Confirmare

Sau selectaţi o ţară

IT US UK FR ES

Cumpăraţi mile

Cumpăraţi numărul de mile de care aveţi nevoie pentru a obţine premiul dorit. Cumpăraţi mile pentru a le dărui unei persoane dragi. Transferaţi mile oricui doriţi.

CUMPĂRAŢI SAU DĂRUIŢI MILE CADOU

V-AŢI ALES PREMIUL, DAR NU AVEŢI SUFICIENTE MILE? CUMPĂRAŢI MILE ONLINE SAU PRIN INTERMEDIUL CENTRULUI NOSTRU DE ASISTENŢĂ PENTRU CLIENŢI SAU DĂRUIŢI MILE CADOU UNEI PERSOANE ÎNDRĂGITE, PENTRU A O AJUTA SĂ ÎŞI PRIMEASCĂ PREMIUL.

CUMPĂRAŢI MILE

 

Cumpăraţi până la 50.000 de mile* în fiecare an la preţul de 25 Euro pentru 1.000 de mile.

 

Cumpăraţi sau dăruiţi acum

Trebuie să vă conectaţi înainte de orice tranzacţie (dacă nu, sistemul va afişa direct un formular de înscriere)      

 

OFERIŢI MILE CADOU

Este simplu să cumpăraţi mile pentru membrii familiei sau prieteni: este suficient să furnizaţi adresa de e-mail a persoanei respective, iar noi îi vom trimite un cod confidenţial cu ajutorul căruia va putea primi milele cadou de la dvs.
Chiar dacă prietenul dvs. nu este încă membru MilleMiglia, va putea primi milele dvs. cadou după ce se înscrie.

Cumpăraţi până la 50.000 de mile* în fiecare an, la preţul de 25 EUR pentru 1.000 de mile.

 

Dacă aţi primit mile MilleMiglia cadou, urmaţi aceşti trei paşi:

 • Înscrieţi-vă în programul MilleMiglia, dacă încă nu sunteţi membru.
 • Conectaţi-vă la pagina MilleMiglia.
 • Solicitaţi milele online, utilizând codul care v-a fost trimis prin e-mail.


*În unităţi de câte 1.000 de mile, până la 50.000 de mile per achiziţie.

 

 

 

 

Cumpăraţi şi dăruiţi mile – Reguli

Membrul MilleMiglia confirmă şi acceptă termenii şi condiţiile de faţă (denumite în continuare "Termeni şi condiţii") prin trimiterea unei cereri online de achiziţie de mile Alitalia (denumite în continuare "mile"). Vânzarea de mile este un serviciu oferit membrilor MilleMiglia de către Points.com Inc., o corporaţie autorizată de către Alitalia pe baza unui acord comun să vândă sau să transfere mile din contul unui membru MilleMiglia către un alt membru MilleMiglia.
Această companie îşi are sediul în Ontario, Canada (fiind denumită în continuare "Points.com").

