WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ FIRMY ALITALIA

 

WSTĘP

Właścicielem niniejszej witryny internetowej jest firma Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. z siedzibą przy Via A. Nassetti, Pal. NHQ 00054 Fiumicino (RM), („Alitalia”). Korzystając z niniejszej Witryny internetowej użytkownik zgadza się na stosowanie postanowień niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, nie może korzystać z niniejszej witryny internetowej i zobowiązuje się z niej nie korzystać.

KANAŁ WYŁĄCZNEJ DYSTRYBUCJI ONLINE

Niniejsza witryna internetowa to jedyna witryna internetowa autoryzowana do sprzedaży lotów oferowanych przez firmę Alitalia, z wyjątkiem biur podróży oraz internetowych biur podróży (olta) należycie upoważnionych przez przewoźnika, prowadzących sprzedaż produktu indywidualnego lub produktu w ramach oferty pakietowej. Internetowe porównywarki cen mogą wnioskować o zawarcie pisemnej Umowy licencyjnej z firmą Alitalia, na mocy której tego rodzaju witryny będą mieć dostęp do informacji o cenach, lotach i rozkładzie lotów wyłącznie do celów porównania cen.

DOPUSZCZALNE UŻYTKOWANIE

Użytkownik nie może korzystać z niniejszej witryny internetowej do celów innych niż prywatne, niekomercyjne.

Zabronione jest korzystanie z wszelkiego rodzaju automatycznych systemów lub oprogramowania w celu pozyskania danych z niniejszej witryny internetowej do celów komercyjnych (z ang. „screen scraping”).

Użytkownik nie może zamazywać, zmieniać lub ingerować w „wygląd i sposób działania” interfejsu użytkownika witryny internetowej firmy Alitalia lub kod zastosowanego oprogramowania.

Użytkownik nie może podejmować żadnych działań nakładających nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na witrynę internetową firmy Alitalia lub powiązaną infrastrukturę.

Firma Alitalia zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które uzna za słuszne, w tym wnoszenie powództwa sądowego bez konieczności dodatkowego zawiadomienia, w związku z nieautoryzowanym korzystaniem z niniejszej witryny internetowej.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie informacje, dane oraz materiały prezentowane na niniejszej witrynie internetowej, w tym nazwy, znaki graficzne (logo), rozkłady lotów, ceny, itp., jak również kolorystyka oraz układ witryny internetowej, podlegają prawom autorskim, prawom znaku handlowego, prawom baz danych i/lub innym prawom własności intelektualnej. Użytkownik może korzystać z tego rodzaju treści wyłącznie do celów prywatnych oraz niekomercyjnych. Wszelkie pozostałe wykorzystanie i/lub reprodukcja tego rodzaju treści, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Alitalia, jest zabronione oraz będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków użytkowania, jak również może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej firmy Alitalia.

LINKI DO WITRYNY INTERNETOWEJ ALITALIA.COM

Zabronione jest ustanawianie i/lub obsługiwanie linków do niniejszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Alitalia.

OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Alitalia nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu wszelkiego rodzaju strat i/lub szkód powstałych w wyniku użytkowania niniejszej witryny internetowej lub wszelkich innych witryn internetowych, do których odsyła niniejsza witryna internetowa i/lub powstałych w wyniku korzystania z informacji przedstawionych na niniejszej witrynie lub takich witrynach internetowych.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Korzystanie z witryny internetowej firmy Alitalia, w tym uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących lotów, kosztów, itp. podlega prawu włoskiemu oraz wyłącznej jurysdykcji sądów we Włoszech.

Wedle wyłącznego uznania firmy, Alitalia może wnieść powództwo przeciwko dowolnej stronie naruszającej niniejsze warunki, wedle wyboru, we Włoszech lub w miejscu dokonania naruszenia lub zamieszkania danej strony, oraz, w przypadku większej liczby stron, w miejscu zamieszkania jednej z tych stron, zaś wszelkie pozostałe strony będą podlegać danej jurysdykcji.

Jeśli pasażer, osoba przewożona lub osoba, która ma zostać przewieziona zgodnie z umową przewozu zawartą z firmą Alitalia (informacje dotyczące obowiązujących warunków przewozu zawartych w umowach transportu lotniczego dostępne są w Warunkach obsługi/Prawach pasażera/Ogólnych warunkach przewozu) pragnie wnieść skargę przeciwko firmie Alitalia w oparciu o umowę przewozu, powinien ją wnieść wyłącznie zgodnie z postanowieniami Konwencji montrealskiej z 1999 r. oraz Rozporządzenia UE nr 2027/1997 (zmienionego Rozporządzeniem nr 889/2002) lub dalszymi zmianami Konwencji lub Rozporządzenia, jakie mogą być okresowo wprowadzane.