia, przystąp do programu teraz.

Jeśli jesteś już członkiem, zarejestruj dane dziecka i uzyskaj kod identyfikacyjny, aby niezwłocznie rozpocząć zbieranie mil na swoim koncie.

Pamiętaj, aby podać twój kod identyfikacyjny przy odprawie za każdym razem, gdy twoje dziecko podróżuje liniami Alitalia.


Mile uzyskane przez twoje dziecko za każdy lot zostaną dodane do konta rodzica, do którego dziecko zostało przypisane w programie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami programu MilleMiglia, w ilości maksymalnej 100% mil lotu (= mile bazowe).

Zasady i warunki

 • Członkowie programu posiadający dzieci w wieku od 2 do 13 lat mogą zbierać mile na swoje konto za loty swoich dzieci obsługiwane przez linię Alitalia (z kodem lotu AZ na bilecie).
 • Każde dziecko może zostać przypisane do kodu MilleMiglia jednego z rodziców, za uprzednią zgodą i upoważnieniem drugiego rodzica.
 • W programie MilleMiglia rodzic może przypisać do swojego konta więcej niż jedno dziecko.
 • W celu aktywacji tej usługi rodzic musi wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej linii Alitalia. Przydzielenie kodu identyfikacyjnego dziecku i aktywowanie usługi w systemie Alitalia może potrwać do 30 dni z uwagi na konieczne weryfikacje.
 • Mile należne za każdy lot dziecka zostaną doliczone wyłącznie do konta rodzica, do którego dziecko jest przypisane i wyłącznie po podaniu przed lotem kodu identyfikacyjnego przydzielonego dziecku oraz zgodnie z zasadami programu MilleMiglia obowiązującymi w czasie lotu, do 100% mil lotu (= mile bazowe), nawet w przypadku taryfy o wyższej wartości naliczanych mil.
 • Mile można zbierać tylko za loty dziecka obsługiwane przez linię Alitalia przed 31 grudzień 2015 r.
 • Mil uzyskanych za loty dziecka nie można wykorzystać do przedłużenia lub uzyskania członkostwa w klubach.
 • Mile za loty dziecka w taryfach promocyjnych, które umożliwiają uzyskanie do 100 mil (lub do 150 mil w przypadku programu MilleMiglia dla młodzieży), nie będą doliczane.
 • Rodzice nie mogą zbierać mil promocyjnych za loty dziecka.
 • Zbieranie mil rozpoczyna się niezwłocznie po aktywacji programu w systemach linii Alitalia. Mile są doliczane do konta rodzica, niezależnie od tego, czy dziecko leci samo, z rodzicem czy też z inną osobą.
 • Zgodnie z zasadami programu brakujące mile można zgłaszać w przeciągu czterech miesięcy od daty lotu. W żadnym przypadku nie można zgłaszać brakujących mil dla lotów wykonanych w ciągu czterech miesięcy przed uaktywnieniem połączenia pomiędzy dzieckiem i rodzicem, czyli przed wysłaniem przez linie Alitalia kodu identyfikacyjnego dziecka.
 • Rodzica przypisanego w programie do dziecka można zmienić, kontaktując się z Centrum Obsługi Klientów lub przesyłając faksem formularz dostępny na stronie internetowej zgodnie z instrukcjami uzyskanymi w COK. Wniosek o zmianę składa rodzic, do którego dziecko jest aktualnie przypisane w programie. Po dokonaniu zmiany mile za loty dziecka będą doliczane do konta drugiego rodzica.
 • Jeśli adres e-mail podany przez rodzica w trakcie rejestracji w programie różni się od adresu znajdującego się w bazie danych linii Alitalia, zastąpi on poprzedni adres w systemach Alitalia. Nowy adres e-mail będzie używany w przyszłości we wszystkich formach komunikacji dotyczącej programu MilleMiglia.
 • Po skończeniu przez dziecko 14 lat przypisanie dziecka do konta rodzica wygaśnie automatycznie. Dziecko może potwierdzić uczestnictwo w programie MilleMiglia, podając swój kod identyfikacyjny w trakcie realizacji jego pierwszej transakcji dotyczącej lotu. Od tej chwili kod identyfikacyjny dziecka stanie się jego kodem MilleMiglia i wszystkie mile będą dodawane do jego osobistego konta.
 • Spółka Alitalia odrzuca wszelką odpowiedzialność na mocy artykułów 483, 495, 496 kodeksu karnego Włoch i obowiązujących przepisów prawnych za fałszywe informacje przekazane przez uczestników programu.