 1. Persoana care doreşte să cumpere sau să ofere mile trebuie să fie membru al programului MilleMiglia. Persoana care va primi milele cadou trebuie să îndeplinească aceeaşi condiţie.
 2. Cererea de achiziţie transmisă de către membru nu va intra în vigoare până când nu va fi acceptată de către Points.com. Acceptarea de către Points.com va fi dovedită doar prin transferul efectiv de mile în contul cumpărătorului sau al destinatarului cadoului.
 3. Membrul care cumpără sau oferă mile are dreptul de a anula orice achiziţie sau transmitere de mile către un alt membru, fără penalizări şi fără a fi necesar să specifice motivul anulării, în termen de zece (10) zile lucrătoare de la data confirmării tranzacţiei prin e-mail de către Points.com. Orice cerere de anulare a unei achiziţii sau a unui cadou trebuie comunicată companiei Alitalia prin e-mail la adresa buymiles.support@alitalia.it. Dacă dreptul de anulare este exercitat în conformitate cu procedurile şi termenele limită menţionate mai sus, cumpărătorului i se vor rambursa sumele achitate anterior. Rambursările vor fi efectuate în cel mai scurt timp cu putinţă şi în niciun caz nu mai târziu de treizeci (30) de zile lucrătoare de la data la care Alitalia a primit cererea de anulare. Dacă membrul nu acceptă termenii şi procedurile aferente exercitării dreptului de anulare conform celor menţionate în această secţiune, cumpărătorului nu i se va acorda dreptul la rambursare.
 4. Pe lângă prevederile cuprinse în Secţiunea a 3-a de mai sus, achiziţionarea şi dăruirea de mile sunt nerambursabile.
 5. Milele cumpărate sau dăruite nu au niciun rol în calificarea pentru o poziţie superioară în programul MilleMiglia.
 6. Membrii MilleMiglia pot achiziţiona mile în unităţi de câte 1.000 de mile. Membrii pot achiziţiona sau primi până la 50.000 de mile pe an.
 7. Cumpărătorul acceptă ca Point.com să utilizeze numele său, adresa de e-mail, informaţiile referitoare la contul MilleMiglia sau la cardul său de credit în scopul de a procesa tranzacţia solicitată de către acesta. Cu excepţia cazului în care este necesară investigarea sau urmărirea unei fraude sau în măsura permisă sau prevăzută de lege, Points.com nu va utiliza sau divulga informaţiile personale ale membrilor în niciun alt scop decât cel menţionat mai sus, cu excepţia cazului în care membrul îşi dă consimţământul în acest sens.
 8. În plus, cumpărătorul declară că a primit anterior consimţământul destinatarului de a transmite numele, adresa de e-mail şi numărul MilleMiglia al acestuia, cu scopul de a încheia o tranzacţie de dăruire de mile, acceptând orice răspundere aferentă acestei comunicări.
 9. Nici cumpărătorul, nici destinatarul nu pot vinde, face schimb sau coordona niciun fel de distribuire neautorizată a milelor achiziţionate sau primite, după cum urmează. Dacă un anumit număr de mile achiziţionate sau primite în dar este revândut, redistribuit sau folosit în scopuri inadecvate, conform celor determinate de Points.com la discreţia sa absolută, sau obţinute prin abuz sau fraudă de pe cardul de credit sau prin alte mijloace ilegale, Points.com îşi rezervă dreptul de a anula, declara nule, refuza despăgubirile şi/sau de a confisca astfel de mile şi de a investiga toate celelalte drepturi şi căi de atac care pot fi valabile. Cumpărătorul este de acord să îndeplinească orice solicitări ale Points.com care fac obiectul oricărei cercetări sau urmăriri penale a oricărei persoane implicate sau suspectate de implicare în acţiuni abuzive sau frauduloase cu privire la achiziţionarea sau dăruirea de mile.
 10. Achiziţionarea de mile nu reprezintă nicio garanţie cu privire la acordarea vreunui premiu MilleMiglia. Prin urmare, Point.com nu îşi asumă nicio răspundere sau obligaţie în cazul în care membrul nu poate să folosească sau să răscumpere milele achiziţionate sau primite.
 11. Cumpărătorul este de acord să achite integral, prin transfer bancar către Points.com, orice număr de mile publicate în contul său sau al destinatarului MilleMiglia. Prin trimiterea unei cereri de achiziţionare sau de oferire în dar a milelor, cumpărătorul acceptă înregistrarea de către Points.com a numărului cardului său de credit comunicat.
 12. Cumpărătorul acceptă ca acordarea şi utilizarea oricărui tip de mile, atât a celor achiziţionate, cât şi a celor dăruite, să se supună termenilor, condiţiilor, excluderilor şi limitărilor programului MilleMiglia şi ca Alitalia să deţină autoritatea şi responsabilitatea unice şi exclusive în ceea ce priveşte gestionarea, modificarea şi stabilirea termenilor şi a condiţiilor aplicabile programului MilleMiglia. Points.com nu îşi asumă nicio răspundere faţă de membru referitor la şi nu are nicio obligaţie de a notifica membrul cu privire la orice acţiune, lipsă de acţiune sau decizie luată de către Alitalia cu privire la programul MilleMiglia. Cumpărătorul acceptă astfel să nu emită nicio pretenţie faţă de Points.com cu privire la orice acţiune, lipsă de acţiune sau decizie luată de către Alitalia cu privire la programul MilleMiglia. Points.com nu va fi considerat agent al Alitalia în niciun scop.
 13. Cumpărătorul sau destinatarul, în temeiul dispoziţiilor legii aplicabile, în momentul solicitării premiului, poate folosi milele achiziţionate sau primite în dar până la maximum 75% din valoarea premiului în mile (25% din numărul de mile necesare pentru obţinerea unui premiu trebuie obţinute prin intermediul Alitalia sau al partenerilor săi).
 14. Cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă sau cu intenţie, Points.com nu va depăşi suma achitată de către membru în vederea achiziţionării sau oferirii de mile cadou. Points.com nu va răspunde în niciun caz pentru niciun fel de daune indirecte, incidentale sau în consecinţă, provocate în raport cu aceşti termeni şi condiţii sau cu achiziţia sau dăruirea de mile de către membru.
 15. Cumpărătorul trebuie să respecte toate legile, normele şi regulile aplicabile acestor Termeni şi condiţii.
 16. Aceşti Termeni şi condiţii sunt reglementaţi exclusiv de legislaţia italiană. Părţile convin cu privire la competenţa exclusivă a Tribunalului de la Roma (Italia).
 17. Cumpărătorul nu va atribui sau transfera acordul reglementat de aceşti Termeni şi condiţii şi niciun drept sau nicio obligaţie care îi revine.
 18. Aceşti Termeni şi condiţii, împreună cu cererea de achiziţie a membrului, constituie întregul acord dintre cumpărător şi Points.com cu privire la subiectul în cauză şi înlocuiesc toate celelalte acorduri sau înţelegeri anterioare sau actuale, dacă este cazul, scrise sau verbale, cu privire la un astfel de subiect. Nicio modificare, îmbunătăţire sau renunţare la aceşti Termeni şi condiţii nu este valabilă sau obligatorie, cu excepţia cazului în care este făcută în scris şi semnată de către Points.com, cu acordul Alitalia.
 19. Points.com nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru întârzieri sau pentru nerealizarea activităţii sale în caz de forţă majoră, de război, grevă, conflict de muncă, de întrerupere a activităţii, incendiu, decizie a puterii publice sau din orice alt motiv, atât similar, cât şi diferit, independent de voinţa sa.
 20. Toate informaţiile cu caracter personal furnizate la înscrierea în acest program sau prin iniţiative ulterioare sunt prelucrate de către Alitalia şi Point.com în conformitate cu legile şi reglementările referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi, în special, în conformitate cu Decretul de lege nr. 196 din data de 30 iunie 2003 (cod de protecţie a datelor cu caracter personal), în modul descris în Termenii şi condiţiile programului MilleMiglia, disponibile pe site-ul web www.alitalia.com.