Pomoc bagażowa

Pomoc w przypadku problemów z bagażem. Z terytorium Polski, e-mail: customer.relationsPL@alitalia.it faks: +48 22 692 87 37 Z terytorium Włoch pod nr (+39) 06 65640 *Usługa dostępna we Włoszech za cenę stawki standardowej, która różni się w zależności od posiadanej taryfy opłat za połączenia z telefonami stacjonarnymi.

USZKODZONY BAGAŻ

Jeśli Twój bagaż uległ uszkodzeniu w trakcie podróży, w mieście docelowym udaj się do lotniskowego Biura Rzeczy Znalezionych, którego personel udzieli Ci pomocy. W zależności od rodzaju i zakresu uszkodzenia bagażu i kraju zamieszkania pasażera linie Alitalia przekażą mu kupon na zakup biletów Alitalia lub nowej sztuki bagażu o takich samych cechach, jak cechy uszkodzonego bagażu, wybranej z katalogu jednego z głównych producentów akcesoriów podróżnych. 

 

Jeśli bagaż został uszkodzony w trakcie podróży, udaj się do Biura bagażowego na lotnisku w mieście docelowym podróży, którego personel udzieli Ci pomocy.

JEŚLI MIESZKASZ W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UE

W zależności od rodzaju i zakresu uszkodzenia bagażu i kraju zamieszkania pasażera linie Alitalia przekażą mu kupon na zakup biletów* Alitalia lub nowej sztuki bagażu o takich samych cechach, jak cechy uszkodzonego bagażu, wybranej z katalogu jednego z głównych producentów akcesoriów podróżnych, która zostanie dostarczona do jego/jej domu (w przypadku niektórych lotnisk nowa walizka może zostać wydana na miejscu). 

Jeśli mieszkasz we Włoszech i chcesz się zapoznać z innymi możliwościami, wyślij wiadomość, wypełniając formularz internetowy w ciągu 7 dni od złożenia zgłoszenia PIR lub w ciągu 21 dni od otrzymania bagażu, jeśli uszkodzenie zostało stwierdzone po opóźnionej dostawie. 

Należy pamiętać o dołączeniu:

  • podpisanego, szczegółowego pisma
  • zgłoszenia PIR wystawionego przez Biuro bagażowe
  • dowodu zakupu biletu na lot lub karty pokładowej
  • oświadczenie o rodzaju i zakresie uszkodzenia sporządzonego przez sklep specjalistyczny wyłącznie, jeśli uszkodzenie zostało stwierdzone po opóźnionym dostarczeniu

Jeśli nie mieszkasz we Włoszech, skontaktuj się z najbliższym biurem Alitalia.

*Nie dotyczy klientów mieszkających w Azji.

JEŚLI MIESZKASZ POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

Jeśli nie mieszkasz w kraju należącym do Unii Europejskiej oraz w zależności od rodzaju uszkodzenia bagażu, linie Alitalia przekażą Ci kupon na zakup biletów lotniczych Alitalia.* 

Jeśli chcesz się zapoznać z innymi możliwościami, wyślij następującą dokumentację do najbliższego biura Alitalia w ciągu 7 dni od złożenia zgłoszenia PIR lub 21 dni od daty otrzymania bagażu, jeśli kradzież została stwierdzona po opóźnionej dostawie:

  • podpisane, szczegółowe pismo
  • zgłoszenie PIR wystawione przez Biuro bagażowe
  • dowód zakupu biletu na lot lub kartę pokładową
  • oświadczenie o rodzaju i zakresie uszkodzenia sporządzone przez sklep specjalistyczny wyłącznie, jeśli uszkodzenie zostało stwierdzone po opóźnionej dostawie

Nasze biuro będzie się z Tobą kontaktować, korzystając z podanych przez Ciebie danych.

 

*Nie dotyczy klientów mieszkających w Azji.